20231019 Over een samenzwering

Van henrymakow.ca, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Makow- De ‘joodse samenzwering’ in perspectief 16 oktober 2023

quote-joden-zijn-moordenaars-van-de-heer-moordenaars-van-de-profeten-rebellen-tegen-god-god-haters-Gregorius-van-nyssa-89-28-59.jpg

( Bisschop Gregorius van Nyssa 335-395 n.Chr. – Het kabalistische judaïsme heeft joden en vrijmetselaars tegenover God en de mens geplaatst.)

“Het zionisme is slechts een incident van een verreikend plan”, zei de vooraanstaande Amerikaanse zionist Louis Marshall , raadsman van bankiers Kuhn Loeb in 1917. “Het is slechts een handige kapstok waaraan je een krachtig wapen kunt hangen.”

Met andere woorden: de hele Joodse onderneming, het jodendom, het zionisme, het communisme, enz. kunnen ‘krachtige wapens’ zijn om de heerschappij van Satan op de troon te zetten. Het georganiseerde jodendom (WEF, Swab) zette zijn masker af. (COVID “vaccin.” Agenda 2030). Ze willen de niet-satanistische joden en goyim plunderen, tot slaaf maken en vermoorden. Patriottische Israëli’s strijden hiervoor.

“Joodse Farizeeën accepteerden het aanbod van Satan dat Jezus afwees: “Ik zal je het Koninkrijk van de Wereld geven (dat wil zeggen geld, macht) als je mij gehoorzaamt.” ( Ed.: Mattheüs 4, 8

HSV De verzoeking in de woestijn)

Het talmoedische judaïsme is toegewijd aan het op de troon zetten van Lucifer en heeft altijd samengezworen om het christendom te vernietigen. Texe Marrs (De vernietiging van het christendom is bijna voltooid) (Ed.: Texe Marrs is inmiddels overleden)

(Bijgewerkt vanaf 14 januari 2006) Door Henry Makow PhD.

Noem de ‘Joodse Bankierssamenzwering’ en je zult net zo populair zijn als een stinkdier op een tuinfeest. Op sommige plaatsen kun je zelfs gearresteerd worden. Tolerante, verfijnde mensen beschouwen dit concept als een hatelijk en saai cliché. Zij zijn van mening dat ‘antisemieten’ moeten worden belasterd, naar de gevangenis moeten worden gestuurd en hun levensonderhoud moeten verliezen.

Maar wat als er werkelijk sprake zou zijn van een ‘Joodse Bankierssamenzwering’? Dan zouden deze verfijnden een ei op hun gezicht hebben, nietwaar? Ze zouden worden ontmaskerd als rubes, slachtoffers van een stereotiep Joods bedrog dat werd bewerkstelligd door media die toevallig eigendom waren van precies dezelfde bankiers.

De ‘Joodse Bankierssamenzwering’ is geen hersenschim. Het is het plan van de door Rothschild gecontroleerde centrale bankiers om een ​​totalitair systeem te creëren om hun illegale particuliere monopolie op de mondiale kredietverlening te beschermen. Ze creëren het ruilmiddel, een mentale constructie, in de vorm van een schuld aan zichzelf. Ze drukken staatsgeld voor de prijs van het papier en lenen het vervolgens met rente aan de overheid.

Zoals de hond van de dakloze man zei: “Ik zou dit zelf kunnen doen.” De overheid zou rentevrij valutaschulden kunnen creëren.

In de woorden van Bill Clintons mentor, Carol Quigley, professor aan de Georgetown Universiteit, die een insider was, is het plan “niets minder dan het vestigen van een wereldsysteem… dat in staat is het politieke systeem van elk land te domineren.” Ze zijn van plan het hele systeem op “een feodalistische manier te controleren, waarbij de centrale banken van de wereld samenwerken (en) op basis van geheime overeenkomsten die tijdens frequente bijeenkomsten en conferenties tot stand zijn gekomen.” ( Tragedie en hoop , p. 324)

De families van de centrale banken en hun bondgenoten gebruikten hun oneerlijke voordeel om het monopolie op de rijkdom van de wereld te verwerven en een wurggreep op cultuur en politiek te verwerven. Om ons hun ‘Nieuwe Wereldorde’ (ook wel mondialisering genoemd) te laten accepteren, moeten ze de mensheid afleiden, verdelen en degraderen door de vier pijlers van onze persoonlijke identiteit en sociale cohesie (natie, ras, religie en familie) te vernietigen.

Zij sponsoren het communisme, het zionisme, het socialisme, het neoconservatisme, het liberalisme, het feminisme, de genderdysforie, het multiculturalisme en de ‘diversiteit’ om dit doel te bereiken. (Het socialisme vervangt het gezin door de overheid.) Door de controle over inlichtingendiensten en geheime genootschappen sponsoren zij terrorisme (inclusief 9-11), moorden, revoluties, oorlogen en depressies. Mogelijk plannen ze een nieuwe wereldoorlog.

Antisemitisme wordt veroorzaakt doordat joodse idealisten, opportunisten en dupes een prominente rol spelen in bovengenoemde bewegingen, vooral in het communisme. Naarmate de Nieuwe Wereldorde zwaarder wordt, zal het antisemitisme onvermijdelijk toenemen. Joden moeten dit erkennen in plaats van te doen alsof ‘antisemieten’ hallucineren.

Aan de andere kant moeten ‘antisemieten’ stoppen met generaliseren. Joden zijn verre van samenhangend.

Joden ontvluchten massaal Joodse organisaties. Volgens een onderzoek uit 2001 identificeert 25% van de ongeveer 5 miljoen Amerikaanse joden zich met een ander geloof . Een ander kwart is ‘seculier’, waardoor slechts 51% zegt joods te zijn vanwege hun religie. De helft van alle joden huwt en driekwart van hen voedt zijn kinderen op in een andere religie.

De meerderheid van de Joden zou zich waarschijnlijk tegen de agenda van de bankier verzetten als ze die zouden begrijpen. Ik was bemoedigd toen ik Texe Marrs onlangs hoorde zeggen dat slechts 5% van de Joden zich bewust is van het grote geheel. Toch kan de overige 95% eronder lijden als ze onverschillig blijven tegenover wat er gebeurt.

Het grote plaatje

Veel ‘antisemieten’ zoals Texe Marrs en Des Griffin geloven dat de Joodse Farizeeën het aanbod van Satan accepteerden dat Jezus afwees: ‘Ik zal je het koninkrijk van de wereld geven (dwz geld, macht) als je mij gehoorzaamt.’ Ze geloven dat het talmoedische judaïsme toegewijd is aan het op de troon zetten van Lucifer en altijd heeft samengezworen om het christendom te vernietigen. De behandeling van Kerstmis is het bewijs dat ze niet hallucineren.

Het op de troon zetten van Satan/Lucifer betekent het op de troon zetten van de mens in de rol van God. Dit wordt humanisme of illuminisme genoemd (vandaar de ‘Verlichting’).

God wordt afgewezen. (God vertegenwoordigt de natuurlijke ontwikkeling van de mensheid door het naleven van spirituele absolute waarden zoals moraliteit, rechtvaardigheid en waarheid.)

Een sterk element in het talmoedische jodendom beperkt de definitie van ‘man’ tot joden. Zo kan de loop van de menselijke geschiedenis gezien worden als de vervanging van God door de mens, en uiteindelijk de mens door Joden (of de mens wordt Joods). Alles wat wij ‘modern’ noemen, spreekt over de verbanning van God uit het universum en de poging om de menselijke geschiedenis te vervullen. de leegte met de uitspraken van mannen/joden/illuministen. Daarom is zoveel moderne cultuur bedrog .

Israel Shamir heeft gesuggereerd dat de Joodse Holocaust wordt gebruikt om Joden te vergoddelijken. De holocaust verving de kruisiging als heilig symbool van het offer van God. De Holocaustmusea zijn de tempels.

De Joden die dit scenario verwelkomen, kunnen een ruwe ontwaking te wachten staan. De definitie van Joods is vaag. Zoals ik elders heb gesuggereerd , hebben de centrale bankiers allianties gesloten op basis van geld, huwelijk en vrijmetselarij met de leidende families van Europa en Amerika.

Als goud God is, zijn de extreem rijken het ‘uitverkoren volk’. Deze mythe is, samen met de talmoedische en kabbalistische tradities, een perfect mechanisme voor totalitaire controle door de elite. Volgens Israel Shahak heeft het talmoedische jodendom altijd model gestaan ​​voor een gesloten, onderdrukkende samenleving.

“Het zionisme is slechts een incident van een verreikend plan”, zei de vooraanstaande Amerikaanse zionist Louis Marshall , raadsman van bankiers Kuhn Loeb in 1917. “Het is slechts een handige kapstok waaraan je een krachtig wapen kunt hangen.”

Met andere woorden: de hele Joodse onderneming, het Jodendom, etc. zou een “krachtig wapen” kunnen zijn om de heerschappij van Satan op de troon te zetten. Maar de gemiddelde Jood zal de schuld op zich nemen in de vorm van antisemitisme.

Zo ziet het Britse koningshuis zichzelf als afstammeling van het Huis van David. Een joodse Mohel besneed prins Charles. Zijn de Windsors Joods? (Douglas Reed, Ergens ten zuiden van Suez , p.356.)

Henry Kissinger zei ooit: ‘Een volk dat al tweeduizend jaar wordt vervolgd, doet vast iets verkeerd.’ Zijn onsympathieke houding kan een weerspiegeling zijn van zijn werkgevers, de Illuminati-bankiers.

Wat zouden Joden verkeerd kunnen doen? Het antwoord: vertrouwen op hun ‘leiders’.

Zie ook “Het raadsel van anti -Semitisme”

De Joodse samenzwering is het Britse imperialisme

De joodse revolutionaire geest

Eerste reactie van Reddit-

We moeten betalen voor een geslachtsaanpassende operatie. We zouden open grenzen moeten hebben. We zouden herstelbetalingen moeten krijgen.

Denk na over deze dingen wat je wilt, maar een groot deel van de stemgerechtigde Amerikanen wil deze dingen niet, maar toch gaan de Democraten ermee aan de slag. Ik vind het zo opvallend dat het lijkt alsof ze proberen hem herkozen te krijgen.

Reacties op “Makow – De ‘joodse samenzwering’ in perspectief”

Cara zei (3 juli 2019):

Denk je niet dat er in het artikel moet worden opgemerkt dat de naam Hillel een andere naam is voor Lucifer? 99,99% van de bevolking heeft GEEN IDEE, en ik denk gewoon dat ze dat wel zouden moeten doen. Nietwaar? God leeft in Waarheid.

Zie bij bewust over de herkomst van het woord jood

Zie bij bewust over artikelen van Texe Marrs