Over de Maslow-piramide

één op één

van Henry Makow

vertaald met google translate en niet aangepast

Human Psychology: Mass Media Defines Reality

23 mei 2020

Waarom zijn mensen bang voor ziekte? Maar niet voor armoede of honger?

Omdat de media niet praten over de laatste.

Vertaald uit het origineel

Door Aliasy

(henrymakow.com)

Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk mensen de Maslow-piramide afgleden.

Vrijheid, waardigheid en zelfs welvaart zijn niet nodig. Mensen zijn bereid om van de honger te sterven, zolang ze niet ziek worden van de Covid.

Angst heeft een volledig innerlijk, dierlijk karakter.

Deze angst is zelfs sterker dan de angst voor de dood, aangezien de dood door verhongering de voorkeur lijkt te hebben boven infectie met Covid (wat in een kleine minderheid van de gevallen tot de dood leidt).

En waarom? Omdat de dood door verhongering, net als de dood door andere ziekten, niet in de media komt. Daarom bestaat het niet. De bijzonderheden van het informatietijdperk van de samenleving: dat wat niet in de media staat, bestaat niet.

En omgekeerd is er alleen wat er in de media staat.

En het blijkt een paradox: moderne mediatechnologieën manipuleren het oeroude basisinstinct – de angst voor de dood.

Bovendien op zo’n niveau dat het instinct van zelfbehoud wordt onderdrukt.

Waarom wordt het instinct van zelfbehoud onderdrukt? Omdat de mensheid, afgesproken om vrijheid, waardigheid en het recht op leven op te offeren (omdat men niet zonder yum-yum kan leven), op een trein stapte met een enkele reis naar de hel.

Voor elke persoon kan de snelheid en het aantal haltes van de trein op stations onderweg variëren, maar de eindbestemming is duidelijk.

Winston Churchill zei ooit: “Kiezend tussen oneer en oorlog, kozen we voor oneer. Uiteindelijk kregen we beide.”

Dus hier hebben we hetzelfde: we hebben gekozen voor een volledige afstand van rechten in ruil voor bescherming tegen de Covid.

Covid gaat nergens heen.

Maar we hebben geen rechten meer en zullen dat ook nooit doen.

Omdat ze nu moeten worden gewonnen om de rechten terug te krijgen.

Het zal een lange en harde oorlog worden.

Maar niet voor mensen die met één muisklik al hun rechten hebben uitgeput.

https://www.henrymakow.com/2020/05/mass-media-defines-reality.html

De piramide van Maslow is een aan Abraham Maslow toegeschreven ordening van behoeftes, op basis van zijn in 1943 gepubliceerde motivatie-theorie. Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren. Maslow heeft de piramide zoals ze wordt gepresenteerd nooit bedoeld als een wetenschappelijk model. Het was alleen bedoeld als een illustratie van het soort concepten waarnaar hij op zoek was.

Maslows behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

Organische of lichamelijke behoeften, deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.

Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties. Er wordt gepoogd dit op te vangen door een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid.

Behoefte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.

Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.

Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te waarderen. Het sociale milieu is niet weg te cijferen als steunende basis van deze actualisatietendens.

Behoefte aan zelftranscendentie. In de latere fasen van zijn leven nuanceert hij zijn visie op zelfactualisering en legt hij de nadruk op zelftranscendentie.

De fysiologische behoefte noemde Maslow ook ‘lagere fundamentele behoefte’. De vier hogere behoeften zijn de ‘hogere fundamentele behoeften’. Belangrijk is hier het woord ‘fundamenteel’. Volgens Maslow zou een niet-bevrediging van deze fundamentele behoeften leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden. De groeibehoefte is volgens Maslow niet fundamenteel. De persoon kan zichzelf pas verwezenlijken (groeien) als hij de fundamentele behoeften minimaal bevredigd heeft.

In later onderzoek kwam Maslow tot de conclusie, dat elke mens gekneld zit tussen de fundamentele behoeften van het behoud en de groeibehoefte naar nieuwe ervaring. Wil men kunnen groeien, dan moet men de aantrekkelijkheid van de ‘veilige situatie’ verkleinen en het gevaar van de ‘groei’ vergroten. Met deze ‘veilige situatie’ doelde Maslow op de veiligheid van de originele situatie. Op het moment dat de mens berust in zijn gewoontes, wil hij deze veranderen en nieuwe ervaringen opdoen en doorbreekt hij deze ‘veilige situatie’.

De clip van de Simpsons over een “kattengriep” was ongelooflijk profetisch

In een aflevering uit 2010 van The Simpsons brengt een ‘geheim conclaaf van de Amerikaanse media-imperia’ een dodelijk virus uit om ‘Amerikanen terug te brengen waar ze thuishoren: in donkere kamers, vastgelijmd aan hun televisies, te bang om de reclames over te slaan’. Hier is hoe deze clip griezelig een voorbode is van COVID-19.

Ze doen alles recht in ons gezicht. De pandemie was voorbereid maar weinigen willen het zichzelf toestaan om het te geloven want dat doen “zij” niet. Nee, wij niet. “Zij” wel. “Zij” hebben een duistere satanische agenda. Maar weinigen willen dat geloven. Zij geloven in de goedheid van de mens en in de goedheid van de “boven onsgestelden”. Hoe vaak ook gelogen, hoe vaak ook de keizer zonder kleren loopt, het jongetje dat zegt dat de keizer naakt is, wordt niet geloofd. Men durft niet toe te geven dat de werkelijkheid anders is dan het “plaatje”. Men wil in een positief verhaal geloven en houdt zo zichzelf voor de gek.

Veel van de duistere boodschappen worden aangekondigd via (teken) films, voorpagina’s van Time of The Economist enz.

Ze doen het om ons zo medeplichtig te maken. We worden gewaarschuwd en we accepteren.

Zoals ik eerder benadrukte, bestaat er niet zoiets als toeval en dit is geen toeval, maar eerder een hint van vrijmetselaarsbetrokkenheid bij de Covid-19-crisis. Ze laten ook steeds weer aan anderen weten wie zijn “vingerafdrukken” achterlaat.

Zie ook de site van de Waakzame burger (the vigilant citizen)

Vanuit films, architectuur en muziek onthult en verklaart Vigilant Citizen de verborgen occulte symboliek achter een groot deel van de moderne cultuur.

Dat is ook de betekenis van schendingen van “lockdowns”.

Van Ferguson tot Cuomo tot Cummings, de opvallende Lockdown-schendingen tonen aan dat het etablissement hun eigen hype niet gelooft.

Ze geloven er niet in en ze schenden de regels recht in het gezicht van de gewone mensen die voor het “minste vergrijp” een forse bekeuring krijgen.

Kijk naar een video uit 2015 waarin Bill Gates al lachend op de situatie van een pandemie vooruit loopt.

Deze walgelijke video toont een vrolijke Bill Gates die lacht terwijl hij opschept over ‘het injecteren van genetisch gemodificeerde organismen in de armen van kleine kinderen’, het is pijnlijk om naar te kijken

Bill Gates is niet rijk geworden omdat hij een “nerd” met een goed bedrijf was. Hij is rijk geworden omdat het hem is toegestaan rijk te worden door “hen”. Hij is geplaatst door “hen”.

Onthoud dat dat de man is wiens vader Planned Parenthood leidde, die het evangelie van eugenetica predikte aan de eettafel van de familie Gates, en die zijn zoon Bill trainde om zijn voetstappen te volgen.

https://www.nowtheendbegins.com/bill-gates-laughing-saying-injecting-genetically-modified-organisms-into-little-kids-arms-gmo-new-world-order/

Een rapport dat eind 2019 door de Europese Commissie is gepubliceerd, laat zien dat de EU al ruim vóór de huidige “pandemie” op zoek was naar een grotere reikwijdte en kracht van vaccinatieprogramma’s.

Als mens staan ​​we allemaal voortdurend voor leven en dood, maar streven ernaar om zo lang mogelijk van ons leven, ons gezin, onze vrienden en de schoonheid van de natuur te genieten.

Er zijn kwade krachten die proberen alles wat goed is in het leven te elimineren om totale macht en controle over ons te krijgen, en deze inspanning leidt ons weg van vreugde en geluk en in de afgrond van de hel. Dit is niet acceptabel en moet snel worden gestopt.

In plaats van anderen te vragen dit op te lossen of u te vertellen wat u moet doen om het te stoppen, sta op en stop het zelf. Ieder van ons als individu heeft de verantwoordelijkheid om te vechten voor ons gezin, onze vrijheid en onszelf.

https://www.henrymakow.com/2020/05/the-criminal-state-destroying-lifes-simple-pleasures.html