Over samenzweringen 2

De NWO heersers hebben hun plan van wereldwijde overheersing afgerond en Covid19 / corona was de katalysator die het afmaakte.

Dit had natuurlijk niet kunnen worden bewerkstelligd zonder de volledige onwetendheid van de mensheid, d.w.z. van de mensen die niet wakker zijn.

De niet wakkeren die alleen geloven wat op het journaal is en wat er in de krant staat. Die hun wereldbeeld laten bepalen door nuttige idioten op tv, uit de wereld van het entertainment en die niet kunnen of durven of willen geloven dat er gewoon slechte mensen zijn die alleen het goede voor hebben voor zich zelf. Voor wie die anderen gewoon slaven zijn.

Een paar machtigen bepalen wat er gebeurt in de wereld. Zij rollen hun satanische agenda uit en de “nuttige idioten” zijn hun pionnen. Begrijp me goed: in deze vreselijke wereld zijn er ook die heel hard werken en proberen het goede te doen en het goede te dienen. Zij weten niet beter, zijn ook niet wakker maar weten hun morele wereld in tact te houden. In tegenstelling tot hen die te koop zijn. Vergis je niet: veel mensen zijn te koop of chanteerbaar. Vooral die mensen die chanteerbaar zijn kunnen willige pionnen zijn.

( ik heb diverse keren het boek Pawns in the game genoemd en aangehaald).

Terwijl de “slapenden” gebruikt worden om te vechten tegen de zgn. “racisten” de zgn. “homofoben”, de zgn. “‘blanke supremacisten” en de zgn. “antisemieten”, hebben de “oligarchen” hun nieuwe wereldorde geïnstalleerd.

Al die mensen die zich zo druk maken voor een of nader vermeend onrecht worden gebruikt in het spel en tegen elkaar opgezet zoals nu weer hevig in de V.S. gebeurt. Ze hopen op burgerlijke onlusten / burgeroorlogen zodat zij “ongezien” hun “slaven” steeds meer kunnen knechten.

Kritisch denken is: kunnen ontcijferen wat de consequenties zijn van elke actie. En helaas is de overgrote meerderheid van de mensen totaal niet in staat dit te begrijpen. Er wordt op emoties ingespeeld en op de “goede moraal” van de “deugmens”. Die emoties bepalen de actie en niet het verstand. Zo kan een emotionele handeling tegen de eigen belangen ingaan, zodat de niet wakkere slapend zijn ondergang tegemoet loopt.

De CIA bracht eerst de term samenzwering in het spel, en dreef er daarna de spot mee nadat ze John F. Kennedy met succes hadden vermoord. Ze programmeerden het publiek om het kritische denken van die bekwame individuen, die zich niet bij alle punten van onderzoek hadden aangesloten en niet  accepteerden zodat het publiek niet kon zien dat het de CIA was die achter de moord zat. Vanaf die tijd hebben ze dat steeds weer gedaan. Of het nu over 9 / 11 gaat of nu over de pandemie. Mensen die nu vraagtekens zetten bij het hele gebeuren worden al snel belachelijk gemaakt. Daarom is de enkele huisarts die zijn nek uitsteekt ontzettend moedig.

Het is alsof een kudde wolven door een kudde schapen loopt waarbij de wolven zeggen: wij bewaken jullie en daarna gaat het slecht met de kudde.

Zo doet de deep state dat met de wereld en denk niet dat die deep state alleen in de V.S. is. Die is overal en heeft zijn handlangers tot in je gemeente en kerkgenootschap aan toe. Overal is die geïnfiltreerd.

Zowel de complottheoretici (waarheidzoekers) als de oligarchen / elites / leden van de deep state kunnen kritisch denken. Het is alleen dat de eersten het proberen te gebruiken om goed te doen, terwijl de laatsten het gebruiken om kwaad te doen.

Dit is de eindstrijd waar het boek openbaringen over gaat. Veel mensen vinden het niet fijn om te horen over een satanische wereld en over de boodschap van de bijbel. Ze beschouwen de bijbel als een verzonnen boek en willen niets weten over een boodschap van God of Zijn Zoon Jezus. Ze denken dat hun leven maakbaar is en dat zij wel kunnen terugvechten tegen de machten. Maar je vecht uiteindelijk niet tegen wereldse machten maar tegen de satanische krachten. ( “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12))

Misschien vind je de boodschap of de boodschapper niet leuk, maar je zou er goed aan doen om op de boodschap te letten. Er is geen andere manier om het pure kwaad uit te leggen dat op aarde bestaat, waarbij mannen, vrouwen en kinderen andere mannen, vrouwen en kinderen doden.  Zinloze waanzin! De intelligentie van mensen wordt gebruikt door demonen om allerlei soorten bommen, wapens en artillerie en biowapens te bouwen om andere mensen te doden.

De heersende elites dachten echt dat de griepsymptomen veel erger zouden zijn met meer sterfgevallen en ernstiger ziekte. Zo slecht zijn ze dus, want dat is helaas het bewijs. Omdat de pandemie in feite zo zorgvuldig was gepland op een wereldwijde basis, waren alle spelers, zodra de bug was losgelaten, feitelijk opgesloten, in de verwachting dat er meer doden en ernstigere ziekten zouden zijn als dekking voor hun draconische sociale en economische veranderingen die ze ons nu opleggen.

De “operatie”, en niet alleen het kleine virus, dat eenmaal was losgelaten, was te groot om halverwege te stoppen of te veranderen, ondanks de “schamele oogst van sterfgevallen”. Dit is de enige kans van het monster om zijn lang gezochte Nieuwe Wereldorde uit te rollen en niemand kan afwijken van het script, dus we zien keizers overal verstoken van hun geloofwaardigheid, ze zijn naakt. De keizer loopt zonder kleren maar behalve “het jongetje” willen velen het niet zien.

Iets of iemand moet Satan vertegenwoordigen op deze planeet. En velen zijn bereidwillig dat te doen. Als er geen vertegenwoordiging van Satan is, is het allemaal “gebakken lucht”.

Maar God zal ook dit gebruiken en als je het boek Openbaringen leest, weet je hoe Hij dat zal doen. In werkelijkheid zijn het de personen met hun hebzucht, machtshonger en satanistische lust die andere mensen manipuleren en zij zullen eens de rekening betalen. Maar God zal ze uiteindelijk ook een kans bieden. Het gaat uiteindelijk om je ziel. Satan wil zoveel mogelijk zielen van zoveel mogelijk mensen in zijn definitieve val meesleuren. Ook dat staat in Openbaringen.