Over de wereldwijde reset

van Niburu overgenomen:

De wereldwijde reset is begonnen

We staan nog pas helemaal aan het begin van ontwikkelingen die de wereld voorgoed zullen veranderen.

Dingen gebeuren eigenlijk nooit met een Big Bang. Het is meer een situatie die van dag tot dag heel snel verandert, maar wel zodanig langzaam dat het niet als een “brekend nieuws” item wordt gebracht. In tegenstelling tot de immer breaking dagelijkse IC bedden update want dat dient een duidelijk doel: angst!

Zij die verantwoordelijk zijn voor de virushoax zijn maar uit op één ding en dat is totale chaos, zodat van daaruit hun nieuwe wereldorde kan worden geïnstalleerd op een zodanige manier dat hun macht groter wordt dan ooit.

Bij die totale chaos horen uiteraard onoverkomelijke financiële problemen en die krijgen we nu in overvloed. De virushoax heeft nu al de grootste depressie ooit in de geschiedenis van de mensheid veroorzaakt, ook al draaien ogenschijnlijk heel veel dingen op dit moment nog gewoon door.

De eerste plaatsen waar je de werkelijke gevolgen tegenkomt zijn dan ook landen die men “opkomende markten” noemt. Meestal nog relatief arme landen die zwaar in de schuld staan, maar die desondanks vaak lekker op weg waren met een veelbelovende groeiende economie, totdat de coronacrisis toesloeg.

Als gevolg daarvan wordt nu de noodklok geluid door een aantal werktuigen van de Rothschild maffia, namelijk de Verenigde Naties, het IMF en de Wereldbank. Zij stellen dat de enige oplossing een schuld vergiffenis is voor economieën in de landen die behoren tot de opkomende markten .

Raoul Pal, een voormalig hedgefund manager, zei het volgende over de situatie: “The whole world’s fucked”

Hij licht dit dan verder toe door onder andere te zeggen dat de wereld te maken heeft met een enorm tekort aan dollars, zowel in Amerika zelf als ook daarbuiten. De gigantische hoeveelheid dollars die nu worden bijgedrukt lossen dat probleem niet op, want die blijven steken in het financiële systeem. Geld bijdrukken betekent geld voor de banken en niet voor hen die schulden hebben.

Minder beschikbare dollars in een wereld die te kampen heeft met een enorm tekort, stuwt de prijs van diezelfde dollar omhoog. Ze komen niet beschikbaar omdat banken deze vasthouden. Aangezien al deze landen leningen hebben in dollars vormt de terugbetaling van schulden een enorm probleem en zal het de meeste landen binnenkort ook niet meer lukken.

De enige manier waarop dit probleem dan ook kan worden opgelost is door het schrappen van schulden.

Op welke manieren dat dan allemaal moet gaan plaatsvinden is nog onduidelijk, maar uiteraard hangt er voor de betrokken landen wel een prijskaartje aan. Ze zullen dan kwijtschelding krijgen voor een fiks deel of alle schuld, maar dat wel onder bepaalde condities.

Zodanige condities dat de betrokken landen volledig onder toezicht en controle staan van de door de Rothschild maffia gecontroleerde instituten zoals het IMF en de Wereldbank.

De global reset begint bij landen die horen bij de opkomende markten, maar zal ongetwijfeld in een later stadium worden uitgebreid naar andere landen.

De chaos op de wereld zal groter en groter worden en net zoals burgers nu langzaam maar zeker volledig afhankelijk raken van overheden, zo zullen landen steeds vaker in de grip komen van instituten zoals het IMF, de Wereldbank en VN.

Allemaal willen we leven in een wereld die niet keihard richting een New World Order politiestaat gaat. Maar, om dat voor elkaar te krijgen is het zaak dat de waarheid echt boven tafel komt, want met sprookjes redden we het niet.

Het moet nu echt, het wakker worden. Er is simpelweg geen tijd meer. De duimschroeven worden met de dag verder aangedraaid en iedere afleiding van waar het werkelijk om draait is funest en speelt de geplande New World Order in de kaart.

Als je het machtigste land ter wereld weet te controleren, dan moet je over heel veel invloed beschikken. Dat machtigste land ter wereld is nog steeds Amerika en is tevens het land dat volledig onder Joodse controle staat.

Dat is geen geheim en eenieder die een klein beetje onderzoek doet, kan dit zelf ontdekken. Mohammed Reza Pahlavi, de voormalig afgezette sjah van Perzië (tegenwoordig Iran) heeft in een interview in 1976 heel duidelijk gemaakt wie er in Amerika aan de touwtjes trekken. (alles is in handen van “hen”)

De huidige staat Israël is een verlengstuk van wat we vaak noemen de Rothschild maffia. Deze maffia bestaat uit een groep Joden die allen lid zijn van een satanische sekte.

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild maffia, de Chazaarse maffia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische maffia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah’s Getuigen, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google, Youtube en Microsoft.

Kranten die te ver van het pad afwijken worden gecorrigeerd en zo ook met journalisten. Dus die worden van zelf vervangen door ‘gemiddelde en meewerkzame’ journalisten. De Media moet welgevallige kopij verwerken en daarin is geen plaats voor kritiek op de machthebbers achter de schermen… die in feite eigenaar zijn van de dagbladen wereldwijd (en vrijwel alle media).

De reset: niet allemaal tegelijk; stap voor stap

door Jon Rappoport

Wanneer deze zeer destructieve klucht voorbij is, zijn er verschillende manieren waarop dingen kunnen gaan. In dit artikel beschrijf ik één pad.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldbank (WB) komen samen.

In feite ziet de deal er achter de schermen als volgt uit: WIE creëert de illusie van wereldwijde epidemieën; WB komt later tussenbeide om de delen van het resultaat – benadeelde nationale economieën – op te pakken door leningen aan regeringen te verstrekken.

Deze leningen hebben altijd voorwaarden.

De eerste voorwaarde is: laat particuliere, roamende, buitenlandse, roofzuchtige, particuliere investeerders toe zodat ze vitale sectoren van een land kunnen overnemen: energie, landbouw, water, enz.

Maar deze keer is de WHO, zoals gepland, ballistisch geworden. De lockdowns versnipperen economieën. Het gaat niet “hier is een lening”.

Het gaat meer om: we moeten iedereen redden.

Hoe doe je dat?

Stap voor stap, door het ene soort illusoire geld om te wisselen voor een ander soort illusoir geld.

“We hebben één soort geld uit het niets uitgevonden en het bereikte het einde van de lijn. Nu moeten we uit het niets een nieuw soort nieuw geld uitvinden. “

Universeel gegarandeerd inkomen (UGI). Uiteindelijk voor iedereen.

Het komt ook met voorwaarden, geleidelijk geïmplementeerd. De deal is in feite: “wij betalen u en u gehoorzaamt ons.”

De gedragscode van het model is het Chinese regime, dat gehoorzaamheid beoefent door middel van een ‘sociale credit score’. ( ik heb daar ook over geschreven o.a. bij de ismen. Men wil wereldwijd communisme voor de onderlaag: de loonslaven en kapitalisme voor de bovenlaag. Voor hen alleen nog de geneugten)

Overtredingen verlagen de score. In dat geval kan de overtreder niet met het vliegtuig reizen of zijn kinderen naar bepaalde scholen sturen of in bepaalde hotels blijven of een bedrijf starten. Er zijn strafniveaus.

Natuurlijk vereist een systeem als dit volledige en volledige bewaking, openbaar en privé, hoe dan ook.

Wanneer deze neppandemische crisis als ‘voltooid’ wordt verklaard, zullen er verschillende thema’s naar voren komen. Ze zullen op verschillende manieren worden gepromoot, met veel berichten. Ik heb het over de officiële propaganda van de regering en de media.

Allereerst zal de ‘pandemie’ worden beschreven als een belangrijk keerpunt in de menselijke geschiedenis. Een grote schok voor het systeem. Allerlei professionele shills en bullshitters zullen praten over BP en AP. VOOR DE PANDEMIC en NA DE PANDEMIC.

Er zal ons worden verteld: ‘We kunnen niet teruggaan naar hoe het vroeger was.’

Het eerste grote propagandathema is: HELP ONS EEN BETERE WERELD TE BOUWEN. Deze boodschap is voor de oprechte mensen die willen meedoen en goed willen doen, in collectieve zin. Laten we een betere wereld bouwen waarin we deze pandemieën kunnen vermijden of eerder kunnen zien. Laten we een beschaving vormen waarin gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen

de hoogste prioriteit heeft. Laten we het allemaal delen en erom geven … ‘Als u op zoek bent naar logica, vergeet het dan. Hoe dan ook, de propagandisten zullen impliceren dat de pandemie op de een of andere manier een signaal was dat we ‘het beter moeten doen’. We moeten er samen ‘doorheen komen’, zoals we tijdens de crisis hebben gedaan. De liefde die we toen toonden, moet de liefde zijn die we nu tonen. Een oproep aan idealisten overal die vallen voor vage algemeenheden.

Het tweede grote thema, gericht op de geschoolde klas en de technische types en de wetenschappers en ‘denkers’, zal zijn: ORGANISATIE. ‘We moeten de wereldbeschaving effectiever organiseren.’ Omdat dat op de een of andere manier het probleem was vóór de pandemie. Door een gebrek aan organisatie liepen de zaken uit de hand. We kunnen niet langer afzonderlijke groepen en naties zijn die hun eigen weg gaan. Te veel wanorde. We hebben in elke levensfase betere structuren nodig. We hebben meer onderlinge verbinding en coördinatie nodig. De opgeleide klas houdt van dit spul. Het past bij hun imago van succes. Als de samenleving als een machine functioneert, worden problemen opgelost.

Het derde grote propagandathema is gericht op allerlei soorten mensen die uit hun geslotenheid en zelfisolatie zijn gekomen, op een lentedag een parkwandeling hebben gemaakt en zich plotseling herinnerden wat ze hadden gemist. Hun opluchting bereikt bijna een punt van hysterie, zoals aan het einde van een Wereldoorlog. Het thema is: NOOIT MEER. ‘We willen in geen geval terug naar die donkere dagen, en wat er ook voor nodig is, we zijn aan boord. Vertel ons wat we moeten doen. ‘

Met deze thema’s in de hand kan de technocratie worden uitgevoerd. We zijn er allemaal voor om een betere wereld te bouwen.

Tenzij mensen onthouden wat is weggelaten. HET INDIVIDU. En VRIJHEID.

Technocratische operators rekenen erop dat we het vergeten. Ze rekenen op veel mensen die vrijheid waarderen om te zeggen: ‘Nou, het is allemaal hopeloos. Ik weet wat vrijheid is, maar te veel anderen niet. Dus waarom moeite doen. Ik geef me gewoon over en drijf op het tij. ‘

Drijven is een illusie. Het tij beweegt zich in een geplande richting. Naar een kust die niet mooi is.

Zijn de dingen nu mooi?

Dat heet een aanwijzing.

Uit Jon Rappoport deel 2:

Zoals ik in eerdere artikelen heb beschreven, gebruiken de CDC en de WHO verschillende strategieën om het aantal COVID-gevallen op te voeren. Bijvoorbeeld de diagnostische test, die veel, veel fout-positieve resultaten uitspuugt.

De autoriteiten moeten tenslotte op de een of andere manier het verstomde publiek ervan overtuigen dat de “epidemie” leeft en zich verspreidt.

Vervolgens: we zullen nieuwe symptomen zien die worden toegevoegd aan de lijst met COVID-indicatoren. In 1987 zag ik de schaamteloze fabricage van zogenaamde aids-gerelateerde ziekten.

Dus hier gaan we weer.

The Washington Post, 25 april:”Jongeren en mensen van middelbare leeftijd, nauwelijks ziek van covid-19, sterven aan beroertes.”

Dit is een poging om de stroom gegevens uit verschillende landen tegen te gaan, wat aangeeft dat de mensen die sterven aan het vermeende virus, overwegend ouderen zijn, die al meerdere langdurige, ernstige gezondheidsproblemen hebben, waarvoor ze behandeld met giftige drugs. Met andere woorden, deze oudere patiënten sterven helemaal niet aan het vermeende virus.

De Post zegt natuurlijk niets over de waardeloze diagnostische tests bij deze ongebruikelijke patiënten. Het artikel gaat ervan uit dat ze “besmet zijn met COVID-19”.

En de verdere aanname is dat het virus op de een of andere manier het hart of de bloedvaten of de hersenen of het bloed aanvalt.

Dit is het toneel voor het uitbreiden van de definitie van de epidemische ziekte.

Het doet me een beetje denken aan zogenaamde AIDS-dementie, een fantasievolle toevoeging in de jaren tachtig

Tegenwoordig zal de publieke reactie op “ongebruikelijke gevallen van beroerte bij jongeren” zijn: HET VIRUS MOET HET VEROORZAKEN. WAT KAN HET ANDERS ZIJN? ‘

Nieuwsflits: dit kan een aantal dingen zijn, die allemaal niet zijn verbonden met een virus. De medische literatuur van de afgelopen honderd jaar staat vol met meldingen van patiënten die op vreemde manieren ziek worden en sterven.

Voor officiële propagandisten (professionele leugenaars) maakt het niet uit hoeveel mensen nu omkomen door “ongebruikelijke slagen”. Het maakt alleen uit dat meldingen van hun dood angst kunnen opwekken en hun weg kunnen vinden naar nieuwe kiemtakken van de definitieve COVID-boom.

https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=15062:de-wereldwijde-reset-is-begonnen&catid=15:financieel&Itemid=28
https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=15066:lees-dit-niet-als-je-verder-wilt-dromen-over-lege-moerassen&catid=20:het-complot&Itemid=33