Over de God van het oude testament (OT)

De bijbel begint met de schepping van de wereld en spreekt dan over God.(hoofdstuk 1)

Daarna, in hoofdstuk 2, komt opeens het woord Jahwe God voor. En dan gaat het wisselen; er wordt alleen over Jahwe gesproken, dan weer over Jahwe God en dan weer over God.

Hier begint de misleiding.

De demiurg schiep uit jaloezie zijn eigen wereld want hij wilde zijn als god. (zie Over onze schepping) Er waren in de tuin van Eden 2 bomen: de levensboom en de boom van kennis. daarvan mocht de mens niet eten. Dit was een test. De demiurg was met “gevallen engelen” uit de wereld van onze Oerschepper begonnen aan zijn eigen schepping. Hij schiep een creatie als Jahwe (hijzelf) om de mens een god te geven en te eisen dat zij deze god zouden gehoorzamen en eren. Ze mochten niet eten van de boom van kennis. Dan zouden zij nl. inzicht krijgen en daarmee zou het plan van de demiurg gevaar lopen: hij wilde de mens als slaaf die hem zou aanbidden. De mens doorbrak dit verbod toch. Zo riep hij de toorn van de jahwe god over zich af. De mens kreeg kennis en de straf was dat hij sterven moest. In de tuin stond ook de boom des levens: d.w.z. de boom van onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid was voorbehouden aan de goden. De mens mocht niet weten dat hij van oorsprong ook onsterfelijk was. Dat zijn ziel voortkwam uit de Oerbron, de ware God. Deze kennis moest versluierd blijven. De eisende god is een god die voortdurend offers vraagt. In veel mythen en verhalen komen verhalen van offers voor. In vroege samenlevingen werden kinderen ritueel geofferd. Mensen dachten dat dat zo moest. De demiurg voedt zich met deze negatieve energie. Hij “voedt” zich met angst en bloed. Zo heeft hij een constante twist nodig. Dat veroorzaakt lijden en met die energie voedt hij zich. Het begint in de bijbel met het verhaal van Kaïn en Abel en dat gaat tot op de dag van vandaag door.

Het was voor mij een bittere pil te begrijpen dat jahwe niet God is. maar het verklaart wel het psychopathische gedrag van deze god. En juist deze god is er de oorzaak van dat veel mensen het geloof in God vaarwel zeggen omdat ze dit niet kunnen aanvaarden. Dat is terecht. Jammer is dan dat je de ware God de rug toekeert. Je kunt ook blijven zoeken en studeren. Dan gaan met hulp van God de schellen van je ogen.

God heeft steeds ingegrepen maar hij heeft de demiurg kans gegeven om op zijn schreden terug te keren. De zielen die aangelokt zijn door de demiurg geeft hij kansen om terug te keren naar zijn ware Oerbron. Maar God heeft een ultimatum gesteld. Dat is het verhaal van de Apocalyps. Daar kom ik op terug. Ingrijpen van God zie je bij het verhaal van Abraham die zijn zoon zou offeren. Dat werd uiteindelijk een dierenoffer. Dat gebeurt nog steeds.

De demiurg heeft het kwaad in de wereld nodig om zich te voeden maar tegelijkertijd zien mensen steeds meer dat zijn eisen onmenselijk en onrechtvaardig zijn. De demiurg probeert de mens te verleiden en misleiden en geeft ze wetten. De mens denkt dan: als ik mij aan de wet houd, stemt dat god/jahwe gunstig en dan zal het mij goed gaan. Het zijn onmenselijke wetten. Anders dan de 10 geboden die de mens van God wel aanvaardt: die gaan over niet doden en niet stelen enz. Maar de wetten zijn bv. spijswetten, kledingvoorschriften, aantal keren bidden en hoe te bidden enz. Wetten waarvan je weet dat geen mens het volhoudt zich daar aan te houden. Dat legt een constante druk op de mens die denkt dat hij deze wetten zo moet onderhouden. Een maatschappij kan niet functioneren als iedereen zich daaraan werkelijk zou houden. Kijk maar naar welke landen wel en niet goed functioneren. Een buschauffeur die stopt om 15 minuten te bidden, brengt niet alleen de dienstregeling in de war.

In het oude testament zijn er steeds mensen geweest die uitlegden hoe het zat en profeteerden dat er iemand zou komen om verlossing te brengen. Veel profeten werden niet begrepen en men stuurde ze weg of ze werden zelfs gedood. Ook waren er profeten die eigenlijk niet aan hun taak wilden beginnen (het verhaal van Jona(s). Het was zwaar werk. De verwijzingen zijn die naar de komst van Jezus, die zou gaan vertellen hoe de ware God was.

Ik kom daar op terug.