20231019 Over paus Franciscus die Klaus Schwab belangrijker vindt dan Jezus

van ussanews.com, zie daar afbeeldingen en links. Google translate

Paus Verklaart Dat Klaus Schwab ‘Belangrijker’ Is Dan Jezus Christus!

geplaatst op13 oktober 202 Geschreven door Steve Cannon voor USSA News.

Franciscus schudt trouw: Schwab haalt Jezus in?

De geestelijke horizon lijkt vertroebeld nu de opmerkingen van paus Franciscus een verontrustend beeld schetsen. Volgens hem zou de weg naar verlossing van de wereld wel eens in de visie van Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, kunnen liggen.

De botsing van geloof en moderniteit

Voor velen lijkt het erop dat de betekenis van Klaus Schwab nu zelfs Jezus Christus in deze moderne tijd overschaduwt. Het perspectief van de paus? Jezus zocht verlossing voor zielen, terwijl Schwabs doel een wereld is waarin minder zielen de overhand hebben.

Deze woorden hebben rimpelingen door de wandelgangen van het Vaticaan veroorzaakt en onenigheid en bezorgdheid veroorzaakt. De kern van de zaak is niet alleen de ogenschijnlijke goedkeuring door paus Franciscus van Schwabs controversiële ideeën, maar ook de onderliggende implicaties die daarmee gepaard gaan.

Van mondiale partnerschappen tot twijfelachtige allianties

De vraag die op ieders lippen ligt: ​​waarom sluit de paus, het spirituele kompas voor miljoenen, zich aan bij mondiale figuren die bekend staan ​​om hun verreikende ambities? Zijn recente samenwerking met Bill Clinton, waarin hij pleitte voor een aanzienlijke afname van de menselijke bevolking, vertroebelt de wateren nog verder.

Nog verwarrender is zijn boodschap aan de gelovigen: intieme verbindingen met Jezus zijn een pad vol gevaren. Deze verrassende afwijking van eeuwenoude christelijke geloofsovertuigingen heeft velen ertoe gebracht zich af te vragen over de authenticiteit van zijn pausdom en de motieven achter zijn uitspraken.

Met name adviseert hij christenen om anderen niet kennis te laten maken met het christendom, wat nog meer wenkbrauwen zal doen fronsen. En om de onrust nog groter te maken, wordt er in Vaticaanse kringen volop gefluisterd dat Lucifer wel eens de godheid zou kunnen zijn die de kerk zou moeten vereren.

Het web ontrafelen: globalistische loyaliteiten?

Als je de lagen eraf haalt, kun je je afvragen waar de ware loyaliteit van paus Franciscus ligt. Marine Le Pen, de Franse presidentskandidaat, suggereert dat hij niets minder is dan een ‘globalistische bulldog’, toegewijd aan de doelstellingen van de Nieuwe Wereldorde.

Onthullingen uit WikiLeaks gooien olie op het vuur en suggereren dat de verheffing van Franciscus tot paus werd georkestreerd door mondiale spelers als George Soros, Hillary Clinton en Barack Obama. Vervolgens maken de pleidooien van de paus voor een “één wereldregering” en zijn banden met de agenda van de Verenigde Naties zijn standpunt steeds duidelijker.

Paus Franciscus: een brug naar “Chrislam?”

Schokkende gebeurtenissen in het Vaticaan, zoals het houden van islamitische gebeden en de deelname van de paus aan islamitische rituelen, stellen de traditionele christelijke overtuigingen op de proef. En zijn deelname aan een interreligieuze conferentie waarin wordt opgeroepen tot religieus pluralisme is regelrecht in tegenspraak met Bijbelse leringen.

Het lijkt erop dat de pleidooi van de paus voor een één-wereldreligie gestaag werkelijkheid wordt. Een historisch verbond ondertekend door paus Franciscus bevordert de opvatting dat alle religies, inclusief de islam, dezelfde betekenis hebben in de ogen van God.

Motieven ontrafelen: redding of controle?

Toch moeten we ons afvragen: gaat het werkelijk om het verenigen van de mensheid? Of duidt het op een donkerdere toekomst waarin rijkdom en macht geconcentreerd blijven, terwijl de meerderheid in de gaten wordt gehouden en gecontroleerd?

Het eindspel: antichrist of onbegrepen leider?

De speculaties lopen op hol. De opkomst van kardinaal Jorge Bergoglio tot paus in 2013 leidde tot geruchten, aangewakkerd door de profetieën van St. Malachy, die suggereerden dat paus Franciscus de antichrist zou kunnen zijn. De afstemming van verschillende toevalligheden op de profetieën van Malachy voegt gewicht toe aan deze beweringen.

Op het kruispunt: de toekomst van het geloof

We staan ​​op een cruciaal moment in de geschiedenis. Terwijl de mondiale elite hun agenda vooruit helpt, roepen de recente acties en loyaliteiten van de paus ernstige vragen op over de toekomst van het geloof en de wereld.