20231121 Over citaten van joden

Via Snippits en slappits, zie daar alle andere info, google translate

(Ed.: ik heb er al vaker op gewezen dat “de jood” niet bestaat. Dat het woord niet in de oorspronkelijke bijbel voorkwam en dat deze aangenomen naam een verzamelnaam is. Het gaat over een maffia, een Khazarenmaffia die overal tentakels heeft en schuilt onder een parapluie van een gestolen identiteit. En die maffia heeft zijn willige helpers. Het gaat over satanisten die niet alleen onder één bepaalde groep voorkomen. Illuminatie is een verzamelnaam. De “jood” bestaat niet. Het zijn satanisten die satan dienen en over deze wereld willen regeren. Zij hebben identiteiten gekaapt en ook een geloof in God. Ze hebben het geloof gekaapt en zij hebben “joods-christelijk” gepromoot. En dat laatste slaat nergens op. Ze kapen alles en stelen alles omdat het vernietigers zijn en omdat zij niet kunnen creëren. Het Christendom kon bloeien omdat Christenen dat wel kunnen. Daarom waren Christelijke naties succesvol tot ze werden ondermijnd.)

CITAATJES VAN JODEN

In Rusland komt de hoop van de wereld, niet zoals die soms door de communisten of bolsjewieken wordt genoemd, nee; maar vrijheid, vrijheid! Dat ieder mens voor zijn medemens zal leven! Het principe is geboren. Het zal jaren duren voordat dit is uitgekristalliseerd, maar uit Rusland komt opnieuw de hoop van de wereld. ~ Edgar Cayce, 1944, nr. 3976-29

**********

Deze pro-Israëlische mensen houden van beloften: ze probeerden mij te dwingen een belofte van loyaliteit aan Israël te ondertekenen. Toen ik weigerde, was het een loopgravenoorlog, elke dag dat ik in het Congres zat, man-tegen-man-gevechten, en het Amerikaanse volk wist nooit dat ik vocht om voor hen onafhankelijk te blijven. Om echte vrede te sluiten en echte gerechtigheid te vinden. Hier hebben ze de hele Amerikaanse regering die beloftes aan hen doet!!! Ongelooflijk. ~ Cynthia McKinney, PhD

**********

“De Talmoed is tot op de dag van vandaag het circulerende hartbloed van de Joodse religie. Welke wetten, gewoonten of ceremonies we ook in acht nemen – of we nu orthodox, conservatief, hervormingsgezind of louter krampachtige sentimentalisten zijn – we volgen de Talmoed. Het is ons gewoonterecht.” ~ Herman Wouk

**********

“Degenen die niet in staat zijn om de allerhoogste religieuze waarden te bereiken, zijn onder meer de zwartgekleurde mensen en degenen die qua klimaat op hen lijken. Hun aard is als die van stomme dieren. Hun niveau onder de bestaande dingen ligt onder dat van een mens en boven dat van een aap.” ~ Maimonides

**********

“Al het angstige zuchten, verlangen en hopen van hun hart is gericht op de tijd dat ze op een dag met ons heidenen willen omgaan, zoals ze in de tijd van Esther met de heidenen in Perzië omgingen.” ~ Maarten Luther

**********

WOORDEN EN WAARSCHUWINGEN VAN GODHEID

“Als [Joden] zo wijs zijn als ze beweren te zijn, zullen ze eraan werken om de Joden Amerikaans te maken, in plaats van te werken om Amerika Joods te maken. Het genie van de Verenigde Staten van Amerika is christelijk in de breedste zin van het woord, en het is hun lot om Dit heeft geen sektarische betekenis, maar heeft betrekking op een basisprincipe dat verschilt van andere principes doordat het voorziet in vrijheid met moraliteit, en de samenleving verplicht tot een gedragscode die gebaseerd is op fundamentele christelijke opvattingen over mensenrechten en plichten. ” ~Henry Ford

**********

“Het komt niet eens in hun hoofd op om een ​​Joodse staat in Palestina op te bouwen met het doel daar te wonen; het enige wat ze willen is een centrale organisatie voor hun internationale wereldzwendel, begiftigd met eigen soevereine rechten en verwijderd van de tussenkomst van andere staten: een toevluchtsoord voor veroordeelde schurken en een universiteit voor beginnende boeven .” ~ Adolf Hitler, Mein Kampf, hoofdstuk 11

**********

De echte God van het Universum heeft in de eerste plaats niet ‘Gekozen’ omdat hij perfect is zoals wij begrijpen, en voorliefde een menselijke zwakte is. De Joden hebben het OT uitgevonden om de mensheid zoals altijd voor de gek te houden. De echte God van het Universum stuurt geen enkel lichaam om te doden, zijn eigen schepping te vernietigen, te verkrachten, te verminken, om ellende en verwoesting onder andere mensen te veroorzaken. Snap je het niet? de God in het OT is een monster, is nog een van de vele Goden in de woestijn, die offers die aan God worden gebracht zijn satanisch als hun naam en de Joden blijven offers brengen aan hun God. Vorig jaar hebben ze duizenden mensen in Gaza in brand gestoken voor hun God Baal, Moloch, Azazel, Satan en Lucifer. ~Isaas, TUT

**********

“Ik werd gevraagd een belofte voor Israël te ondertekenen toen ik voor het eerst kandidaat werd voor het Congres en nadat ik dit had geweigerd, werd mijn carrière in het Congres een loopgravenoorlog, man-tegen-man-gevechten alleen maar om in het congres te kunnen blijven.

Sinds mijn weigering om die belofte voor Israël te ondertekenen, liet de pro-Israëllobby mij weten dat mijn politieke net in de strop van de beul zat, het was de pro-Israëllobby die besloot die strop strakker te trekken.” ~ Cynthia McKinney

**********

Marx is zelf een Jood en heeft in Londen en Frankrijk, maar vooral in Duitsland, een groot aantal min of meer slimme, sluwe, behendige, speculerende Joden om zich heen – zoals Joden overal zijn: handels- of bankagenten, schrijvers, politici, verslaggevers voor kranten van allerlei pluimage, met één voet in de bank en de andere in de socialistische beweging, en met hun kont op de Duitse dagbladpers ~ ze hebben bezit genomen van alle kranten ~ en je kunt je voorstellen wat voor misselijkmakende literatuur Nu is er deze hele Joodse wereld, die één enkele sekte met winstbejag overspoelt, een natie van blooksuckers, één enkele vraatzuchtige parasiet die nauw en nauw met elkaar verbonden is, niet alleen over de nationale grenzen heen, maar over alle verschillen van politieke opvattingen heen – waar deze Joodse wereld vandaag de dag voor staat grotendeels ter beschikking van Marx en tegelijkertijd ter beschikking van Rothschild.

**********

Dit lijkt misschien vreemd. Wat kunnen er gemeenschappelijk zijn tussen het communisme en de grootste banken? Ho-ho! Het communisme van Marx streeft naar een enorme centralisatie van de staat, en waar zoiets bestaat, moet er onvermijdelijk een centrale staatsbank zijn, en waar zo’n bank bestaat, zal de parasitaire Joodse natie, die profiteert van de arbeid van anderen, altijd een centrale bank vinden. manier om te zegevieren. In werkelijkheid zou dit voor het proletariaat een kazerneregime zijn, waaronder de werkende mannen en werkende vrouwen, omgezet in een uniforme massa, zouden opstaan, in slaap vallen, werken en leven op het ritme van de trommel.” ~ Bakoenin (1814-1876)

**********

“We gingen de synagoge binnen, die vol zat met de grootste stinkende mensheid die ik ooit heb gezien. Toen we ongeveer halverwege waren, kwam de hoofdrabbijn, die gekleed was in een bonthoed die leek op die gedragen door Hendrik VIII van Engeland en in een zwaar geborduurd en zeer smerig korset, naar beneden en ontmoette de generaal (Eisenhower). de geur was zo verschrikkelijk dat ik bijna flauwviel en ongeveer drie uur later verloor ik mijn lunch als gevolg daarvan toen ik eraan dacht.” ~ Generaal Patton in Duitsland, dagboekaantekening 17 september 1945

**********

Het Amerikaanse Congres erkende de Noachidische wetten officieel in wetgeving die door beide huizen werd aangenomen. Het Congres en de president van de VS, George Bush, hebben in Public Law 102-14, 102e congres aangegeven dat de Verenigde Staten van Amerika zijn gegrondvest op de zeven universele wetten van Noach, en dat deze wetten de basis van de samenleving zijn geweest vanaf het begin dageraad van de beschaving. Ze erkenden ook dat de Zeven Wetten van Noach het fundament vormen waarop de beschaving staat en dat de recente verzwakking van deze principes het weefsel van de beschaafde samenleving bedreigt, en dat gerechtvaardigde zorg nodig is bij het opleiden van de burgers van de VS van Amerika en toekomstige generaties. Voor dit doel heeft deze publiekwet 26 maart 1991 aangewezen als Dag van het Onderwijs.”

**********

Het marxisme, waaraan alle takken van het socialisme zich noodzakelijkerwijs hechten, is ontstaan ​​door de jood Karl Marx, zelf van rabbijnse afkomst, en wordt vanaf het begin door hen gedomineerd. Marx heeft eigenlijk niets bedacht; hij ‘stroomlijnde’ het talmoedisme alleen maar voor niet-Joodse consumptie.” ~ Elizabeth Dilling

**********

Elke keer als iemand zegt dat Israël onze enige vriend in het Midden-Oosten is, kan ik niet anders dan denken dat we vóór Israël geen vijanden in het Midden-Oosten hadden.” ~ Fr. John Sheehan, SJ

**********

Het wrede woord ‘antisemitisch’ is om vele redenen niet van toepassing, niet in de laatste plaats door het simpele feit dat het lasterlijke woord zelf is afgeleid van taalspelletjes met propagandadoeleinden en in de context van de echte wereld geen geldigheid heeft. ~Tom Valentijn

**********

Volg het pad van de onveilige, onafhankelijke denker.

Stel je ideeën bloot aan de gevaren van controverse.

Spreek je mening uit en vrees niet zozeer het etiket ‘mafketel’

dan het stigma van conformiteit.

En over zaken die belangrijk voor je lijken,

Sta op en tel mee, koste wat het kost.

~ Thomas J. Watson (1874-1956)

**********

‘Op dit moment van de wereldgeschiedenis bestaat er in Amerika niet zoiets als een onafhankelijke pers. Jij weet het en ik weet het. Het is de taak van de journalist om de waarheid te vernietigen; ronduit liegen; perverteren; belasteren; om aan de voeten van de Mammon te kruipen en zijn land en zijn ras te verkopen voor zijn dagelijks brood. Jij weet het en ik weet het, en wat voor dwaasheid is het proosten op een onafhankelijke pers? Wij zijn het gereedschap en de vazallen voor rijke mannen achter de schermen. Wij zijn de springers, zij trekken aan de touwtjes en wij dansen. Onze talenten, onze mogelijkheden en ons leven zijn allemaal eigendom van andere mannen. Wij zijn intellectuele prostituees.’ ~ John Swinton, voormalig stafchef van The New York Times, 1953

**********

WAT DE TALMUDIE DENKT

Historisch gezien hadden joden het altijd goed gedaan in landen en rijken met een multiculturele, pluralistische en tolerante omgeving, terwijl zij het slecht deden in sterke etnische of nationalistische samenlevingen. Europese joden zijn altijd de emblematische vreemdeling of ‘ander’ geweest. Daarom is een samenleving waarin de vreemdeling welkom is, per definitie goed voor de joden, ook al hebben zij deze link niet altijd op prijs gesteld. De toekomst van het Europese jodendom hangt af van ons vermogen om een ​​multiculturele, pluralistische en diverse samenleving vorm te geven. ~ Göran Rosenberg, Joodse auteur en journalist

**********

Amerikaanse joden zijn toegewijd aan culturele tolerantie vanwege hun overtuiging – die stevig geworteld is in de geschiedenis – dat joden alleen veilig zijn in een samenleving die een breed scala aan houdingen en gedragingen accepteert, evenals een diversiteit aan religieuze en etnische groepen. Het is bijvoorbeeld deze overtuiging, en niet de goedkeuring van homoseksualiteit, die een overweldigende meerderheid van de Amerikaanse joden ertoe brengt ‘homorechten’ te onderschrijven en een liberaal standpunt in te nemen over de meeste andere zogenaamde ‘sociale’ kwesties. ~ Charles Silberman, Joodse schrijver en journalist

**********

De Jood… Judaiseert… hij lokt religieuze onverschilligheid uit, maar hij legt ook aan degenen wier geloof hij vernietigt, zijn eigen concept van de wereld, van moraliteit en van het menselijk leven op. De Joden verafschuwen de geest van de natie in het midden waarvan zij leven. ~ Bernard Lazare

**********

We zullen de Talmoed juridisch definiëren als de basis van het Israëlische rechtssysteem. ~Benjamin Netanyahu

**********

“Anticommunisme is antisemitisme.” ~ Joodse stem, juli ~ augustus 1941.

**********

Wij Joden, wij, de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven. Niets van wat u doet zal aan onze behoeften en eisen voldoen. We zullen voor altijd vernietigen omdat we een eigen wereld nodig hebben. ~ Maurice Samuels, jullie heidenen. 1942.

**********

Volgens de Talmoed….”…Toen de slang bij Eva kwam, bracht hij vuile lust in haar (maar) toen Israël op de Sinaï stond, werd die lust geëlimineerd” ~ Talmoed, Abodah Zarah 22b

**********

Hoe monsterlijk het ook mag lijken, we zijn verwikkeld in een hevig gevecht tussen Israël en de Naties – en het kan alleen maar genocidaal en totaal zijn omdat het om onze en hun identiteit gaat. ~ Yitzhak Attia, Israël Magazine, april 2003

**********

“Sommigen noemen het misschien communisme, maar ik noem het wat het is: jodendom.” ~ Rabbi Stephen Weiss.

**********

Het was voor Satan alleen moeilijk om de hele wereld te misleiden, dus benoemde hij op verschillende plaatsen prominente rabbijnen. ~ Een chasidisch gezegde toegeschreven aan Nahman van Bratzlav, begin 19e eeuw

**********

Het is onze plicht om de hele mensheid te dwingen de zeven Noachitische wetten te aanvaarden, en zo niet, dan zullen ze worden gedood.” ~ Rabbi Yitzhak Ginsburg

**********

“De Joden worden mensen genoemd, maar de niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.” ~ Talmoed: Baba mezia, 114b

**********

“De Akum (niet-Jood) is als een hond. Ja, de Schrift leert dat we de hond meer moeten eren dan de niet-Jood.” ~ Ereget Raschi Erod. 22 30

**********

“Ook al heeft God de niet-Jood geschapen, het zijn nog steeds dieren in menselijke vorm. Het betaamt een Jood niet om gediend te worden door een dier. Daarom zal hij gediend worden door dieren in menselijke vorm.” ~ Midrasch Talpioth, p. 255, Warschau 1855

**********

Beste wereld, “Ik begrijp dat u van streek bent door ons hier in Israël. Het lijkt erop dat u erg van streek bent, zelfs boos. Dus… omdat we zo van streek raakten omdat we u van streek maakten, lieve wereld, hebben we besloten u te verlaten ~ en vestig een Joodse staat.” ~ Rabbi Meir Kahane, 1988

**********

“Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier.” ~ Coschen hamischpat 405

**********

“De zielen van niet-joden komen van onreine geesten en worden varkens genoemd.” ~ Jalkut Rubeni gadol 12b

**********

“Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsstructuur heeft als de Jood, vergelijken ze zich met de Jood als een aap met een mens.” ~ Schene luchoth haberith, p. 250 b

**********

“Als je met een heiden eet, is dat hetzelfde als eten met een hond.” ~ Tosapoth, Jebamot 94b

**********

“Als een Jood een niet-Joodse bediende of meid heeft die sterft, mag men geen medeleven met de Jood betuigen. Je moet tegen de Jood zeggen: “God zal ‘jouw verlies’ vervangen, net alsof een van zijn ossen of ezels was gestorven .” ~ Jore dea 377, 1

**********

“Geslachtsgemeenschap tussen heidenen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren.” ~ Talmoed Sanhedrin 74b

**********

“Het is toegestaan ​​om het lichaam en het leven van een heiden te nemen.” ~ Sepher ikkarim III c 25

**********

“Het is de wet om iedereen te doden die de Thora ontkent. De christenen behoren tot degenen die de Thora ontkennen.” ~ Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5

**********

‘Een ketterse heiden mag je regelrecht met je eigen handen doden.’ ~ Talmoed, Abodah Zara, 4b

**********

“Elke Jood die het bloed van de goddelozen (niet-Joden) vergiet, doet hetzelfde als een offer brengen aan God.” ~ Talmoed: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772

**********

Verraad aan witheid is loyaliteit aan de mensheid. Het doel van het afschaffen van het blanke ras is op het eerste gezicht zo wenselijk dat sommigen het moeilijk kunnen geloven dat het enige tegenstand zou kunnen ondervinden behalve van toegewijde blanke supremacisten. ~ Noel Ignatiev, Harvard Magazine, september-oktober 2002

**********

We zijn van plan de dode blanke mannen te blijven bashen, en de levende, en ook de vrouwen, totdat de sociale constructie die bekend staat als ‘het blanke ras’ is vernietigd, niet ‘gedeconstrueerd’ maar vernietigd.

Zelfs als de rede ons vertelt, zelfs met al haar kracht de absurditeit van deze confrontatie tussen het kleine en onbeduidende volk van Israël [dat wil zeggen, het hele jodendom wereldwijd, niet alleen “de staat Israël”] en de rest van de mensheid roept… als absurd Hoe onsamenhangend en monsterlijk het ook mag lijken, we zijn verwikkeld in een hevig gevecht tussen Israël en de Naties – en het kan alleen maar genocidaal en totaal zijn omdat het over onze en hun identiteiten gaat. ~ Yitzhak Attia, Israël Magazine, april 2003

**********

Elk proces dat gebaseerd is op de veronderstelling dat joden en goyim gelijk zijn, is een totale aanfluiting van gerechtigheid. ~ Rabbi Yitzhak Ginsburg, 6 juni 1989:

**********

WRAAK VAN DE JOODSE RABBEN VAN SPANJE

In 1492 schreef Chemor, opperrabbijn van Spanje, om advies aan het Grote Sanhedrin, dat zijn zetel had in Constantinopel, toen een Spaanse wet met uitzetting dreigde (na de val van de islamitische heerschappij in Spanje) .

Dit was het antwoord:

“Geliefde broeders in Mozes, we hebben uw brief ontvangen waarin u ons vertelt over de zorgen en tegenslagen die u doormaakt. We worden door een even grote pijn getroffen als jullie dit horen. Het advies van de Grote Satrapen en Rabbijnen is het volgende:

1. Wat betreft wat u zegt dat de koning van Spanje u verplicht christenen te worden: doe het, aangezien u niet anders kunt.

2. Wat betreft wat u zegt over het gebod om u van uw bezittingen te beroven: maak van uw zonen kooplieden, zodat zij beetje bij beetje de christenen van hen kunnen plunderen.

3. Wat betreft wat u zegt over het plegen van aanslagen op uw leven: maak van uw zoons artsen en apothekers, zodat zij de levens van christenen kunnen wegnemen.

4. Wat betreft wat u zegt over de vernietiging van uw synagogen: maak van uw zonen kanunniken en geestelijken, zodat zij hun kerken kunnen vernietigen. [nadruk van mij]

5. Wat betreft de vele andere ergernissen waar u over klaagt: zorg ervoor dat uw zonen advocaten en advocaten worden, en zorg ervoor dat zij zich altijd met staatszaken bemoeien, zodat u door christenen onder uw juk te plaatsen de wereld kunt domineren en op hen gewroken.

6. Wijk niet af van dit bevel dat wij u geven, want u zult door ervaring ontdekken dat u, vernederd als u bent, de werkelijkheid van macht zult bereiken.

(Getekend) PRINS VAN DE JODEN VAN CONSTANTINOPEL.”

———— ——— ——— ——— ——— — ——- ——— ——— —-

Het antwoord is te vinden in het zestiende-eeuwse Spaanse boek La Silva Curiosa van Julio-Iniguez de Medrano (Parijs, Orry, 1608), op pagina’s 156 en 157, met de volgende uitleg: “Deze brief die volgt, werd gevonden in de archieven van Toledo door de kluizenaar van Salamanca, (tijdens) het doorzoeken van de oude archieven van de koninkrijken van Spanje; en omdat het expressief en opmerkelijk is, wil ik het hier schrijven.’ ~ vide, photostat op pagina 80. ~ Het bovenstaande is geciteerd uit Waters Flowing Eastward door Paquita de Shishmareff, pp. 73-74

**********

“[1] Wanneer de Heer, uw God, u naar het land brengt dat u op het punt staat binnen te gaan en te bezetten, en Hij vele volken vóór u wegvaagt: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven naties die machtiger en talrijker zijn dan jij ~ [2] en wanneer de Heer, je God, ze aan jou overgeeft en jij ze verslaat, dan moet je ze volkomen vernietigen. Sluit geen verbond met hen en toon hen geen barmhartigheid” (Deuteronomium 7:1-2).

**********

“Mededogen jegens de goddelozen is in werkelijkheid verdorvenheid. Het is in deze zin dat Rabbi Levi zijn toespraak ter ere van Poeriem opende: (Talmoed, Megilla, 11a): “Als je de inwoners van het Land niet ontwortelt en hen toestaat te blijven – ze zullen doornen in je lichaam worden en problemen voor je veroorzaken in het land waarin je woont.” (Bamidbar 33:55) De mitswa, dus van het uitroeien van Amalek [Palestijnen], komt feitelijk voort uit de waarde van mededogen en vriendelijkheid – mededogen met al degenen die Amalek dreigt uit te roeien. Deze mitswa is een voortdurende en zelfs vandaag nog geldig. Ook vandaag de dag zijn er mensen – gedreven door een diepgeworteld antisemitisme – die ons wanhopig willen vermoorden. zijn de mensen die de Torah ons heeft opgedragen om uit te wissen, om geen herinnering aan hen achter te laten.” ~ Rabbi Zalman Baruch Melamed

**********

Nachman Abramovic demoniseerde Palestijnse kinderen en zei: “Ze zien er misschien jong uit, maar deze mensen zijn terroristen in hart en nieren. Kijk niet naar hun bedrieglijk onschuldige gezichten, maar probeer aan de demonen in elk van hen te denken. Ik ben er absoluut zeker van dat deze mensen zouden uitgroeien tot kwaadaardige terroristen als we ze zouden laten groeien. Zou je ze laten groeien om je kinderen te vermoorden of ze nu meteen afmaken? Eerlijke en morele mensen zouden onderscheid moeten maken tussen echte mensen en menselijke dieren. We doden inderdaad menselijke dieren en dat doen we op onbeschaamde wijze. Trouwens, wie in het Westen is in een positie om ons de les te lezen over het doden van menselijke dieren? Wiens handen zijn tenslotte schoon?”

**********

“Oorlogen zijn de oogst van de Joden, want met hen roeien we de christenen uit en krijgen we controle over hun goud. We hebben al 100 miljoen van hen gedood, en het einde is nog niet in zicht.” ~ Opperrabbijn in Frankrijk, in 1859, rabbijn Reichorn

**********

“De communistische ziel is de ziel van het jodendom. Hieruit volgt dat, net zoals in de Russische revolutie de triomf van het communisme de triomf van het jodendom was, zo ook in de triomf van het fascisme het jodendom zal zegevieren.” ~ Rabbi Harry Waton, Een programma voor de Joden en de mensheid, p. 143-144

**********

Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen, moet hij naar een stad gaan waar hij niet bekend is en daar het kwaad doen. ~ Moed Kattan 17a

**********

Het Joodse volk als geheel zal zijn eigen Messias worden. Het zal de wereldheerschappij bereiken door de ontbinding van andere rassen, door de afschaffing van grenzen, de vernietiging van de monarchie en door de oprichting van een wereldrepubliek waarin de Joden overal het voorrecht van burgerschap zullen uitoefenen. In deze Nieuwe Wereldorde zullen de ‘kinderen van Israël’ alle leiders voorzien zonder op tegenstand te stuiten. De regeringen van de verschillende volkeren die de wereldrepubliek vormen, zullen zonder problemen in de handen van de Joden vallen. Het zal dan voor de Joodse heersers mogelijk zijn om het privé-eigendom af te schaffen en overal gebruik te maken van de middelen van de staat. Zo zal de belofte van de Talmoed worden vervuld, waarin wordt gezegd dat wanneer de Messiaanse tijd is aangebroken, de Joden alle bezittingen van de hele wereld in hun handen zullen hebben. ~ Baruch Levy in een brief aan Karl Marx.

**********

‘Mijn mening over de christelijke zionisten? Ze zijn uitschot, maar vertel ze dat niet. We hebben nu alle nuttige idioten nodig die we kunnen krijgen.’ ~ Bibi Netanyahu

**********

Het was voor Satan alleen moeilijk om de hele wereld te misleiden, dus benoemde hij op verschillende plaatsen prominente rabbijnen. ~ Een chasidisch gezegde toegeschreven aan Nahman van Bratzlav, begin 19e eeuw

**********

Heidenen bestaan ​​alleen om Joden als slaven te dienen. Goyim is alleen geboren om ons te dienen. Zonder dat hebben ze geen plaats in de wereld. Alleen om het volk Israël te dienen. Waarom zijn heidenen nodig? Ze zijn hier alleen om te werken. Ze zullen werken, ze zullen ploegen. Zij zullen oogsten. We zullen als effendi zitten en eten. Dat is de reden waarom heidenen werden geschapen”, Rabbi Yosef, Sha Party, Jerusalem Post, 2011

**********

“Een voorbeeld van het gebruik van de Joodse codewoorden Esau en Jacob wordt gevonden in een preek gehouden door Rabbi Leon Spitz tijdens de Purim-vieringen in 1946 (hier geciteerd uit het Amerikaans-Hebreeuws van 1 maart 1946): “Laat Esau zeuren en jammeren. en protesteren tegen de beschaafde wereld, en Jacob zijn hand laten opsteken om de goede strijd te strijden. De antisemiet. . . begrijpt slechts één taal en moet op zijn eigen niveau worden behandeld. De Purim-joden kwamen op voor hun leven. Ook Amerikaanse joden. moeten grip krijgen op onze hedendaagse antisemieten. We moeten onze gevangenissen vullen met antisemitische gangsters. We moeten onze gekkenhuizen vullen met antisemitische gekken. We moeten elke alien bestrijden. Jodenhater. We moeten onze jodenbaiters lastigvallen en vervolgen tot aan de uiterste grenzen van de wetten. We moeten onze antisemitische boeven zodanig vernederen en beschamen dat niemand (hun) ‘medereizigers’ wil of durft te worden.

**********

Dit is wat Trotski, een Jood, voor de Russen aan het voorbereiden was op de implementatie van het Communisme, dat Marx baseerde op de Babylonische Talmoed voor de heidenen:

“We zouden haar (Rusland) moeten veranderen in een woestijn bevolkt met blanke negers. We zullen hen een tirannie opleggen waarvan de meest afschuwelijke despoten van het Oosten nooit hebben gedroomd. Het bijzondere kenmerk van die tirannie is dat deze zal worden uitgevoerd vanuit links in plaats van rechts en het zal rood zijn in plaats van wit van kleur.

De kleur ervan zal letterlijk rood zijn, omdat we zoveel bloed zouden vergieten dat ze alle menselijke verliezen van de kapitalistische oorlogen zouden verbleken en de overlevenden zouden doen huiveren.

**********

Denk eraan, mijn kinderen, dat de hele aarde aan ons Joden moet toebehoren, en dat de heidenen, die slechts uitwerpselen van dieren zijn, niets mogen bezitten. ~ Mayer Amschel Rothschild op zijn sterfbed, 1812

**********

De grootste buitenlandse banken zullen het nauwst met ons samenwerken. Als we de revolutie winnen en Rusland verpletteren, zullen we op de brandstapels van zijn overblijfselen de macht van het zionisme versterken en een macht worden waar de hele wereld voor op de knieën zou vallen. We zullen de wereld laten zien wat echte macht betekent.

Door middel van terreur en bloedbaden zullen we de Russische intelligentsia in een staat van totale verdoving brengen, van idiotie, van een dierlijke staat van zijn. Tot nu toe zijn onze in leer geklede jonge mannen ~ de zonen van horlogereparateurs uit Odessa en Orsha, Gomel en Vinnitza ~ oh, hoe mooi, hoe briljant beheersen ze de haat tegen alles wat Russisch is! Met wat voor grote vreugde vernietigen ze fysiek de Russische intelligentsia – officieren, ingenieurs, leraren, priesters, generaals, landbouwkundigen, academici, schrijvers!” ~ Secret Forces in History of Russia. UK Begunov 1995, p. 148

**********

Een van de mooiste dingen die de menigte ooit heeft gedaan, was de kruisiging van Christus. Intellectueel gezien was het een prachtig gebaar. Maar vertrouw erop dat de menigte de klus verprutst. Als ik de leiding had gehad over de executie van Christus, zou ik het anders hebben aangepakt. Zie je, wat ik zou hebben gedaan was hem naar Rome laten verschepen en hem aan de leeuwen voeren. Ze hadden nooit een redder van gehakt kunnen maken!” ~ Rabbi Ben Hecht

**********

De enige reden dat Joden zich in de pornografie bevinden, is dat wij denken dat Christus waardeloos is. Het katholicisme is waardeloos.”~ Al Goldstein (uitgever van Screw Magazine).

**********

“Het verschil tussen een Joodse ziel en zielen van niet-Joden – allemaal op alle verschillende niveaus – is groter en dieper dan het verschil tussen een menselijke ziel en de zielen van vee.” ~ Rabbi Kook, de Oudere, vader van de messiaanse tendens van het joodse fundamentalisme, zei

**********

‘Jullie zijn nog niet begonnen de diepte van onze schuld te beseffen. Wij zijn indringers. Wij zijn ondermijners. Wij hebben jullie natuurlijke wereld, jullie idealen, jullie lot in beslag genomen en er verwoesting mee aangericht. We hebben niet alleen aan de basis gestaan ​​van de laatste Grote Oorlog, maar van elke andere grote revolutie in jullie geschiedenis.

We hebben onenigheid, verwarring en frustratie in jullie persoonlijke en publieke leven gebracht. We doen het nog steeds. Niemand kan zeggen hoe lang we ermee zullen doorgaan. Wie weet wat een groots en glorieus lot zou jouw lot zijn geweest als we je met rust hadden gelaten.” ~ Marclis Eli Ravage, Century Magazine februari 1926.

**********

“De Verenigde Naties zijn niets anders dan een luik naar het immense concentratiekamp van de Rode Wereld. Wij controleren vrijwel de VN” ~ Harold Wallace Rosenthal, Zionist, The Hidden Tyranny

**********

Zeer binnenkort zal van iedere Amerikaan worden verlangd dat hij zijn biologische eigendommen (dat zijn jij en je kinderen) registreert in een nationaal systeem dat is ontworpen om het volk in de gaten te houden en dat zal opereren onder het oude systeem van toezeggingen. Door een dergelijke methodologie kunnen we mensen dwingen zich aan onze agenda te onderwerpen, wat onze veiligheid zal aantasten als terugvordering van ons fiatpapiergeld.

Elke Amerikaan zal gedwongen worden zich te registreren, anders zal hij moeten werken en in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. Ze zullen onze bezittingen (eigendom) zijn en we zullen voor altijd de zekerheid over hen behouden, door middel van de wetshandelaar onder het plan van beveiligde transacties. Amerikanen zullen, door onbewust of onbewust de vrachtbrieven (geboorteakte) aan ons af te leveren, failliet en insolvabel worden gemaakt, verzekerd door hun toezeggingen.

Ze zullen van hun rechten worden beroofd en een commerciële waarde krijgen die bedoeld is om ons winst te maken, en ze zullen er niets wijzer van worden, want niet één op de miljoen mensen zou ooit onze plannen kunnen bedenken en, als er per ongeluk een of twee zouden zijn die dit zouden bedenken. , we hebben een plausibele ontkenning in ons arsenaal.

Dit is tenslotte de enige logische manier om de overheid te financieren, door pandrechten en schulden aan de registranten te verstrekken in de vorm van voordelen en privileges. Dit zal ons onvermijdelijk enorme winsten opleveren die onze stoutste verwachtingen te boven gaan en elke Amerikaan een bijdrage leveren aan deze fraude, die we ‘sociale verzekeringen’ zullen noemen.

Zonder het te beseffen zal elke Amerikaan onbewust onze dienaar zijn, hoe schoorvoetend ook. De mensen zullen hulpeloos worden en zonder enige hoop op hun verlossing en we zullen het hoge ambt (het presidentschap) van onze nep-corporatie (VS) inzetten om dit complot tegen Amerika aan te wakkeren.” ~ Amerikaanse verrader, de jood Edward Mandell House, die een zeer gedetailleerd overzicht geeft van de plannen van de Nieuwe Wereldorde die in de loop van de tijd geleidelijk ten uitvoer zouden worden gelegd om het Amerikaanse volk tot slaaf te maken… EEN PLAN DAT IN CANADA, AUSTRALIË, GROOT-BRITTANNIË EN ELDERS HERHAALD IS .

*********

“Als je daar een beetje Joods bovenop gooit, krijg je problemen. Je hebt een hoop wilde, gekke energie.

“Sorry, dat klinkt niet hippie. Sorry, dat klinkt niet als gemeenschappelijk jubelplezier. Sorry dat ik geen Pepper ben. Sorry dat ik niet uit een frisdrankreclame kwam, en het leven is gewoon één groot verdomd cabaret, want veel van wat Van Halen dreef, wat mij drijft en voortstuwt, is precies dit element. Het is woede . Als je mij benadert met antisemitische vooroordelen, ben ik hier niet om te heropvoeden. Ik kom uit een heel andere denkrichting. Als het je bij de eerste poging niet lukt, fuck you.

“Ik hoorde ooit iemand tegen de Van Halens zeggen: ‘Jullie spelen de muziek; de Jood verkoopt het.’ Nou, je hebt verdomd gelijk. En nu ik weg ben, stinkt Van Halen. Oké? ‘Wil je weten waarom

sommige van mijn bijdragen aan Van Halen zo klinken? Het kwam niet uit een lachende plek in mijn ziel. Helemaal niet.

‘Niemand heeft ooit tegen Mick Jagger gezegd: ‘Dus Mick, jij bent Episcopaal, nietwaar?’ Niemand nam Jimi Hendrix ooit terzijde en zei: ‘Dus Jimi, jij bent een baptist, nietwaar?’ Laat staan ​​dat ik het interview op die manier begin:

“Elke stap die ik op dat podium zette, sloeg een jodenhatende, waardeloze punk steeds dieper in het deck. Elke stap . Ik sprong hoger omdat ik wist dat er meer impact zou zijn als ik die planken zou raken. En als je ook maar enigszins antisemitisch was, zat je onder mijn wielen, klootzak. Daar kwamen de teksten vandaan, daar kwam de lichaamstaal vandaan, daar kwam de humor vandaan, en waar jij verdomme vandaan kwam. Allemaal even belangrijk. Wil je de ingrediënten weten? Vraag het niet als je het niet wilt weten.

‘Wat je krijgt van onderdrukking en wat je krijgt van haat is woede, en woede was een van de belangrijkste triggerpoints voor de grote Van Halen. Wat je nu ziet is een stel hansworsten die rondwaggelen bij de familiebarbecue, en hun vrouwen die hen vermanen. De kinderen zeiden: ‘Maak je geen zorgen, papa heeft net een paar Coors Lights te veel gehad en hij imiteert wat hij voor de kost deed toen hij muziek speelde, lieverd.’ ‘Wat ontbreekt is testosteron

. Wat ontbreekt is de woede. Wat ontbreekt is de hartstochtelijke veroordeelde inzet. En ik heb veel van mij te danken aan mijn religieuze achtergrond. Dus stop met je voor te stellen hoe Dr. Zorba eruitzag, of een weerloze chassidische Jood met een klein keppeltje op zijn hoofd, want dat is niet hier voor jou. ” ~ David Lee Roth

**********

Rabbi Isaac Wise schrijft in The Israelite of America: “Masonry is een Joodse instelling waarvan de geschiedenis, graden, aanklachten, wachtwoorden en uitleg Joods zijn van begin tot eind.

**********

“We infiltreerden vanaf het begin in de Rooms-Katholieke Kerk. Waarom denk je dat de paus, de kardinalen en alle bisschoppen yarlmulkahs dragen? (skullcaps) Het blanke ras komt hier nooit achter. Duizend jaar later begon het blanke ras wakker te worden… we moesten met een plan B komen… dus vormden we de jezuïeten. Er was een aardige jongen, Ignatius Loyola. Hij stichtte de jezuïeten.” (Loyola was Joods. Onderzoek/lees de Jezuïeten Extreme Eed) Over de jezuïeten, citerend uit Rabbi Finkelstein

**********

Is de aanbidding van de Talmoed overal in het jodendom wereldwijd aanwezig? Herman Wouk, orthodoxe jood en beroemde auteur van The Cain Mutiny, bevestigt: “De Talmoed is tot op de dag van vandaag het circulerende hartbloed van de Joodse religie. Welke wetten, gewoonten en ceremonies we ook in acht nemen – of we nu orthodox, reformatorisch, conservatief of louter krampachtige sentimentalisten zijn – we volgen de Talmoed. Het is ons gewoonterecht.”

**********

Van Joden moeten leven door Samuel Roth, pag. 22. “Het orgel is ziek. Deze ziekte is een soort morele gonorroe die bekend staat als het jodendom en die helaas ongeneeslijk lijkt te zijn. Als je twijfels hebt, kijk dan eens naar een door Joden geteisterd land in Europa. Als je nog meer overtuigd wilt worden, kijk dan eens naar wat er in de Verenigde Staten gebeurt.”

*********

“Elke synagoge die wij, joden, in een christelijk land bouwen, is een minachtende vinger die we naar onze gastheren wijzen; een zere vinger steken we in hun ogen, als het loeren van een seniele oude vrouw die allerlei smerige kattenkwaad uithaalt voor je ogen, en zich veilig voelt in de wetenschap dat je haar niet de handen zult opleggen uit angst voor besmetting. ibid., pag.

*********

Senator Al Franken: Een van de wijdverspreide verhalen was dat er geen Joden omkwamen bij de ineenstorting van de Handelstorens, omdat ze telefoontjes hadden ontvangen waarin stond dat ze die dag niet naar hun werk mochten gaan.

Om je de waarheid te zeggen, ik kreeg het Joods telefoontje . Ik had een kantoor in het Trade Center waar ik het grootste deel van mijn schrijven deed. Het telefoontje kwam van de voormalige burgemeester van New York, Ed Koch. “Al,” vertelde hij me, “ga niet naar je werk op de drieëntwintigste dag van Elul [11 september 2001.].”

*********

Vertel me eens, hebben de slechte mannen van deze wereld een slechte tijd? Ze jagen en vangen alles wat ze willen eten. Ze hebben geen last van spijsverteringsproblemen en worden niet door de hemel gestraft. Ik wil dat Israël zich bij die club aansluit. Misschien zal de wereld dan eindelijk bang voor ons beginnen te worden. Misschien zullen ze beginnen te beven, bang te worden voor onze waanzin in plaats van onze adel te bewonderen. Laat ze beven, laat ze ons een gekke toestand noemen. Laat ze begrijpen dat we een wild land zijn, gevaarlijk voor onze omgeving, niet normaal, dat we gek kunnen worden, dat we wild kunnen worden en alle olievelden in het Midden-Oosten platbranden, of dat we de Derde Wereldoorlog kunnen beginnen net zoals Dat. ~ Ariël Sharon

MOET ZIEN/LEZEN BOEKEN EN FILMS

KUNST: DE GROTE KUNSTSCAM VAN DE TWINTIGSTE EEUW BIJGEWERKT OF HOE ARROGANTIE, HEBZUCHT EN Dwaasheid 2500 JAAR WESTELIJKE KUNST BIJNA VERNIETIGDE

KUNST: HET PLOT TEGEN ART

BENJAMIN FREEDMAN ~ EEN JOODSE DEFECTOR WAARSCHUWT AMERIKA

BILL COOPER ~ DE ONTHULLING VAN DE B’NAI B’RITH DEEL 1 ~8

BEKENTENISSEN VAN EEN BRITSE SPION EN BRITSE VIJAND TEGEN DE ISLAM: DEEL EEN

BEKENTENISSEN VAN EEN BRITSE SPION EN BRITSE VIJAND TEGEN DE ISLAM: DEEL TWEE

DIALOOG MET EEN ZELFBEDOELDE ILLUMINATI INSIDER

ELIZABETH DILLINGS ~ DE JOODSE RELIGIE, HAAR INVLOED VANDAAG PT 1 TOT 14

EUSTACE MULLINS ~ MOORD DOOR INJECTIE

EUSTACE MULLINS ~ DE BIOLOGISCHE JOOD

EUSTACE MULLINS ~ DE GEHEIME HOLOCAUST

ONTDEKKING VAN SATANS ACHTERGESTELD door Robert en Suzanne Hamick

Film ~ 911 ~ ONTBREKENDE LINKS

Film ~ AFGHANISTAN ~ KONVOOI VAN DE DOOD

Film ~ CODES ALIMENTARIUS 101, EEN SPOEDCURSUS

Film ~ CODEX ALIMENTARIUS ~ EN WIJ WORDEN STIL

Film ~ IRON MOUNTAIN: BLAUWDRUK VOOR TIRANNIE

Film ~ DE GESCHIEDENIS VAN POLITIEKE JUISTHEID

Film ~ HET ANDERE ISRAËL ~ DE TALMUD ~ TED PIKE

Film ~ DE STRIJD OM GESCHIEDENIS Door MICHAEL PARENTI

Film ~ DE OORLOG TEGEN DEMOCRATIE DOOR JOHN PILGER

Film ~ DE WERELD VOLGENS MONSANTO

FILM: VREDE, PROPAGANDA EN HET BELOOFDE LAND

Film: DE ILLUMINATI & DIJJAL-SERIE

HENRY FORD ~ DE INTERNATIONALE JOOD

GESCHIEDENIS VAN DE GELDWISSELAARS PT 1 EN 2

HOE DE CIA EN HET MILITAIRE COMPLEX DE MUZIEK- EN FILMINDUSTRIE CONTROLEREN

BINNEN DE LC: HET VREEMDE MAAR VOORAL WARE VERHAAL VAN LAURELKANYON EN DE GEBOORTE VAN DE HIPPIEGENERATIE, DEEL 7 ~ 9

BINNEN DE LC: HET VREEMDE MAAR VOORAL WARE VERHAAL VAN LAURELKANYON EN DE GEBOORTE VAN DE HIPPIEGENERATIE: DEEL 10

IN DE LC: HET VREEMDE MAAR VOORAL WARE VERHAAL VAN LAURELKANYON EN DE GEBOORTE VAN DE HIPPIE-GENERATIE: DEEL 1 ~ 3

IN DE LC: HET VREEMDE MAAR VOORAL WARE VERHAAL VAN LAURELKANYON EN DE GEBOORTE VAN DE HIPPIEGENERATIE: DEEL 4 ~ 6

IRAK ~ BAGDAD VERBRANDT

ISRAËL: GEBOREN UIT TERRORISME, GEVOED MET BLOED

JACK BERNSTEIN ~ HET LEVEN VAN EEN AMERIKAANSE JOOD IN RACISTISCH MARXISTISCH ISRAËL PT 1 EN 2

JOODSE SABBATEANS REGEREN DE WERELD VOOR SATAN PT 1 EN 2

LAZY MAN’S GIDS VOOR VERLICHTING door THADDEUS GOLAS

REINCARNATIE: VELE LEVENS VELE MEESTERS door Dr. Br. Weiss

ROBERT FRIEDMAN: RODE MAFIYA: JOODSE OF RUSSISCHE MAFIA?

HET HANDTEKEN VAN DE DUIVEL ~ EEN PRIMER

DE JEZÏETEN DELEN 1 TOT 4

WAAROM MENSEN ALLES ZULLEN GELOVEN

ZIONISME: DE VERBORGEN TIRANNIE, EEN INTERVIEW MET HAROLD WALLACE ROSENTHAL PT 1

ZIONISME: DE VERBORGEN TIRANNIE, EEN INTERVIEW MET HAROLD WALLACE ROSENTHAL PT 2

ZIONISME: DE PROTOCOLLEN VAN ZION IN MODERN ENGELS

2007 (108)

ISRAËL ~ GEBOREN UIT TERRORISME, GEVOED DOOR BLOED

Mogelijk gemaakt door Blogger .

DISCLAIMER EN EERLIJK GEBRUIK

Deze polis is geldig vanaf 21 augustus 2011

Deze blog is een persoonlijke blog die door mij is geschreven en bewerkt. Voor vragen over deze blog kunt u contact opnemen met barbaralee15@hotmailcom.

Deze blog accepteert geen enkele vorm van reclame, sponsoring of betaalde invoegingen. Wij schrijven voor onze eigen doeleinden. We kunnen echter worden beïnvloed door onze achtergrond, beroep, religie, politieke overtuiging of ervaring.

De eigenaar van deze blog zal op geen enkele wijze een vergoeding ontvangen van deze blog.

De eigenaar van deze blog wordt niet gecompenseerd voor het geven van mening over producten, diensten, websites en diverse andere onderwerpen. De standpunten en meningen die op deze blog worden geuit, zijn uitsluitend van de blogeigenaren. Als we beweren of lijken experts te zijn op een bepaald onderwerp, product of dienstgebied, zullen we alleen producten of diensten onderschrijven waarvan we op basis van onze expertise menen dat ze een dergelijke goedkeuring waard zijn. Elke productclaim, statistiek, citaat of andere verklaring over een product of dienst moet worden geverifieerd bij de fabrikant of aanbieder.

Deze blog bevat geen inhoud die een belangenconflict zou kunnen opleveren.