20231019 Over het ontmantelen van de kritische groepsgeest

Van DE BINNENLANDSCHE BATAAFSCHE COURANT, zie daar links en afbeeldingen

“Wij staan achter bla bla bla …..” Vul maar in, maar trap er niet in!

17 OKTOBER 2023 / ADMINISTRATOR

970Waardering

Het is belangrijk op je eigen tijdlijn te blijven zitten, hoe moeilijk dat ook is. Het is dus voor je algemene welbevinden beter om het “nieuws” wat als een mitrailleur op je wordt afgevuurd, te zien voor wat het is: reclameboodschappen van ÉÉN multinationale corporatie. Om een woordspeling te gebruiken: “inhumane drek”. Het is de bedoeling dat we allemaal tegen elkaar gaan opboksen, verbaal zowel als fysiek. Alle conflicten op Aarde zijn geregisseerde rituele slachtingen. Dit is niet nieuw. Dit is de modus operandi van de geïnfiltreerde parasiet. Er wordt ons van alles wijsgemaakt van de wieg tot het graf. Het doel wordt nooit uit het oog verloren: negatieve energie is wat de parasiet nodig heeft, anders kan het niet overleven. Het meest effectieve wapen is de mensheid zelf. Wat we voor onze ogen zien gebeuren is het ontmantelen van de kritische groepsgeest, die zich tijdens de corona pandemie heeft ontwikkeld. Na de pandemie kwam de oorlog tegen Rusland en werd er partij gekozen. Sommigen zagen het patroon niet en kozen partij. Toen deze oorlog min of meer routinematig werd, is geprobeerd een volgende pandemie te organiseren, maar dit kwam niet van de grond. Het werd tijd voor de Joker: een oorlog in het Midden Oosten. Wederom moet er partij worden gekozen, althans dat is de bedoeling. Vele kritische geesten die in de gaten hadden dat Covid een psychologische operatie was, zich niet lieten injecteren, inzagen dat Oekraïne een valstrik was, vallen nu massaal om en kiezen partij. Sleutelwoord: “Holocaust” of “Nakba”. Ook zij zien het patroon niet meer en vallen af. De kunstmatige poging van het Apparaat tot de Derde Wereldoorlog en het daarop volgende Armageddon is echter een noodgreep. Het Apparaat wil de volledige controle over de voorgenomen genocide terug en heeft zijn hoop gevestigd op de verdeelde mensheid, de slachtoffers die elkaar in de haren vliegen en het werk doen wat het Apparaat niet kan.