20231031 Over het oliecomplot

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

(Ed.; ik heb hier al meer over gedeeld maar het blijft belangrijk genoeg om te delen)

Het Grote Oliecomplot: Het is al sinds het einde van WWII bekend dat olie geen fossiele brandstof is; het is abiotisch oktober 1, 202314

Er zijn twee basistheorieën voor de oorsprong van ruwe olie: biotisch en abiotisch. De oorsprong van aardolie of aardgas lijkt misschien een vreemd debat, maar het is belangrijk om te bepalen of deze brandstoffen fossiele brandstoffen zijn of niet.

Als deze brandstoffen echt fossiele brandstoffen zijn, dan zijn ze beperkt in voorraad en moeten er op een gegeven moment alternatieve energiebronnen worden gecreëerd, schrijft Rhoda Wilson.

Als het geen fossiele brandstoffen zijn en ze ontstaan zijn door een vorm van abiogenese – een natuurlijk proces uit niet-levende materie – dan is er minder noodzaak om alternatieve brandstoffen te ontwikkelen.

De biotische theorie is dat olie en gas die uit de aarde geboord worden, afkomstig zijn van de overblijfselen van planten en dieren die miljoenen jaren geleden onder de grond opgesloten werden. Deze “fossiele brandstoffen” hebben er aeonen over gedaan om gevormd te worden en wij verbruiken ze veel sneller dan ze aangevuld kunnen worden.

Deze fossiele brandstoftheorie is echter slechts dat – een theorie. Er zijn veel kenmerken van de fossiele-oorsprongtheorie die sommige wetenschappers blijkbaar nog steeds voor een raadsel stellen. Dus wat als de hele theorie fout is?

De abiotische theorie is een tegengestelde opvatting, die wel substantieel bewijs heeft om haar te ondersteunen. Deze theorie gaat eeuwen terug en heeft als prominente voorstander Dimitri Mendelejev, die het meest bekend is als uitvinder van het periodiek systeem.

Abiotische olietheorie

Hoewel de chemie vrij complex is, schreef milieuchemicus Tristan Coleman, is het principe achter het abiotische olie-idee eigenlijk heel eenvoudig.

Koolstof in het magma onder de aardkorst reageert met waterstof om methaan en andere koolwaterstoffen te vormen, met veel chemisch complexe tussenstadia. Bepaalde minerale gesteenten zoals graniet en andere siliciumhoudende gesteenten werken als niet-uitputtende katalysatoren om het proces te versnellen.

Experimenten hebben aangetoond dat het onder extreme omstandigheden van hitte en druk mogelijk is om ijzeroxide, calciumcarbonaat en water om te zetten in methaan en koolwaterstoffen die tot tien koolstofatomen bevatten. Dergelijke experimenten zijn vorige eeuw door Russische wetenschappers uitgevoerd, maar ook recentelijk in de VS en nog recenter in Zweden.

De omstandigheden in de aardmantel zouden voor deze kleine koolwaterstoffen voldoende zijn om te polymeriseren tot de langere ketenmoleculen die bijvoorbeeld in ruwe olie voorkomen. Bovendien voorkomt de beperkte hoeveelheid zuurstof in het magma van de aarde dat de koolwaterstoffen ondanks de intense hitte en druk verbranden.

De koolwaterstoffen van abiotische oorsprong migreren vervolgens uit de mantel naar de korst totdat ze naar de oppervlakte ontsnappen of worden ingesloten door ondoordringbare lagen, waardoor aardoliereservoirs worden gevormd.

Schets van de migratie van abiotische olie vanuit de mantel omhoog naar reservoirs in niet-poreus gesteente. Bron: The Atlas Report

Bewijs dat de abiotische theorie ondersteunt

Sommige mensen zijn zeer geïnteresseerd in olie en de oorsprong ervan, maar hun pleidooi voor de abiotische theorie heeft ertoe geleid dat velen hen afdoen als ketters, oplichters of idealisten. Zij beweren dat olie kan worden gewonnen uit koolwaterstoffen die eeuwen geleden in enorme plassen diep in de kern van de aarde voorkwamen. Die bron van koolwaterstoffen sijpelt omhoog door de aardlagen en vult de oliebronnen langzaam aan. Met andere woorden, het zet het paradigma van fossiele brandstoffen op zijn kop.

Russische en Oekraïense geologen

In een artikel van Dr. J.F. Kenney uit 1996, getiteld “Special Edition on The Future of Petroleum” (Speciale editie over de toekomst van aardolie), wordt erop gewezen dat voorspellingen dat de mensheid op korte termijn zonder beschikbare aardolie zou komen te zitten “fundamenteel afhankelijk waren van een archaïsche hypothese uit de 18e eeuw dat aardolie op de een of andere (wonderbaarlijke) manier uit biologische detritus zou zijn geëvolueerd, en dienovereenkomstig beperkt in overvloed zou zijn.”

De hypothese dat aardolie voortkwam uit biologische materie (fossielen) “is de afgelopen veertig jaar vervangen door de moderne Russisch-Oekraïense theorie van abyssale, abiotische aardolieoorsprong, die heeft vastgesteld dat aardolie een oermateriaal is dat vanaf grote diepte is uitgebarsten,” schreef Kenney.

In zijn paper citeerde Kennedy professor Vladilen A. Krayushkin, een groot voorstander van de abiotische theorie en voorzitter van de afdeling Petroleum Exploratie van de Oekraïense Academie van Wetenschappen:

De elf grote en één reusachtige olie- en gasvelden die hier beschreven worden, zijn ontdekt in een regio die veertig jaar geleden werd veroordeeld als zijnde zonder potentieel voor aardolieproductie. De exploratie naar deze velden werd volledig uitgevoerd volgens het perspectief van de moderne Russisch-Oekraïense theorie van abyssale, abiotische aardolieoorsprong.

De boringen die tot deze ontdekkingen hebben geleid, zijn met opzet diep in het kristallijne basementgesteente verricht, en in dat basement bevindt zich het grootste deel van de reserves. Deze reserves bedragen minstens 8.200 [miljoen] ton winbare olie en 100 [miljard] kubieke meter winbaar gas, en zijn daarmee vergelijkbaar met die van de North Slope van Alaska. Volgens voorzichtige schattingen zullen deze velden, wanneer ze ontwikkeld zijn, ongeveer dertig procent van de energiebehoefte van de industrienatie Oekraïne dekken.

Vladimir Kutcherov is een in Zweden woonachtige Russische geoloog en professor aan de afdeling Energietechnologie van het Koninklijk Instituut voor Technologie (KTH) in Stockholm. In 2009 was hij co-auteur van een paper dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature Geosciences.

Het idee dat olie uit fossielen komt “is een mythe. … We moeten deze mythe veranderen,” zei Kutcherov. “Alle soorten gesteente kunnen olie- en gasafzettingen hebben.”

Alexander Kitchka van de Oekraïense Nationale Academie van Wetenschappen schatte dat 60% van de inhoud van alle olie abiotisch van oorsprong is. Hij zei dat bedrijven dieper zouden moeten boren om die olie te vinden.

Kitchka zei dat er olie gevonden kan worden in allerlei soorten geologische structuren, zoals vulkanisch gesteente of thermale bronnen in de diepzee, waar bedrijven vandaag de dag nog niet zoeken.

Eugene Island

Op Eugene Island, Louisiana, werd in 1995 gemeld dat de olievelden zichzelf – verbijsterend genoeg – opnieuw vulden nadat ze waren uitgeput. De bevindingen van Dr. Jean K. Whelan, die deel uitmaakte van een onderzoeksprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Energie, lijken de abiotische theorie te ondersteunen om dit te verklaren. Zij ontdekte dat de olie waarschijnlijk van grote diepte kwam, zoals abiotische voorstanders beweren.

In 1999 berichtte The Wall Street Journal:

De productie in het olieveld, diep in de Golf van Mexico voor de kust van Louisiana, zou jaren geleden zijn afgenomen. En een tijd lang gedroeg het zich als een normaal veld: Na de ontdekking in 1973 bereikte de productie van Eugene Island 330 een piek van ongeveer 15.000 vaten per dag. Tegen 1989 was de productie vertraagd tot ongeveer 4.000 vaten per dag.

Plotseling – volgens sommigen bijna onverklaarbaar – sloeg het tij van Eugene Island om. Het veld, dat geëxploiteerd wordt door PennzEnergy Co, produceert nu 13.000 vaten per dag en de waarschijnlijke reserves zijn omhooggeschoten van 60 miljoen naar meer dan 400 miljoen vaten. Nog vreemder is dat wetenschappers die het veld bestuderen zeggen dat de ruwe olie die uit de pijp komt van een heel andere geologische leeftijd is dan de olie die 10 jaar geleden uit het veld spoot.

Het grote oliecomplot

Wijlen astronoom Thomas Gold van de Cornell University was een voorvechter van de abiotische theorie. Hij zei dat olie organische verbindingen bevat, niet omdat het afkomstig is van fossielen, maar omdat reusachtige kolonies van bacteriën op de aarde zich voeden met diepe koolwaterstofpoelen diep in de mantel.

Hij geloofde dat de koolwaterstoffen die wij gebruiken afkomstig zijn van chemische voorraden die bij de creatie in de aarde werden opgenomen. Sinds de oliecrisis van de jaren 1970 zegt Gold dat de Aarde enorm rijk is aan deze koolwaterstoffen – honderden keren meer dan de meeste geologen, oliemaatschappijen of OPEC-leiders geloven. Het algemene geloof in schaarste dat de gasprijzen opdrijft en de angst voor inflatie veroorzaakt, is volgens Gold een fata morgana die decennialang gevestigde belangen onder olieproducenten heeft gediend.

In 2012 publiceerde schrijver en auteur Jerome Corsi een boek getiteld “The Great Oil Conspiracy: How the U.S. Government Hid the Nazi Discovery of Abiotic Oil from the American“.

In het boek legt hij uit dat de nazi’s wisten dat olie abiotisch is en dat ze synthetische olie uit steenkool hadden gemaakt. Ze ontwikkelden het zogenaamde Fischer-Tropsch Proces, vergelijkingen die verklaarden dat de aarde onder intense druk en hitte diep in de aarde voortdurend olie maakt, zelfs vandaag de dag nog.

In een interview met Crosstalk America kort na het uitbrengen van zijn boek, zei Corsi dat de Fischer-Tropsch vergelijkingen verklaarden dat de aarde op diepe niveaus op natuurlijke wijze olie vormt. “Het is onzin om te denken dat olie fossiele brandstof is,” zei hij.

Crosstalk Amerika: The Great Oil Conspiracy (audio), 28 september 2012 (53 min)

In de video hierboven legt Corsi uit dat de biotische (fossiele brandstof) theorie begon met de bewering dat olie afkomstig was van dinosaurusmateriaal. Daarna beweerden de voorstanders dat olie afkomstig was van materie uit oerbossen. “Toen die theorie eenmaal verlaten werd, zeiden mensen: ‘Oh, het is plankton en ander dieper gelegen biologisch materiaal’ … dit hele idee dat er kerogeen is, wat een pre-olie gomachtige substantie is die in sedimentair gesteente zit en die de olie vormt, is onzin. Zo werkt scheikunde niet,” zei hij.

De nazi’s realiseerden zich dat onder intense druk en hitte, omstandigheden die zich in de mantel van de Aarde voordoen, mineralen die waterstof en mineralen die koolstof bevatten in aanwezigheid van katalysatoren, zoals ijzeroxide, waterstof en koolstof zullen vrijmaken. Dit leidt tot de vorming van moleculaire koolwaterstofketens die zich ontwikkelen tot de producten die we kennen als ruwe olie of aardgas.

“Dit is een continu proces. Het gaat de hele tijd door. Het is natuurlijk voor de aarde. En in feite produceert ons zonnestelsel overvloedig verschillende vormen van koolwaterstoffen,” zei hij.

De “Peak Oil” theorie is ook onzin, zei Corsi. Deze theorie begon, zei Corsi, toen een scheikundige van Shell Oil “een servet pakte en een bell curve tekende, een Hubbert’s curve, en zei, in principe, dat we veel olie hebben, dan pieken we in het gebruik van olie, dan raakt het op. Maar die voorspellingen zijn nooit uitgekomen.” Merk op dat Corsi dit in 2012 zei. Merk ook op dat AP News hem in 2020 ten onrechte als een “samenzweringstheoreticus” bestempelde.

Peak Oil, een hypothetisch punt waarop de wereldwijde olieproductie maximaal is en een onomkeerbare daling inzet, is al tientallen jaren de heilige graal van de grondstoffeneconomie.

Volgens Britannica was Marion King Hubbert, een Amerikaanse geowetenschapper die van 1943 tot 1964 als onderzoeker voor de Shell Oil Company werkte en geofysica doceerde aan de Stanford University en andere instituten, de eerste persoon die de Peak Oil-theorie publiekelijk naar voren bracht. In 1956 presenteerde Hubbert een artikel waarin hij de Amerikaanse olieproductie afbeeldde op een klokcurve die voorspelde dat de productie tussen 1965 en 1975 zou pieken en daarna zou dalen.

Forbes gaf vorig jaar in een artikel toe dat er honderden foutieve voorspellingen van Peak Oil zijn. De fout in al deze voorspellingen, zo merkte Forbes op, is dat men niet inziet dat olieproductie inherent politiek is. Hij voegde eraan toe dat “overtuigingen en geloof in deze voorspelling het beleid veel meer sturen dan welke losstaande analyse dan ook.”

Dit klinkt niet al te verschillend van de antropogene opwarming van de aarde die, gebruikmakend van pseudowetenschap gekoppeld aan een ideologie, al tientallen jaren “omslagpunten” voorspelt. Forbes koppelde Peak Oil zelfs rechtstreeks aan de veelgeprezen “decarbonisatie”-agenda:

Als Peak Oil er al is en we onze decarbonisatiedoelen nog niet hebben bereikt, dan zouden de gevolgen voor de energie en de economie verstrekkend zijn.

Als Peak Oil in de nabije toekomst komt, dan zijn onze huidige ontkolingsstrategieën weliswaar niet ideaal, maar misschien wel voldoende om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs tegen 2050 te halen, met een temperatuurstijging van ver onder de 2oC in vergelijking met pre-industriële niveaus.

Als Peak Oil nog ver weg is, hebben decarbonisatie- en milieustrategieën te maken met enorme obstakels van de oliemarkt en politieke druk van het OPEC+-kartel. De erkenning dat olie in overvloed aanwezig is, verandert zowel de wereldwijde oliemarkt als de broodnodige overgang naar schone energie. – Peak Oil: The Perennial Prophecy That Went Wrong, Forbes, 30 november 2022

Referenties en verdere bronnen:

Abiotic Oil Theory Explained, Health Research Funding

Fuel’s Paradise, Wired, 1 juli 2000

Endless Oil? Forbes, 13 novenber 2008

Where Does Crude Oil Come From? Biotic Or Abiotic Processes? Quirky Science, 18 april 2019

Abiotic Oil a Theory Worth Exploring, US News, 14 september 2011

Is Fossil Fuel Actually Produced Renewably Inside the Earth? Some Scientists Theorise ‘Abiotic’ Origins of Oil, The Epoch Times, 25 november 2022

Abiotic Oil Theory, History Heist

Abiotic Oil, Skeptoid, 27 maart 2018

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Lees ook aardolie is geen fossiel brandstof