20231027 Over een simpele waarheid

Via De Unz Review • Een alternatieve mediaselectie, zie daar links en afbeeldingen, google translate

De wijsheid van Enver Salomon

Het importeren van fans van Hamas en andere niet-blanke wilden is heel goed voor het Witte Westen

TOBIAS LANGDON • 22 OKTOBER 2023• 3.400 WOORDEN • 10 COMMENTS • ANTWOORD

Als je de wreedheden van moslims tegen Joden wilt begrijpen, is de Joodse Bijbel een goed beginpunt:

Deuteronomium 20:16 Maar van de steden van dit volk, die de HEERE, uw God, u als erfdeel zal geven, zult u niets levend redden dat ademt. 20:17 Maar u zult ze volkomen vernietigen; namelijk de Hethieten en de Amorieten, de Kanaänieten en de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten; zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft.

Numeri 31:15 En Mozes zei tegen hen: Hebt u alle vrouwen levend gered? 31:16 Zie, deze waren er de oorzaak van dat de kinderen van Israël, door de raad van Bileam, een overtreding tegen de HEERE begaan in de zaak van Peor, en er kwam een ​​plaag onder de gemeente van de HEERE. 31:17 Dood daarom al het mannelijke onder de kleintjes, en dood elke vrouw die een man heeft gekend door met hem te liegen. 31:18 Maar alle meisjes, die geen man hebben leren kennen door met hem te liegen, moeten voor uzelf in leven blijven.

De islam is een soort heidens jodendom, dat de etnocentrische barbaarsheid en de bloeddorst van de Thora in meer universalistische termen vertaalt. Waar het jodendom een ​​uitverkoren volk heeft dat het recht heeft om buitenstaanders uit te buiten en te azen, heeft de islam een ​​gekozen ideologie. Kortom, moslims denken als joden en gedragen zich als joden. Dit betekent dat moslims niet alleen buitenstaanders aanvallen: ze keren zich vaak ook tegen elkaar. De wreedheden begaan door Palestijnse moslims tegen Joodse burgers in oktober 2023 waren slecht. Maar Pakistaanse moslims deden in de jaren zeventig op veel grotere schaal hetzelfde met moslims uit Bangladesh.

Joodse seksplaag versus Britse antisemieten

Er bestaat geen ‘ de andere wang toekeren ’ en ‘ heb je vijanden lief ’ in de islam. Maar er is natuurlijk ook ‘ Verkracht je vijanden ’. Toen westerse landen na de Tweede Wereldoorlog moslims begonnen te importeren, deden die moslims wat Allah goedkeurde en begonnen blanke vrouwen en meisjes te verkrachten en seksueel tot slaaf te maken. Joden en blanke verraders op hoge plaatsen geeuwden en keken de andere kant op. Het maakt niet uit wanneer het blanken overkomt. Maar het maakt wel uit wanneer het joden overkomt. De joodse seksplaag Nick Cohen heeft nooit over de verkrachtingsbendes van Rotherham geschreven . Maar hij haastte zich naar zijn toetsenbord na de wreedheden begaan door Hamas tegen Israëlische Joden. Hij was boos en verontrust over de manier waarop “Britse antisemieten” “opgetogen zijn over de aanval op Israël.” Dave Rich, hoofd van een Joods spionageagentschap genaamd de Community Security Trust (CST), heeft hem verteld dat “Antisemieten opgewonden raken bij het zien van dode Joden” en dat “Hamas die Israëlische burgers vermoordt hen heeft opgewonden en vervuld met vreugde.” De CST heeft “meldingen gehad van mensen die langs synagogen reden en riepen ‘dood de Joden’ en ‘fuck you’.”

Cohen gaat verder met het benadrukken van wat hij een ‘beschamende statistiek’ noemt. Hij zegt: “Volgens de laatste volkstelling zijn er slechts 271.000 Joden in Groot-Brittannië. Toch zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat deze kleine groep de slachtoffers omvat van een kwart van alle religieuze haatmisdrijven.” Maar progressief antiracistisch links negeert deze Joodse slachtoffers! Ze negeren ook het ‘ongemakkelijke feit’ dat ‘Hamas een extreemrechtse klerikaal-fascistische beweging is’. Het is schokkend, nietwaar? Maar Cohen negeert natuurlijk enkele grote ‘ongemakkelijke feiten’ van hemzelf. Het fascistische Hamas is deels een creatie van Israël zelf. En wanneer Cohen klaagt over het Joodse slachtofferschap door ‘Britse antisemieten’, slaagt hij er niet in om die antisemieten op welke manier dan ook te beschrijven. Dave Rich van de CST deelt zijn terughoudendheid. Wie rijdt er precies “langs synagogen en roept ‘dood de Joden’ en ‘fuck you’”? Rijk zegt het niet. Dit komt omdat hij en Cohen niet willen toegeven dat de Joden precies het probleem hebben verzonnen waar ze over jammeren. De “Britse antisemieten” die ze veroordelen zijn uiteraard helemaal geen Britten. In plaats daarvan zijn het niet-blanke moslims die in Groot-Brittannië zijn geïmporteerd, tegen de duidelijk uitgesproken oppositie van de blanke meerderheid in, maar met de volledige goedkeuring van de joden.

Etnocentrische joden aan de macht

In feite zijn die niet-blanken hier alleen maar omdat de Joden ze hier wilden hebben. De massamigratie van de Derde Wereld naar het Westen is een door en door Joods project geweest. Kevin MacDonald heeft laten zien hoe de Immigration Act uit 1965, die de Amerikaanse grenzen opende voor niet-blanken, het hoogtepunt was van een decennialange campagne van etnocentrische joden om de Amerikaanse blanke christelijke meerderheid te verdunnen (en uiteindelijk te vernietigen). Joden hebben hetzelfde gedaan in Groot-Brittannië. Toen New Labour in de jaren negentig de grenzen opende, werd de partij geleid door een corrupte en slinkse niet-Jood genaamd Tony Blair. Maar hij was gewoon een Sjabbat-goy, omdat de echte macht berustte bij de penningmeester van Labour, een etnocentrische Jood genaamd Michael Levy . Toen Levy werd gedwongen te vertrekken vanwege een schandaal over achterbakse donaties aan Labour van joodse zakenlieden, werd hij als partijpenningmeester vervangen door een andere etnocentrische jood, Jonathan Mendelsohn .

Het is dan ook geen verrassing dat New Labour een etnocentrische jood, Barbara Roche genaamd , tot minister van immigratie benoemde. In 2001 vertelde Roche aan de Guardian dat ze “de politiek inging – ze benadrukt dit vandaag de dag nog steeds – om antisemitisme en vreemdelingenhaat in het algemeen te bestrijden.” In 2003, terwijl ze er bij haar partij op aandrong “de voordelen van legale migratie te bevorderen”, zei ze tegen de Independent : “Mijn Joods-zijn informeert mij volledig, informeert mijn politiek.” Ze is tenslotte het “kind van een Pools-Russische Asjkenazische vader en een Sefardische Spaans-Portugese moeder.” In één toespraak was ze duidelijk verheugd over haar vermogen om de grenzen te openen. Ze was de trotse afstammeling van joden die meer dan een eeuw geleden waren beledigd door een xenofobe blanke Brit. Merk op hoe ze dit gedeelte van haar toespraak begint met een flagrante leugen:

Groot-Brittannië is altijd een natie van migranten geweest. Vóór het begin van de 20e eeuw waren er in de praktijk vrijwel geen immigratiecontroles. De Vreemdelingenwet van 1905 was een directe reactie op de Joodse immigratie en het valt moeilijk te ontkennen dat deze gedeeltelijk werd ingegeven door antisemitisme. Majoor [William] Evans-Gordon , een parlementslid, die de wetgeving steunde, zei: “Het zijn de armste en minst fitte van deze mensen die verhuizen, en het is weer het residu van deze mensen die naar dit land komen en daar binnengelaten worden. land… Eerwaarde leden [van het Parlement] aan de overkant leven niet in de dagelijkse angst om op straat te worden gezet om plaats te maken voor een onsmakelijke Pool [dat wil zeggen Poolse Jood].”

Ik verwacht dat majoor Evans Gordon zich in zijn graf zou omdraaien als hij wist dat hun afstammeling niet alleen minister van Immigratie zou zijn, maar vandaag voor u zou staan ​​om deze toespraak te houden. ( Britse migratie in een mondiale economie , ontwerptoespraak door parlementslid Barbara Roche, minister van Immigratie, Londen, 11 september 2000)

De flagrante leugen van Roche – “Groot-Brittannië is altijd een natie van migranten geweest” – werd overgenomen van Joodse propagandisten in de Verenigde Staten. Een ‘natie van migranten’ is een complete contradictio in terminis, omdat naties ontstaan ​​zijn door bloedbanden en een gedeelde geschiedenis. Het woord ‘natie’ komt immers van het Latijnse nasci , wat ‘geboren worden’ betekent. Migratie vernietigt naties, maar dat is precies de reden waarom Barbara Roche en de andere etnocentrische joden in New Labour de grenzen van Groot-Brittannië voor de Derde Wereld openden. Dit is Roche die het effect van haar inspanningen onderzoekt nadat ze haar ambt verliet:

Vrijdag spitsuur. Euston-station [in Londen]. Wie is hier? Wie niet. Een caleidoscoop van huidskleuren. De wereld in één eindpunt. Barbara Roche ziet het over de rand van haar kopje Americano-koffie heen. “Ik hou van de diversiteit van Londen”, vertelt ze me. “Ik voel me gewoon op mijn gemak.” ( Afschuwelijk divers Groot-Brittannië: de ‘samenzwering’ over immigratie , The Guardian , 2 maart 2011)

Joden als Roche “voelen zich op hun gemak” in een geatomiseerde samenleving omdat ze niet langer opvallen als Joden en niet langer bang zijn voor niet-Joodse vergelding voor hun slechte gedrag. Maar helaas begint die Joodse ‘troost’ te verdampen. Hier is een andere etnocentrische jood, een journalist genaamd Madeline Grant, in 2023:

Groot-Brittannië is klaar als de Joden zich hier niet langer veilig voelen

Zelfgenoegzaam politieoptreden en schaamteloos antisemitisme na de schokkende terreuraanval van Hamas zouden ons allemaal zorgen moeten baren

… Over de hele wereld hebben mensen zich verzameld ter ondersteuning van de Hamas-moordenaars. Honderden verzamelden zich buiten het Sydney Opera House en scandeerden ‘vergas de Joden’. Gemaskerde Hamas-aanhangers bij de Israëlische ambassade in Kopenhagen verwijderden bloemen die door Deense burgers waren gelegd. Hoewel dit nauwelijks de meest verontrustende gebeurtenis van de afgelopen dagen was, was de ongevoeligheid van dit gebaar opvallend. Ze konden mensen niet eens laten treuren.

Na de donkerste dag in de Joodse geschiedenis sinds de Holocaust gingen Britse staatsburgers vrolijk de straat op om een ​​willekeurige slachting te vieren. Dat er mensen in het hart van ons staatsbestel zijn die zich bevoegd voelen om in het openbaar en zonder gevolgen te genieten van dergelijke ontheiliging, duidt op een catastrofale erosie van sociale normen. Overal in het land zullen Joodse gezinnen debatteren over de vraag of het veilig is voor hun kinderen om naar school te gaan; scholen worden al beschermd door zware beveiliging, bedoeld om antisemitische aanvallen te voorkomen. Tragisch genoeg is gebleken dat Jake Marlowe, een Brits staatsburger die vermist werd na het bloedbad in Supernova, Groot-Brittannië verliet om naar Israël te gaan vanwege de angst voor de opkomst van anti-Joodse onverdraagzaamheid. …

We moeten ons schamen voor de golf van antisemitisme binnen onze grenzen. Maar bovenal moeten we bang zijn. Tussen een staat die de wet blijkbaar niet gelijkmatig kan of wil toepassen en de duizenden mensen die openlijk hun haat tegen het Joodse volk uiten, is dit een giftige combinatie met potentiële gevolgen die te angstaanjagend zijn om over na te denken. De autoriteiten moeten Joodse burgers alle bescherming bieden die ze kunnen, en tegelijkertijd iedereen aanpakken die terrorisme in onze straten verheerlijkt. Als Groot-Brittannië geen plek is waar Joden veilig kunnen leven, is het echt ‘game over’ voor onze beschaving. ( Groot-Brittannië is klaar als Joden zich hier niet langer veilig voelen , The Daily Telegraph , 11 oktober 2023)

Madeline Grant legt niet uit dat het juist is omdat joden zich ‘veilig wilden voelen’, dat ze ‘zich niet langer veilig voelen’. Net als Nick Cohen en Dave Rich beschrijft ze niet de ‘Britse staatsburgers’ die verantwoordelijk zijn voor de ‘golf van antisemitisme binnen onze grenzen’. Net als Cohen en Rich wil ze de waarheid niet toegeven: dat joden precies het probleem hebben verzonnen waarover ze jammeren. Toen de Conservatieve Partij in 2010 opnieuw aan de macht kwam, beloofde zij de migratie terug te dringen en de schade te herstellen die was aangericht door de roekeloze opening van de grenzen door New Labour.

De Tories logen. Ze hebben de migratie doen toenemen en mensen uit de Derde Wereld stromen in grotere aantallen dan ooit Groot-Brittannië binnen. Dit komt omdat de Tories worden gefinancierd en gecontroleerd door dezelfde etnocentrische Joden als New Labour. Labour had Joodse penningmeesters genaamd Michael Levy en Jonathan Mendelsohn (beide zijn nu lid van het House of Lords). De Conservatieven hebben Joodse penningmeesters genaamd Sir Mick Davis en Sir Ehud Sheleg . Sir Ehud heeft dit neerbuigend gezegd tegen de Britse goyim wiens lot hij nu in de hand heeft: “Ik ben, zij het in Israël, opgevoed met het gevoel van zeer sterke banden met Groot-Brittannië. In de familie der naties moet dit mijn favoriet zijn. Op de tweede plaats na mijn thuisland natuurlijk.”

Shelegs thuisland Israël heeft geen open grenzen met de Derde Wereld. In plaats daarvan heeft het land hoogtechnologische hekken die de Derde Wereld buiten houden. Als Groot-Brittannië het “tweede favoriete” land van Ehud Sheleg is, waarom is hij dan penningmeester van de Conservatieve Partij gebleven, terwijl Groot-Brittannië wordt overspoeld met tribalisten met een laag IQ uit de corrupte, gewelddadige en zieke Derde Wereld? Het antwoord is simpel: omdat hij denkt dat migratie uit de Derde Wereld naar Groot-Brittannië goed is voor de Joden. Het atomiseert de samenleving en zorgt ervoor dat joden zich ‘op hun gemak voelen’. Maar migratie uit de Derde Wereld naar Israël zou zeer slecht zijn voor de Joden. Het is niet goed om de samenleving te atomiseren als joden de meerderheid vormen. Dat is wat Ehud Sheleg denkt en daarom houdt de Conservatieve Partij de grenzen open in Groot-Brittannië, waarbij ze tegen de belangen van de Britse blanken ingaat, net zoals ze werkt voor de belangen van Israël en zijn gesloten grenzen.

“Open grenzen zijn goed voor je, goyim!”

Ehud Sheleg is zogenaamd rechts, maar hij heeft dezelfde houding ten opzichte van migratie als de linkse Jood Enver Solomon, die zich onvermoeibaar inzet voor indringers uit de Derde Wereld als ‘algemeen directeur van de Vluchtelingenraad’. Hier is Salomo die zijn wijsheid uitdeelt in de Guardian :

[Het huidige regeringsbeleid] is een doelbewuste stap weg van de toewijding aan een gedeelde menselijkheid en multilateralisme, gesmeed door de internationale gemeenschap in de nasleep van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, naar een insulaire, unilateralistische, meer nationalistische agenda die lijkt op de agenda die wordt verdedigd door de Italiaanse premier Giorgia Meloni of Marine Le Pen in Frankrijk.

We moeten dus achter de uitspraken van de overheid over de Kanaalovergang kijken en ons afvragen: wat voor soort land willen we zijn? Er moeten fundamentele keuzes worden gemaakt en die moeten we maken – tussen liberalisme en nationalistisch populisme, tussen menselijkheid en onmenselijkheid, tussen mededogen en wreedheid.

Opkomen voor de behandeling van mannen, vrouwen en kinderen die asiel zoeken met fatsoen, zorg en begrip, waarbij hun rechten worden gerespecteerd en hen een eerlijk proces wordt geboden. Dat zou een kenmerk zijn van de natie die we willen zijn en van de waarden die we willen behouden. (“ We weten dat mensen die asiel zoeken sterven in het Kanaal, maar een hardvochtig beleid doodt hen ook ”, The Guardian , 14 augustus 2023)

Dat is de wijsheid van Enver Solomon: blanke landen als Groot-Brittannië moeten een onbeperkt aantal migranten uit de corrupte, gewelddadige en zieke Derde Wereld accepteren. In dit geval klaagt Solomon over het voorwendsel van de Tory-regering dat zij illegale migranten zal tegenhouden om in kleine bootjes het Engelse Kanaal over te steken. Natuurlijk niet. Zowel links als pseudo-rechts zijn erg blij met het uitwisselen van vurige retoriek over de Kanaalovergang, omdat hun nepdebat de aandacht afleidt van de veel grotere aantallen mensen uit de Derde Wereld die legaal naar Groot-Brittannië migreren.

The Guardian publiceert ook artikelen over wat migratie uit de Derde Wereld vroeg of laat in Groot-Brittannië zal creëren. Dit is een van die artikelen:

Het was vroeg in de middag toen de menigte door een steegje met mooie rozenstruiken stormde en stopte voor Zarifa’s huis. De Kirgizische mannen braken haar binnenplaats binnen en lieten Zarifa naast een kersenboom zitten. Ze stelden haar een paar vragen. Nadat ze hadden bevestigd dat ze een etnische Oezbeekse was, kleedden ze haar uit, verkrachtten haar en sneden haar vingers af. Daarna vermoordden ze haar en haar zoontje, door hun lichamen op straat te gooien. Vervolgens gingen ze door naar het volgende huis.

“Ze leken op beesten,” zei Zarifa’s buurman, Bakhtir Irgayshon, vandaag, wijzend naar het gestripte bedframe waar ze was aangevallen. Er bleven een paar potten en pannen over; de rest van het ouderlijk huis was een verkoolde ruïne. Zarifa’s echtgenoot, Ilham, werd vermist, zei Irgayshon, waarschijnlijk dood. Alleen zijn moeder, Adina, overleefde de door Kirgizië veroorzaakte brand die afgelopen vrijdag de wijk Cheremushki overspoelde.

De omvang van de etnische moordpartijen die plaatsvonden in Osh – maar ook in andere steden en dorpen in het zuiden van Kirgizië – waren grimmig duidelijk. In de volgende straat lagen de stoffelijke resten van een ander slachtoffer. Hij verbrandde in zijn bed. Er was niet veel meer over, alleen een puzzelachtige ruggengraat en heup. In de buurt waren Oezbeekse overlevenden de lichamen van zeven kleine kinderen aan het ophalen. Ze waren samen met hun moeder verbrand terwijl ze ineengedoken in een donkere kelder zaten. ( De moorden in Kirgizië zijn een poging tot genocide, zeggen etnische Oezbeken , The Guardian , 16 juni 2010)

Zoals de grote Chateau Heartiste zo vaak zei : “Diversiteit + Nabijheid = Oorlog.” Maar in één opzicht was er geen diversiteit in de slachting en verkrachting van Oezbeken door ‘Kirgizische mannen’. Beide partijen zijn moslim. Dat artikel in de Guardian is nog maar eens een voorbeeld van waarom het crimineel dom is als westerse landen migratie uit moslimlanden accepteren. Maar de Guardian negeert de voor de hand liggende conclusies van zijn eigen berichtgeving. Het heeft dezelfde houding tegenover moslimmigratie als joden als Barbara Roche en Enver Solomon. Dat is de reden waarom de journalisten en redacteuren ervan op een dag moeten worden berecht voor hun rol in de misdaden gepleegd door moslims en andere niet-blanken tegen Britse blanken.

Wat mij betreft: ik ben een gekke extreemrechtse extremist, dus ik ben tegen moord en verkrachting gepleegd door welke groep dan ook, tegen welke andere groep dan ook. Dat is ook de reden waarom ik tegen migratie uit de derde wereld en de voortdurende aanwezigheid van mensen uit de derde wereld in blanke landen ben. Als de zaken blijven zoals ze zijn, zullen moslims op een dag dezelfde wreedheden tegen blanken begaan als ze tegen joden in Israël en tegen andere moslims in Kirgizië en Bangladesh hebben begaan. En laten we eerlijk zijn: als er een interraciale oorlog uitbreekt in Europa en Amerika, zullen de blanken ook wreedheden begaan. We hebben zelf psychopaten en sadisten. Oorlog zal meer creëren. Het verschil is dat, in tegenstelling tot het jodendom en de islam, de traditionele blanke religie van het christendom psychopathie en sadisme jegens buitenstaanders niet goedkeurt.

Noch joden, noch moslims horen in het Westen

Het echte christendom keurt open grenzen en massamigratie ook niet goed. Daarom moeten ook de leiders van alle reguliere kerken berecht worden. Ze zijn verraders geweest tegen de gewone blanken en tegen de religie die ze beweren te volgen. Maar joden als Barbara Roche, Ehud Sheleg en Enver Solomon kunnen niet van verraad worden beschuldigd. Door de grenzen te openen en niet-blanke migratie te ondersteunen, hebben ze eenvoudigweg gedaan wat joden altijd hebben gedaan: joden op de eerste plaats zetten en goyim nergens heen. Benjamin Netanyahu en andere machiavellistische Israëli’s deden hetzelfde toen zij “hielpen bij het opbouwen van een militante stam van de Palestijnse politieke islam, in de vorm van Hamas en zijn voorlopers van de Moslimbroederschap” tegen Yasser Arafat en de meer gematigde Fatah-partij. Netanyahu dacht dat hij Joden hielp en Palestijnen schade berokkende. Nu probeert hij de wreedheden van Hamas uit te buiten. Het is heel goed mogelijk dat hij wist wat Hamas van plan was en dat hij zijn gang liet gaan om er misbruik van te maken. Eens een Jood, altijd een Jood. Dat is de reden waarom joden niet méér thuishoren in westerse landen dan moslims.

Nep-conservatieven als Mark Steyn zijn het daar uiteraard niet mee eens. Ze vertellen hun volgelingen dat joden goed zijn en moslims slecht. Maar ze bespreken niet de centrale joodse rol in de moslimmigratie of de eindeloze steun die joden aan moslims geven:

Britse joden en moslims zijn natuurlijke bondgenoten , Dr. Richard Stone, The Independent , 15 augustus 2001

Joden en moslims zijn natuurlijke bondgenoten tegen religieuze discriminatie , Daisy Khan en rabbijn Burton Visotzky, The Hill , 24 augustus 2017

Voormalig CST-baas zal moslimgroep helpen in de strijd tegen islamofobie , The Jewish Chronicle , 10 april 2014

Moslims en joden worden geconfronteerd met een gemeenschappelijke dreiging van blanke supremacisten. We moeten er samen tegen vechten , Jonathan Freedland en Mehdi Hasan, The Guardian , 3 april 2019

Zowel Amerikaanse moslims als joden voelen zich bedreigd en slaan de handen ineen , Laurie Goodstein, The New York Times , 5 december 2015

Joodse vrouwen staan ​​schouder aan schouder met moslimvrouwen over islamofoob misbruik , The Jewish Chronicle , 19 april 2018

Joodse en moslimvrouwen beloven samen te werken om haat te bestrijden , The Jewish Chronicle , 24 april 2018

Joden en moslims moeten zich verenigen in de strijd tegen racisme , The Jewish Chronicle , 28 maart 2018

Bestuursvoorzitter Marie van der Zyl belooft ‘toegewijde bondgenoot’ van moslims te zijn tijdens interreligieuze Iftar , The Jewish Chronicle , 13 juli 2018

Onze Joodse gemeenschap moet meer doen om moslims te steunen die worden aangevallen door islamofoben , The Jewish Chronicle , 8 augustus 2018

Joden en moslims versterken allianties in de nasleep van de verkiezing van Trump , The Jewish Standard , 15 november 2016

Deze jonge Joodse vrouw en een jonge moslimvrouw leren schoolkinderen over racisme , The Jewish Chronicle , 7 februari 2019

Moslims mogen in het Westen alleen maar wreedheden begaan omdat Joden die moslims hier wilden hebben. Als moslims en hun joodse facilitators het Westen niet verlaten, zullen er nog meer en ergere wreedheden volgen. De Hamas-fans die de straten van westerse steden instroomden, zijn simpelweg het zoveelste bewijs van die simpele waarheid.

(Heruitgegeven vanuit The Occidental Observer met toestemming van de auteur of vertegenwoordiger)