Over monotheïsme en occultisme

2 Korinthiërs 3 e.v. : Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere;

Dit is een verwijzing naar de satan die de god is van deze wereld en de mens heeft verblind zodanig dat hij zelfs het evangelie niet meer begrijpt. Hij is de draak die de hele wereld bedriegt. (Openbaring 12: 9)

De wereld heeft het evangelie niet meer begrepen en alle “monotheïstische” religies zijn “dwalingen” van de babylonische religie.( net als de andere religies trouwens)

Deze religie draait om de aanbidding van satan/lucifer die alle macht nastreeft. Het plan van satan voor zijn wereldheerschappij ging niet door, door de toren van babel waarbij God de talen verwarde. Satan zocht een andere taal: de taal van symbolen. Symboliek is de taal van de mysteriën, daarin is niet alleen de taal van mystiek en filosofie, maar van de hele natuur, want elke wet en macht die actief is in universele procedure wordt gemanifesteerd in de beperkte zintuiglijke waarnemingen van de mens door middel van het symbool .

Kolossenzen 2, 8: Pas op dat niemand u bedriegt door filosofie en leeg bedrog, volgens de tradities van de mens, volgens de basisprincipes van de wereld, en niet volgens Christus.

De symbolen worden altijd de afgoden van de onwetende menigte. En als zodanig gebruikt en misbruikt.

Albert Pike schreef in “Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry” dat de symbolen die worden vereerd door de niet-ingewijden in feite “idolen/(af) goden”zijn die occulte leringen vertegenwoordigen die worden begrepen door hooggeplaatste adepten (ingewijden van de luciferiaanse mysteries). Occultisten over de hele wereld geloven dat, wanneer een symbool eenmaal is gecreëerd, het zijn eigen macht verwerft. De occultist is ervan overtuigd dat een symbool of een set symbolen inherente kracht bezit zodra ze zijn gemaakt.

De occultist wil god zijn en gaat op zijn stoel zitten. In de hoogste rangen van de vrijmetselarij wordt de dienst uitgemaakt en zij in de onderste rangen zijn slecht de willige slaven die hopen dat zij het eens gaan begrijpen en zij hopen op materieel voordeel.

De vrijmetselarij is verwerven met “jodendom”/ khazarenmaffia/ banksters en zij maken de dienst uit in de wereld om zo te komen tot wereldheerschappij/ wereldmacht. Zij gebruiken occulte kennis en kennis van de kabbala om met ingewikkelde getallen berekeningen voor hen goede tijdstippen te zoeken om de wereld naar hun hand te zetten.

De getallen 3 en 6 vertegenwoordigen hierbij een schakel.

Mensen die deze patronen zijn gaan begrijpen weten nu wat false flag terreur is en wat echt en wanneer zij zullen toeslaan. Zo was er voor 23 januari weer onheil aangekondigd. ( 2 en 3 en 1 is 6 het dubbele van 3 is verwijzing naar vrijmetselaarsloge in de 33 ste graad) Het werd de virus- uitbraak in China. Alles wat gebeurt, gebeurt georkestreerd.

Een mensen leven telt niet voor hen. Zij willen het liefst maar 500 miljoen mensen op aarde die ze dan als vee kunnen houden en behandelen en die voor hen als slaven werken.

Dit is de apocalyps maar niet zoals de mensen denken als in termen van het vergaan van de wereld. Het is de tijd van de verdrukking waarin lucifer zijn laatste troef uitspeelt omdat hij weet dat zijn tijd er bijna op zit. Dit is de tijd van de grote verdrukking voor de komst van Christus, voorafgaand met de komst van de anti christ.

In een groot deel van China lijden mensen nu massaal en bedenk dat er machthebbers zijn die dit willen. Leiders die er niet zijn om te dienen maar om te onderdrukken.

Een deel van dit lijden zal over de wereld gaan. God zal ingrijpen alleen op een om moment dat we het niet verwachten: we kennen uur noch dag.

Het is heel moeilijk om te leren om om te denken als je altijd in de dwaling bent geweest. Hoe kun je geloven dat zij 9 / 11 hebben georkestreerd?

Dat doen ze toch niet? Nee wij niet, zij wel. Wij zijn geen mensen maar nummers. Wij tellen niet.

Het is moeilijk om te gaan geloven wat de bijbel zegt als je opgevoed bent met vooroordelen en zelfs minachting. Hoe kan je weer achting krijgen voor het verhaal uit de bijbel? Voor de boodschap van Jezus, die de Christus was?

Zelfs het lijden wat nu in China heerst en wat deze kant op komt, is voor de meeste mensen geen aanleiding na te denken en wakker te worden. Maar God gebruikt alles. Ook deze tijd van verdrukking.

Wij mensen willen maar niet snappen dat dit een spirituele strijd is. Een strijd tussen goed en kwaad. De eerste mens is verleid te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Daarmee sloot hij de boom des levens af en opende hij de weg naar de strijd. Hij dacht hij zelf zo god kon zijn en dat hij kon beslissen wat goed was en wat slecht. Tot op de dag van vandaag zien we dat mislukken. Satan brengt de verleiding en de mens denkt dat het hem zal lukken eens god te worden maar dat is niet zo. De strijd van 6000 jaar loopt ten einde. 2000 jaar geleden kwam Jezus met de uitleg van het koninkrijk van God. Die uitleg is zo goed als verloren gegaan in de strijd en door misleiding. De boodschap van Jezus is vaak niet begrepen of belachelijk gemaakt. De belofte van terugkeer wordt waargemaakt en het is aan de mens om te kiezen of hij de boodschap tot zich wil nemen. We leven in een wereld die steeds krankzinniger wordt. Het zijn de laatste stuiptrekkingen.

De occulte wereld werkt met symbolen en getallen om zo de wereld naar zijn hand te zetten. Zij denken dat zij god zijn en permitteren zich van alles op een steeds brutaler manier. Er komen echter barstjes in de door hun getoonde wereld. God werkt. Zijn Zoon ook.

https://www.henrymakow.com/2020/02/Freemasonry-Leaves-its-Calling-Card.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/Numbers-Show-Masonic-Conspiracy-Against-Humanity.html
http://stateofthenation.co/?p=7673#more-7673
https://doublesinreports.news.blog/
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
https://archive.org/details/TheFreemasonicArchitectureofHistory/mode/2up