20231018 Over de herhaalprikken

Hoe veilig is die coronaprik? sep 23, 2023

(Ed.: ik deel dit niet omdat ik het met alles eens ben. De eerste prik was al een prik te ver. Het had nppoit mogen gebeuren. Ik vind dit artikel te voorzichtig maar het trekt misschien twijfelaars over de streep om te stoppen.)

Vandaag onze opinie in De Telegraaf (zie hele artikel hieronder). De twijfel en de overtuiging in beeld. Goed dat beide belicht worden, een mooie start om iedereen een weloverwogen keus te laten maken. Een geïnformeerde vaccinatiebeslissing.

Voor dat doel hebben we een speciaal formulier gemaakt, zodat iedereen breed geïnformeerd is en zelf een goede afweging kan maken. Met deze Geïnformeerde vaccinatiebeslissing heb je altijd je belangrijkste overwegingen om je niet – of wel – te laten vaccineren paraat.

Wat wij tevens willen benadrukken is: ‘Je lichaam is van jou’. Wat onze gezondheid betreft lijken we dit soms te zijn vergeten. Jij bent baas over jouw lichaam. Alleen jij kan beslissen wat je ermee doet, wat je erin toelaat. Op grond van je eigen overwegingen. Vaccinaties zijn daar maar één voorbeeld van. Via deze campagne herinneren we je hier graag aan.

OPINIE Artsen zijn bezorgd

Herhaalprik dient boven elke twijfel verheven te zijn

Bijna 5 miljoen Nederlanders krijgen deze week een uitnodiging voor een nieuwe coronavaccinatie, onder wie 60-plussers en medische ‘hoogrisicogroepen’. Ook zorgmedewerkers kunnen een mRNA-herhaalprik nemen. Maar hoe veilig is die? Artsen zijn bezorgd.

De overheid wil vanaf begin oktober risicogroepen gaan beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona met een nieuwe vaccinatieronde. Echter: de effectiviteitsstudies van de nieuwe mRNA-vaccins zijn zeer summier. Ze geven geen doorslaggevend bewijs dat ze de bescherming bieden die de overheid suggereert. Bovendien: natuurlijk opgebouwde immuniteit is vele malen effectiever dan mRNA-vaccin-opgewekte immuniteit. En een groot deel van de mensen heeft inmiddels zowel immuniteit door vaccinatie als door infectie, omdat de vaccins slecht tegen (her-)infectie bleken te beschermen.

Ook ontbreekt in de overheidscommunicatie een objectieve afweging van de risico’s van herhaalde mRNA-vaccinatie. Het veiligheidsdossier stelt niet gerust.1 Maar de overheid lijkt daarvan welbewust weg te kijken.

Onnodige risico’s

Elke toediening van een medicijn of vaccin gaat echter gepaard met risico’s, bekende en onbekende. Het is de taak van de arts en gezondheidsprofessional om deze risico’s zo goed mogelijk in te schatten, te benoemen en te vergelijken met de risico’s van het niet toedienen. En te handelen conform het bekende voorzorgsprincipe. Dit betekent in de eerste plaats schade voorkomen en gezonde mensen niet blootstellen aan onnodige risico’s.

Bij preventief vaccineren ligt bovendien de ‘veiligheidslat’ hoger dan bij een medicijn dat onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een kankerbehandeling. In het laatste geval zal de patiënt geneigd zijn bepaalde risico’s van de medicatie voor lief te nemen. Maar bij preventief vaccineren ligt dit anders. Zeker nu de dreiging van ernstige Covid-19 is afgenomen door de komst van de mildere varianten, zoals omicron. Doordat de noodzaak van vaccineren is afgenomen, ligt de lat dus nóg hoger.

De mRNA-herhaalprik dient daarom boven elke twijfel verheven te zijn. En dat is helaas niet het geval. Nieuwe wetenschappelijke onderzoeken zaaien twijfel over de vermeende veiligheid van de mRNA-vaccins. Zo laat een recente internationale studie zien dat herhaalde mRNA-vaccinatie een remmende werking heeft op het immuunsysteem.2 Dit zou onder meer de onderdrukking van kanker kunnen verstoren en het risico van auto-immuunziekten vergroten.

Hartschade

Daarnaast weten we intussen meer over het concrete risico van hartschade door mRNA-vaccinatie. Een studie van het universitair ziekenhuis in Basel stelde hartspierschade vast bij 2,8% (= 1 op 35) van gezondheidswerkers, drie dagen na een boostervaccinatie.3 Ze kregen meteen het advies geen zware lichamelijke inspanning meer te verrichten, zoals sporten. Ze werden nauwlettend gemonitord, en herstelden. Maar dit Zwitserse ‘vangnet’ ontbreekt in onze prikstraten. Het is in elk geval een bijwerking die deel zou moeten uitmaken van de vaccinatievoorlichting.

Burgers hebben goede gronden om te stoppen met de mRNA-(herhaal)vaccins. In 2023 heeft zich de ene na de andere milde virusvariant aangediend, zonder dat problemen zijn ontstaan. De serieuze ziektedreiging door corona is voorbij. Hierbij komen dan nog de lage effectiviteit van de vaccins, de kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte en aanwijzingen voor risico’s tijdens de zwangerschap. Want voor zwangere vrouwen is een coronaprik nog steeds beschikbaar (vanaf week 22). Terwijl adequate veiligheidsstudies ontbreken voor moeder en kind: namelijk placebogecontroleerde, dubbelblinde studies door onafhankelijke wetenschappers met een lange looptijd (‘follow-up’).

Jan Grandjean (emeritus-hoogleraar cardiothoracale chirurgie en voorzitter van het Artsen Collectief)

Hannah Visser (internist-infectioloog)

Namens ruim 2.700 aangesloten medisch professionals van het Artsen Collectief (www.artsencollectief.nl)

Referenties:

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055877/

www.mdpi.com/2076-393X/11/5/991 – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37243095/

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37470105/

Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.

Lees ook van Artsen Voor Vrijheid

Open brief aan de Orde van Geneesheren 22 september 2023 0 reacties experten, verzet

???? Leestijd: 11 minuten

Een groeiend aantal artsen is niet van plan werkeloos toe te kijken naar de excessen van de medische sector. In een open brief aan de Orde van Geneesheren spreekt een groep artsen zich uit over “een diep verlies van vertrouwen in de integriteit en ware ethiek van het huidige medische systeem waarvan de Orde van Geneesheren geacht wordt garant te staan.”

We reproduceren de hele brief hieronder. In het Nederlands vertaald vanuit het Frans.

FORMELE KENNISGEVING aan de Orde van Geneesheren

Open brief van een groep artsen naar de pers en de orde

Brussel, 12 september 2023

Voorzitters, vice-voorzitters, gewone en plaatsvervangende leden van de regionale medische orden en de nationale orde van artsen,

Het vertrouwen in onze Orde heeft een breekpunt bereikt…

Duizenden artsen hebben tot op de dag van vandaag ingestemd met het naleven van de doxa en censuur opgelegd door gezondheidsautoriteiten, duidelijk onder invloed van de grote farmaceutische bedrijven en hun “experts”.

Uit voorzichtigheid, onderwerping, om problemen te voorkomen, hebben we er lang mee ingestemd om te zwijgen en te gehoorzamen. Maar met onze patiënten, naar goeddunken van onze praktijken, voorzichtig, halfslachtig, uitten velen van ons al twijfels en nuances met betrekking tot het officiële discours dat deze autoriteiten ons proberen op te leggen.

We constateren, onder ons groeiend aantal collega’s, een diep verlies van vertrouwen in de integriteit en ware ethiek van het huidige medische systeem waarvan de Orde van Geneesheren geacht wordt garant te staan.

Woede broeit onder artsen, die oproepen tot een radicale en onmiddellijke verandering in het gedrag van onze Orde, anders hebben we geen andere keuze dan naar de rechtbank te gaan, om de veiligheid van onze patiënten te behouden en om de strafrechtelijke en civiele verantwoordelijkheden van de leden van de Orde vast te stellen, collectief en / of individueel.

Al vele jaren en nog ernstiger sinds maart 2020 is het duidelijk geworden dat onze Orde ons niet langer vertegenwoordigt, niet langer de adel van de kunst van de geneeskunde verdedigt, noch artsen, noch patiënten. Deze Orde is ongetwijfeld de gewapende vleugel van de almachtige farmaceutische industrie geworden.

Deze industrie wordt gedomineerd door een paar multinationals die machtiger zijn geworden dan de staten en die hun beslissingen dicteren, via hun adviesbureaus en hun experts tot hun dienst die de nationale en supranationale gezondheidsautoriteiten hebben geïnfiltreerd. Deze industrie doet alsof ze ten dienste staat van de gezondheid van patiënten en staat in werkelijkheid alleen ten dienste van de aandeelhouders van farmaceutische bedrijven die meer dan 1200 miljard dollar per jaar brouwen, waarvan een groot deel wordt gebruikt om lobbywerk, marketingpropaganda en financiering te financieren voor ziekenhuizen, medische tijdschriften en experts die, door in hun handen te eten, verliezen ze alle vrijheid van meningsuiting.

Deze farmaceutische industrie beslist sluipenderwijs over het succes van expertcarrières die in overvloed in de richting van haar financiële belangen gaan, gehoorzaam, hypocriet, volgens het adagium van gezond verstand dat we niet bijten in de hand die ons voedt!

Wij, veldartsen, die onze patiënten zien lijden en sterven, kunnen niet langer tolereren dat onze therapeutische praktijken worden gedicteerd door deskundigen die lijden aan grote belangenconflicten, die van privé naar publiek gaan, gelijktijdig of afwisselend in dienst van de industrie en de volksgezondheidsautoriteiten.

We kunnen niet langer tolereren dat hoofden van ziekenhuisafdelingen massaal worden gesubsidieerd door farmaceutische bedrijven die hun carrière beëindigen aan de top van de Orde van Artsen en ons naar de toverstok leiden om ons te dwingen slechts voorschrijvers te worden van de meest lucratieve behandelingen om de farmaceutische boeman te behagen.

De “Lancet Gate” had niettemin aan de wetenschappelijke wereld onthuld in hoeverre zelfs de grootste medische tijdschriften worden geplaagd door een ondraaglijke corruptie die de wetenschap vervormt, met vervalste gegevens, oude moleculen in diskrediet brengt, ten gunste van producten die nog steeds onder patent zijn en die koninklijke voordelen bieden.

Justitie heeft zeer zware straffen kunnen opleggen, tot enkele miljarden dollars aan boetes, multinationals zoals PFIZER, veroordeeld voor valse reclame, misleiding en verdraaide studies, de Orde van Artsen is niettemin blijven doen alsof ze deze gangreen van corruptie en belangenconflicten negeert die ons beroep en de kwaliteit van onze zorg vernietigt, ten koste van de gezondheid en het leven van onze patiënten.

Journalistenverenigingen zoals OPEN PHARMA mogen dan de nadruk hebben gelegd op de private financiering die ertoe leidt dat instellingen als de WHO en SCIENSANO onder invloed staan van het dictaat van de grote labo’s, de Orde is doorgegaan met het uitrollen van de rode loper voor de marketingpropaganda van deze cynische bedrijven, geobsedeerd door hun financiële winsten alleen, alsof deze propaganda wetenschap en absolute waarheid vertegenwoordigde.

De wet vereist dat alle artsen, inclusief collegefunctionarissen, hun belangenconflicten verklaren in een poging om zich tegen dit gangreen te verzetten. Maar onze Orde zag geen probleem met de benoeming van een arts, Dr. Christian Melot, die zijn belangenconflicten op het gebied van vaccinologie verklaart, terwijl hij in de pers opschepte over het vervolgen van tientallen artsen die het aandurfden om de lage werkzaamheid en toxiciteit van experimentele anti-Covid-injecties te bekritiseren. Hoe kun je rechter en partij tegelijk zijn?

De Protecting Patients Act, 2002 vereist dat wij artsen onze patiënten volledig informeren om hun vrije en geïnformeerde toestemming te verkrijgen. Een circulaire van de Orde legde ons het tegenovergestelde op, in januari 2021, aan het begin van een massaal medisch experiment, en dreigde ons met zware sancties als we niet zouden zorgen voor de onvoorwaardelijke “promotie” van deze experimentele injecties.

Niet alleen dwingt de Orde ons om de wet te overtreden, wat al buitengewoon ernstig is, maar wat nog onfatsoenlijker is, is dat u ons dwingt om de essentie van ons beroep, van de toegewijde dienstverlening aan onze patiënten, van de baten/risicobalans, van de Primum Non Nocere, met voeten te treden. Het is de geest en het hart van onze eed van Hippocrates die u ons dwingt te verraden.

Wetenschappelijke studies hadden al 20 jaar lang aangetoond dat groepsimmuniteit onmogelijk is met coronavirussen waarvoor mutaties veel te snel zijn, vaccins die onvolmaakt immuniseren en het immuungeheugen te kort, om nog maar te zwijgen van het dierlijke reservoir van deze virussen waardoor ze constant verschijnen. Ondanks dit wetenschappelijke bewijs deed de Orde alsof ze geloofde in het dogma van een wonderbaarlijke vaccinatie van de hele bevolking, met een nieuwe technologie die zogenaamd veilig en effectief was, terwijl boodschapper-RNA 20 jaar lang zijn onbetrouwbaarheid en gevaarlijkheid had aangetoond.

Ondanks het feit dat klokkenluidende artsen u onvermoeibaar hebben geïnformeerd over de ernstige bijwerkingen van deze experimentele injecties die zij bij hun patiënten zien, ondanks onze herhaalde pogingen om een dialoog met de Orde van Artsen te openen, merken we op dat u extreme rigiditeit in uw houding behoudt en dat u radicaal gesloten blijft voor elk wetenschappelijk en ethisch debat., gesloten voor de vrijheid van meningsuiting en de therapeutische vrijheid.

Erger dan alles wat we ons hadden kunnen voorstellen van onze Orde, die verondersteld wordt de medische ethiek te verdedigen, merken we op dat u doorgaat, meedogenloos, met het vervolgen van tientallen van onze meest gewetensvolle collega’s door hen zwaar te straffen, één voor één, hen het recht te ontnemen om de geneeskunde uit te oefenen voor perioden van drie maanden tot twee jaar, simpelweg omdat ze het aandurfden om het beheer van de gezondheidscrisis te bekritiseren en de bevolking attent maakten op de risico’s van experimentele boodschapper-RNA-injecties die een giftig SPIKE-eiwit produceerden.

Als gevolg van de censuur die u ons hebt opgelegd, zijn onze medeburgers praktisch met geweld geïnjecteerd, zonder hun vrije en geïnformeerde toestemming te verkrijgen, zonder op de hoogte te zijn gesteld van de risico’s. De gevolgen van dit desastreuze beleid zijn nu voor onze ogen zichtbaar. We zien dit dagelijks bij onze patiënten, die in toenemende mate worden getroffen, die worden beschadigd of zelfs vernietigd door deze producten die ten onrechte “vaccins” worden genoemd.

Hoe kun je nog steeds de gevaarlijkheid en zeer lage effectiviteit van deze experimentele geninjecties en hun ongunstige baten-risicobalans ontkennen? Dit pseudo-vaccin doodt of handicapt meer dan het oorspronkelijke virus, waarvan de ernst ook sterk is afgenomen met Omicron.

De ontregeling van het immuunsysteem veroorzaakt door deze pseudo-vaccins manifesteert zich met auto-immuniteit veroorzaakt door de synthese van een viraal eiwit dat ervoor zorgt dat ons immuunsysteem onze eigen cellen als vreemd beschouwt.

Als veldartsen onderzoeken de meesten van ons dagelijks patiënten en zien ze een sterke toename van gynaecologische aandoeningen, myocarditis, Guillain-Barré, neuritis, recidieven van auto-immuunziekten in remissie, maar ook de terugkeer van infecties die eerder onder controle waren, zoals Lyme, gordelroos, mononucleosis, CMV …

We merken ook de terugkeer op van kankers in remissie, het verschijnen van zeer snel voortschrijdende de novo kankers genaamd “turbokankers” met een werkingsmechanisme van verandering van de IgG4 / IgG2-balans met onderdrukking van verschillende antitumorafweermechanismen.

Is de Orde van Geneesheren werkelijk van plan om de censuur voort te zetten op deze essentiële informatie die toch dringend aan de bevolking moet worden doorgegeven om hen te informeren over de risico’s van dit rampzalige medische experiment?

Hoe kan de Orde eisen dat we het voorzorgsbeginsel (Primum non nocere) schenden, vooral met experimentele producten op een gezonde bevolking, op kinderen, jongeren, zwangere vrouwen die hun gezondheid en leven in gevaar brengen, evenals die van hun foetussen?

Zoals de Orde van Geneesheren in Frankrijk tijdens de hoorzitting met professor Christian Perronne tot uitdrukking bracht, was het niettemin de plicht van klokkenluidende artsen om de bevolking te informeren. De Tuchtkamer heeft duidelijk gemaakt dat de zogenaamde “decretiteitsplicht van de arts” niet van toepassing is wanneer de gezondheid en het leven van de bevolking in het geding zijn.

Hoe hadden we anders een einde kunnen maken aan de gezondheidsschandalen uit het verleden, van de Softenon tot de Mediator, van PIP-prothesen tot het opioïdenschandaal dat zoveel levens eiste, totdat klokkenluidende artsen de waarheid naar buiten brachten?

Wij achten het onverdedigbaar om door te gaan met uw houding van het lastigvallen van onze eerlijke en gewetensvolle medebroeders die alleen de Wet en de essentie van onze Eed hebben gerespecteerd.

Geloof je echt dat je boven de Wet staat, vooral boven wetenschap en logica?

Opdat u uw onwetendheid niet kunt veinzen, leggen wij u aan het einde van deze open brief nogmaals een twintigtal publicaties voor die u in ieder geval al zou moeten hebben ontvangen en gelezen en die niet-gesubsidieerde wetenschap zijn en geen aanbevelingen van “experts” onder invloed van de farmaceutische industrie.

We zijn ontzet dat jullie nog geen rekening hebben gehouden met de vele boodschappen die we jullie de afgelopen drie jaar hebben gestuurd. We hebben jullie vele malen gesmeekt om eindelijk jullie ogen te openen. Je wilde niets zien en niets horen.

Waar zal het eindigen? Wat doe je met de echte feiten, het leed en de vele sterfgevallen die vermeden hadden kunnen worden met een vroege beheersing van Covid en met eerlijke en volledige informatie over de gevaren van experimentele mRNA-injecties?

Wat hebt u nodig om een einde te maken aan deze ontoelaatbare vervolging van tientallen van onze eerlijke medebroeders die de wet van 2002 en hun eed van Hippocrates respecteren en die u de een na de ander schorst van hun recht om de geneeskunde uit te oefenen, onder het voorwendsel van opiniemisdrijven?

Wil je echt een nieuwe “wetenschap” van het enkele denken die buigt voor de beslissingen die worden opgelegd door zogenaamde experts in dienst van een farmaceutische industrie die geobsedeerd is door particuliere financiële belangen?

Wij vestigen uw aandacht sterk op het feit dat uw gedrag, collectief en individueel, door de rechtbanken kan worden beschouwd als machtsmisbruik, intimidatie van klokkenluiders, censuur van wetenschappelijk debat en, bijgevolg, het in gevaar brengen van het leven van anderen, wat zou resulteren in uw strafrechtelijke veroordeling, evenals uw burgerlijke aansprakelijkheid jegens ondergetekende.

Uw rol was het verdedigen van de medische ethiek. U hebt zich duidelijk vergist in het doel. Ondanks onze vele verzoeken hebben jullie je helderheid en integriteit niet herwonnen. Het was uw plicht om dit medicijn te redden dat verzandt in belangenconflicten en in een ernstige financiële drift, om niet te zeggen “maffia”.

Uw missie was om een medicijn te behouden dat werkelijk gewijd was aan de gezondheid en het welzijn van de bevolking, dat we allemaal onder ede hadden onderschreven.

Deze missie, Heren leiders van de Orde, u hebt haar verraden.

Als u doorgaat, zelfs nog een dag, met uw schadelijke werk, zullen we geen andere keuze hebben dan civiele en strafrechtelijke klachten in te dienen tegen de Orde, haar voorzitters en haar volwaardige leden.

Menselijk, wetenschappelijk, ethisch, ethisch, als contributiebetalende leden van de Orde van Geneesheren, kunnen we de huidige drift die we ondergaan niet langer onderschrijven, waarbij de fundamentele principes van ons beroep letterlijk met voeten worden getreden door onze Orde.

Daarom hebben we u op de hoogte gebracht om onmiddellijk te stoppen met het sanctioneren van klokkenluidende artsen die “het wanbeheer van de Covid-crisis door de autoriteiten” aan de kaak stellen, anders zullen we deze situatie van intimidatie, censuur en het in gevaar brengen van het leven van onze patiënten voor de rechter moeten brengen.

Als symbool zetten we tien handtekeningen op deze open brief. Maar in werkelijkheid maken duizenden artsen dezelfde observatie en delen ze dezelfde verontwaardiging.

Dit wordt u toegestuurd zonder vooroordeel en zonder nadelige erkenning.

Gelieve, presidenten, vice-presidenten en gewone en plaatsvervangende leden van de Orde van Geneesheren, onze voorname groeten te aanvaarden.

Dr. Stéphane Résimont

Dr. Alain Colignon

Dr. Eric Beeth

Dr. Gaëtane Beeckaert

Dr. Laurence Kayser

Dr. Martin Zizi

Dr. Anne Franchimont

Dr. Jean-Christophe Robeyns

Dr. Cécile Andri

Dr. Benoît Nicolay

Pascal Sacré

Vincent Marneffe

Wetenschappelijke referenties:

‘Spikeopathie’: COVID-19 Spike-eiwit is pathogeen, van zowel virus- als vaccinmRNA – PMC

Spikeopathie: Australische studie op basis van 253 publicaties toont de gevaarlijkheid van het post-vaccin Spike-eiwit aan en pakt alle geïnduceerde ziekten aan | BLOG VAN PATRICE GIBERTIE

Aangeboren immuunsuppressie door SARS-CoV-2 mRNA-vaccinaties: de rol van G-quadruplexen, exosomen en microRNA’s.

Overdraagbaarheid van SARS-CoV-2 bij volledig gevaccineerde personen – The Lancet Infectious Diseases

BNT162b2 COVID-19-vaccinatie bij kinderen verandert cytokineresponsen op heterologe pathogenen en Toll-like receptoragonisten

BNT162b2 COVID-19-vaccinatie bij kinderen verandert cytokineresponsen op heterologe pathogenen en Toll-like receptoragonisten

Irrgang P, Gerling J, Kocher K, Lapuente D, Steininger P, Habenicht K, Wytopil M, Beileke S, Schäfer S, Zhong J, Ssebyatika G, Krey T, Falcone V, Schülein C, Peter AS, Nganou-Makamdop K, Hengel H, Held J, Bogdan C, Überla K, Schober K, Winkler TH, Tenbusch M. Klasseverandering naar spike-specifieke niet-inflammatoire IgG4-antilichamen na herhaalde vaccinatie van SARS-CoV-2-mRNA. Sci Immunol. 22 december 2022: EADE2798. DOI: 10.1126/sciimmunol.ade2798. Epub voor het afdrukken. PMID: 36548397.

Vidarsson G, Dekkers G, Rispens T. Subklassen en allotypen van IgG: van structuur tot effectorfuncties.

Immunol eerder. 2014 Okt 20;5:520. DOI: 10.3389/fimmu.2014.00520. PMID: 25368619; PMCID: PMC4202688.

Akdis CA, Akdis M. Immuuntolerantiemechanismen voor allergenen: rol van IL-10 en Tregs. J Clin

Investeren. 2014 november;124(11):4678-80. DOI: 10.1172/JCI78891. Online publicatie van 3 november 2014.

PMID: 25365074; PMCID: PMC4347251.

Aalberse RC, Stapel SO, Schuurman J, Rispens T. Immunoglobuline G4: een vreemd antilichaam. Clin Exp Allergie.

2009 apr;39(4):469-77. Doi: 10.1111/j.1365-2222.2009. 03207.x. Epub 13 februari 2009. PMID: 19222496.

IgG4-gerelateerde ziekte – Wikipedia

Intracellulaire omgekeerde transcriptie van Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 in vitro in menselijke levercellijn

Intracellulaire omgekeerde transcriptie van Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 In vitro in humane levercellijn door 8 Markus Aldén 1 DO, 8 Francisko Olofsson Falla 1 I, 8 Daowei Yang 1 1, 8 Mohammad Barghouth 1 1, 8 Cheng Luan 1 5, Magnus Rasmussen 2 C en & Yang De Marinis 1,*

Department of Clinical Sciences, Lund University, 20502 Malmö, Zweden Infection Medicine, Department of Clinical Sciences, Lund University, 22362 Lund, Zweden

Lancet Jama myocarditis transmissie

Overdraagbaarheid van SARS-CoV-2 bij volledig gevaccineerde personen – The Lancet Infectious Diseases

Meldingssysteem voor bijwerkingen van vaccins (VAERS). https://vaers.hhs.gov/

COVID19 vaccins voor kinderen en tieners. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html

EudraVigilance Europese database van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen: Hoe een bijwerking te melden. Europese database van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen – Hoe een bijwerking te melden

Kantarcioglu, B. et al. Een update over de pathogenese van COVID-19 en de naar verluidt zeldzame trombotische voorvallen na vaccinatie. Knipperen. Appl. Tromb. Het meest uit. 27, 10760296211021498 (2021).

Surveillance van myocarditis (ontsteking van de hartspier) gevallen tussen december 2020 en mei 2021 (inclusief). Surveillance van myocarditis (ontsteking van de hartspier) gevallen tussen december 2020 en mei 2021 (inclusief) | Ministerie van Volksgezondheid

Wise, J. Covid-19: Moeten we ons zorgen maken over meldingen van myocarditis en pericarditis na mRNA-vaccins? BMJ 373, n1635. https://doi.org/10.1136/bmj.n1635 (2021).

Larson, K. F. et al. Myocarditis na BNT162b2 en mRNA-1273 vaccinatie. Circulatie myocarditis na BNT162b2 en mRNA-1273 vaccinatie | Verkeer (2021).

Bozkurt, B., Kamat, I. & Hotez, P. J. Myocarditis met COVID-19 mRNA-vaccins. Oplage 144, 471–484 (2021).

Verma, A. K., Lavine, K. J. & Lin, C.-Y. Myocarditis na Covid-19 mRNA-vaccinatie. N. Engl. J. Med. https://doi.org/10.1056/NEJMc2109975 (2021).

Patone, M. et al. Risico’s van myocarditis, pericarditis en hartritmestoornissen geassocieerd met COVID-19-vaccinatie of SARS-CoV-2-infectie. Nat. Med. 66, 1–13 (2021).

The Lancet: Gezondheidswerkers: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

Pseudovaccins tegen covid (geninjecties) beschermen gevaccineerde mensen of hun contacten niet | Mondialisation.ca

Toenemende SARS-CoV2-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder de gevaccineerde oudere populaties tijdens de Omicron (B.1.1.529) variant in het VK | medRxiv

Deze Britse pre-print studie die 22 miljoen COVID-gevallen analyseert, onthult een “significant verhoogd aandeel van SARS-COV-2-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder gevaccineerden”.

Israël: De 143 huidige ziekenhuisopnames toegeschreven aan covid: Coronavirus in Israël: Wat weten we over de 143 gehospitaliseerde mensen? – The Jerusalem Post

Britse spoedeisende hulp, tabel https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005517/ Technical_Briefing_19.pdf

Collectieve besmetting in een bejaardentehuis Een uitbraak veroorzaakt door de SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) variant in een verzorgingstehuis na gedeeltelijke vaccinatie met een enkele dosis van het COVID-19-vaccin Vaxzevria, Londen, Engeland, april 2021

Deze laatste Engelstalige publicatie is recent (verschenen op 8 juli) en betreft een bejaardentehuis (dus een relatief gesloten omgeving die bevorderlijk is voor besmetting), waar een collectieve besmetting naar de Indiase variant (delta) 57% van de 42 mensen (bewoners en arbeiders) trof. Ze waren ofwel niet gevaccineerd (20%), één keer gevaccineerd (5%), of 2 keer gevaccineerd (75%). De resultaten bevestigen eens te meer dat het vaccin, bij ouderen, niet alleen minder effectief is, maar dat uiteindelijk, in het licht van deze collectieve infectie, zowel de niet-gevaccineerden als de gevaccineerden zijn.

Golan Y, Prahl M, Cassidy A, et al. Evaluatie van boodschapper-RNA van COVID-19 BTN162b2- en mRNA-1273-vaccins in moedermelk. JAMA Pediatr. 2021;175(10):1069–1071. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.1929 [5] Hanna N, Heffes-Doon A, Lin X, et al.

Preklinische en klinische demonstratie van immunogeniciteit door mRNA-vaccins tegen H10N8- en H7N9-influenzavirussen – PMC

Detectie van Messenger RNA COVID-19-vaccins in menselijke moedermelk. JAMA Pediatr. Online gepubliceerd op 26 september 2022. DOI:10.1001/Jamapediatrics.2022.3581

Vaccin-mRNA’s bereiken voortplantingsorganen – REINFOCOVID

Immuuninprenting, breedte van variantherkenning en kiemcentrumrespons bij menselijke SARS-CoV-2-infectie en vaccinatie

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37650258/ Detectie van recombinant Spike-eiwit in het bloed van personen die zijn gevaccineerd tegen SARS-CoV-2

BIJLAGEN

Persfragmenten die de financiële greep van grote laboratoria op de gezondheidssector en de belangenconflicten die daar heersen illustreren:

Journal LE MONDE: Een boete van 2,3 miljard dollar voor PFIZER voor “valse reclame”.

– Journal LE MONDE: Achter de uitdrukking BigPharma, miljarden dollars, maar een complexere realiteit. Vijf grote groepen en vijftig multinationals. Meer dan 1100 miljard dollar gegenereerd in 2019.

De krant LE SIR: Vier Belgische media voeren een gezamenlijk onderzoek uit onder de naam OPEN PHARMA.

Enquête: “De grote vrijgevigheid van BigPharma”: 134.000 financiële overdrachten van de farmaceutische industrie naar organisaties en professionals in de gezondheidszorg.

De krant Le Soir: open pharma “De merkwaardige giften van farmabedrijven aan SCIENSANO (PFIZER, MSD…).

Waarom kreeg het instituut dat centraal staat in het beheer van de Covid-crisis geld van de privésector?”

Journal LE FIGARO : “Covid-19, bewijzen de verklaringen van een PFIZER-leider dat de Health Pass zonder wetenschappelijke basis is vastgesteld?”

Gehoord door het Europees Parlement, zei een PFIZER-manager dat “de effectiviteit van het vaccin op transmissie niet is getest …”

Officiële verklaring (website van de FOD: Federale Overheidsdienst, Volksgezondheid België > rubriek Belangenconflicten)Dr. Christian Melot (Ondervoorzitter van de Nationale Orde van Geneesheren)

verklaart zelf dat hij lijdt aan belangenconflicten op slechts één domein: VACCINATIE / VACCINOLOGIE, belangenconflicten die een impact kunnen hebben op zijn objectiviteit.

Dr. Christian MELOT vermenigvuldigt de omzet van zijn bedrijf “Christian Melot SPRL” in 3 met 2020.

– De Specialist (het Nieuws van medisch specialisten). Dr. Christian Melot: “In termen van verkeerde informatie over Covid-vaccins en anti-VAX, blijft de Orde artsen vervolgen. De Orde heeft op dit gebied belangrijk werk verricht.We hebben, voor heel België, een veertigtal zaken die hebben geleid tot een tuchtsanctie.”

Symposium in Genval over verplichte vaccinatie voor mantelzorgers op 4 februari 2023.

Georganiseerd door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren van Brussel en Waals-Brabant, voorgezeten door Dr. Christian Melot. Op het programma: Conflicten tussen maatschappelijke beperkingen en individuele vrijheden. Prof. B. Hanson en Christian Melot.

Journal LE SOIR, Dr. Philippe BOXHO, voormalig ondervoorzitter van de Nationale Orde van Geneesheren en Professor ethiek aan de Universiteit van Luik (ULiège):

“Het vaccinatieplan getuigt van totalitarisme.”, “Frank Vandenbroucke moet zijn exemplaar herzien.”

Bron: BAM!news

(Help ons. Deel dit artikel )

Zie ook over de beslissing

Zie ook over verhoogde risicos hartproblemen

Zie ook ze nam het vaccin om haar familie en vrienden te beschermen

Zie ook vertrouwt 10 muizen voor uw covidprik

Zie ook de ontwikkeling van het vaccin was een militair project

Zie ook werking nieuwe corona booster niet bekend

Zie ook hoe lang zullen de gevaccineerden nog kunnen leven

Zie ook dit zijn gevaarlijke batchnummers

Lees ook regelmatig de covidblog over vergeet ons niet

Lees ook regelmatig de covidblog over ongemakkelijke waarheid

Lees ook bij Niburu coronavaccins-veroorzaken-reumatische-ontstekingen

Lees ook bij vaccinvrij over problemen met vaccins en oplossingen