Over wat er nu aan de hand is 4

Één op één overgenomen:

Zit er een internationale,corporatieve samenzwering achter het coronavirus,een doelbewust plan om op wereldwijde schaal ziekte te creëren?Met zijn Bill en Melinda Gates Foundation, financiert Bill Gates nu de bouw van zeven fabrieken om de meest veelbelovende vaccins tegen het coronavirus te produceren.Bij WORLD ECONOMIC FORUM ZWITSERLAND/2019/ verklaarde Bill Gates dat zijn “investering in het wereldwijde vaccinatiebeleid” zijn beste investering ooit was. 10 miljard dollar leverde 200 miljard dollar “economisch voordeel” op…Volgens de Duitse longarts Wolfgang Wodarg zou er een kankerrisico voor gevaccineerden kunnen zijn. ‘Dat wordt echter pas jaren na de voorgenomen massale inentingen duidelijk’…Vaccins zijn gifcocktails, die de kwaliteit van leven drastisch reduceren en de levensduur aanzienlijk verkorten.FEIT:farmacieconcerns hebben belang bij ziekte, niet bij gezondheid. Zo simpel en hard is hun gedachtegoed…

Volgens The Indian Journal of Medical Ethics raakten alleen al in 2011 47.500 kinderen verlamd door het poliovaccinatieprogramma dat door Bill Gates was gelanceerd: van de kinderen die ziek werden door het vaccin gingen er twee keer zoveel dood als van degenen die geïnfecteerd werden door de ‘wilde’ polio!In een artikel uit 2007 genaamd “Nigeria Fights Rare Vaccine-Derived Polio Outbreak”, liet Reuters zien hoe het vaccin zelf de uitbraak van polio in Nigeria, Tsjaad en Angola veroorzaakte.Het Indiase Hooggerechtshof buigt zich momenteel over een rechtszaak die is aangespannen tegen de stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda…

Hetzelfde gebeurde in het geval van het kinkhoestvaccin.Onderzoekers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, bepaalden in 2002 dat het aantal kinderen dat doodgaat aan kinkhoest aan het stijgen is, ondanks het recordaantal gevaccineerden. In 2009 erkende The Atlanta Journal-Constitution erkende deze trend ook:‘Kinkhoestvaccins niet zo krachtig als verwacht’…, markeerde de publicatie een recente bundeling van 18 met kinkhoest geïnfecteerde studenten. 17 van deze studenten, dus 95% van de geïnfecteerden, waren gevaccineerd met een vijfvoudige dosis van een DTaP-vaccinatie…

Met het mazelenvaccin is het niet anders. In 1957 werd de BMR-vaccinatie breed ingezet in een poging de mazelen, de bof en rode hond uit te roeien. Het Amerikaanse CDC beweerde dat het de bof zou doen laten verdwijnen in de Verenigde Staten nog voor het jaar 2010.Maar in plaats van preventie van de bof en mazelen heeft het vaccin in werkelijkheid voor wijdverspreide epidemieën gezorgd. Uitbraken zijn de norm geworden. En degenen die het meest hebben geleden waren gevaccineerd en dus ‘immuun’.Tussen 1983 en 1990 was er een toename van 423% van mazelengevallen onder gevaccineerde personen. In 2006 vond de grootste mazelenuitbraak plaats in twintig jaar. Van de mensen die geïnfecteerd raakten was 63% gevaccineerd. Dit toonde Neil Miller aan in ‘Vaccines: Are They Safe and Effective?’ Anderen vonden vergelijkbare resultaten.Sterfte door infectieziekten zoals mazelen en kinkhoest (pertussis) was al sterk gedaald ver voor de introductie van vaccins…

En het griepvaccin is bewezen net zo waardeloos te zijn.Er zijn vele artsen die schrijven dat uit diverse onderzoeken blijkt dat griepvaccins op geen enkele wijze bescherming bieden tegen de griepjes waarvoor ze ontwikkeld zijn.In 2007 rapporteerde het Amerikaanse CDC dat het ‘geen of lage effectiviteit biedt’ tegen griep of griepachtige ziekten. De gegevens lieten zien dat het griepvaccin niet meer dan 14% beschermde van degenen die het ontvingen. En dit was geen uitzondering, het vaccin is zelden effectiever dan dat.In plaats van toegeven dat ze geen bescherming bieden, pushen gezondheidsdiensten en de farmaceutische industrie voor MEER vaccinaties als oplossing. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hoeveelheid regelrechte gifstoffen die deze experimentele brouwsels bevatten, deze zijn angstaanjagend…

De basisbehoeften voor gezondheid zijn overal ter wereld hetzelfde: schoon drinkwater, volwaardige voeding, frisse lucht, voldoende rust en voldoende beweging…Bijna 1 op de 15 kinderen in ontwikkelingslanden sterft vóór de leeftijd van 5 jaar; voor het grootste gedeelte aan honger-gerelateerde oorzaken.Bijna 1000 kinderen sterven elke dag aan diarreeziektes als gevolg van vervuild drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen en hygiëne.En volgens Oxfam is er naar schatting 60 miljard dollar per jaar voor nodig om een einde te maken aan extreme armoede wereldwijd. Dat is minder dan een kwart van het inkomen van de top 100 rijkste mensen op aarde.Bill Gates bijvoorbeeld, de oprichter van Microsoft heeft een privévermogen van 90 miljard dollar. Hij zou het tij kunnen keren en met steun van nog een tiental megarijken zouden binnen een aantal jaren normale levensomstandigheden gecreëerd kunnen worden. Voeding, drinkwater, toiletten. En net zoals in het Westen honderd jaar geleden is gebeurd, zou de gezondheid van de mensen drastisch toenemen. Maar dat is kennelijk niet een doel van Gates…

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de hoogste autoriteit wat betreft de gezondheid ter wereld. Het zou een onafhankelijke organisatie moeten zijn, maar zij wordt voor een zeer groot gedeelte gefinancierd door één persoon: Bill Gates.De grootste kritiek op de WHO is dat zij in plaats van de mensheid te helpen, de economie steunt. Hun doelen gaan niet primair over het verbeteren van de basisbehoeften van miljarden mensen, maar over het genereren van geld, dat terecht komt op de bankrekeningen van de rijkste 10% der aarde.Dr. Arata Kochi, voormalig directeur van het malaria onderzoek van de WHO, sloeg de spijker op de kop toen hij in 2008 de Gates Foundation beschreef als een “verdrag dat de diversiteit van de wetenschappelijke opinie onderdrukt” en “verantwoording verschuldigd is aan niemand anders dan zichzelf.”…

De Duitse longarts Wolfgang Wodarg zegt dat ‘we worden door de media overspoeld met beangstigende beelden, waardoor op feiten gebaseerde onderzoeken ondergesneeuwd raken.Wie niet achter lichtzinnige paniekboodschappen aan wil gaan, maar het risico van een zich verspreidende infectie op verantwoorde wijze wil inschatten, moet een goede epidemiologische methode gebruiken.Dit omvat het kijken naar het „normale“, de basislijn, voordat we kunnen spreken van iets bijzonders.En kan iemand zeggen hoe vaak onderzoeken in voorgaande winters zijn uitgevoerd, met wie, bij welke gelegenheid en met welke resultaten? Als men beweert dat iets meer wordt, moet men zeker verwijzen naar iets dat al eerder is waargenomen…Elke winter hebben we een virusepidemie met duizenden doden en miljoenen geïnfecteerde mensen,zelfs in Duitsland. En altijd hebben coronavirussen hun aandeel.Alle instellingen die ons nu waarschuwen voor de noodzaak van voorzichtigheid hebben ons meermaals in de steek gelaten. Veel te vaak worden ze institutioneel gecorrumpeerd door secundaire belangen van het bedrijfsleven en/of de politiek.’ …

Wetenschappers en zelfs artsen blijken te koop en worden met succes als marketinginstrument ingezet.Adviescommissies bestaan veelal uit door de industrie gesponsorde wetenschappers en de adviezen ervan vallen opvallend vaak positief voor de industrie uit. We kennen allemaal het advies van Ab Osterhaus voor vaccins tegen de Mexicaanse griep.Niet alleen waren deze vaccins ongetest en daardoor een potentieel gevaar voor de gezondheid, ze waren als nieuw gepatenteerde geneesmiddelen peperduur en naar achteraf bleek, geheel overbodig!

Nederlandse huisarts heeft al 8 corona patiënten genezen met hydroxychloroquine

Huisart Rob Elens pleit ervoor de eenvoudige, makkelijk te verdragen therapie zo snel mogelijk overal toe te passen.

Politiek moet NU laten zien dat belangen van het volk boven belangen ‘Big Pharma’ vaccin-industrie gaan

Is het einde van de coronacrisis nabij? Een Nederlandse huisarts (foto) heeft al 8 corona patiënten genezen met het door ‘experts’ en de mainstream media afgewezen spotgoedkope medicijn hydroxychloroquine. In combinatie met o.a. zink werden al eerder tal van zieken in onder meer Zuid Korea, Frankrijk en de VS met groot succes behandeld. Eergisteren berichtten we dat nog een ander middel, Ivermectine, een sterke anti-corona werking blijkt te hebben, maar nog niet op mensen zou mogen worden toegepast. Dat blijkt echter wel degelijk het geval te zijn; sterker nog, het is gewoon in Nederlandse apotheken te koop.

Huisarts Rob Elens in het Zuid Limburgse Meijel las de zeer hoopgevende berichten van artsen in Zuid Korea, Frankrijk en Amerika over de behandeling van corona patiënten met hydroxychloroquine, zink en azitromycine, waardoor ze daar maar ‘weinig tot nul opnames hebben, en ook weinig mensen op de IC’. In overleg met de apotheek ging Elens dit aan enkele van zijn corona patiënten voorschrijven.

8 mensen behandeld, 8 binnen enkele dagen genezen

‘Ik heb nu 8 mensen behandeld, en ze zijn allemaal genezen. Het zijn 5 mannen en 3 vrouwen, 60-plussers en 80-plussers, en ook met verschillende ziektebeelden. Eentje had diarree en een ander maagpijn, maar verder hebben ze geen bijwerkingen ervaringen. Na 4 dagen waren ze allemaal klachtenvrij. Ik denk dus dat dit een veilige en goede behandeling is voor mensen met corona,’ waarbij hij vooral de mensen met iets ergere klachten (zoals ademhalingsproblemen) denkt.

Het gaat om slechts 27 pilletjes die verspreidt over 3 dagen moeten worden ingenomen (en daarna nog enkele dagen zink en azitromycine). Elens: ‘Het zijn er nog maar 8 geweest, maar ze zijn wel allemaal genezen. Dit medicijn bestaat al sinds 1955 en werd ontwikkeld voor malaria. Ik heb in Afrika met malariapatiënten gewerkt, dus ben niet bang dit te geven. In Nederland wordt het vaak gebruikt bij reumapatiënten, of mensen met andere auto-immuunziekten. Het ligt gewoon in de la van elke apotheek in Nederland.’

‘Tijd is rijp voor deze effectieve behandeling’

‘De tijd is wel rijp voor een effectieve behandeling. Dus collega’s in het land: vraag aan je apotheek of ze mee willen werken en dit protocol willen starten, want Nederland heeft ons nodig. Met name de mensen met een iets te snelle ademhaling en een (zuurstof) saturatie van net iets meer dan 91. Als je deze therapie doet is de kans groot dat ze na 3 dagen weer beter zijn.’

Het hoofd van de ziekenhuisapothekers heeft al voor 100.000 mensen chloroquine gekocht, om zich veilig te stellen voor de mensen in het ziekenhuis. ‘En dit is hydroxychloroquine, een zusje van die stof. Laten zij dan chloroquine gebruiken, en wij hydroxychloroquine. Dan kunnen we samen die enorme berg patiënten aan. Mocht het in de eerste lijn dan toch niet lukken, gaan we naar de tweede lijn.

Ook Ivermectine gewoon in apotheek verkrijgbaar

Eergisteren schreven we over een andere mogelijke doorbraak in de zoektocht naar een medicijn tegen het coronavirus. Ivermectine, een bestaand medicijn dat wordt gebruikt om katten, honden, paarden en andere dieren te ontwormen, blijkt al 2 dagen na toediening een 5000-voudige reductie van de replicatie van het SARS-CoV-2 virus te bewerkstelligen.

Het middel zou nog niet op mensen zijn uitgetest, maar dat blijkt niet te kloppen. Sterker nog: het is gewoon in Nederlandse apotheken verkrijgbaar. Het middel wordt in Haarlem geproduceerd. (2)

Politiek moet NU laten zien dat belangen volk boven belangen Big Pharma gaan

Nu is het enkel nog aan de Nederlandse politiek en mainstream media om te bewijzen dat ze NIET volledig in de zak van de farmaceutische vaccin-industrie (‘Big Pharma’) en linksliberale globalisten zoals Bill Gates (en in eigen land types zoals Ab Osterhaus) zitten, die tot nu toe alles uit de kast trekken om hydroxychloroquine en andere supplementen zoals zink tegen te houden, omdat ze in de coronacrisis een uitgelezen mogelijkheid zien om volgend jaar iedereen verplicht te laten vaccineren en ‘chippen’.

Laten we als volk, als wereldbevolking, massaal NIET akkoord gaan met deze fatale koers naar een onderdrukkende Marxistische klimaat-vaccin werelddictatuur, en eisen dat het zo snel mogelijk genezen van corona patiënten, en het daardoor spoedig weer opstarten van de economie en samenleving, de allerhoogste prioriteit dient te krijgen.