Over vrijheid

Herbloggen zie link hieronder

Stop racisme en discriminatie in de media: Het is tijd voor followup

In nieuws door Ewoud Butter op 29-06-2020 | 00:01

Meer dan 300 mediamakers doen middels bijgevoegd manifest een aanklacht tegen racisme en discriminatie in de Nederlandse media. De ondertekenaars eisen concrete veranderingen en pleiten voor een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie.

Het is voor het eerst dat een grote groep journalisten van kleur en met een bi-culturele achtergrond zich in Nederland gezamenlijk openlijk uitspreekt en zich verzet tegen racisme en discriminatie op de werkvloer en in mediaproducties. Dit vergt moed omdat velen van hen jaren in eenzaamheid hebben gezwegen over hun pijn. Zij worden gesteund door solidaire bondgenoten uit de media.

“We eisen een veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie. We willen erkenning voor de objectieve realiteit dat racisme schadelijke invloed heeft op de levens van miljoenen Nederlanders. Racisme en discriminatie zijn niet ‘de andere kant van het verhaal’, ‘een mening’ of ‘een politiek standpunt’, maar verboden en strafbaar. Het is ook niet alleen het probleem van bi-culturele makers, maar van ons allemaal. Verandering komt alleen als iedereen verantwoordelijkheid neemt.”

Vaak wordt racisme en discriminatie op redacties afgedaan als incidenten en wordt er niet gekeken naar de wortels en structuren. Ook heerst er binnen de media op dit gebied nog te vaak een wereld van elkaar een hand boven het hoofd houden. Dat is extra problematisch op leidinggevende posities. Bovendien heeft de praktijk voor veel journalisten van kleur en met een bi-culturele achtergrond bewezen dat als zij binnenshuis klagen, er weinig tot niets gebeurt en ze vaak weg worden gezet als overgevoelig. Met het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie willen de initiatiefnemers racisme en discriminatie in de media registreren, structureel blootleggen en indien nodig juridisch aanpakken. Ook moet het meldpunt fungeren als veilige omgeving voor slachtoffers van discriminatie en racisme binnen de media.

Voor het oprichten van het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie werken de initiatiefnemers samen met stichting RADAR, die zich al jaren op verschillende manieren inzet om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Ook worden de initiatiefnemers ondersteund door Wensly Francisco, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de NVJ-jongerenafdeling Vers in de Pers (ViP).

Het is de bedoeling dat dit meldpunt er op zeer korte termijn komt. Blijf op de hoogte via Meldpuntmedia.nl. Stop racisme en discriminatie in de media. Het is tijd voor #Followup

Hieronder het manifest en de namen van de ondertekenaars.

Manifest: Stop racisme en discriminatie in de media: Het is tijd voor #followup

De Black Lives Matter-beweging gaat de wereld rond en schudt velen wakker over het institutioneel racisme en de uitsluiting die nog in verschillende gelederen van de samenleving bestaan en die mensen van kleur achterstelt. Als ervaren en betrokken mediamakers van kleur en solidaire bondgenoten maken wij in dit statement een aanklacht tegen de uitsluitende mechanismen die ook in de Nederlandse media aanwezig zijn. Wij eisen verandering en richten een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie voor journalisten en mediamakers op.

Media zijn een belangrijke machtsfactor in de samenleving. Als journalisten en mediamakers vormen wij mee aan het perspectief van de samenleving. De programma’s, artikelen, films, podcasts, radio-shows en andere producties die wij maken, beïnvloeden de manier waarop ons publiek naar zichzelf en anderen kijkt. De beelden en berichtgeving vanuit media zijn vaak stereotyperend naar mensen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen. En journalisten – hoe welwillend ook – dragen daarmee bij aan negatieve vooroordelen over achtergestelde groepen in de samenleving, wat kan leiden tot de verergering van de achtergestelde positie. De macht die media hebben, moet dus gepaard gaan met de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn naar onszelf. Het is tijd om te erkennen dat we institutioneel racisme en discriminatie in stand houden middels eenzijdige samenstelling van onze redacties, onze berichtgeving en keuzes. Het is tijd om in actie te komen.

Gebrek aan representatie in de media

Er zijn vele onderzoeken en analyses waaruit blijkt dat media te homogeen zijn (wit, mannelijk, hetero, cis, randstedelijk en hoogopgeleid) en de samenleving niet in haar veelzijdigheid representeert. In 2019 concludeerde de Universiteit van Utrecht in het rapport Diversiteit in Beeld in de NTR-programmering dat ‘er nog veel ruimte is voor verbetering met betrekking tot de representatie van onder andere mensen van kleur in de media’. In de studie Beperkt Zicht van WOMEN Inc. wordt dit nog eens bevestigd. In het rapport staat dat de manier waarop gekleurde en witte mensen in beeld komen, een opvallende gelijkenis vertoont met de manier waarop vrouwen en mannen in beeld komen. Gekleurde mensen komen in 46% van de gevallen als ‘gewone burger’ in beeld. In 24% van de gevallen als deskundige en bij witte personen is dit min of meer andersom: 45% komt als deskundige in beeld en 31% als ‘gewone burger’. Door deze keuzes en verdeling worden verschillende geluiden en perspectieven uitgesloten, die belangrijk zijn voor een volledig en evenwichtig beeld van de samenleving.

Journalisten van kleur in de media

Daarbij is het van groot belang dat zowel achter als voor de schermen mensen uit minder vertegenwoordigde groepen zichtbaar zijn. Juist mediamakers en journalisten uit gemarginaliseerde groepen dragen bij aan de pluriformiteit van media en redacties maar komen vaak in een homogene cultuur terecht. Zo blijkt uit een uitgebreid onderzoek van NRC-journalisten Wilfred Takken en Maartje Geels in 2018 naar diversiteit in de media, slechts: ‘5.4% van de journalisten op de negen grote nieuwsredacties een niet-westerse achtergrond te hebben’. Dat de redacties vaak te eenzijdig zijn van samenstelling heeft ook impact op de redactiecultuur. Op verschillende redacties worden regelmatig racistische en discriminerende grappen gemaakt die mensen beschadigen, maar waar andere collega’s en leidinggevenden elkaar amper op aanspreken. Velen van ons worden op verschillende manieren uitgesloten, achtergesteld of veroordeeld, bijvoorbeeld vanwege een combinatie van huidskleur, gender, lichaam, seksualiteit en geloof. Bi-culturele journalisten die solliciteren naar een baan worden soms niet aangenomen onder het mom: ‘We hebben al iemand zoals jij op de redactie of in het presentatieteam’. Vaak komt het ook voor dat journalisten van kleur alleen worden aangenomen als ze precies hetzelfde denken en werken als de (homogene) meerderheid of ze worden juist afgewezen wanneer ze niet ‘anders’ genoeg zijn. Beide gaan in tegen het pluriforme principe en de verscheidenheid die ook voor journalisten van kleur gelden. Verder wordt de professionaliteit van bi-culturele journalisten sneller in twijfel getrokken, omdat zij niet altijd aan de normen van de dominante groep voldoen. Die houding begint al bij de ongelijke behandeling op de School voor Journalistiek of de Filmacademie. In het boek ‘Heb je een boze moslim voor mij?’ over inclusieve journalistiek, staan talloze pijnlijke getuigenissen hierover opgetekend. Mediamakers van kleur hebben actuele voorbeelden te over.

Racisme en discriminatie in de media

Velen van ons voelen zich niet veilig genoeg om dergelijke verhalen te delen in een omgeving waar die niet serieus genomen worden, of vrezen de baan of opdracht te verliezen, als ze dat wel doen. Sommigen van ons trotseren de omstandigheden en vechten zich in of ontkennen een deel van wie ze zijn om erbij te horen, anderen vertrekken of worden ontslagen. Voor degenen die wel uitgesproken zijn en veel hatelijke reacties vanuit de samenleving ontvangen, is het extra traumatiserend wanneer zij door hun werk- of opdrachtgever niet gesteund worden of ook daar met racisme moeten dealen. In alle gevallen laat het littekens achter om zo voor je bestaansrecht te moeten strijden als betrokken mediaprofessional. Laat duidelijk zijn, we schrijven dit niet omdat we weerloze slachtoffers zijn (al zijn velen van ons wel slachtoffer geweest van racisme en discriminatie), maar juist omdat we professionals zijn die ons vak verstaan. Racisme en discriminatie maken ons werk moeilijker. Des te meer reden om ons nu uit te spreken. We willen geen onderdeel blijven van het probleem door langer te zwijgen. We eisen een veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie. We willen erkenning voor de objectieve realiteit dat racisme schadelijke invloed heeft op de levens van miljoenen Nederlanders. Racisme en discriminatie zijn niet ‘de andere kant van het verhaal’, ‘een mening’ of ‘een politiek standpunt’, maar verboden en strafbaar. Het is ook niet alleen het probleem van bi-culturele makers, maar van ons allemaal. Verandering komt alleen als iedereen verantwoordelijkheid neemt.

Onze voorstellen en eisen

We putten kracht uit de pluriformiteit van onze identiteiten. We willen dat media inzien dat zowel representatie als diversiteit essentieel zijn voor een breder perspectief en kwalitatieve media, en dat doorvoeren in hun werving- en selectiebeleid. Het doel is dus niet alleen een cosmetische invulling. Ons publiek heeft recht op meer perspectieven en completere beelden en verhalen. En ook op representatie van mensen met verschillende afkomsten, huidskleuren, lichamen, seksualiteiten en geloofsovertuigingen. Dus op journalisten waarin ze zichzelf herkennen of journalisten die moeite doen zich in verschillende werelden te verdiepen. Het bestrijden van institutioneel racisme in de media is de verantwoordelijkheid van alle journalistieke mediaorganisaties, niet alleen van individuele journalisten of mediamakers.

Daarom richten wij een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie op waar:

Meldingen van racisme en discriminatie in journalistieke mediabedrijven of mediaproducties actief worden geregistreerd en gemonitord (dossieropbouw);

Op basis van meldingen actie wordt ondernomen tegen journalistieke mediabedrijven die zich – bedoeld of onbedoeld – schuldig maken aan racisme en discriminatie of dat gedogen op de werkvloer of in mediaproducties;

In een veilige omgeving slachtoffers en klokkenluiders van racisme en discriminatie in de media psychologisch en juridisch worden bijgestaan en beschermd.

Voor het oprichten van het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie werken de initiatiefnemers samen met stichting RADAR die zich al jaren op verschillende manieren inzet om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Ook worden de initiatiefnemers gesteund door Wensly Francisco, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de NVJ-jongerenafdeling Vers in de Pers (ViP).

Verder willen wij bij mediabedrijven en redacties verandering zien in de volgende vormen:

Onderzoek naar institutioneel racisme en discriminatie op de redactie en werkvloer. Met daaraan gekoppeld concrete actieplannen waarin alle betrokkenen participeren en waarvan de uitvoering wordt gemonitord;

Een anti-racisme en discriminatieprotocol waarmee mediabedrijven en leidinggevenden verantwoordelijk worden gesteld voor de actieve aanpak en bestrijding van racisme en discriminatie op de werkvloer en in producties. Daarin opgenomen een veiligheidsclausule voor medewerkers zodat zij hun werk niet verliezen of worden tegengewerkt als zij hun mond open doen tegen racisme en discriminatie, ook niet als je nieuw bent op de redactie;

Meer eindredacteuren, coördinatoren, hoofdredacteuren en directeuren van kleur en uit gemarginaliseerde groepen en als ze dat niet zijn, dat ze beschikken over een inclusief denk- en werkniveau;

Meer presentatoren van kleur en uit gemarginaliseerde groepen. En in mediaproducties meer gezichten en stemmen van mensen met een bi-culturele achtergrond in de rol van expert. Zodanig dat ons potentiële publiek zich in ons en onze werkwijzen herkent, en er op kan vertrouwen: (journalistieke) media zijn er ook voor ons.

Stop racisme en discriminatie in de media. Het is tijd voor #Followup

29 juni 2020

Aashna Sewpersad

Abdel El Bach

Afran Groenewoud

Aldo Brinkman

Aldith Hunkar

Alex Zhao

Alfrida Martis

Ali Haselhoef

Altan Erdogan

Amanda MacRae (Be Your Total Self)

Aminanta Minte (Alien Mag)

Anaïsa Bruchner

Angelique Houtveen

Anna Willems

Anne Eikenboom

Annemijn van Hilten

Anouk Tulner

Anne Gooren

Anne Vroegindeweij

Annebregt Dijkman

Anton Jongstra

Arja Mari

Arthur van Vliet

Babette Kasteleijn

Babs Petit

Bei Wang

Beri Shalmasi

Bernadette Kuiper

Bete van Meeuwen

Bo Hanna

Bouchra Talidi

Brahim Azamouri

Brecht van Hulten

Carine Lacor

Carmen Fernald

Cathelijne Blok

Cathelijne Felet

Caroline Dijckmeester

Chafina Bendahman

Chanelva Rier (FunX)

Chantal Labree

Charisma Pical

Charlotte Biskop

Chee-han Wong

Chris Keulemans

Christel Voorn

Clarice Gargard (Lilith Mag)

Cemil Yilmaz

Cindy van Veen

Damla Kaygusuz

Daniël Poolen

David Paul Peters

Dieuwke van den Heuvel

Dionne Abdoelhafiezkhan

Diop Angelo

Djanlissa Pringels

Dore van Duivenbode

Dorien van Linge

Dorothee Loorbach

Dounia Yari

Dunja Procee

Dunya van der Meulen

Edvina Babic

Edwin Reinerie

Elisabeth van Scherpenzeel

Emmely Staat

Emma Lok (WOMEN Inc.)

Emy Asma el Ghalbzouri

Enis Odaci

Erik den Boer

Esma Choho

Eva Cleeven

Eva Hol (FunX)

Eva Houtsma

Eva van Manen

Eva van Heije

Eveline Helmink (Happinez)

Eveline de Vletter

Everest Thung

Eric Arends

Fadua el Akchaoui

Fatma Genç

Felicia Alberding

Floor Overmars

Francisco van Jole

Fréderike Geerdink

Gale Rama

Gerard Wijngaarden (RTV7)

Gijs van der Sanden

Guilliano Payne

Hanna van Vliet

Hadassa van de Griend

Hajar Fallah

Hajar Scholten

Hanane el Kaddouri

Harmke Oudenampsen (Zakelijk in Beeld)

Hasna el Maroudi (Lilith Mag)

Hasse van Nunen

Hedwig Wiebes

Heiba Lankhorst

Hilde de Jong

Hugo Emmerzael

Hui-Hui Pan (Pan Asian Collective)

Ibtisam Harrak

Ida Overdijk

Ilias Zian

Ingeborg Brunt

Iris Grob

Jacques Hermus

Jalal Bouzamour

Jaleesa Clows (FunX)

Jan Peter Pellemans

Jannet Vaessen (SDG 10 coördinator)

Janet Verheije

Janice Deul (Diversity Rules)

Janine Bakker

Janneke van Heugten (Mediaplatform VIDM)

Jasmijn Beerthuis

Jayani Masthoff (Goudvisie)

Jeansen Djaoen (FunX)

Jeffrey van Rijk

Jekke Mink

Jeroen Mondria (VPRO)

Jeroen Pen

Jesper Buursink

Jill Mathon

Joanne Oldenbeuving

John Oliveira

Josephine Hoogland

Jos van Dongen

Josin Hu

Johan Zwaan

John Samson

Jonnah Bron

Julia Veldman

Julie Ng

Julien van Wallenburg

Jurre Geluk

Joni de Vries

Jonneke de Zeeuw

Jörgen Tjon a Fong

Joris Marseille

Karima Belhaj

Katie Wolters

Kauthar Bouchallikht

Kavita Ramkhelawan (FunX)

Kelly van Binsbergen

Khalid Ouaziz (Kleurrijke Top 100)

Kiriko Mechanicus

Kwennie Cheng

Lara Rense

Lars Dellemann

Leoni Schenk

Liesbeth Staats

Lieven Heeremans

Lily Tjon, influencer

Lisa Visser

Lisanne Faddegon

Lize Korpershoek

Lorenzo Fränkel

Lotte van Rosmalen

Lou Muuse

Luca Goossens

Maartje Duin

Maartje Geels

Madelijn van den Nieuwenhuizen

Madelon Stokman

Mahasin Tanyaui

Malou Holshuijsen

Manou Beijne

Mara Grimm

Marie-Claire van den Berg

Marie Lotte Hagen (Damn Honey)

Marieke Rietkerk

Marjolein de Jong

Mark Reijmers

Mark Deuze

Mark van Waes

Marnel Breure

Martin Kamphorst (Winq)

Martijn Nieman

Martijn Tulp

Marvin HokstamF

Maryam Hassouni

Massih Hutak

Matthijs van der Veer

Maud Wiemeijer

Maureen Brokken

Maurits Groen

Max de Ploeg

Mensje van Puffelen

Merel Baldé

Merel Wielaert (FunX)

Merijn Tol

Michael Monkau

Michael Schnörr

Michel Zeegelaar

Michelle Veldkamp

Milouska Meulens

Mildred Roethof

Mina Amhil

Mina Etemad

Mirjam Bakker

Mirjam Marks

Mo Anouar Lachab

Mo Hersi

Mona van den Berg

Nadia Shah

Nadia Zerouali

Nadine Ridder

Najib Amhali

Nancy Poleon

Naomi mensingh

Naomie Pieter (Black Queer & Trans Resistance)

Nasrdin Dchar

Natalie Righton

Natasja Gibbs

Nellie Benner (BNNVARA)

Nicolaas Veul

Nicolette Nol

Nick Felix

Nick Pijler

Nienke Groen

Nikki Sterkenburg

Nilüfer Öder

Nina Blussé

Nina Groot

Nitchka Wefers Bettink

Nordin Ghouddani

Nydia van Voorthuizen (Damn Honey)

Nynke de Jong

Onesy Muller

Özgür Canel

Patricia Cronie

Petra Grijzen

Petra Trinidad

Pete Wu

Philip Bueters

Quyvorim Biervliet

Queeny Ly

Raja Felgata (De Kleurrijke Top 100)

Raquel Schilder

René van Beek

René Romer

Renée Kapitein

Reza Kartosen-Wong

Rianne Meijer (Linda.)

Ricky Mohabbat

Romana Vrede

Roos Barneveld

Roos Houben

Roos Smeets

Roos van Tongerloo

Roozbeh Kaboly

Rowan Blijd

Roziena Salihu

Rui Jun Luong

Ruby Deelen

Sabra Bano

Sacha Gertsik

Sahil Amar Aïssa

Sakina Elkayouhi

Salima Bouchtaoui

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

Samira El Kandoussi

Samya Hafsaoui

Sander Heijne

Sara Berghuis

Sara Plat

Sarah Wong

Sarra Hassouni

Saskia Selen

Sebastiaan Leeman

Selli Altunterim

Shamira Raphaela

Sharina Henriquez

Sharon de Miranda

Shenin Lebrun

Sherina Leerdam

Shermin Chavoushi

Sinan Can

Sinan Çankaya

Sioejeng Tsao

Sofie van den Enk

Sona Boker

Sonkie Lie

Soraya Pol

Sosha Duysker

Soulaima El Khaldi

Soumaya Ahouaoui

Soumaya Azzagari

Soundos el Ahmadi

Stef Mul

Steffie van Rhee

Stephanie Afrifa

Sterresoet van Schooten

Suzan Yücel

Tamara Seur

Thaïs Leopold

Tatjana Almuli

Tayfun Balçik

Tessa Boerman

Teun Gaultier

Theo Brand

Timo Harmelink

Titia Hoogendoorn

Tjerk Hermsen

Tuan Vo

Urvidice Wakker

Usha Marhé

Vera Holland

Vera Siemons

Vincent Yeers

Wayta Patmo

Wei Lun Lam

Wendy van der Weert

Wendy Young

Wensly Francisco

Wessel Damman

Wiam LK Roo

Willem Frank de Nood

Willem Timmers

Wim van Klaveren

Yaghoub Sharhani

Yasmina Chahbar

Yvette van Boven

Ylja Band

Yucel Kopal

Zaïre Krieger

Zakaria Taouss

Zoë Papaikonomou

Meer over discriminatie, diversiteit, inclusiviteit, manifest, media, racisme.

http://www.republiekallochtonie.nl/blog/nieuws/stop-racisme-en-discriminatie-in-de-media-het-is-tijd-voor-followup?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+republiekallochtonie+%28Republiek+Allochtoni%C3%AB%29

en herbloggen 2:

TPO

POLITIEK

‘De universiteiten zijn seminaries van woke geloof geworden, de kranten spreekbuizen voor propaganda’

‘Tijd om te bedenken hoe we de nog resterende enclaves van vrij denken en vrije meningsuiting kunnen versterken’

Door: Bert Brussen , 20:18, 28 juni 2020

“Net als in de showprocessen van Lenins discipel Stalin en de ‘strijdsessies’ van Mao eisen de woke activisten van hun slachtoffers een openbare bekentenis en berouw. Net als de communistische elites willen de opstandige antiracisten door het pedagogische gebruik van angst één enkel wereldbeeld opleggen. De verwerping van liberale vrijheden draait uit op de tirannie van het rechtschapen gepeupel.

Woke activisten daarentegen hebben geen toekomstvisie. Leninistisch gesproken zijn ze infantiel links en spelen ze een revolutionair toneelstuk zonder strategie of plan voor het geval ze aan de macht zouden komen.

Middeleeuwse flagellanten en wokeactivisten paren een gevoel van eigen morele onfeilbaarheid aan een passie voor masochistische zelfverlaging.

In beide gevallen hoeft voor een nieuwe wereld alleen maar de oude te worden vernietigd.

De antiracistische beweging daarentegen bestaat vooral uit het kroost van middenklassegezinnen dat hoger onderwijs heeft gevolgd.

Het zou kunnen dat de anarchistische taferelen die onderdeel van de opstand zijn in november in Trumps voordeel zullen werken. Minstens een derde van de Amerikaanse bevolking is tegen de woke waarden en dat getal zou nog aanzienlijk kunnen toenemen naarmate de opstand met meer publieke wanorde gepaard gaat.

Het zelfopgelegde inquisitiebewind op universiteiten en in kranten – waar redacteuren en journalisten, hoogleraren en studenten worden aangemoedigd om ketterij op te sporen en te melden, zodat het kan worden ontmaskerd en uitgedreven – riekt meer naar de heksenprocessen van Salem dan naar Leningrad.

De universiteiten zijn seminaries van woke geloof geworden, terwijl de kranten in spreekbuizen voor propaganda veranderen.

Nu de antiracistische beweging naar delen van Europa en het VK overslaat, blijkt duidelijk dat dit geen storm is die wel weer overwaait. Net als in de VS hebben wokeactivisten hier nauwelijks tot geen omlijnd programma. Ze willen domweg het einde van de oude orde.

De uitbarsting waarvan wij getuige zijn zal misschien in de herinnering blijven voortleven als een bepalend moment in de ondergang van het liberale Westen. Het is misschien tijd om te bedenken hoe we de nog resterende enclaves van vrij denken en vrije meningsuiting kunnen versterken, zodat ze een kans op overleven hebben in de lege en meedogenloze wereld die op komst is.”

Lees en huiver. John Gray voorspelt het woke einde der tijden, waarna slechts vernietiging en leegte rest. Inderdaad een goede een belangrijke vraag: tijd om te bedenken hoe we de nog resterende enclaves van vrij denken en vrije meningsuiting kunnen versterken. Nu nog een antwoord. Snel, want de tijd is kort. Heel erg kort.

en herbloggen 3:

POLITIEK

Moslima Fonda Sahla (D66 Den Haag) is ‘meeste inspirerende D66-vrouw’

Een hoofddoek en onderwerping aan het patriarchaat islam, sociaal-liberaal inspirerender wordt het niet

Door: Bert Brussen , 15:15, 28 juni 2020

Alstublieft. Dit is het gezicht van ‘de meeste inspirerende D66-vrouw’ in Nederland. D66-raadslid Den Haag Fonda Sahla. Een moslima met een hoofddoekje. Onderworpen en onderdanig aan Allah, islam en het patriarchaat. Inspirerend!

Wat vrouwenrechten, gelijkheid, emancipatie en feminisme betreft zit je dus geramd bij D66. Is het niet prachtig hoe hét beeld van onderwerping in de praktijk voor het Els Borst Netwerk gelijk staat aan ‘inspirerend’?

Sociaal-liberaal, maar dan wel met gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen. D66, dames a.u.b. achter in de zaal. D66, de vrouw als akker en mantel. D66, ‘de aanjager voor kansen, ongeacht je achtergrond‘. Mits je man, heteroseksueel, islamitisch en beslist niet joods bent.

D66. Submission. Inshallah

Fonda Shala. Gemeente Den Haag.

en herbloggen 4:

29 jun 2020

11:56

OPINIE

Viruswaanzin: recht op demonstratie geldt kennelijk niet voor burgers die burgerrechten verdedigen

‘De epidemie is al een tijdje voorbij’

Door: Carla Meelker , 13:01, 28 juni 2020

Politiecharge bij Centraal Station Den Haag. (Screenshot Twitter Frits Wester)

Nadat eerst de demonstratie van vorige week zondag op het Malieveld was verboden is donderdag 25 juni de democratie opnieuw een mokerslag toegebracht, dit keer door onze eigen rechterlijke macht die in kort geding een showproces opvoerde waarin de gedaagde staat arrogant en inhoudelijk onvoorbereid op geen enkel argument van eiser Viruswaarheid in ging.

Nog geen flintertje wetenschappelijke onderbouwing van de ongrondwettelijke maatregelen met als basis de perverse, ‘essentiële’ 1,5 meter-terreur, werd aangevoerd ondanks de gedegen wetenschappelijk onderbouwde dagvaarding waarbij bovendien de deskundige, Pierre Capel, werd geschoffeerd en niet het woord mocht voeren van mevrouw de rechter.

De onderliggende data van het RIVM waar meermaals om verzocht werd is nog altijd niet boven tafel zodat elk inzicht of controle onmogelijk is en waarmee de legitimiteit van de maatregelen volkomen zoek is. Artikelen van dissidente wetenschappers worden en bloc door de MSM in collectieve uitsluiting geweigerd, zo hoorden wij van Pieter Klok van de Volkskrant.

De staat heeft op geen enkele manier de noodzaak van het voortduren van de draconische maatregelen aangetoond en daarmee zou je toch denken dat in een rechtstaat de eiser in het gelijk wordt gesteld. Niets van dat al. Landsadvocaat Bootsma kwam niet verder dan “het is de goede aanpak geweest” zonder aan te geven op welke wijze deze “goede aanpak” getoetst is en beriep zich verder op de “margin of appreciation” die de staat zichzelf toebedeelt in tijden van crisis. Deze bevoegdheden nu gaan alle perken en interpretatieruimte te buiten en overschrijden massief de burgerlijke vrijheden van de Nederlandse burger.

Nu de staat niet eens met harde cijfers kan aantonen of en hoe ernstig Covid-19 is, en onterecht blijft focussen op nietszeggende ‘besmettingen’ zakt de hele grond voor het voortduren van het crisismaatregelenbeleid door het ijs.

Jeroen Pols (en eerder Bas Filippini) hield een vlammend betoog waarin de reikwijdte van de onmenselijke gevolgen van de crisismaatregelen door de ziel sneed. Op menselijk, economisch, psychisch en gezondheidsniveau is de ramp nu al niet te overzien en deze schade staat in geen enkele verhouding tot het aantal mensen dat ‘door’ Covid-19 is overleden; in de statistieken van het RIVM zijn dat er rond de 100 onder de 70 jaar. Vernietigen we voor in totaal ruim 6000 corona(?)doden een heel land? Dit is absoluut krankzinnig.

Dat het crisisbeleid op meerdere verkeerde uitgangspunten berust kwam pijnlijk naar voren toen de landsadvocaat met droge ogen beweerde: “Tegen Covid-19 heeft nog niemand weerstand.”

Dat dit niet klopt volgt uit de algemene kennis dat er meerdere aan elkaar verwante coronavirussen onder de mensen zijn, en geweest zijn, waar men wel degelijk weerstand tegen heeft opgebouwd die nu nog steeds beschermt tegen het huidige virus. Het immuunsysteem van de meeste, gezonde, mensen rekent af met dit virus zonder dat men (erg ziek) wordt.

Het bizarre is dat het beleid dus op deze foute aanname gebaseerd is waar uit volgt dat in deze redenering iedereen dus iedereen zou besmetten en de gehele bevolking ziek zou kunnen worden of dood zou kunnen gaan door dit ‘killervirus’. Dat men nog altijd niet op deze foute aanname is teruggekomen ondanks het met een griepepidemie te vergelijken dodental geeft te denken.

Het RIVM beweerde tijdens de technische briefing van 25 juni dat er maar liefst 35.000 mensen op de IC zouden zijn beland wanneer er geen maatregelen zouden zijn getroffen en dat er 135.000 mensen zouden zijn overleden. Waar men dit op baseert is dan weer niet onderbouwd en wordt ontkracht door het verloop van de epidemie in landen waar geen Lockdown is geweest en waar het verloop en het uitdoven van het virus langs dezelfde neergaande lijn verloopt als in Nederland.

Ook is er geen sprake van dat de ‘ziekenhuizen zijn overlopen’ tijdens en na de piek van de epidemie zoals de landsadvocaat beweerde. Sterker nog: er wáren geen patiënten in de ziekenhuizen en bij de huisartsen; deze bleven maandenlang massaal thuis of mochten zelfs niet komen en zorgen nu nog voor het ‘stuwmeer’ van uitgestelde zorg die voor velen nu te laat komt.

Ook is het maximale aantal bezette IC-bedden nooit boven het maximaal beschikbare aantal gekomen. Sterker nog: de in april haastig met extra IC-bedden opgetuigde AHOY-hal en Maastrichtse MECC moesten onlangs ongebruikt weer ontmanteld worden. Kosten: 14 miljoen euro.

Waarom blijven regering, OMT en RIVM deze onheilstijdingen voortdurend over ons heen storten terwijl we nu langzamerhand toch allemaal wel kunnen weten dat het niet klopt? Het stinkt zelfs.

Het is heel gezond om achterdochtig te worden wanneer de regering op grond van deze gebleken foute aannamen alles uit de kast heeft gehaald en het allerzwaarste pandemiescenario over de bevolking heeft uitgestort waar we nooit meer uitkomen als de aangekondigde Noodwet ingevoerd zou worden. “Die wet komt er”, stelde de landsadvocaat zonder aarzeling of voorbehoud van parlementaire toetsing en goedkeuring en nog los van het feit dat er nauwelijks nog zieken zijn. De epidemie is al een tijdje voorbij.

Dat de regering zelfs maar voornemens is de kwellingen uit de 24 noodverordeningen ongegrond wettelijk vast te leggen voor één jaar met een tweemaandelijkse, in principe oneindige verlenging zonder toestemming van het parlement is de definitieve ontmaskering van de intenties van deze regeringsploeg die dus, volgens Pols, direct “hun biezen moet pakken”.

Een regering die, in samenwerking met RIVM en OMT, voornemens is zo brutaal en gewetenloos de democratie en de grondrechten van haar burgers af te schaffen heeft zichzelf definitief gediskwalificeerd om ons land te leiden. Die regering moet gestopt worden en berecht wegens samenzwering en (poging tot) landverraad

Onmenselijke maatregelen zonder aantoonbare noodzaak eindeloos laten voortduren is immers misdadig.

Met hetzelfde gemak als de week daarvoor heeft de burgemeester van Den Haag vrijdag 26 juni opnieuw de demonstratie Voor de Vrijheid van Viruswaanzin voor zondag verboden, binnen een uur na de aankondiging. Het recht op demonstratie geldt kennelijk niet voor burgers die hun burgerrechten verdedigen, toch de kern van een democratie. Het opkomen voor grondrechten wordt gecriminaliseerd terwijl de beelden van vorige week op het Malieveld toch ruimte bieden aan vraagtekens.

Wanneer diverse groeperingen in de samenleving gezamenlijk optrekken in hun strijd voor de vrijheid wordt het voor het bevoegd gezag pas echt gevaarlijk. Demonstreren voor onze vrijheid is het beste en grootste en gemeenschappelijke ideaal dat we als Nederlanders maar kunnen hebben. Daaraan zijn alle tegenstellingen in de maatschappij ondergeschikt. Zonder vrijheid hebben we niets, worden we massaal staatsafhankelijk van een basisinkomen als ‘niet- essentiële’ baanloze slaven van het systeem dat op dit moment wordt uitgerold. Het CPB en SCP hebben vorige week in hun persbericht Kansrijk armoedebeleid al laten zien hoe men dit voor zich ziet:

“Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. De armoede in Nederland kan met 60% afnemen door invoering van een basisinkomen.”

Snappen we nu waarom de hele middenstand om zeep wordt geholpen?

De vernietigende coronamaatregelen waar Viruswaanzin tegen strijdt passen naadloos bij dit doel: het compleet omvormen van de maatschappij. Wie dit ziet wordt als ‘complotdenker’ weggezet. Deze feiten en EU-plannen spreken echter voor zich. Voor wie het wil zien tenminste. Corona is het échte complot waar we allemaal inzitten.

Voor zover de noodmaatregelen de eerste twee weken legitiem zouden zijn geweest, missen zij inmiddels elke grond en moeten direct worden opgeheven. De eigen verantwoordelijkheid moet aan de burgers worden teruggegeven zoals dat ‘normaal’ altijd al goed ging. Daar is geen spoedwet voor nodig. Deze wet dient dus een ander doel: controle. (Grapperhaus c.s. nemen ook regelmatig woorden als ‘crowdcontrol’ in de mond om over ‘de app’ van Hugo de Jonge maar te zwijgen.)

De helden van Viruswaanzin, Willem Engel en Jeroen Pols, hebben de laatste weken flink aan de weg getimmerd om het tegengeluid dat niet gehoord mag worden toch te laten horen. Zij hebben zo’n 50 dissidente wetenschappers, waaronder Maurice de Hond, bijeen gebracht (‘alternatief RIVM’) die in de MSM op straffe van represailles en uitsluiting geen kritiek mogen laten horen op de vaak tegenstrijdige ‘crisismaatregelen’ zoals die door het RIVM en OMT geadviseerd worden en worden uit de media geweerd wanneer zij een andere wetenschappelijke visie verkondigen dan het afgesproken geluid.

Wie zichzelf de laatste maanden geïnformeerd heeft verdwijnt in een gigantische draaikolk van gestuurde massahysterie, angstpsychose, aerosoles, ventilatie, onvolledige data, valse data, tegenstrijdige data, PCR-tests met veel false positives, tegenstrijdige grafieken, modellen die nooit kloppen, verkeerde aannames, media-boycots, vaccins, geheime RIVM- onderzoeksuitslagen, Big Pharma, verdwenen griepcijfers, aanraakangst, verdwijnen van ‘vies’ cash geld, schijnveilige OV-mondkapjes, boete-terreur bij normaal menselijk gedrag, ‘met’ of ‘door’ corona overledenen, ‘besmetting’ niet synoniem met ‘ziek’, RNA reststukjes aanwezig van vorige besmettingen, immuniteit, groepsimmuniteit, weerstand, a-specifieke afweer, zink, vitamine C en D, definitie ‘pandemie’ en ga zo maar door.

Covid-19, zo weten we nu, is een ‘nieuwe’ virusziekte met doodgewone algemene kenmerken gelijk aan influenza. Dat deze voor bepaalde risicogroepen ‘met’ andere aandoeningen desastreus uit kan pakken is onbetwist maar dit ligt niet primair aan de algemene schadelijkheid van het virus zelf maar specifiek aan de kwetsbaarheid van die doelgroepen (en een ondoelmatige, niet primair op hun bovenliggende ziekte gerichte behandeling) die nooit als excuus mogen gelden voor alle vrijheidbeperkende en totaal ontwrichtende maatregelen voor de gehele bevolking; economie en samenleving.

In 2009 is de definitie van ‘pandemie’ gewijzigd in: “The worldwide spread of a new disease“. Deze definitie zegt dus helemaal niets over de schadelijkheid of dodelijkheid van een nieuw virus zoals voorheen, maar is nu wel de rode vlag die de draconische maatregelen wereldwijd in gang zette en het startsein geeft voor vaccinontwikkeling.

Het label ‘pandemie’ is zodoende onterecht op het coronavirus geplakt omdat de dodelijkheid niet extreem is, integendeel, terwijl het wél die dodelijke associatie oproept bij de bevolking en de maatregelen ingezet worden volgens deze gewijzigde definitie alsof iedereen iedereen zou besmetten. Het zwaarste bestrijdingsscenario is dus onterecht over de samenleving uitgestort met als enige uitweg: een vaccin. Pandemiedraaiboeken lagen wereldwijd al jaren klaar, aangestuurd door de WHO die heeft bedongen dat hun protocollen in landelijke gezondheidswetten (Wet publieke gezondheid) werden vastgelegd.

‘Covid-19 was Vals alarm’ zou inmiddels blijken uit een uitgelekte analyse van het crisismanagement van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken. De demonstratieverboden tonen haarscherp de paniek aan waarin de bestuurders in toenemende mate verkeren nu de bevolking haar stem laat horen en eist dat haar burgerrechten worden teruggegeven en gerespecteerd. Demonstratieverboden vallen buiten de noodmaatregelen en zijn dus (ook) ongrondwettelijk. De motieven worden er met de haren bij gesleept.

Je kan als regering niet een heel volk nog heel veel langer gijzelen en ontmenselijken en de complete economie ongestraft te gronde richten.

Ons geduld is te lang op de proef gesteld maar nu is het zonneklaar waar men mee bezig is. Vrijheid voor alles!

Carla Meelker studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en is voormalig docent Beeldende Vorming in Amsterdam en Almere.

en herbloggen 5:

maandag

29 jun 2020

12:03

OPINIE

Eduard Bomhoff – In deze beeldenstorm gaat antiracisme hand in hand met antikapitalisme

Het anti-marktdenken van Hugo de Jonge gaat de zorg beschadigen

Door: Eduard Bomhoff , 12:56, 28 juni 2020

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. (Screenshot YouTube)

Minister Hugo de Jonge gooit zijn hoed in de ring om leider te worden van het CDA en geeft een interview aan het AD: ‘Deze crisis is een groot pleidooi voor minder markt, meer samenwerking en meer centrale regie.’ Foto’s van het modieuze schoeisel van de minister signaleren dat hij haast heeft. Haast om de macht te grijpen in het CDA, en haast om zich met anti-markt slogans te profileren tegen zijn rivalen, zoals staatssecretaris Mona Keijzer. De Jonge mikt met zijn anti-markt opstelling op de jongere kiezers: een recente Gallup-peiling voor de VS laat zien dat nog maar 50 procent van de jongeren een positieve/enigszins positieve mening heeft over kapitalisme.

‘De anti-markt en anti-kapitalisme-visie is in het bijzonder besmettelijk voor jongere mensen’

Onder rijpere ondervraagden is dat meer dan 70 procent. Die cijfers laten zien dat de anti-markt en anti-kapitalisme-visie in het bijzonder besmettelijk is voor jongere mensen: er is tijd nodig, misschien zelfs veel tijd, om te doorzien dat de markt met toezicht en reparaties beter werkt dan het alternatief van Mao of Castro.

Waarom zo tegen de markt en het kapitalisme? De Franse socioloog Raymond Boudon merkt op dat negatieve gevolgen van markt en kapitalisme sterker leven in de herinnering dan de meer abstracte positieve effecten. Onder normale omstandigheden geven we weinig aandacht aan onze tenen; hebben we een pijnlijke likdoorn dan kunnen we geen stap zetten zonder er aan te denken.

De markt krijgt soms ook ten onrechte de schuld van grote misstanden. Ik was in 2002 zes weken minister toen Cees Veerman in de ministerraad meedeelde dat hij had ingestemd met een verlenging van de EU-subsidies voor suikerbieten. Hij moest van premier Jan Peter Balkenende excuus maken voor zijn eigenmachtig optreden, maar het kwaad was al geschied (niet zo kwaad voor Veerman zelf die met zijn familie eigenaar was van suikerbietenplantages). Ziedaar een aspect van de globalisering, dat niets van doen heeft met de vrije markt (waarin rietsuiker uit armere, warme landen op prijs zou winnen en suiker die landen zou helpen bij hun economische groei).

‘De theorie dat minder markt en minder kapitalisme een nieuwe, zonnige dageraad brengt is zo’n combinatie: onwaar maar wel nuttig’

Een diepere analyse van de afkeer van markt en kapitalisme kan volgens Boudon profiteren van dit inzicht van de grote econoom Vilfredo Pareto (1848-1923) : er zijn vier soorten theorieën, te weten de vier combinaties van waar- onwaar en nuttig-nutteloos. Over de combinatie “onwaar – nutteloos” hoeven we ons geen zorgen te maken; riskant is de combinatie “onwaar-nuttig”.

De theorie dat minder markt en minder kapitalisme een nieuwe, zonnige dageraad brengt is zo’n combinatie: onwaar maar wel nuttig. Minister de Jonge en de elite in het algemeen kunnen er mee signaleren dat ze sympathie hebben voor radicale veranderingen, en dat ze begrijpen wat de boze demonstranten beweegt, maar ze hoeven niet concreet aan te geven wie de kosten gaat dragen van de beloofde grotere gelijkheid tussen arm en rijk, blank en getint, jong en oud.

We hebben in Nederland een pijnlijke les geleerd van een eerdere theorie die nut had voor politici om aan de macht te komen en toen onwaar bleek. Na provo en de demonstraties van de zestiger jaren, werd de Nederlandse elite ook meer anti-Amerikaans.

Progressief Nederland won de verkiezingen van 1972 en wij kregen de twee op economisch gebied slechtste kabinetten van de naoorlogse periode: Den Uyl met “alleen de collectieve sector kan nog groeien” en Van Agt-Wiegel met verdere verwoesting van het bedrijfsleven.

Den Uyl was modern en meeslepend voor zijn aanhang maar de al maar slechtere Nederlandse economie verwoestte honderduizenden banen in de industrie; in Duitsland was Helmut Schmidt (kanselier 1974-82) minder modern en veel minder geliefd bij de jeugd dan voorganger Willy Brandt, maar onder zijn vaste hand ging de industrie er niet failliet.

‘Anti-markt betekent voor de zorg dat verzekeraars geheime afspraken blijven maken’

Een elite die voor een tweede keer na de ramp van de jaren zeventig meegaat met anti-markt en anti-kapitalisme kan moeilijk tegelijkertijd eisen dat alle milieumaatregelen worden onderworpen aan een analyse van kosten en baten. Anti-markt betekent op milieugebied dat “milieutafels” beslissen zonder inbreng van de gezinnen die de kosten moeten opbrengen.

Een minister van Volksgezondheid die de overheid de regie wil geven over de zorg gaat niet de Nederlandse Zorgautoriteit opdragen dat alle ziekenhuizen en verzekeraars hun contracten en prijzen openbaar maken zodat patiënten meer inzicht krijgen in kosten en baten. Anti-markt betekent voor de zorg (zie Engeland) dat verzekeraars geheime afspraken blijven maken over het aantal dure behandelingen en zo het recht op zorg aantasten.

‘Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen‘

In de beeldenstorm van 2020 gaat anti-racisme samen met anti-markt en anti-kapitalisme. De elite, die zelf niet demonstreert maar graag modern en begripsvol wil lijken, kiest voor zelfbehoud door niet van dag tot dag mee te lopen met de beeldenstorm (was vadertje Drees slecht? Is Jezus blank? ), want hoe die wind morgen waait is onvoorspelbaar. Veiliger is het om maar sympathie te tonen voor de anti-markt en antikapitalisme ideologie. Echter, de geschiedenis leert: wie wind zaait, zal storm oogsten.

Mijn stem volgend jaar is voor de politicus die de rug recht houdt en zich durft uit te spreken voor de markt en voor het kapitalisme, natuurlijk met de nodige reparaties, en die de tegenovergestelde anti-markt visie afdoet met de prachtige woorden van de al geprezen Helmut Schmidt: “Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.”

Deze column verscheen eerder op Wynia’s Week.

Eduard Bomhoff is hoogleraar aan Monash University in Kuala Lumpur, Maleisië.

en herbloggen 6:

maandag

29 jun 2020

12:07

OPINIE

Coen de Jong – Johan Derksen-kwestie bewijst: de gedachtenpolitie kan ook bij u voor de deur staan

Morgen kunnen de machthebbers een nieuw Denkbevel uitvaardigen

Door: Coen de Jong , 11:11, 28 juni 2020

Johan Derksen. (Screenshot Veronica Inside)

In Nederland is na de Dam-demonstratie tegen racisme van 1 juni een aanval ingezet op de vrijheid van denken. Die aanval heeft trekken van religieuze vervolgingen, waarbij de Inquisitie tot in de hoofden van andersdenkenden wil ingrijpen. De aanval is onderdeel van een gevecht om macht. Een groep politici, mediamensen en actiegroepen wil kunnen bepalen wat anderen wel en niet mogen zeggen en denken. Het is een Gedachtenpolitie-In-Oprichting.

‘Kan Mark Rutte opeens de gedachten lezen van 17 miljoen Nederlanders?’

Uit onderzoeken als de Eurobarometer en uit het Europese Waardenonderzoek uit 2012 blijkt dat Nederlanders in internationaal vergelijkend perspectief immigranten positief waarderen. Wederzijdse vooroordelen en discriminatie zijn daarmee nog niet weg, de trend is wel positief. Vergeleken met de Verenigde Staten – waar de sociale onrust over veel meer gaat dan over racisme – kent Nederland vrij stabiele sociale verhoudingen.

Desondanks willen politici van gevestigde partijen sinds 1 juli het dogma opleggen dat Nederland lijdt aan ‘systemisch racisme’. De ideologie achter dit dogma is sinds de jaren ‘80 ontwikkeld in marginale vakgroepen op universiteiten, in activistenclubs als de (trotskistische) Internationale Socialisten en in de marge van politieke partijen. Met name D66 is er nu gevoelig voor, naar het zich laat aanzien ook bij gebrek aan eigen ideeën. Premier Mark Rutte is inmiddels aan boord en tweette op 24 juni over ‘de urgentie die iedereen voelt’ over racisme. Kan Mark Rutte opeens de gedachten lezen van 17 miljoen Nederlanders?

Het concept van de Gedachtenpolitie komt uit 1984 van George Orwell: een geheime politie die 24 uur per dag, 7 dagen per week bijhoudt wat de onderdanen van de staat lezen, schrijven, zeggen en denken. Ideologieën die het vrije denken bedreigen hebben één ding gemeen: niet één individu mag zich aan de opgelegde ideologie onttrekken. Want die ideologie is fragiel en niet bestand tegen rationele discussie.

‘Een gedachtenpolitie floreert door continu overtreders aan te leveren voor vervolging’

Zo ging afgelopen week een meute achter TV-persoonlijkheid Johan Derksen aan. Derksen bekritiseerde op 15 juni in het programma Veronica Inside demagogische uitspraken van rapper Akwasi en gooide er een foute grap in over Zwarte Piet. Wat vooral stak was dat Derksen had gezegd dat het met racisme in Nederland wel meeviel.

Een gedachtenpolitie floreert door continu overtreders aan te leveren voor vervolging. Of het nu communistenjager Joseph McCarthy was, de Inquisitie in de 16e eeuw of de Woke ideologie van 2020 – het systeem is altijd hongerig naar verdachten. Professionele activisten hebben de taak steeds met nieuwe publiekelijk beschuldigingen van racisme te komen.

Aanmoedigen tot het doen van aangifte is een aanvullende tactiek. Net als het actief uitlokken van verkeerde gedachten. Bijvoorbeeld universitaire docenten die studenten verplichten zichzelf te testen op ‘onbewust racisme’. Of provocateurs in collegebanken en op werkvloeren die ingestudeerde uitlokzinnetjes gebruiken als ‘ben jij dan niet tegen racisme?’.

‘Noch het strafrecht noch de wetgever gaan over empathie’

Is het Gedachtenmisdrijf begaan door een mediapersoonlijkheid of artiest, dan is de methode om de overtreder te bedreigen met verlies van werk en inkomen. Desnoods via lastercampagnes. En om adverteerders, uitgevers en podia waar de overtreder van afhankelijk is te chanteren met reputatieschade.

Het hoogst haalbare is dat de sociale omgeving van de overtreder zich uit lijfsbehoud tegen hem of haar keert. In de uitzending van 22 juni van Veronica Inside namen aanklagers plaats aan tafel. Strafrechtadvocate Natacha Harlequin had een moreel dwangbevel tot empathie meegenomen. Terwijl noch het strafrecht noch de wetgever gaan over empathie.

Presentator Wilfred Genee was zichtbaar bang voor zijn televisiecarrière. Genee sloeg – na 12 jaar de uitlokker te zijn geweest van foute grappen – tegen zijn collega’s Derksen en Van der Gijp de beschuldigende toon aan van een Diversity Officer bij de Universiteit van Amsterdam.

‘Minder bekende en rijke Nederlanders zullen zich na 22 juni wel twee keer bedenken voor ze tegen de heersende ideologie ingaan’

Doel van zo’n Stalinistisch showproces is een waarschuwing af te geven aan andere programmamakers, maar vooral ook aan de kijkers thuis: ‘U wordt in de gaten gehouden’. Derksen is gepokt en gemazeld in de media en financieel onafhankelijk. Men kan hem niet arresteren, hooguit lastig vallen.

Minder bekende en rijke Nederlanders zullen zich na 22 juni wel twee keer bedenken voor ze tegen de heersende ideologie ingaan. Wat te denken van artiesten die voor programmering afhankelijk zijn van concertorganisator MOJO, dat op Twitter aangaf ‘kennis te hebben genomen van de uitspraken van Johan Derksen’ en ‘zich te gaan beraden’ over samenwerking met Derksen.

‘Het verbieden van verkeerde gedachten biedt kansen voor verklikkers’

MOJO heeft dan weer geen moeite met homofobe, gewelddadige, vrouwonvriendelijke of antisemitische rappers. En welke gecancelde artiest durft semi-monopolist MOJO aan te klagen bij het Europees Hof wegens broodroof en schending van artistieke vrijheid?

Het verbieden van verkeerde gedachten biedt kansen voor verklikkers. Arie Boomsma en Albert Verlinde beweerden geschokt te zijn door de enormiteit van Derksens vergrijp en eisten schuldbekentenis en boetedoening. Onvermeld bleef dat Boomsma en Verlinde nog een rekening hadden openstaan met Derksen, die hen regelmatig belachelijk maakte om hun ijdelheid.

Volkskrant-journalist Willem Vissers schreef op 21 juni dat uitspraken als die van Derksen gevoelig lagen ‘zeker als ze zijn gedaan door witte mannen’. Vissers is regelmatig door Derksen gekleineerd als een onbetekenende voetbaljournalist.

‘Zelfcensuur, de angst zelf in ongenade te vallen en de bereidheid collega’s en vrienden aan te geven is de essentie van de Gedachtenpolitie’

Ook meelopen loont. NPO presentatrices als Sophie Hilbrand van talkshow Op1 en Margriet van der Linden van DitisM lezen de Nederlandse bevolking de les met nieuwe Denkgeboden.

Voetbalcoach Ron Jans, zelf ontslagen in Amerika wegens het als blanke man meezingen van een rapnummer, probeerde voor zichzelf absolutie te krijgen door Derksen in Op1 publiekelijk te beschuldigen. Zelfcensuur, de angst zelf in ongenade te vallen en de bereidheid collega’s en vrienden aan te geven is de essentie van de Gedachtenpolitie.

De huidige regeringspartijen ondersteunen en stimuleren de BLM-ideologie. Rob Jetten van D66 probeerde mee te liften op de Derksen-rel door op Twitter de boycot van Veronica Inside door spelers van het Nederlands elftal te steunen. Terwijl een politicus zich niet heeft te bemoeien met wat mensen op televisie wel of niet mogen zeggen.

‘De Gedachtenpolitie-in-Oprichting is verder gevorderd dan velen beseffen’

Politici en machthebbers willen natuurlijk niet graag van racisme beschuldigd worden. Wat verbale concessies doen is gratis en past bovendien bij de ideologie van D66 en GroenLinks. De VVD kan vrij risicoloos meebewegen want de demonstraties tegen racisme tasten de belangen van de kring rond VVD-premier Rutte niet aan.

Het leidt tot scheefheid en willekeur. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven gaf de politie het bevel terughoudend of niet op te treden bij eventuele provocaties tijdens een BLM-demonstratie. De plotselinge ideologische bevlogenheid van regeringspartijen geeft een lokale politicus als Sylvana Simons de macht om de vrijheid van meningsuiting van anderen buiten werking te stellen. Zouden politici zijn vergeten dat een klimaat van willekeur en publieke veroordelingen kan leiden tot geweld tegen andersdenkenden?

De Gedachtenpolitie-in-Oprichting is verder gevorderd dan velen beseffen. In de media én in de publieke ruimte zijn alledaagse gesprekken, uitingen en discussies al snel onderwerp van onderzoek. Overtreders krijgen online een bordje ‘verdacht’ om de nek.

In het Nieuwe Normaal hebben de machthebbers zo een instrument in handen om dissidente geluiden uit te schakelen. Vandaag is instemmen met het eisenpakket van actiegroepen tegen vermeend racisme verplicht. Morgen kunnen de machthebbers een nieuw Denkbevel uitvaardigen. Over Klimaatmaatregelen, de Europese Unie of de noodzaak van drastische bezuinigingen in de zorg.

Deze column verscheen eerder op Wynia’s Week.

Coen de Jong is historicus en politicoloog. Hij publiceert op persoonlijke titel.

en herbloggen 7:

Fidan Ekiz gaat helemaal los in Op1: ‘Arie is NSB’er’

Geplaatst op ma 29 jun 2020 om 7:45

Het interview dat Wilfred Genee zondag gaf in de tv-show Op1 kende een wel heel opvallende plotwending: waar Wilfred vast bleef houden aan zijn mening dat Johan Derksen te ver ging met zijn zwartepietgrapje, besloot Fidan Ekiz vól in de bres te springen voor de geplaagde voetbalanalist. En passant gaf ze ook Arie Boomsma er nog eens van langs. Ze sluit zich aan bij de vele mensen die de sportschoolhouder een NSB’er vinden vanwege zijn oproep aan adverteerders om VI te boycotten.

Johan zal zich meer gesteund voelen door Fidan dan door zijn eigen collega Wilfred. Op de openingsvraag hoe vaak hij de afgelopen week Judas is genoemd, zei de presentator: “Heel regelmatig. Ik heb het niet bijgehouden, maar het is niet op één hand te tellen. Ook NSB’er, door René. En klootzak bij de Albert Heijn van de week.”

Snapt hij dat? “Als ik de gedachtegang volg van Johan en René, dan kan ik me er iets bij voorstellen, maar als je het totale plaatje ziet van alles wat er gebeurd is, dan moet ik volgens mij zeggen dat ik me niet in het plaatje kan herkennen. Dat moet je dan zeggen.”

Wilfred bleef er op hameren dat hij vindt dat het zwartepietgrapje van Johan Derksen niet kon. Hij had het fragment van de grap meegenomen naar de studio. “Op dat moment merk je ook al dat ik wat aan het sputteren ben“, zo probeerde hij zijn eigen straatje schoon te vegen.

Fidan gaat los: ‘NSB’er!!!’

Vervolgens ging Fidan Ekiz helemaal los. Zij verbaast zich enorm dat het grapje van Derksen zo’n ophef heeft veroorzaakt. “Die verandering is toch een vorm van opgelegde onvrijheid door het moreel geweten van Nederland. Door fitnessgoeroes die oproepen tot een boycot van het programma, Arie Boomsma. Dat is pas – ik ga het toch zeggen – NSB-gedrag, vind ik. Waarom ga je daar in mee? Het gaat nu over Johan Derksen en over jou, maar het zou nu daarover moeten gaan. Hoe zijn we zo ver gekomen?”

Wilfred: “Ja, maar Fidan, dat ben ik volledig met je eens. Het is absurd dat dit kan gebeuren en het zou voor ons allemaal een les moeten zijn.”

Fidan begrijpt niet dat Wilfred is overgelopen naar het kamp-Arie. “Waarom heb jij niet tegen de eindredacteur gezegd: ‘Dit gaat te ver. Wij voelen nooit de noodzaak om ons te verantwoorden.’ Johan Derksen maakte een grap die ik eerlijk gezegd ook echt wel grappig vond. Die man had daar volgens mij geen enkele racistische intentie mee. Waarom is er niemand die op dat moment durft te zeggen: ‘Wij gaan ons niet verantwoorden.’”

Wilfred: “De tijden zijn al een beetje aan het veranderen. Je kunt zeggen dat je alles moet kunnen blijven roepen en ik vind in zekere zin ook dat dat kan, maar je kunt ook rekening houden met het sentiment dat speelt.”

Wilfred wijst erop dat zich een financieel drama heeft voltrokken bij VI. “Er verdampt in één weekend een miljoen euro sponsorgeld. De nieuwe sponsor haakte af en alle adverteerders gaven aan niet meer verder te gaan. Het is belachelijk als je erover nadenkt.”

Fidan vindt de advertentieboycot verbijsterend. “Die man spreekt zich ook heel vaak uit tegen racisme. Uiteindelijk gaat het om de intentie: is het racistisch bedoeld of niet? Dan vind ik dat zo’n programma ook wel achter zijn gastheren mag staan.”

IC-opperhoofd Diederik Gommers: “Dit irriteert mij. Het gaat niet meer om de intentie. We moeten dit soort dingen gewoon niet meer zeggen. Dan kun je zeggen dat Johan Derksen op leeftijd is, maar het is niet goed te praten. Hij had gewoon sorry moeten zeggen.”

Het leek erop dat Fidan haar eigen leermeester Wilfred ook een beetje een verrader vindt. Waarom is hij ineens zo politiek correct geworden? “Speelt het ook mee dat je bang bent dat je straks nergens meer aan de bak komt? Het was nu een soort tribunaal gericht op Johan Derksen“, vroeg ze zich af.

En ook nog: “Waarom is dit nodig in Nederland? Waarom mogen we niet zeggen wat we willen?”

Twitter verbaasd: ‘Eindelijk eens iemand die het zegt!’

Fidan Ekiz heeft voor flink wat verbazing gezorgd op Twitter. Heeft zij dit nou echt allemaal gezegd bij de NPO? “Raar he, dat ‘we’ dat vinden omdat er eindelijk eens iemand bij die NPO zegt wat 80% van de Nederlanders denken en vinden, namelijk dat Boomsma moreel laakbaar gedrag vertoonde. Moet je je voorstellen wat voor bubbel dat Hilversum is“, zegt Telegraaf-columnist Wierd Duk, de ex van Fidan.

Zangeres Marga Bult: “Zat te kijken en dacht…..eindelijk iemand met lef, zij durfde wél. Geweldig. Ik weet zeker dat heel veel mensen dat vinden.”

Telegraaf-columnist Syp Winia vindt het ongelooflijk dat Wilfred niet met een mea culpa is gekomen, maar nog steeds tegenover zijn collega Johan staat. “Wilfred Genee refereert bij Op1 voortdurend aan recente revolutionaire gebeurtenissen in Nederland: ‘Wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is’. Wat is er dan gebeurd? Een terreuraanslag? Een natuurramp? Een pandemie? Of alleen een Hilversumse massapsychose? Iemand?”

Er zijn ook mensen die Fidan ineens niet meer zo leuk vinden. “Normaal echt wel dol op Fidan Ekiz, maar…….“, zegt Marc-Marie Huijbregts.

Op1 eindigt abrupt met grote cliffhanger

Het gesprek met Wilfred kende een enorm abrupt einde, omdat Jeroen Pauw ineens het NOS Journaal aankondigde. “Wou jij nog iets zeggen?“, vroeg Pauw aan Fidan.

Fidan: “Ja… Eigenlijk wel, maar dat doen we maar na de uitzending.”

Pauw aan Wilfred: “Heb jij nog een laatste woord?”

Wilfred: “Ik zit hier heel verbaasd naar te kijken, maar het is goed.”

Pauw: “Waar zit je verbaasd naar te kijken?”

Vervolgens ging Op1 eruit. Luuk Ikink grappend: “De discussie over VI werd even onderbroken door een staatsgreep, maar we gaan weer vrolijk verder!”

Tv-maker Marc Dik: “Het uiterst verwarrende interview met Wilfred Genee in Op1 zorgt hopelijk voor jaren bespreekmateriaal op Scholen voor Journalistiek.”

Tv-kenner Ron Vergouwen: “Weer gesprek dat zo in de canon van spannende talkshowgesprekken kan. Wilfred Genee die wanhopig probeert z’n hagje te redden, maar door ‘n ijzersterk interview-duo nóg verder in de hoek wordt gedrukt. Jammer dat de regie die laatste vraag van Jeroen zo ruw afbrak.”

Dit bericht is geplaatst op 29-06-2020 at 7:45 in de categorie NPO, SBS

Hier draait het allemaal om:

Haat tegen christelijke symbolen: beeldenstorm in de Verenigde Staten

Black Lives Matter-activist: “Weg met het kruis, het is een teken van wit suprematisme!”

Shaun King tweets zijn haat tegen het christendom, waarvan wordt gezegd dat het ‘suprematistisch’, ‘onderdrukkend’ en ‘racistische propaganda’ is. Een reactie. Lees verder:

https://www.freiewelt.net/nachricht/black-lives-matter-aktivist-nieder-mit-dem-kreuz-es-ist-zeichen-des-weissen-suprematismus-100816/

en dit

De Gedachtenpolitie-in-Oprichting is verder gevorderd dan velen beseffen. In de media én in de publieke ruimte zijn alledaagse gesprekken, uitingen en discussies al snel onderwerp van onderzoek. Overtreders krijgen online een bordje ‘verdacht’ om de nek.

In het Nieuwe Normaal hebben de machthebbers zo een instrument in handen om dissidente geluiden uit te schakelen. Vandaag is instemmen met het eisenpakket van actiegroepen tegen vermeend racisme verplicht. Morgen kunnen de machthebbers een nieuw Denkbevel uitvaardigen.

En dit

“Raar he, dat ‘we’ dat vinden omdat er eindelijk eens iemand bij die NPO zegt wat 80% van de Nederlanders denken en vinden, namelijk dat Boomsma moreel laakbaar gedrag vertoonde. Moet je je voorstellen wat voor bubbel dat Hilversum is“, zegt Telegraaf-columnist Wierd Duk.

En dit:

https://www.geenstijl.nl/5154152/331-mediamakers-lanceren-meldpunt-racisme-discriminatie-manifest-leest-als-losgeld-eis/