Over Qui bono 2

Voor wie levert dit een voordeel op? Waarom dit? Waarom nu? Wat laten ze zien en kunnen we er iets uit afleiden? Waarom zien we over de hele wereld hetzelfde beeld van hetzelfde hamsteren?

Waarom censureert Googel opeens niet meer?

Hier zie je dat “zij” het orkestreren en dat zij willen dat we bepaalde dingen weten/zien.

Waarom zinloze debatten in de politiek? Dat is om de pionnen duidelijk te maken. We moeten zien wie waar staat zodat “zij” later kunnen zeggen: “jullie wisten het toch? Jullie hebben er mee ingestemd. We zijn niet weggestuurd” enz.

Ook het kwaad moet een bepaalde de wet volgen. Het moet je de waarheid vertellen en wat het doet. Het hoeft niet rechttoe rechtaan te vertellen wat het doet want dat doet het niet. Het kan jaren duren van informatie weggeven via boeken, via (teken) films, via de voorpagina van de Financel Times enz.. Zij maken zich vrolijk om ons in hun bedrog en met hun bedriegen en ons omringen met valse verhalen. Wij moet onderscheiden wat waar is en wat niet waar is. Het kwaad heeft ons nodig om ermee mee in te gaan. Het heeft je nodig om jouw vrije wil te gebruiken en daarmee het kwaad te kiezen. Misleiding is hoe het wordt gedaan. Dat is de werkwijze van lucifer. Je misleiden zodat je “vrijwillig kiest” voor het kwaad. Dit is de aardse strijd en op een andere manier een spirituele strijd. Het spel wordt nu zo hoog gespeeld omdat dit de eindfase is.

Het Westen is volledig ondermijnd door een satanistische cultus van de cabal die door het Rothschild-bankkartel wordt aangestuurd. De meeste van onze politieke en culturele leiders zijn voor de Rothschilds clowns of onwetenden. Het zijn verraders. Er zijn er genoeg die wel kennis hebben Er zijn er die hun ziel verkocht hebben en nooit op de rem getrapt hebben daar waar zij konden. Het doel van de cabal is om hun monopolie op kredietcreatie (valuta) uit te breiden tot een wereldwijd monopolie op alles: macht. Een monopolie op rijkdom, cultuur, gedachten en gedrag. We hebben het over totale controle. Dit is de essentie van het communisme en dit wil de NWO.

Het populaire beeld van het communisme als verdediger van de armen is onzin. Het communisme werd gefinancierd door de Rothschilds om te chanteren en hun rivalen te vernietigen. Het Rothschild-kartel bestaat uit kabbalistische joden en kabbalistische vrijmetselaars die ons tot slaaf willen maken. Ze zetten de werkelijkheid op zijn kop en noemen dat revolutie. Dit op zijn kop zetten komt bij de kabbalistische joden vandaan. Waarheid, goedheid, schoonheid, rechtvaardigheid zijn allemaal omgekeerd. Satan/ lucifer vervangt God aan de top. Dit kabbalistische jodendom gelooft in lucifer en gelooft dat zij God naar hun hand kunnen zetten. Zij wanen zich goden.

De paniek voor virus werd bedacht door “hen” en door politici en media aangewakkerd. Waarom vertrouwt iedereen deze mensen nog terwijl ze al zo vaak ons in ons gezicht hebben voorgelogen?

Ze liegen over alles of net nu gaat om de wereldoorlogen of over de moord op Kennedy of over 9/11.Zij hebben de term samenzwering uitgevonden en belachelijk gemaakt zodat iedereen die het wel ziet wat er gaande is, nauwelijks geloofd worden.

Geld (de bloedvoorziening van de samenleving) wordt gecontroleerd door mensen die ons willen failliet laten gaan en tot slaaf willen maken. Zij controleren de banken en de banken controleren alle bedrijven en media. Dit is de sleutel tot het begrijpen van de huidige gekunstelde paniek.

Dit is Orwelliaanse tirannie want alles wat ze willen en kunnen, doen ze nu en ze kunnen het controleren. De samenleving is satanisch bezeten maar wil dit niet weten. Men wil zo snel mogelijk alles weer “normaal” desnoods met het inleveren van vrijheden. Mensen willen blijven geloven in hun leiders en in hun capaciteiten. Ze willen niet zien dat zij in een spel van misleiding en bedrog zitten. Ook als er wel bewijs is, wil men dat niet zien. Hoe vaak de keizer ook naakt loopt of zegt dat hij nieuwe kleren heeft, men wil de naaktheid niet zien. En zij? Zij lachen ons uit omdat we zo goedgelovig zijn. Zij delen nu miljarden uit. Zgn. gratis geld. Gratis geld bestaat niet. Geld geschapen uit niets verlangt straks iets. Het “Rothschild-virus” circuleert al minstens drie eeuwen ongestoord over de wereld, zonder dat de wereld hiervan op de hoogte is. Zij staan aan de top van de illuminatie-piramide en zijn de meesters van de wereld. Ze handelen op een verborgen en vooral onverwachte manier. Het wereldwijde mediasysteem (door zichzelf gecontroleerd) zegt of schrijft er niet alleen niet één publiekelijk woord over, maar het kaapt en manipuleert de publieke opinie naar believen en brengt de mensheid uiteindelijk als schapen naar de slachtbank.

In wezen gaat het kabbalisme over het ondersteboven keren van de natuurlijke en morele orde zodat het kwaad goed is, leugens de waarheid zijn , ziek is gezond en onnatuurlijk is natuurlijk. Het doel is om God (het ontwerp van de Schepper) te vervangen door lucifer die de belangen en verdraaiingen van kabbalisten vertegenwoordigt. De belangrijkste prioriteit van de kabbalisten was het verkrijgen van een monopolie op onze perceptiemiddelen: de massamedia. Kabbalisten geloven niet in de objectieve realiteit. Ze geloven dat de realiteit is wat ze denken dat het is. Ze verzinnen de realiteit (nepnieuws) en gaan zo ver om nepterreur gebeurtenissen te creëren die ze als echt presenteren. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen waarheid en fictie. Politieke correctheid is een communistische term. Satanisten/ luciferisten/ luciferianen haten de waarheid, dat wil zeggen de realiteit. Ze willen de wereld naar hun hand zetten. Voor goede mensen is het moeilijk te bevatten dat er mensen zijn die opzettelijk kwaad willen doen.

Door satan / lucifer te aanbidden en anderen te schaden, doen ze goed, denken zij. Dit is “vooruitgang” voor de vrijmetselaar en kabbalistische Jood.

De illuministische ontkenning van God is een rebellie die niet kan worden gewonnen, maar ze zullen chaos veroorzaken. Kabbalisten geloven dat ze de samenleving moeten vernietigen en chaos moeten creëren om hegemonie (overwicht van een staat of een partij over anderen) te bereiken, d.w.z. de “terugkeer van de messias”. ( hun messias die christenen zullen zien als de antichrist). En zij geloven dat hun messias een wereldlijk leider is die hen van rijkdom en slaven zal voorzien. Dit moet via communisme of zionisme bereikt worden. Of via een samenspel van beiden.

Alle sociale instellingen zijn ondermijnd: regering, media, bedrijven, onderwijs, kerk, leger. Het rechtssysteem en de politie zijn in gevaar. We zijn getuige van het opleggen van het communisme en de ontmenselijking van de samenleving.

Dit is de tijd van de verdrukking. De tijd waarvoor gewaarschuwd is. We zouden God moeten eren maar God is afgeschaft toen ze Gods wetten en geboden afschaften. Dat hebben ze vakkundig gedaan. Het satanisme heeft dit geweldig gedaan en het is vanaf babylon daarmee bezig geweest. En het was de Messias / Jezus die kwam om het beeld van God en Zijn boodschap te herstellen. Babylon staat in de bijbel symbool voor alle “heidendom” en de weigering om God te aanbidden en te eren. We kennen het eren van lucifer onder verschillende namen zoals baäl, nimrod, tammuz, moloch, mammon. Lucifer weet dat zijn tijd er bijna op zit en wil in de eindfase nog zoveel mogelijk mensen meesleuren in zijn val. Het is jammer dat het christendom met de leer van Jezus is gemarginaliseerd. En de boodschap was eenvoudig: God eren, je naaste liefhebben en Jezus als je redder aanvaarden. Maar de machthebbers (ook binnen denominaties) hebben er allemaal iets anders van gemaakt.

De MSM hebben meewerkt aan de boodschap: “Alles is in orde, hier niets te zien”. We lijden massaal aan aan cognitieve dissonantie. Ook nu zijn we weer naarstig op zoek naar de geruststellende boodschap. Degenen die het niet met de geruststellende boodschap eens zijn, worden besmeurd als “onverdraagzame mensen”, genegeerd, weggezet als “complotgekkies” enz. verbannen uit groepen of ze verliezen hun baan.

Een wereldwijde pandemie zoals we die nu meemaken is niet ongekend. Het is verschrikkelijk, maar het is al eerder gebeurd. Zij gebruiken het nu om ons angst aan te jagen en om ons gevangen te houden in hun systeem. Maar de wereld overleeft ook dit. Dit is een apocalyps maar niet zoals de mens een apocalyps ziet, hem ingegeven door “Hollywood”.

Psalm 78,69: En Hij bouwde Zijn heiligdom als hoogten, als de aarde, die Hij gegrond heeft in eeuwigheid.

Psalm 23, 6: Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Wat tot een einde zal komen, is deze huidige tijd. De wereld zoals we die kennen zal niet eeuwig blijven bestaan. In het boek openbaringen 20 staat hoe het gaat in de nieuwe tijd.

Maar de aarde zal grote ontberingen ondergaan, de mensheid komt voor de grote verdrukking. Je kunt dus niet achterover leunen bij het idee dat straks alles voorbij zal zijn. We weten niet hoe lang het zal duren en welke impact het heeft. Alleen als je je boodschap van Jezus eigen hebt gemaakt ben je redelijk toegerust om het aan te kunnen.

Johannes 16, 33: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Filippenzen 4, 13: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

1 Korintiërs 15, 58: Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

2 Timoteüs 1, 7: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.

We kunnen bidden en als we er toe in staat zijn kunnen we anderen helpen. We hebben allemaal een talent dat we kunnen gebruiken. We hebben allemaal een rol in dit leven en een verantwoordelijkheid.

Word stil mijn ziel, ga op de tuin der stilte,

ga naar de boom die heet de levensboom,

hoor naar de stem die vraagt u stil te worden,

dat gij verwijlt een wijle in uw droom,

dat eerbied zij voor alle boom van leven,

hoor naar de boom, de stem spreekt in uw droom.

Word stil mijn ziel, sta in de stad der mensen

waar men verdoofd de stille stem niet hoort

van het geraas van blinde rode ogen,

die zien niet meer waar horen niet meer hoort.

Hoor daar de stem op zacht verstilde tonen,

zachtaardig lied van leven zelf een woord.

Word stil mijn ziel, buig u nu naar de aarde,

in huivering zij u eerbiediging.

zet voet voor voet op dauwwit natte weide,

zie naar het spoor waarop uw treden ging,

vertrap haar niet, de open aardeschede.

Word stil mijn ziel, dat gij in liefde ging.

voor troost:

teksten:

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_nlNL849NL849&q=melodie+finlandia&sa=X&ved=2ahUKEwjG7-X_5KboAhWDC-wKHVRMCvkQ1QIoAXoECAsQAg&biw=1366&bih=667

Voor sterke zielen:

informatie: