20231108 Over vrijmetselaarsbewegingen

Van Hendrik Makow, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Radicale islam gecreëerd door de Britse inlichtingendienst 6 november 2023

De Moslimbroederschap is een vrijmetselaarsbeweging waartoe Hamas, Hezbollah en de Iraanse mullahs behoren. Het is een instrument van de in Groot-Brittannië gevestigde globalisten, wiens hoofddoel het omverwerpen van de gevestigde wereldorde is en het creëren van een nieuw één-wereld-systeem van mondiaal bestuur.

“De schijn logenstraft de werkelijkheid. In feite zijn de moslimlanden het slachtoffer van de terreur uit het Westen. Met hun vrijwel volledige controle over de media hebben de machthebbers een omgekeerd beeld van de echte wereld ingeprent.”

Makow – Net als in de Tweede Wereldoorlog controleren vrijmetselaars beide kanten van de komende wereldoorlog. Agenda 2030 zal hoe dan ook worden uitgevoerd. De mensheid is het slachtoffer van een groteske truc. We kunnen niet bevatten hoe volledig de samenleving satanisch bezeten is, omdat we zelf besmet zijn. Demonisch bezeten door lust en hebzucht, lijken we op lemmingen, die onze ondergang tegemoet rennen.

Bron

Moslimbroederschap opgericht door de Britse inlichtingendienst

Dr. John Coleman, een voormalige Britse inlichtingenagent. … stelt in zijn rapport over de Iraanse Islamitische Revolutie dat de Moslimbroederschap werd opgericht door “de grote namen van de Britse inlichtingendienst in het Midden-Oosten” … en dat het hun missie was “het Midden-Oosten achterwaarts te houden, zodat zijn natuurlijke hulpbronnen, olie, er kan nog steeds geplunderd worden…”

De Moslimbroederschap is een Londense creatie, gesmeed als vaandeldrager van een eeuwenoude, antireligieuze (heidense) ketterij die de islam teistert sinds de oprichting van de islamitische gemeenschap (umma) door de profeet Mohammed in de zevende eeuw. De organisatie die het georganiseerde islamitische fundamentalisme vertegenwoordigt, genaamd de Moslimbroederschap (Ikhwan al-Muslimum in het Arabisch), werd in 1929 officieel in Egypte opgericht door de Britse agent Hasan al-Banna, een soefi-mysticus. Tegenwoordig is de Moslimbroederschap de paraplu waaronder een groot aantal fundamentalistische soefi-, soennitische en radicale sjiitische broederschappen en samenlevingen floreren.

De Moslimbroederschap is een instrument van de in Groot-Brittannië gevestigde globalisten, wiens hoofddoel het omverwerpen van de gevestigde wereldorde is en het creëren van een nieuw één-wereld-systeem van mondiaal bestuur.

Zonder de Britten zou de radicale islam de onwettige, repressieve minderheidsbeweging zijn gebleven die zij altijd is geweest, en zou het Midden-Oosten stabiel en welvarend zijn gebleven.

De echte Moslimbroeders zijn… de geheimzinnige bankiers en financiers die achter het gordijn staan, de leden van de oude Arabische, Turkse of Perzische families wier genealogie hen in de oligarchische elite plaatst, met vlotte zaken- en inlichtingenassociaties met de Europese zwarte adel en vooral de Britse oligarchie.

Door een nepoorlog tussen het islamitisch fundamentalisme en het Westen te verzinnen, zijn de globalisten in staat hun echte vijand, de mensheid, aan te vallen. Door aan de touwtjes te trekken zullen ze ervoor zorgen dat zowel westerse als islamitische staten worden gedegradeerd en uiteindelijk volledig worden onderworpen aan hun verfoeilijke heerschappij.

De globalisten maken al lange tijd gebruik van oorlogen om de westerse beschaving te ondermijnen, te demoraliseren en te vernietigen.

Ze plannen een nieuw feodalisme dat de middenklasse zal verarmen, de massa zal ontvolken en tot slaaf maken, en alleen de rijken zal laten dienen door een technocratie. De hele wereld zal lijken op een repressief derdewereldland dat wordt geregeerd door het IMF, de VN en de Wereldbank.

De globalisten hebben hun hoofdkwartier in Londen en zijn gecentreerd rond de door Rothschild gedomineerde Bank of England, MI-6 en de geheimzinnige Ronde Tafel-vereniging, waaruit het Royal Institute of International Affairs voortkwam.

Gerelateerd – Iran en Israël worden beide bestuurd door vrijmetselaars die de Derde Wereldoorlog beramen

kijk bij bewust naar het vaticaan, de islam en de macht