Al zo lang mensen leven, zijn ze geconfronteerd met lijden en met de gevolgen van het kwaad. Hoewel er steeds mensen zijn die beweren dat de mens in wezen goed is als de omstandigheden voor iedereen maar gelijk zijn, weten veel mensen wel beter: het kwaad bestaat.

Ieder volk, iedere cultuur kent verhalen over het paradijs, het verjaagd worden uit het paradijs en het terugverlangen daarnaar. Ieder volk kent ook verhalen over goed en kwaad en in verhalen zoeken naar het waarom.

Bij het stuk over de schepping schreef ik dat de schepper demiurg zich voedt met het negatieve.

Hij heeft belang bij strijd, bij tegenstelling. Dat kennen we uit verhalen in de bijbel over de broedertwist van Kaïn en Abel, Jacob en Ezau. En uit andere mythen en verhalen. In de hedendaagse wereld zien we dat er steeds groepen tegenover elkaar staan. bv. sjiieten t.o. soennieten, allerlei groepen van christelijke of joodse gelovigen, of democraten t.o. republikeinen in de V.S. enz. waar bij opvalt dat het niet meer gewone woordenstrijd om ideeën is maar dat de strijd steeds grimmiger en waanzinniger wordt. En soms gewelddadig.

In alle zoekverhalen van de mensheid zit een “schizofrenie”, een “dualiteit”. Dat zie je ook terug in de verhalen van het oude testament.

Dat komt omdat werkelijk goede kennis van wat ik noem: DE WARE GOD vermengd wordt met de kennis van god/jaweh enz. Dat is de misleidende kennis ingebracht via de demiurg.

Daarom twijfelen mensen over de god van de bijbel omdat ze god een psychopaat vinden of een wrekende god. Maar dat is de jawehgod.

Mensen met kennis worden steeds weer verleid door de satan opdat zoveel mogelijk kennis verborgen blijft. De demiurg is gebaat bij blijvende onwetendheid en bij blijvende strijd en misleiding. Daarom zal altijd geprobeerd worden de ware kennis verborgen te houden of zogenaamde kennis van god te geven die niet de ware god is.

Zie het leven als een vorm van energie. Er is positieve en negatieve energie. De demiurg voedt zich met de negatieve energie en houdt dat dus zoveel mogelijk in stand. Mensen die dit verschil blootleggen of die ware kennis verspreiden, bestrijdt hij, in het ergste geval tot de dood.

Hij wil de waanzin in stand houden zodat de mens wanhopig wordt en zo manipuleerbaar. De mens die hij kan beïnvloeden bezorgt het kwaad in de wereld waarmee hij zich voedt. Zo creëerde hij de “deep state” die overal in de wereld steeds zichtbaarder wordt. Dan heeft hij mensen die hij kan beïnvloeden. Denk aan een regeringsleider die eerst zegt dat de multiculti samenleving is mislukt en een paar jaar later een volledige draai maakt.

Dat kan als de deep state bevolkt wordt door psychopaten.

Let maar eens op. Grote bedrijven, regeringen worden vaak geleid door psychopaten: holle vaten waar het kwaad ingegoten wordt, zodat zij dat makkelijk kunnen verspreiden. Waarom worden gelovigen mensen zo vervolgd? Omdat zij de godsvonk in zichzelf hebben ontdekt en die levendig houden of vergroten. Ze hebben kennis gemaakt met hun ziel en een andere betere wereld. Een psychopaat is leeg en kent de zielevonk niet.

Veel mensen weten bewust of onbewust dat veel dingen om hen heen niet kloppen en dat worden er steeds meer. Soms komen mensen tot kennis door eigen lijden.