Over Qui bono

Voor wie levert dit een voordeel op? ( Cui bono? (Lat.) = wie (was het) tot voordeel? Cicero citeert ons dit woord van de strenge consul L. Cassius Longinus Ravilla, die het de rechters inscherpte) Wie profiteert hiervan?

Als de stofwolken van dit virus opgetrokken zijn, moeten we ons afvragen: wie profiteerde van deze situatie? En eigenlijk moeten we dat niet dan pas doen maar als we alert willen zijn, moeten we ons dat nu al afvragen. Wat gebeurt er? Wie heeft of neemt de leiding en wie op de achtergrond stuurt aan.

Dat zijn “zij”. Zij die de wereld beheersen en steeds een stapje verder gaan. Wat voeren ze nu in hun schild en waarom? Wie doorstond de storm en wie niet? Hoe hebben ze onze wereld veranderd? ( denk aan de veranderingen na 9/11)

Steeds als er iets gebeurt in de wereld lijkt het op bv. toeval. Of lijken de processen onduidelijk.

Dat is niet zo. Alles is georkestreerd maar dat is moeilijk te aan vaarden ( Soms willen de mensen de waarheid niet horen, omdat ze bang zijn dat hun illusies vernietigd worden… Friedrich Nietzsche.) Het is lastig te aanvaarden dat onze overheid er niet is voor ons. Nu met deze crisis willen de meeste mensen denken dat de “overheid” het wel goed regelt. Dat zij wel in goede handen zijn. Dat de “overheid” tegen onze belangen in zou kunnen handelen, kan er niet in. Dat “doen ze niet”. Nee wij niet. “Zij”wel. Wij gaan uit van een bepaalde fatsoensnorm en denken dat iedereen vanuit die normen handelt. Dat is niet zo.

(Soms houden mensen een kernovertuiging in stand die erg sterk is. Wanneer hen bewijsmateriaal wordt aangeboden dat tegen dat geloof ingaat, kan het nieuwe bewijsmateriaal niet worden aanvaard. Het zou een gevoel creëren dat buitengewoon ongemakkelijk is, cognitieve dissonantie genoemd. En omdat het zo belangrijk is om het kerngeloof te beschermen, zullen ze alles rationaliseren, negeren en zelfs ontkennen dat niet binnen het kerngeloof past.

Frantz Fanon)

(Frantz Fanon was een Frans-Martinikaanse psychiater, schrijver, Pan-Afrikaans filosoof)

(Joseph Goebbels zei ooit dat een leugen die vaak genoeg werd herhaald, als waarheid zou worden geaccepteerd. Misschien dan, als de waarheid continu wordt herhaald, zal deze ook worden geaccepteerd zoals ze is. Soms zit de waarheid niet goed in de hoofden van mensen. Het dwingt ons om ongemak onder ogen te zien en realiteiten te accepteren die we anders zouden negeren om ons eigen realiteitszin te bevredigen. Door de leugen te leven, kunnen we onze persoonlijke verantwoordelijkheden jegens de wereld om ons heen negeren en ons tegelijkertijd een vals gevoel van veiligheid geven dat de neiging heeft af te nemen wanneer we worden geconfronteerd met het besef dat we misleid zijn. Niets kan dit idee beter aantonen dan het politieke circus dat onze regering is.)Links en rechts in de politiek maakt niet meer uit. Een rechtse premier voert een linkse agenda uit. Er wordt de indruk gewekt dat partijen elkaar nog bevechten met ideeën maar wisseling van de wacht betekent alleen nog maar dat je je tijdelijk “ van boeven” kunt ontdoen.

Wat nu gebeurt is nu nog moeilijk te doorgronden maar het is een historische gebeurtenis. Enge ziektes hebben de mensen door de eeuwen heen schrik aangejaagd. Er wordt nu paniek gezaaid. Bewust. Dit zijn onzekere tijden en we hebben nul procent controle terwijl de mens dat wil. De basisangst van de mens is dat hij met onzekerheid moet leven en dat niet aankan. Daar maken “zij”gebruik van. Wat we kunnen doen als we geen controle hebben is wel onze eigen invloed proberen blijven aan te wenden. Wij zijn de stuurman van ons eigen schip van leven en dus kunnen wij op het sturen invloed uitoefenen. Vraag je af hoe je met je onzekerheid omgaat en waar jezelf invloed op kunt hebben. We kunnen kijken hoe we binnen deze oplegging van beperking toch onze vrijheid zoveel mogelijk behouden. We kunnen proberen onze gezondheid zo goed mogelijk in stand te houden en ons vertrouwen op onze koers te houden. Ik heb daar eerder over geschreven: zoek eerst het koninkrijk Gods.

Het is belangrijk dat we de situatie aanvaarden. Het is zoals het is. Maar ook dit zal voorbij gaan.

In 1858 vertelde Abraham Lincoln: “Er wordt gezegd dat een oosterse vorst zijn wijze mannen ooit had opgedragen hem een zin te verzinnen, die altijd in zicht zou zijn, en die in alle tijden en situaties waar en passend zou moeten zijn”. Ze gaven hem de woorden: “En ook dit zal voorbijgaan.” Hoe troostend kan dit zijn. Persoonlijk pas ik dit zelf in heel veel situaties toe. En het helpt altijd.

Het herinnert ons eraan dat elke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, of het nu een negatieve of een positieve is, onvermijdelijk tot het verleden behoort. En hoewel er momenteel geen licht lijkt te zijn aan het einde van de tunnel, zal dit virus ook onvermijdelijk tot het verleden behoren.

De vraag is wanneer. Tot die tijd moet je jezelf beschermen in je aanvaarding. Je hoeft niet van tijd tot tijd het nieuws te volgen want er is weinig nieuws en het haalt je bij jezelf weg. Bovendien is er veel verachtelijke onzin en veel kwaadaardigheid. “Zij”willen dat je angstig bent. Geef er niet aan toe. Angst leidt tot paniek en tot de verkeerde beslissingen. Dit is allemaal niet goed voor je ( geestelijke) gezondheid. “Zij” willen dat je heel bang bent maar zet er je kalmte tegenover. Het leven gaat door en hoe dat weten we nog niet. Maar de zon komt iedere dag nog op, het voorjaar ontluikt en we kunnen nog naar buiten. Maar zelfs als je in quarantaine moet, kun je nog de regie houden. Zit je vast? Hou de regie over je ( geestelijke) gezondheid. De realiteit is: het is er. In alle gevallen is het de kunst om zo snel mogelijk de knop op aanvaarding te zetten. Ieder moment dat je in jouw leven weerstand, irritatie of ander ongemak ervaart, dan is er iets in je leven dat je op dat moment niet aanvaardt, terwijl het er wél is. Daar betaal je hoe dan ook een prijs voor. En dat ga je voelen. Wees alert. Het stelt je in staat om bij te sturen in de richting van aanvaarding. Is dat makkelijk? Nee. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. Dit is een actief proces waar tijd, aandacht en energie voor nodig is. Niemand is een rozentuin beloofd, ook al lijkt dat soms zo. Het is niet eerlijk verdeeld maar ook dat is maar tijdelijk. Blijf dus steeds zeggen: dit is er, wat kan ik nu doen? De buitenwereld gaat jou niet geven wat je nodig hebt. Dat moet je zelf doen. Jij bent de stuurman. Je bent niet schuldig aan de situatie maar je kunt er wel proberen goed mee om te gaan. Je hebt geen controle wel invloed. Hoe groot de ellende ook is, kijk wat je kansen zijn.

Waarschijnlijk is dit het eindspel en staan “zij” aan de top er van. Dit is hun laatste troef. Dit is de apocalyps maar niet zoals de meeste mensen denken dat het is. De apocalyps staat voor de ommekeer. “Zij” dagen God uit en in het uiteindelijke slotakkoord zullen ze hun hoofden moeten buigen. Ook al wanen ze zich nu groots en onaantastbaar. Dat zijn ze niet. Ze lachen ons nu nog uit maar ze weten dat het spel straks over is.

(Daarom zei Christus: “pas op voor de zuurdesem van de Farizeeën “(Matt. 16: 6). Dit was een waarschuwing tegen hun talmoed-babylonische doctrines, die groeien in de hoofden van mensen en doordringen in de hele samenleving.)

Zij willen nu chaos en zullen daarna op hun manier een nieuwe wereld creëren ( Ordo ab chao)

“Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.”

Mattheüs 24, 42-44

Nadenkertje 14:

“We zijn de Washington Post, The New York Times, Time Magazine en andere grote publicaties dankbaar waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloftes van discretie bijna veertig jaar hebben gerespecteerd. Het zou ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we in die jaren aan het licht van publiciteit waren blootgesteld. Maar de wereld is nu meer seculier en bereid om naar een wereldregering te marcheren. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers heeft zeker de voorkeur boven de nationale zelfbeschikking in de afgelopen eeuwen.”

David Rockefeller Baden-Baden, Duitsland 1991

Nadenkertje 15:

“De Partij streeft volledig naar macht voor zichzelf. We zijn niet geïnteresseerd in het welzijn van anderen; we zijn alleen geïnteresseerd in macht. Geen rijkdom of luxe of een lang leven of geluk; alleen macht, pure kracht … Macht is niet een middel; het is een doel. Men vestigt geen dictatuur om een revolutie veilig te stellen; men maakt de revolutie om de dictatuur te vestigen … Als je een beeld van de toekomst wilt, stel je een laars voor die op een menselijk gezicht trapt – voor altijd.” O’Brien naar Winston.

Uit het boek “1984” van George Orwell (1949)

Be still my soul

Be still my soul the Lord is on thy side

Bear patiently the cross of grief or pain

Leave to thy God to order and provide

In every change He faithful will remain

Be still my soul thy best, thy heavenly friend

Through thorny ways leads to a joyful end

Be still my soul when dearest friends depart

And all is darkened in the vale of tears

Then shalt thou better know His love His heart

Who comes to soothe thy sorrow and thy fears

Be still my soul the waves and winds shall know

His voice who ruled them while He dwelt below

Be still my soul the hour is hastening on

When we shall be forever with the Lord

When disappointment grief and fear are gone

Sorrow forgot love’s purest joys restored

Be still my soul when change and tears are past

All safe and blessed we shall meet at last

https://www.henrymakow.com/2020/03/migchels-mother-of-all-depressions.html
https://www.foxnews.com/entertainment/dean-koontz-book-predicted-coronavirus
http://www.antichristconspiracy.com/