Waarom we nu een toenemende mate van groepsdenken van wij tegenover zij zien, van “wit” tegenover zwart, is omdat “zij” dat willen en omdat zij dat voeden.

De christelijke beschaving was bedoeld om het individu uit de groep te halen en zijn aanspraak op een leven naar zijn eigen hand te zetten, volgens zijn beste visie, zijn grootste gedachten en volgens christelijke waarden.Waarom Christus tot op de dag van vandaag de grootste vijand is, is omdat Hij ons leerde dat wij een individu zijn, geboren uit Gods wil, om te leven in de grootsheid van Zijn Schepping. Jezus leerde wie de vijand was en wat de bedoeling was. Daarom worden christenen tot op de dag van vandaag vervolgd. Daarom moeten landen als Duitsland en Rusland kapot (en nu de westerse wereld met de V.S. voorop). Daar kwamen grootse denkers op, die prachtige literatuur voortbrachten, prachtige muziek, een beter zelfbewustzijn. Door hervormingen van Luther werd het christendom een nieuwe impuls gegeven in Europa. Zelfbewuste christenen trokken naar een nieuwe wereld. Dit zelfbewustzijn is ondermijnd omdat “zij” overal infiltreerden en dingen naar hun hand zetten. “Zij” zijn de khazaren maffia die samen met het Babylonische Talmoedische jodendom alles omkeren. Zij noemen goed wat slecht is en slecht wat goed is. Zij willen het communisme voor de onderlaag introduceren om de bovenlaag / de elite te dienen. ( ik zal hierover nog een keer schrijven n.a.v. van Jahwe)

Dit is al eeuwenlang een strijd van bloed en moed en intelligentie. Dit is de reis uit de grotten, uit de eeuwenlang ellende en de clans en groepen met de meedogenloze leiders die ons klein willen houden door de controle van de geest die van bovenaf wordt opgelegd. Dit is waar ieder van ons “vandaan komt”, uit die strijd. Uit die groepen die ons klein en dom willen houden. Als je uit wilt breken zul je de gevolgen ondervinden. En nu, door middel van alle beschikbare middelen, willen elite-controleurs de klok terugdraaien en ons meenemen naar dat verleden.

Ja er is racisme en dat is wederzijds bij diverse groepen.

Er is wijdverbreid gif door pesticiden en GGO’s ( genetisch gemodificeerd organisme) er is wijdverbreid en vernietigend autisme door vaccinatie, er is longschade door bedrijfsvervuiling, er is een wijdverspreide dood veroorzaakt door het medische systeem en er is verzekeringsfraude en welzijnsfraude en kiezersfraude en fraude bij het creëren van geld, en er zijn corrupte rechters en corrupte politieagenten en krankzinnige politici die lockdowns uitvoeren er is een groot deel van de aanhoudende misdaad wereldwijd. Het heeft allemaal invloed op “het zwart en het wit”.

De huidige rellen komen door een operatie die is ontworpen om meer controle van bovenaf te produceren. Alle groepen worden gefinancierd en beide kanten worden geïnfiltreerd en bij rellen zijn er “undercovers” die “uitlokken”. De operatie is ook ontworpen om, door middel van rellen, meer schade aan te richten aan de economie: een opstapeling van de COVID-lockdowns, die zelf deel uitmaken van de algehele operatie: de wereld zoals wie die kennen vernietigen.

Veel mensen begrijpen niet dat, wanneer elite globalistische “strijdkrachten” een operatie organiseren dit doen tussen groepen met emotionele en feitelijke ongelijkheden, de realiteit. Daarin gaan ze stoken. Ze zoeken het verschil op en zeggen te zoeken naar verbinding terwijl ze het tegenovergestelde doen. Ze wakkeren vuurtjes aan. Ze kiezen voor zwart versus wit, want dat heeft een elektrische lading tussen mensen. De bedoeling is om blanke en zwarte mensen door verschillende en onveranderlijke lenzen naar elkaar te laten kijken. En ze negeren alle situaties waarin zwart-witte mensen met elkaar overweg kunnen, waar het goed gaat, wordt het liefst niet in beeld gebracht. De opkomst van bijvoorbeeld de vakbondsbeweging in Amerika veroorzaakte een enorme hoeveelheid zwart-wit samenwerking en vriendschap en wederzijdse loyaliteit, totdat vakbonden zelf big business en maffia-wasserijen en potentiële monopolies werden. De planners van een operatie zullen dus een situatie kiezen die realiteit heeft. Er is ook deze realiteit: “Je bent blank en je kunt dus onmogelijk begrijpen wat er aan de hand is, omdat je een inherent voorrecht hebt, het is in je ingebouwd en je kunt er niet aan ontsnappen. Daarom is alles wat je zegt besmet. ”

Dat is een heel sterk en zeer verdelend en heel krankzinnig argument. Individuen, ongeacht wie ze zijn, zien duidelijk of zien niet scherp wat er aan de hand is. Privilege is een oplichterij. Het is een oplichterij als argument. Het werd in de academische wereld geïnjecteerd om de jongeren te hersenspoelen, om aan beide kanten klasse- en rassenhaat te veroorzaken / aan te wakkeren. En het is gelukt. Dit stak het vuur van de oppositie aan en doet dat nog steeds. Het stopt de samenwerking. Het doodt vriendschappen. Het brengt miljoenen mensen tot zwijgen die elk soort racisme te boven gaan. Het overstemt hun stemmen, verdrinkt hun warmte voor elkaar, en verandert het in ijs. Het verandert het in ideologie die menselijke verbindingen vervangt. Het haalt de menselijke connecties uit onze samenleving. Mensen met een zwarte huid en mensen met een witte huid hadden en hebben manieren gevonden om met elkaar om te gaan. Dat is een veel grotere realiteit dan de zgn. “rassenoorlog”. Het unieke individu is een veel grotere realiteit dan een rassenoorlog.

Toen ze uit de Tweede Wereldoorlog kwamen, begonnen propagandisten en overheidsplanners en marketeers / marketing specialisten en inlichtingendiensten en denktanks en bedrijfsadviseurs en massacommunicatiedeskundigen zich te realiseren dat ze hun positie konden versterken door individuen te overtuigen om zichzelf als onderdeel van de groep te zien. De reclame en beïnvloeding was al gaande omdat men aan het begin van de 20 ste eeuw steeds meer begreep van psychologie en beïnvloeding door vooral Freud. ( en minder dan door Jung) Groepen zijn gemakkelijker te beheren. Maak een groep, definieer die, dring er bij de leden op aan om zichzelf in beperkte termen te beschrijven, de groep te profileren, producten aan de groep te verkopen, de groep te laten zien dat ze politieke ambities hebben waar de overheid aan kan voldoen en de hele samenleving verandert.

Zie het onder ogen, deze marketeers en propagandisten zijn in veel opzichten het uitschot van de aarde. Ze zien een sprankje belofte in groepsdenken en hun doel wordt: groepen creëren. Op naam, met een agenda, per klasse, of per ras, per religie, of op leeftijd, met voorkeuren, per economische achtergrond, bij elke mogelijke marker (een herkenbaar iets).

Geloof het of niet, de marketeers hielden vast aan wat er gebeurde in de burgerrechtenbeweging van de jaren vijftig en zestig; ze keken naar Martin Luther King en ze zeiden: “we hebben een kans hier.” En het was een kans die veel verder ging dan de rechtvaardigheid van stemrechten en geïntegreerd onderwijs. De marketeers zeiden: “We kunnen een nieuwe groep creëren. Niet alleen zwarte Amerikanen. Maar zwarte Amerikanen met voordelen voor de overheid. We kunnen de hele burgerrechtenbeweging laten doodlopen in een welvaartsstaat van enorme proporties. We kunnen totale afhankelijkheid van een groep van de overheid creëren en tegelijkertijd breiden we de omvang en de macht van de overheid over de mensen uit. Het is een dubbele winnaar. “

Vanuit het oogpunt van de marketeers was de eerlijkheid en rechtvaardigheid en het recht van zwarte Amerikanen op het ontvangen van welzijn volledig naast het punt. Dat was helemaal niet het probleem. Het probleem was de pacificatie van zwarte Amerikanen. Een manier om geld en voordelen te gebruiken om zwarte Amerikanen onder controle te houden. Dit was echt cynisme.

De marketeers realiseerden zich natuurlijk dat ze zwarte leiders nodig zouden hebben om keer op keer te zeggen dat welzijn een recht was, en het was eerlijk en rechtvaardig, gebaseerd op de geschiedenis van de slavernij. Gebaseerd op racisme. En sommige zwarte leiders die naar voren kwamen, waren gecoöpteerd voor die zaak en die uitwerking. De marketeers kiezen een onderwerp dat kan worden beargumenteerd en dat kan worden gerechtvaardigd. Maar het echte motief is verborgen.

Het begint allemaal met het vormen van een groep. “Zwarte mensen moeten leren zichzelf als zwart te beschouwen en niets anders. Als zwarte slachtoffers. Zeker niet als unieke individuen.” Bepaalde leden van de Black Panthers en Malcolm X herkenden dit basisbedrog. Zij zagen dit: aan de andere kant vormden de marketeers natuurlijk een groep blanke liberalen, een zeer grote groep die “zwarte rechten” zou steunen, en naïef geloofde dat dit allemaal te maken had met eerlijkheid en rechtvaardigheid en niets anders.

De veel grotere realiteit van veel zwart-witte Amerikanen die met elkaar overweg kunnen, wordt in stilte onderdrukt en overstemt. Met luide stemmen. Door geweld.

Het is kunstmatig en het individu verdwijnt in de groep. Zonder het individu heb je massale mind-controle. Je ideologie staat centraal. Je hebt eindeloze oplossingen, elk absurder dan de vorige. En waarvoor? Voor de “verheffing” van de groep.

Er zijn groepen die zijn samengesteld uit unieke individuen die samenkomen voor een gemeenschappelijke zaak, maar “zwart versus wit” is niet zo opgebouwd.

Deze huidige rellen in Amerika ( die overwaaien naar de rest van de wereld) hebben infiltranten die opgeleid zijn in zowel politiek rechts als links, die er zijn om het geweld en de eisen op te voeren. Maar de structuur van de operatie is dieper dan deze infiltratie. Het is, politiek neutraal, omdat globalisten die elk stukje onafhankelijkheid en vrijheid en welvaart in Amerika en van de rest van de wereld willen nivelleren en vernietigen, neutraal zijn. Ze verschuilen zich achter en gebruiken ideologie als een voortdurend veranderend wapen om controle te bereiken.

Een groep kan beginnen als echt en waar, maar als die wordt overgenomen en vervormd en hervormd en een programmatische agenda krijgt en wordt vergiftigd met een grof begrensd zelfbeeld dan heb je een constructie en strijdt mind control om voorrang.

Maar massabewegingen tegen racisme hebben overwinningen behaald.

Ja dat ze hebben. Onder meer het stemrecht is behaald en het terugdringen van racistische wreedheid werd een feit, vooral in het zuiden van de V.S. speelde dat. Maar wat gebeurde er daarna? Wat er kwam was een geplande doodlopende weg.

Marketeers: “We moeten er alles aan doen om het gepraat over het unieke individu en over de oorzaken en gevolgen bij zwarte groepen te stoppen. Het moet allemaal om de groep gaan. Voor altijd. Over voordelen. Over welzijn. Dat moet al het andere overstemmen. De belofte van individuen die uit groepen komen, moet worden onderdrukt. Verboten. En dezelfde principes moeten worden toegepast op blanke groepen die zwarte rechten steunen. De witte groepen moeten ook massa’s zijn, geen individuen. En die witte groepen die tegen zwarte rechten zijn, moeten worden geïnfiltreerd en gecultiveerd. Ook zij moeten massa zijn. Verbind in elke groep geesten en hersenen met collectieven. Dat is wat we verkopen. Collectivisme. Neem het ware en echte en draai het om.” De marketeers kwamen erachter dat dit niet moeilijk was vooral niet wanneer belangrijke media aan boord werden gehaald en gecontroleerd. Het nieuws gaat over groepen. De overheid helpt groepen. De overheid weigert hulp aan groepen. Mensen stimuleren zichzelf te zien als een groep wanneer de gelegenheid erom vroeg. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.” “Blijf opgesloten en besef dat je niet de enige bent”. “We komen er allemaal samen doorheen”. “Het is tijd om oorlog te voeren tegen Irak.” “We zitten in hetzelfde schuitje.”Als een groep. Een kunstmatige groep.

Denk er over na. Als de MSM dat nu wilden, konden ze per direct, Amerikanen, zwart en wit, die met elkaar goed kunnen opschieten, uitlichten en een podium geven. Dat kan door een nieuwsnetwerk tot grote bekendheid worden verheven. Het is zeker een feit. Maar het zal nooit gebeuren. Dat is niet de agenda. Dat wordt niet verkocht.

De onhandige en grimmige en fantastische waarheid is dat er, afgezien van huidskleur en culturele achtergrond, geen zwarte of blanke mensen zijn. Er zijn unieke individuen. Dat is waar de kunstmatigheid ophoudt en de diepere realiteit begint. Daar vindt daadwerkelijke bevrijding plaats.

Dit is de reis uit de grotten van Plato waarover ik eerder schreef. Dit is de bevrijding van het individu waarover Jezus sprak.

En nu, door middel van alle beschikbare middelen, willen elite-controllers de klok terugdraaien en ieder van ons meenemen naar het verleden, terug in de grot waar we sprankjes licht mogen zien maar van waaruit we niet kunnen deelnemen aan het leven zoals dat bedoeld was. Waarin we leven in duisternis omdat de Waarheid verborgen blijft. Waar de wereld voor ons wordt afgesneden omdat zij dievoor zich alleen willen hebben. “Zij ” die zich joden noemen en het niet zijn, die de wereld al voor een groot deel bezitten omdat zij vinden dat zij er recht op hebben. Zij, die wereld controleren omdat zij de macht en het geld bezitten. Zij, die overal geïnfiltreerd hebben om mensen tegen elkaar op te zetten zoals dat ging bij Kaïn en Abel. Zij willen ons als hun slaven. Zoals ze vaak de hand hadden in de slavenhandel maar de blanke christelijke mens overal verantwoordelijk voor maken en hun rol verborgen houden zoals ze dat altijd doen.

Ieder van ons mag dat niet laten gebeuren.

Vraag niet wat doen we eraan? “We” betekent groepsdenken. Vraag wat kan ik kan doen. Begin klein en laat het groeien. Verlaat de groep. Dat is de oproep van Jezus om desnoods je familie te verlaten als dat nodig is, d.w.z. verlaat de groep die je klein wil houden. Verlaat de groep die je niet zelfstandig laat zijn.

Het individu stroomt in en uit familie, informele en formele groepen, enzovoort. Maar in de kern is hij er. Naar keuze straalt vrijheid van hem uit, of niet. Naar keuze straalt authentieke kracht van hem uit, of niet. Liefde en mededogen stralen naar buiten uit, of niet. Hij verzint zijn beste visie op een toekomst en handelt naar die visie of hij doet het niet. Hij groet propaganda of niet. Hij staat op zijn eigen manier centraal, of niet. Hij vindt vrijheid en kracht opnieuw uit voor zijn tijd en plaats, of niet. Hij valt voor de oplichterij van kunstmatig conflict of niet. Hij ziet zichzelf als slachtoffer of hij doet het niet. Hij accepteert een rol die hem wordt gegeven of niet. Hij accepteert een rol die hem wordt gegeven of niet. Hij aanvaardt fysieke beschrijvingen van zichzelf of niet. Hij bezwijkt aan geprogrammeerde haat, of niet. Hij kiest ervoor om naïef en hulpeloos te blijven of niet. Hij zegt dat er niets kan veranderen of niet. Hij papegaait wat hem is geleerd of niet. Hij geeft de schuld aan de macht op een manier die hem verlamt of niet. Hij steekt zijn hand uit om anderen te helpen of niet. Hij stijgt boven de populaire geestcontrole van het moment uit, of niet.

Hij blijft kunstmatig en gekmakend beleefd in een oorlog tegen de mensheid of niet. Als hij valt, krabbelt hij overeind en beweegt hij naar voren of niet. Hij doet alsof hij geen idee heeft of niet. Hij houdt zijn mond dicht, of niet. Hij kijkt naar een oorlog en kiest de gemakkelijkste kant om mee te doen, of hij doet het niet. Hij voelt de strijd van eeuwen om individuele vrijheid te vestigen, of hij niet. Hij slaagt er op de een of andere manier in om bij de poort te staan voor slavernij en hij blokkeert het, of niet. Hij test zijn breekpunt en probeert het te verlengen, of hij doet het niet. Hij kan zachtjes die goede nacht ingaan, maar pas nadat hij zijn hoogste strijd voor vrijheid heeft gevoerd, vrijheid van alle kunstmatige constructies van het individu, vrijheid van onderdrukking en controle, en voor het eeuwige individu bovenop de kunstgrepen van de gehypnotiseerde groep. Of niet.

Als je eenmaal unieke individuen hebt, kunnen groepen duidelijk worden. Zonder die individuen doen ze dat niet. Ze kunnen het niet. Zelfs als hun doel en hun retoriek is ontworpen om een stukje heroïsche rechtvaardige gerechtigheid te bereiken, zal die groep uiteindelijk opgeslokt worden door slechte bedoelingen. Het zal verdwijnen in de klauw van een geconstrueerd conflict tegen een andere groep. Het zal in de ban raken van een meedogenloze leider. Het gaat terug in het verleden.

Ik ben niet alleen. Jij bent niet alleen. We zijn verbonden door iets dat dieper is dan cliché: de erkenning van het feit dat we individuen zijn die elkaar kunnen bereiken. Die wel reiken. De verschillen tussen ons zijn te verwachten. Anders zouden we niet uniek zijn. Maar die verschillen kunnen niet worden omgezet in oorlogen, als we standvastig en wakker zijn. Het gaat om dat laatste: wakker worden en je unieke ik tevoorschijn laten komen.

Onze vijanden hebben hun eigen problemen. Ze zijn niet eenvoudig, wat ze ook proberen. Afgezien van onze onuitblusbare dorst naar vrijheid, wat ons grootste probleem is, lijden zij aan te veel handen en een te kleine taart. Hun megabedrijven, die wereldwijd de belangrijkste voortrekker van het globalisme zijn geweest, beginnen in te zien dat hun gloriedagen krimpen. De operatie om economieën te egaliseren en te vernietigen, met het oog op een strengere politiestaat, droogt de consumentenbasis uit van mensen die het zich kunnen veroorloven om bedrijfsproducten te kopen. Bedrijfsleiders en Vips zien verraad. Ze zijn het doelwit van een grote oplichting, van hun eigen criminele collega’s. Hoe is dat zo gekomen? Het gebeurde omdat ze verblind waren door hun eigen hebzucht. Als maar de helft van de mensen wereldwijd een bekend gifbestrijdingsmiddel kan kopen, wat dan? Zelfs met een spectaculaire valuta-reset, zelfs met de versnelde uitvinding van een nieuw geldsysteem, zelfs als er meer geld uit de lucht wordt gehaald, zullen veel producten verdwijnen. Dat is een essentieel onderdeel van het elite-plan.

Misschien zegt een CEO van een megabedrijf dit tegen zichzelf: “Wanneer het grote valutaherstel plaatsvindt, zullen de bazen van bazen, de bankiers, automatisch vijfhonderd biljoen nieuwe digitale dollars op elke bankrekening van de grootste tweeduizend bedrijven ter wereld plaatsen, en ik zal een van de gelukkigen zijn.” Blijf maar geloven maar eens komt de waarheid diep binnen.

En als die ellendige dag niet komt? Dan komt dat door die vrijheidslievenden die de “poort naar slavernij bewaakt hebben”

Omdat zij individuen niet voeden in de achterhoede van het collectivisme.

Omdat zij individuen de illusie van anarchie onder leiding van pathologische propmannen niet accepteren.

NB. Stereotypering is een middel om te overleven, om iemands leven en dierbaren te beschermen.

Marxisten vernietigden dat beschermende idee, door de gevormde groepen van rassen te vermengen en vermenging te bevorderen, om het global idee , iedereen-is-gelijk communisme te bereiken. We zijn gelijkwaardig maar iedereen is anders. Dat kan door genen, door etnische achtergrond enz. Je kunt niet zomaar etnisch verschillende groepen mengen omdat hun achtergronden soms te veel verschillen.

Vóór 1950 hadden hogescholen / universiteiten geleerd dat stereotypering beschermende voordelen had voor stammen. Dit denken was voor altijd waar geweest, vóór de kwade invloed van de marxisten: dat het het beste is om te verifiëren, dan om te vertrouwen.

Ook al wordt ons verteld dat de meeste deugen, we moeten blijven oppassen en beseffen dat er veel zijn die niet deugen. Die hun ziel verkochten en die wel degelijk op misdaad uit zijn. We moeten niet naïef zijn.

Meer lezen hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier