Eerder schreef ik bij “Over goed en kwaad” over het feit dat we moet (h)erkennen dat het kwaad bestaat. Als je aanvaardt dat het bestaat, kun je het zien en bestrijden.

De demiurg leeft van het kwaad en wil dit verborgen houden.

We zien nu in onze wereld dat de demiurg steeds meer in het nauw komt, terrein verliest en dus heel hard om zich heen gaat slaan. Veel mensen hebben hiervoor gewaarschuwd. Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die kennis kregen en dit verspreid hebben. Dat kon via geschreven brieven, via kunst of via boeken. Denk aan moderne schrijvers als Aldous Huxley (https://www.rodemuur.nl/aldous-huxley-brave-new-world-heerlijke-nieuwe-wereld/ ) en George Orwell. (https://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek)

Nu zien we wat zij beschreven: leiders die ons willen vertellen dat 1 en 1 niet 2 is maar 3. Of dat oorlog vrede is. We zien de misleiding, die ronduit waanzinnig is, steeds meer om ons heen.

Op “kleiner” niveau maar zeer destructief, zien we het in de dagelijkse wereld om ons heen. Van brand en diefstal tot verkrachting, het neemt steeds grotere proporties aan. Die we echter zo min mogelijk mogen kennen, laat staan benoemen. Veel mensen willen liever niet zien en hun kop in het zand steken maar er komt een dag dat ze niet meer om de waarheid heen kunnen. Dan komt de vraag: “waarom doet men dit? ” Je kunt dan heel lang veel sussende antwoorden tot je nemen tot je weet dat het niet klopt. Stop met de vraag waarom doen ze dit en kijk hoe je dit kwaad kunt stoppen.

Alle volken kennen de gulden regel en geboden en iedereen kan weten wat goed en fout is.

Je kunt beginnen met kwaad bestrijden het goede doen: dit is je aan de gulden regel houden.

De gulden regel die wij kennen is: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook en ander niet. En niet: en zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, behandel hen ook zo. Dat is verdraaiing Dus als ik masochistisch ben, moet ik mijn medemens masochistisch behandelen. De ene dienst is de andere waard? Ja, zo doen veel mensen dat: de ene hand laten weten wat de andere doet en daar dan de maatschappij op afstemmen. En daar gaat het precies verkeerd. Zo is de gulden regel een misleidende regel geworden. Je kunt aardig doen maar niet aardig zijn. Dat zijn twee verschillende zaken. Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven. En Zijn Weg leidt naar binnen en niet naar buiten.(Jh 14:15) Jezus is het woord. De logos. (Johannes 1:1-18:

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen)

Bedenk dat je eerlijk moet zijn tegen jezelf: twijfel wil je het liefst de kop indrukken want je wilt een makkelijk en te overziene wereld. Je weet van jezelf best dat je bepaalde dingen niet wilt lezen want dan komt je wereld misschien op zijn kop te staan. Je weet ook dat niet iedereen er van gediend is dat er vragen gesteld worden want stel je voor dat er van mening veranderd moet worden. Bedenk: als er een vraag gesteld kan worden, kan er ook een antwoord gegeven worden.

De grootste zonde (ik noem het onze erfzonde) is onze luiheid. Het niet willen weten en niet willen ondernemen maar gezapig onwetend blijven.

(bij “gevaarlijke” argumenten gaan onze oren dicht: W.K. Clifford, 1879: https://www.ensie.nl/paul-cliteur/william-kingdon-clifford / https://nl.wikipedia.org/wiki/William_Kingdon_Clifford /)