Over Pasen 3

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Als je de betekenis van Pasen zoekt moet je zoeken naar de betekenis van Goede Vrijdag. Op deze vrijdag werd Jezus gekruisigd. Er werden in de tijd van Jezus veel mensen gekruisigd door de Romeinen. (En in het midden oosten gebeurt dat tot op de dag van vandaag. Is (is) deed dit ook en in de Armeense holocaust gebeurde dit ook) Opvallend is dat Jezus van tevoren over Zijn dood spreekt en zegt dat Hij zelf voor deze dood gekozen heeft. Dit is een belangrijk gegeven om de dood en opstanding van Jezus te begrijpen.

Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid en zonde van de wereld te dragen.

Na de breuk tussen de mens en God moest er een herstel komen. Lucifer had de eerste nieuwe mensen misleid en door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad door hen hadden deze mensen de weg naar de levensboom afgesneden.

God wilde dit herstellen en gaf lucifer de kans daaraan mee te werken. Hij weigerde want hij wilde god zijn. In de baäl religie, die in de oudheid in diverse vormen onder diverse namen voorkwam en tot op de dag van vandaag voorkomt, heeft hij zijn mensen gevangen. De satanische uitingen komen voor in de katholieke kerk maar ook in diverse vormen van het jodendom. Eigenlijk is deze babelvorm overal verspreid door misleiding. De gewone volgelingen weten dit niet. De farizeeën hebben het jodendom als satanische vorm voortgezet en dit jodendom is uiteindelijk gekaapt door de khazaren maffia. Zij beheersen de wereld. Zij willen net als lucifer goden zijn. Zo gedragen ze zich ook. Zij voeren een oorlog tegen de mensheid die nu tot zijn hoogtepunt komt. Zij hebben 3 wereldoorlogen “voorspeld” ( d.w.z. dat zij die begonnen zijn) en de derde woedt nu. Die is eigenlijk ingezet op 9/11 2001.

Deze gekaapte en gebroken wereld loopt op zijn einde. Het begin van het einde is ingezet bij de kruisiging en opstanding uit de dood van Jezus.

Deze opstanding wordt herdacht op Paaszondag en de kruisiging op Goede Vrijdag.

We denken op Goede Vrijdag aan de vrijwillige dood van de Zoon van God. Aan het kruis droeg Hij de straf op de zonde. Op deze manier maakte Jezus het mogelijk om de relatie tussen God en mens te herstellen. ( ik had altijd moeite met het begrip zonde omdat ik altijd dacht dat het over overtreden van regels ging. Zonde is niet met God willen leven. En uiteraard ook je niet houden aan de 10 geboden)

God maakte de mens om samen met Hem te leven. God was op zoek naar het herstel en Zijn Zoon nam de vrijwillig de rol van het kruisoffer op zich. Een voortzetting en verwijzing naar het offer van het lam bij de joden. Na het herstel kunnen mensen bevrijd kiezen om deel te nemen aan het koninkrijk van God. Of afwijzen en zoals de luciferianen doen in de babylonische religie te blijven. Maar God zal daar een einde aan maken.

De dood is niet het einde maar een poort naar een nieuw begin als jij dat wilt. Jezus heeft die poort geopend door het geopende graf.

Pasen betekent dus een nieuw begin, opnieuw beginnen.

Dit heeft God gedaan omdat hij niet nog eens Zijn creatie wil vernietigen en omdat Hij ervan houdt deze creatie samen met de door Hem geschapen mensen te doen. Hij houdt van zijn creatie en Hij wil dat de mensen er ook van houden. En eraan mee te doen op Zijn voorwaarden. Dat betekent zonder dood en verderf van lucifer.

Kijk hoe mooi de creatie is van God. Luciferianen kunnen alleen maar dood en verderf scheppen en nooit iets moois en iets blijvends. Wij moeten tegenover hen de schoonheid van de schepping zetten. En ons niet laten intimideren door hen. Geef je angst weg aan hen. Ze zijn het niet waard dat je je door hen iets laat aanpraten wat angstaanjagend is. Ze hopen dat nu in hun laatste ultieme poging te doen. Doe er niet aan mee. Wees niet bang. De deur naar God is geopend.