20231013 Over de oorlog tussen Hamas en Israël

Van Chuck Baldwin, zie daar links en afbeeldingen, google translate

(Ed.: kritiek op Israël is geen anti semitisme en geen jodenhaat)

Wat voorspelt de oorlog tussen Hamas en Israël voor Bijbelprofetie?

Gepubliceerd: donderdag 12 oktober 2023

Tachtig procent van de evangelische predikanten en kerken gelooft in de door Scofield voortgebrachte propaganda dat de moderne zionistische staat Israël de vervulling is van bijbelse profetie. Het is niet! Ik kan net zo goed doorgaan en de evangelicals aan het begin van deze column afvinken, omdat het er niet makkelijker op wordt naarmate deze column vordert.

God heeft GEEN toekomstplannen voor het nationale Israël. NUL! ZILCH! NADA! GEEN! Nationaal Israël werd begraven in de as van de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Het is VOOR ALTIJD verdwenen! De Bijbel voorspelt nergens een toekomstig nationaal Israël.

En in plaats van boos op mij te worden vanwege wat ik net zei, investeer een paar sjekels en kijk naar mijn Israël-pakketten en profetiepakketten .

Maar elke keer dat er oorlog uitbreekt in Palestina, verzadigen evangelicals de ether met meer berichten over de ‘profetische tekenen dat Jezus spoedig komt’.

Nee! Er is ook geen “Opname”.

Ik zeg het meteen. Beter nog, ik laat het Jezus ronduit zeggen: “Een goddeloos en overspelig geslacht zoekt naar een teken; en er zal geen teken aan worden gegeven dan het teken van de profeet Jonas.’ (Mattheüs 16:4; Matteüs 12:39)

De huidige zionistische staat Israël is een atheïstisch, antichristelijk, heidens land dat zich (met de hulp van slecht geïnformeerde evangelicals) voordoet als een ‘joodse staat’. De Romeinse generaals/keizers Vespasianus en Titus vernietigden de Judaïtische natie in 70 na Christus. (Eigenlijk heeft God het vernietigd; de Romeinen waren slechts Zijn instrumenten.) Netanyahu en zijn mede-zionisten behoren tot de meest gemene, kwaadaardige bedriegers die de wereld ooit heeft gekend. En de zionistische staat Israël zelf is de beruchtste terreurstaat van de moderne wereld.

Begrijp dit: Israël is GEEN slachtoffer. De slachtoffers zijn iedereen die een ‘Groot Israël’ in de weg staat – vooral het arme Palestijnse volk dat in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever woont.

Overal waar u in de westerse media kijkt, hoort u over de ‘niet-uitgelokte’ aanval van Hamas op Israël. Niet uitgelokt? Maak je een grapje?

Caitlin Johnstone:

Het is inmiddels duidelijk dat wanneer je ziet dat het woord ‘niet-uitgelokt’ op een uniforme manier krachtig wordt herhaald door de hele politieke/mediaklasse, waar ze het ook over hebben, het is absoluut massaal geprovoceerd.

We zagen precies hetzelfde toen Rusland Oekraïne binnenviel; Vanaf het allereerste begin waren de westerse politiek en media doordrenkt met het woord ‘niet uitgelokt’ , waarbij ze het westerse publiek keer op keer met die boodschap in het gezicht sloegen, ondanks het voor de hand liggende en onmiskenbare feit dat de oorlog in Oekraïne zeer zeker was uitgelokt .

Zoals Noam Chomsky vorig jaar grapte : ‘Natuurlijk was het geprovoceerd. Anders zouden ze het niet altijd een niet-uitgelokte invasie noemen.”

En hetzelfde geldt uiteraard voor het jongste offensief van Hamas. Er zijn allerlei argumenten die je er met recht over kunt aanvoeren, maar één argument dat je absoluut niet kunt verdedigen, is dat het niet was uitgelokt. Zoals de Palestijns-Amerikaanse schrijver en cabaretier Amer Zahr het op Twitter verwoordde: “75 jaar etnische zuivering. 15 jaar blokkade. Confiscatie van Palestijnse gronden. Pogroms over Palestijnse steden. Ontheiliging van Palestijnse heilige plaatsen. Dagelijkse invallen in Palestijnse huizen. Voortdurende vernedering van een heel volk. Niets aan vandaag is ‘niet uitgelokt’.”

Het Palestijnse geweld tegen Israël “niet-uitgelokt” noemen is gemakkelijk nog belachelijker dan de Russische invasie niet-uitgelokt noemen, omdat de misbruiken van de Israëlische apartheid op dit moment zo bekend zijn bij het grote publiek. Meerdere reguliere mensenrechtenorganisaties hebben Israël ervan beschuldigd een misbruikend apartheidsregime te voeren dat de Palestijnen als mindere mensen behandelt. Palestijnen die in de openluchtgevangenis Gaza wonen, worden opzettelijk onderworpen aan ondrinkbaar water , voedseltekorten , energietekorten en bombardementen . Degenen buiten Gaza worden onderworpen aan racistisch, gewelddadig politieoptreden en landbeslagen leven onder een andere reeks wetten dan Joodse Israëliërs. Het hele volk werd uit zijn huizen gedwongen om plaats te maken voor een nieuwe staat om redenen die niets met hen te maken hadden, en bij elke poging om zich hiertegen te verzetten werden ze als “terroristen” vermoord.

Uiteraard was de aanval uitgelokt.

De echte oorlog in Palestina is de oorlog die de Israëlische regering sinds december 1947 voert tegen het Palestijnse volk. Als je de realiteit van de situatie in Palestina echt wilt begrijpen, moet je het blockbusterboek The Ethnic Cleansing Of Palestine lezen van merkte de Israëlische historicus Ilan Pappe op.

Zelfs Israëlische regeringsfunctionarissen zeggen dat Hamas opzettelijk door Netanyahu tot een oorlog is uitgelokt:

Een Israëlisch parlementslid vertelde zaterdag aan Al Jazeera dat zijn partij had gewaarschuwd dat het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen zou “uitbarsten” in het geweld dat Israël ervaart in de nasleep van de aanval van Hamas.

De opmerkingen zijn gemaakt door Ofer Cassif, lid van de Knesset en de linkse Hadash-partij, die vier zetels heeft in de Knesset met 120 zetels.

“Wij veroordelen en verzetten ons tegen elke aanval op onschuldige burgers. Maar in tegenstelling tot de Israëlische regering betekent dit dat wij ons ook verzetten tegen elke aanval op Palestijnse burgers. We moeten deze verschrikkelijke incidenten [de aanslagen] in de juiste context analyseren – en dat is de voortdurende bezetting”, zegt Cassif, die joods is.

“We hebben keer op keer gewaarschuwd… alles gaat uitbarsten en iedereen gaat een prijs betalen – vooral onschuldige burgers aan beide kanten. En helaas is dat precies wat er gebeurde”, voegde hij eraan toe.

Sinds de Israëlische regering van premier Benjamin Netanyahu eind december 2022 aan de macht kwam, is het geweld tegen de Palestijnen aanzienlijk toegenomen, voornamelijk als gevolg van een escalatie van Israëlische invallen op de Westelijke Jordaanoever. Ook de aanvallen van kolonisten nemen toe, en de regeringscoalitie van Netanyahu heeft de uitbreiding van de nederzettingen tot een topprioriteit gemaakt, met als uiteindelijk doel de annexatie van de Westelijke Jordaanoever.

Gaza staat sinds 2007 ook onder een door Israël opgelegde land-, zee- en luchtblokkade, en Israël bombardeert regelmatig de belegerde enclave. De laatste grote bombardementencampagne vond plaats in 2021, toen ruim 250 Palestijnen omkwamen.

“De Israëlische regering, die een fascistische regering is, ondersteunt, moedigt aan en leidt pogroms tegen de Palestijnen. Er is sprake van een etnische zuivering. Het was duidelijk dat er een teken aan de wand was, geschreven in het bloed van de Palestijnen – en helaas nu ook van de Israëliërs”, zei Cassif.

Cassif drong ook aan op de-escalatie op X , en schreef dat degenen die oproepen tot de vernietiging van Gaza “slechts een nieuw bloedbad aanmoedigen.” Hij veroordeelde ook krachtig de aanval van Hamas en noemde de acties ‘gruwelijke misdaden die de geest niet tolereert’.

Vanuit Gaza rapporteert journalist Efrat Fenigson :

Kennelijk werden de Israëlische strijdkrachten die zich rond Gaza moesten bevinden, uit veiligheidsoverwegingen rondom de Westelijke Jordaanoever geplaatst, zodat de Gaza-envelop onbezet bleef met militairen.

Een jaar geleden vond er een militaire operatie in Gaza plaats om zich op dergelijke gebeurtenissen voor te bereiden, en er worden voortdurend trainingen gegeven voor dit soort scenario’s. Dit roept serieuze vragen op over de Israëlische inlichtingendiensten. Wat is er gebeurd?

Twee jaar geleden was er een succesvolle inzet van ondergrondse barrières met sensoren – om terroristen te waarschuwen voor inbreuken. Israël heeft een van de meest geavanceerde en hightech legers. Hoe komt het dat er geen enkele reactie kwam op het doorbreken van de grens en het hekwerk?

Ik heb 25 jaar geleden in de IDF gediend, bij de inlichtingendiensten. Het kan onmogelijk zijn dat Israël niet wist wat er ging gebeuren. Een kat die langs het hek beweegt, veroorzaakt alle krachten. Dus dit??

Wat is er gebeurd met het ‘sterkste leger ter wereld’?

Hoe komt het dat de grensovergangen wijd open stonden?

Er is HIER iets HEEL FOUT, er is iets heel vreemds, deze reeks gebeurtenissen is zeer ongebruikelijk en niet typisch voor het Israëlische defensiesysteem.

Een punt over de situatie in Israël van de afgelopen jaren – degenen die mij volgen weten dat er een algemeen gevoel van onveiligheid heerst in Israël, dat er politieke en sociale instabiliteit is, dat overheidsgelden worden misbruikt voor agenda’s als Covid, klimaat, justitiële hervormingen , het afschaffen van contant geld en meer. De huidige regering is naar mijn mening zeer corrupt, terwijl de vorige niet beter was.

Het gaat mij er niet om een ​​populaire mening te hebben, het gaat mij om het blootleggen van kwade krachten – waar ze zich ook bevinden:

Voor mij lijkt deze verrassingsaanval een geplande operatie. Op alle fronten.

Dit is zeker een mislukking om het volk van Israël te beschermen, misschien wel de grootste mislukking sinds de Jom Kipoer-oorlog precies 50 jaar geleden, zo niet groter. – trouwens – is het toeval dat het precies 50 jaar geleden is, bijna op de dag zelf? De Jom Kipoeroorlog vond plaats op 6 oktober 1973.

Als ik een complottheoreticus was, zou ik zeggen dat dit voelt als het werk van de Deep State.

Het voelt alsof het volk van Israël en het volk van Palestina opnieuw zijn verkocht aan de hogere machten.

Michael Hoffman is Amerika’s meest vooraanstaande christelijke geleerde op het gebied van het talmoedisme en het jodendom. Hij plaatst de zaken in perspectief als hij schrijft :

De Israëlische regering en het leger tonen, samen met de Amerikaanse regering en de media, geen zorg voor de mensenrechten van Arabische burgers en geen interesse in het Palestijnse ‘recht op zelfverdediging’. Gelijke bescherming voor alle mensen is ondenkbaar voor degenen die onder de invloed staan, al is het maar indirect, van een ideologie van minachting, zoals verspreid in de haatzaaiende uitlatingen van de supremacist Talmud Bavli:

“Als een niet-Jood een Jood slaat, is hij aansprakelijk voor de doodstraf.”

—BT Sanhedrin 58b.

“Als een Jood een heiden doodt, moet de Jood vrijuit gaan.”

—BT Sanhedrin 57a.

“Niet-joden zijn van nature meedogenloos en aanvallen op hen beteugelen hun kwade neigingen.”

– Torat Hamelech (21e-eeuwse Israëlische kolonisten-rabbijnse tekst gebaseerd op de Talmoed en verspreid onder leden van het Israëlische leger).

“Als een Jood een lever (transplantatie) nodig heeft, kun je dan de lever van een passerende onschuldige niet-Jood nemen om hem te redden? De Torah zou dat waarschijnlijk toestaan. Het joodse leven heeft een oneindige waarde. Er is iets oneindig veel heiligers en unieks aan het joodse leven dan het niet-joodse leven. ”

– Chabad Rabbi Yitzchak Ginsburg , Joodse Week (New York), 26 augustus 1996. (Cursief toegevoegd).

Wat motiveert Israëlische oorlogsmisdaden en dehumanisering van het Palestijnse volk?

Aanzetten tot haat wordt onderwezen in de Talmoed, in de vervloeking van Birkat Haminim , in Maimonides’ Mishneh Torah en Guide of the Perplexed , in de Tanya van Chabad-Lubavitch’s rabbijn Shneur Zalman, en in de boeken en leringen van de moderne Talmoedische gedolim zoals Ovadia Yosef Yitzhak Shapira ( Torat Hamelech ) en rabbijn Saadya Grama (‘ Romemut Yisrael Ufarashat Hagalut, –‘De superioriteit van Israël en de kwestie van ballingschap’ ) – zijn grotendeels uitgesloten van de studie van wat de Israëlische oorlogsmisdaden en de dehumanisering van de samenleving motiveert. Palestijnse volk.

Deze leerstellingen van minachting brengen in de echte wereld schade toe aan de gevangen burgerbevolking van Palestina, die door de Kahanisten en Chabadniks in het kabinet van Netanyahu, in het leger en onder de kolonisten als weinig beter dan demonen worden beschouwd (een van de laatstgenoemden was Meir Kahane’s volgeling, Baruch). Goldstein, die in 1994 veertig Palestijnen tijdens gebed in Hebron met machinegeweren doodschoot ).

Premier Binyamin Netanyahu verwoordde in een bericht van 10 maart 2019 op het socialemediaplatform Instagram stoutmoedig de onmiskenbare racistisch-supremacistische mentaliteit toen hij schreef: “Israël is niet een staat van al zijn burgers”, maar eerder “de natiestaat”. van het Joodse volk en alleen zij.” Een wet in die zin is aangenomen door de Israëlische Knesset (parlement).

Deze Israëlische apartheidsdoctrine is geverifieerd in lange en gedetailleerde documentaire rapporten van Amnesty International en Hastings College of Law: “Israel’s Invasion of Gaza in International Law” (2009) .

– evenals door Human Rights Watch, “Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution.”

Deze onderzoeken zijn verplichte lectuur voor alle eerlijke mensen die de waarheid achter de Israëlische mediahype willen leren kennen.

Waar was de verontwaardiging van prof. Hanson toen “misdadige moordenaars” van het Israëlische leger en de kolonisten dit jaar Palestijnse ouderen, vrouwen en kinderen uit hun huizen trokken en hen sloegen en doodden, en hen van hun land beroofden? De Talmoed leert dat ze slechts halfmenselijk zijn ( nefesh -deficiënt), en Hanson weerspiegelt die leer op schandelijke wijze in zijn geschriften.

Dit jaar riep Netanyahu’s genocidale kabinetslid Bezalel Smotrich op tot de vernietiging van het Palestijnse dorp Hawara . Netanyahu’s genocidale minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben Gvir, is een volgeling van rabbijn Meir Kahane, die pleitte voor de massale verdrijving van Palestijnen en het doden van degenen die zouden weigeren. De Israëlische regering heeft een schrikbewind van de kant van de zogenaamde kolonisten mogelijk gemaakt – om steeds meer Palestijns land en water te stelen en ongestraft burgers te doden.

Gaza werd in 2008-2009 binnengevallen door het Israëlische leger, waarbij een groot verlies aan Palestijnse burgerslachtoffers het gevolg was. Het Westen vergeet alles wat de Israëliërs tegen de Palestijnen hebben begaan en benadrukt vervolgens het terrorisme van Hamas in een historisch vacuüm, zonder enige context . Het is een vervalst propagandaspel dat alleen in Europa en Amerika cachet heeft. De Derde Wereld koopt het niet en de Derde Wereld is de demografische toekomst.

De ‘staat Israël’ werd gesticht door terroristen zoals de toekomstige premiers Menachem Begin en Yitzhak Shamir, die terrorisme gebruikten om de creatie van ‘Israël’ te bewerkstelligen.

Hoffmans laatste alinea hierboven wordt zonder enige twijfel bewezen in Pappe’s boek The Ethnic Cleansing of Palestine .

Nu roept zelfs de Republikeinse senator Marco Rubio (FL) op tot de “volledige uitroeiing” van het Palestijnse volk.

Lieve God in de hemel, verlos ons alstublieft van deze met haat gevulde, racistische oorlogshitsers!

Nog meer bewijs voor de godslasterlijke/supremacistische/oorlogszuchtige aard van de Israëlische leiders is wat rabbijn Chaim Richman afgelopen maandag zei:

“Ik wil dit gewoon tegen onze christelijke vrienden zeggen… gewoon om het te noemen zoals het is en het ronduit te zeggen: jullie aanbidden één Jood, dat is een vergissing, jullie zouden ieder van ons moeten aanbidden omdat we allemaal sterf elke dag voor je zonden”, zei Richman, terwijl hij Christus lasterde. “En dat is precies wat hier aan de hand is. We zijn allemaal Gods eerstgeborenen en we sterven nu voor jouw zonden, omdat het Joodse volk in het land Israël het bolwerk tegen de Orks is, oké? De orks komen niet.” naar een theater bij jou in de buurt, maar naar je huis!”

“Deze groteske suprematie wordt uitgedrukt door rabbijn Chaim Richman, een voormalig directeur van het Temple Institute – een van de extreem-joodse groepen wiens missie het is om de derde tempel te bouwen”, merkte Keith Woods op Twitter/X op. “Groepen als deze zijn verantwoordelijk voor de toenemende spanningen in het heilige land, waar ze moslim- en christelijke aanbidders uit hun heilige plaatsen hebben verdreven. Dit soort supremacisten hebben de steun van de Israëlische regering.”

In de dagen voordat de oorlog uitbrak, ging video na video viraal van Joden in Israël die op christenen spuwden en hen op straat aanvielen omdat ze het Evangelie van Jezus Christus predikten, en Netanyahu’s hoogste politiefunctionaris, minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir, verdedigde hun verachtelijke gedraagt ​​zich als ‘niet crimineel’.

(Bron)

Maar evangelische christenen negeren sinds 1948 de waarheid over het zionistische Israël – en over wat Gods Heilige Woord werkelijk leert over Israël.

Wat evangelicals verder verkiezen te vergeten is dat veel van Israëls Palestijnse slachtoffers christenen zijn .

Ik ben in Israël en Palestina geweest. Ik predikte daar in twee kerken: de ene was in Bethlehem en de andere in Jeruzalem. Ruim 95% van de christenen die deze diensten bijwoonden, waren Palestijnen; het waren geen Israëliërs.

En ik moet je zeggen dat het Palestijnse volk dat ik ontmoette tot de aardigste, liefste, nederigste, zachtaardigste en meest Christusachtige mensen behoorde die ik ooit heb ontmoet – waar dan ook!

Toch juichen en applaudisseren christenen in Amerika wanneer de atheïstische staat Israël hun Palestijnse christelijke broeders en zusters verkracht, plundert, plundert, martelt, knuppelt en vermoordt.

Dus, wat voorspelt de Hamas/Israëlische oorlog voor Bijbelprofetie? Helemaal niets!

Het biedt Israël alleen maar een nieuwe kans om te doen wat het al zeventig jaar doet: zijn territoriale grenzen uitbreiden tegen het bloedvergieten, het geweld en de dood van het Palestijnse volk.

© Chuck Baldwin

Lees ook van Makow

henrymakow.ca

Verdienen Israëlische burgers het om te sterven? 11 oktober 2023

Natuurlijk niet. We zijn getuige van een menselijke tragedie.

Maar Israëlische Joden moeten de bittere waarheid aanvaarden. Ze zijn gedupeerd.

Ze bezetten boerderijen, huizen en bedrijven die van hun rechtmatige eigenaren zijn gestolen

die gedwongen werden naar vluchtelingenkampen te vluchten. Zij zijn onbewust schuldig.

In plaats van het te delen ten behoeve van iedereen, de Israëlische regering

zich bezighoudt met de meedogenloze en barbaarse vervolging van mensen

die ironisch genoeg de afstammelingen kunnen zijn van de bijbelse Hebreeën.

De wreedheden van Hamas kunnen niet worden getolereerd, maar Israël heeft de haat gecreëerd

en wanhoop die hen ertoe bracht.

Wij zijn allemaal Palestijnen in de zin van de WEF-agenda van het georganiseerde jodendom

is om ons te beroven van ons goddelijk geboorterecht, onze gezondheid en onze vrijheid . “Je zult niets bezitten, maar je zult gelukkig zijn.”

Disclaimer: Israëli’s zijn een dynamisch volk dat een prachtig land heeft opgebouwd. Ik heb daar tussen 1972 en 1973 gewoond. Israël is een voldongen feit en heeft alleen op die basis bestaansrecht. Ze moeten echter genereus zijn en de Palestijnen in staat stellen een staat te vestigen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Ze graven alleen maar een groter gat door zich te verzetten tegen het verlichte pad, namelijk het opbouwen van iets dat nog groter is in partnerschap met de Palestijnen.

Via hun nazi-proxy’s hebben de zionisten de Europese Joden etnisch gezuiverd om de oprichting van Israël te rechtvaardigen. Toen deden ze hetzelfde met de Palestijnen. De zionistische agenda is altijd een ‘Groot Israël’ geweest. De jongste Gaza-oorlog moet in deze context worden gezien.

Israëls afdaling in een morele afgrond

(vanaf 28 november 2015) Door Henry Makow, Ph.D.

Machtiger dan de atoombom , de leugen is het krachtigste wapen van Satan. De bom verwoest alleen maar. De leugen steelt zielen. Het betrekt miljoenen naïeve mensen voor de zaak van Satan. ‘Gods uitverkoren volk’ zijn Satans favoriete doelwitten geweest. Zionisten namen de controle over hen over door leugens te gebruiken over de Joodse holocaust en de ‘Onafhankelijkheidsoorlog’ van 1948.

1) Joden hadden vanwege de Holocaust geen ‘nationaal thuisland’ nodig. In plaats daarvan werden Joden geofferd tijdens de holocaust, zodat zij Israël konden opbouwen . De Illuminati willen het als de hoofdstad van hun Nieuwe Wereldorde. De flagrante maçonnieke symboliek in het door de Rothschilds gebouwde Israëlische Hooggerechtshof is een tip. Israël is ook het fort voor hun invasie in de islamitische wereld.

2) In de “Onafhankelijkheidsoorlog van 1948” kregen de Israëli’s NIET te maken met een tweede Holocaust van bloeddorstige Arabische legers, zoals de Joden wordt geleerd. De oorlog was in feite een brute etnische zuivering van de Palestijnen door zionisten, de ‘Nakba’ (‘Cataclysme’), die doet denken aan wat de nazi’s de joden hebben aangedaan.

Zonder de holocaust zou er geen Nakba zijn geweest, die is uitgegroeid tot een monster dat het hele menselijke ras achtervolgt: de hoax van 11 september en de oorlog tegen de islam en de vrijheid.

(Voor nieuwe lezers: Satans agenten op planeet Aarde zijn de Illuminati, de hoogste trede van de Vrijmetselarij. De Illuminati vertegenwoordigt een langetermijnsamenzwering tegen God en de mensheid, bestaande uit een alliantie van Duits-Joodse bankiers en de aristocratische families van Europa (vooral Engeland) en Amerika. De Illuminati is de kracht achter het Britse en Amerikaanse imperialisme, het nazisme, het communisme, het zionisme, het neoconservatisme, het feminisme en de Nieuwe Wereldorde.)

Ik zal eerst de tweede leugen behandelen.

DE “FONIEOORLOG”

Volgens de Israëlische historicus Ilan Pappe was 1948 een voorwendsel en dekmantel voor de vooraf geplande verdrijving van een miljoen grotendeels weerloze Palestijnen uit hun voorouderlijke huizen, boomgaarden, velden en bedrijven. (” De etnische zuivering van Palestina”, 2006)

De zionistische leiders wisten dat de aangrenzende Arabische staten geen bedreiging vormden. De Palestijnen vluchtten niet vrijwillig, zoals joden wordt geleerd, maar werden verdreven.

De Britten en de VN waren medeplichtig. Met 75.000 aanwezige soldaten lieten de Britten de bloedbaden en plunderingen toe, ondanks hun belofte in de Balfour-verklaring om de Palestijnse rechten te handhaven.

De VN stond aan 600.000 Joden een gebied af met daarin een miljoen Palestijnen, en liet hen over aan de genade van David Ben Gurion, die zei: “Alleen een staat met minstens 80% Joden is een levensvatbare en stabiele staat.” (Pappe, p.48)

Negenentachtig procent van het gecultiveerde land in de door de VN aangewezen Joodse staat was eigendom van Palestijnen. (30)

Generaal Sir John Bagot Glubb, de Britse leider van het (Jordaanse) Arabische Legioen, noemde 1948 ‘een nepoorlog’. Zoals bij de meeste oorlogen werd de uitkomst van tevoren bepaald. De leider van de Arabische strijdkrachten, koning Abdullah van Jordanië, had een geheime deal met de zionisten om slechts symbolisch verzet te bieden in ruil voor de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Bovendien controleerden de Engelsen de Arabische legers en beperkten ze de bevoorrading.

Israël was verre van ‘een groepje verdedigers’, maar had 50.000 soldaten, van wie de helft in het Britse leger had gediend. Het beschikte over een kleine luchtmacht, marine, tanks, pantserwagens en zware artillerie. Tegenover hen stonden de echte ‘propaganda-verdedigers’, misschien wel 10.000 slecht opgeleide en uitgeruste Palestijnse paramilitaire eenheden en vrijwilligers uit de Arabische wereld. (44)

Ondanks de retoriek uit de Arabische hoofdsteden was er nooit enige kans om de Joden de zee in te drijven. De Palestijnen waren passief en onderschatten hun gevaar. Ze hadden onder Ottomaanse en Britse heerschappij geleefd en zouden het op de een of andere manier onder het Joodse regime redden. Veel dorpen sloten ‘niet-aanvalsverdragen’ met de Joden.

In maart 1948 zei Ben Gurion tegen de Joods Agentschap Executive: “Ik geloof dat de meerderheid van de Palestijnse massa’s de opdeling als een voldongen feit accepteert … [ze] willen niet tegen ons vechten.” (61)

Het (Brits gecontroleerde) Arabische Legioen was de enige potentiële echte oppositie. Het werd gebruikt om de zionisten af ​​te weren toen zij hun afspraak niet nakwamen en de Oude Stad van Jeruzalem aanvielen.

De andere Arabische landen waren zo zwak dat de zionisten Zuid-Libanon bezetten en de Arabieren vandaar verdreven. Op 24 mei 1948 klonk David Ben Gurion niet als de leider van een belegerd volk toen hij in zijn dagboek vertrouwde: ‘We zullen een christelijke staat vestigen in Libanon, waarvan de zuidelijke grens de Litani-rivier zal zijn. Transjordanië, bombardeer Amman en vernietig zijn leger, en dan valt Syrië, en als Egypte nog steeds blijft vechten, zullen we Port Said, Alexandrië en Caïro bombarderen. (144)

Ja, de Palestijnen hebben inderdaad enkele konvooien aangevallen en Joodse nederzettingen geïsoleerd, met aanzienlijk verlies aan Joodse levens tot gevolg. Deze aanvallen speelden de zionisten in de kaart, die verzetsdaden altijd afschilderen als agressie en antisemitisme.

ZIONISTISCHE Wreedheden

Ilan Pappe, die Arabisch sprak, interviewde overlevenden in Palestijnse vluchtelingenkampen. Hij vergeleek hun rekeningen met die in de IDF-archieven.

Meer dan 200 Arabische dorpen werden verwoest voordat een gewone Arabische soldaat voet aan wal zette in Palestina. Hun etnische zuiveringsprogramma heette “Plan D”. (82) Er was daarvoor een gedetailleerde inventaris opgemaakt van alle Palestijnse nederzettingen en eigendommen. (Vaak boden de onoplettende Palestijnen gastvrijheid aan de deelnemers aan deze macabere ‘volkstelling’.)

De zionisten vielen ’s nachts Palestijnse dorpen aan en dynamiseerden huizen terwijl de bewoners binnen sliepen. Vervolgens pakten ze mannen tussen de 10 en 50 jaar op en schoten ze neer of stuurden ze naar gevangenkampen. De vrouwen, kinderen en ouderen moesten vertrekken. Uiteindelijk belandden ongeveer 750.000 mensen in vluchtelingenkampen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever of de buurlanden. Er waren veel gevallen van verkrachting en plundering.

In de grote steden als Jeruzalem, Jaffa en Haifa werden de Palestijnse wijken beschoten en werden mensen geterroriseerd en vermoord. In totaal werden 530 van de ongeveer 1000 Palestijnse dorpen fysiek gesloopt. Ongeveer een dozijn steden en dorpen werden ook leeggemaakt. Sommige dorpen hadden economische of persoonlijke banden met de joden gesmeed en waren aan dit lot ontsnapt. Veel van deze ‘deals’ werden door de zionisten niet nagekomen.

Deir Yassin was slecht, maar de gebeurtenissen die zich op 28 oktober 1948 afspeelden in het dorp Dawaymeh tussen Beersheba en Hebron waren nog erger. Ik citeer Pap:

Toen hij zich de volgende dag het dorp binnen waagde, zag de Muktar (Hassan Mahmoud Ihdeib) met afgrijzen de stapels dode lichamen in de moskee – en er lagen er nog veel meer op straat – mannen, vrouwen en kinderen, waaronder zijn eigen vader. …455 mensen werden vermist, waaronder ongeveer 170 kinderen en vrouwen. De Joodse soldaten die deelnamen, maakten ook melding van gruwelijke taferelen, baby’s waarvan de schedels werden opengebroken, vrouwen die in huizen werden verkracht of levend verbrand, en mannen die werden doodgestoken. ..ooggetuigenverslagen die binnen een paar dagen na de gebeurtenis naar het [Israëlische] opperbevel zijn gestuurd.” (197)

DE HOLOCAUST

De dag voordat een Palestijns dorp werd aangevallen, zouden Israëlische politieke officieren (zoals Sovjetcommissarissen) de troepen ophitsen met een lezing over de holocaust. De zionisten gebruikten het ook om zichzelf morele straffeloosheid te bezorgen. De hele wereld keek toe en zei niets.

Maar waren de zionisten zelf gedeeltelijk verantwoordelijk voor de Holocaust? Hebben de zionisten eerst met de Joden gedaan wat ze later met de Palestijnen hebben gedaan?

In 1943 zorgde rabbijn Dov Weissmandl van het Joods Reddingscomité in Slowakije ervoor dat nazi-functionarissen de transporten naar concentratiekampen stopzetten in ruil voor $ 50.000. Ze hielden hen feitelijk tegen terwijl ze wachtten op het geld dat uit het buitenland moest komen.

Weissmandl deed een beroep op het hoofdkwartier van het Zionistisch Joods Agentschap in Zwitserland. Hem werd verteld dat de zionisten “doof moesten zijn voor de pleidooien en kreten die uit Oost-Europa kwamen” om de staat Israël te vestigen.

Onthoud dit: alle bondgenoten hebben veel verliezen geleden, en als we ook geen mensenoffers brengen, hoe kunnen we dan het recht verwerven om aan de vergadertafel te zitten als de territoriale grenzen opnieuw worden vormgegeven? [Israël] Eretz Yisroel zal de enige van ons zijn door met bloed te betalen, maar wat onze directe omgeving betreft, ATEM TAJLU. De boodschapper met deze brief zal u hiervoor geld verstrekken”.

Weismandl interpreteerde de brief als volgt: “De prijs van Eretz Yisroel is het bloed van de mannen en vrouwen, grijze wijzen en wapenkinderen – maar niet UW [zionistische] bloed! Laten we dit plan niet bederven door de Asmogendheden [dat wil zeggen De nazi’s hebben de macht om Joodse levens te redden. Maar voor jullie, [zionistische] kameraden, heb ik een afgesloten auto voor jullie ontsnapping. Wat een nachtmerrie! De zionistische agent ‘diplomaat’ komt naar Tsjechoslowakije en zegt: ”Vergiet vrolijk je bloed, want jullie bloed is goedkoop. Maar vanwege jouw bloed zal het Land (Israël) het onze zijn! (MIN HAMETZAR (p. 92) door rabbijn Michael Dov Weissmandl ZT”L decaan van Nitra Yeshiva)

Als je niet denkt dat deze filosofie de opkomst van het nazisme, het antisemitisme en de Holocaust heeft veroorzaakt, houd je jezelf voor de gek. Het nazisme was een fraude voor het Duitse volk, net zoals het zionisme een fraude voor de joden is. Beiden veranderden goede mensen in koelbloedige moordenaars, pionnen van de ‘Prince of Lies’.

CONCLUSIE

Vandaag gaat de Nakba door in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en langs de scheidingsmuur. Er worden nieuwe nederzettingen gebouwd om de Israëlische aanspraken kracht bij te zetten, als ‘fait accompli’.

De meerderheid van de Israëli’s en hun aanhangers worden geconfronteerd met een moreel ‘fait accompli’. Omdat ze zijn misleid over de holocaust en de ‘Onafhankelijkheidsoorlog’, zijn ze besmet met een morele gruwel. Velen hebben hun leven dienovereenkomstig opgebouwd. Wat kunnen ze nu doen? Dit is de maçonnieke manier. Maak moreel compromissen met mensen.

Als je de verkeerde weg hebt bewandeld, heeft het geen zin te doen alsof het de goede is. Je moet een U-bocht maken en op je schreden terugkeren, hoe eerder hoe beter.

Ik ben van mening dat zionisten de waarheid moeten erkennen en een tweestatenoplossing moeten nastreven, waarbij excuses en genereuze schadeloosstelling aan de Palestijnen worden aangeboden. Er moet een beperkt recht op teruggave zijn.

Ilan Pappe zegt dat de Palestijnen dit zouden accepteren. Pappe is een zeldzame historicus: eerlijk, moedig en moreel in de ware Joodse geest. Hij zegt dat zijn onderzoek de Palestijnse versie van de gebeurtenissen die jarenlang zijn ontkend “volledig rechtvaardigt”. (Toch is ‘Nakba-ontkenning’ nergens een misdaad.)

De Israëli’s moeten een bocht van 180 graden maken voordat ze in de hel branden en de rest van ons meenemen. De Illuminati controleren Israël via Israëlische leiders die vrijmetselaars zijn. Het heeft het Joodse volk al meer dan eens verraden.

Pappe is niet optimistisch. De met voorbedachten rade aanval op Libanon in 2006 was de druppel. Als professor aan de Universiteit van Haifa zag hij hoe zijn milde collega’s de grondgedachte van de regering accepteerden. Ze zijn gevangenen van een satanisch ‘fait accompli’. De Israëliërs zijn nu fanatieker. Pappe verlaat Israël om hoogleraar Geschiedenis te worden aan de Universiteit van Exeter in Engeland.

Er is maar één manier waarop het menselijk ras in vrede kan floreren: door de waarheid te erkennen, hoe belastend of pijnlijk die ook is.

Gerelateerd – Al Jazeera-serie over Palestijnse onteigening – Joden zijn altijd pionnen van bankiersimperialisten

Zionisten hebben niet-zionistische joden verraden voor de Holocaust

De joodse schrijver zegt dat Israël zich bezighoudt met genocide in slow motion

Recent interview met Ilan Pappe door Alan Hart

Hebben de zionisten geholpen bij het plannen van de Holocaust? en Zaten Illuminati-joden achter de nazi’s?

“Zionisme: een samenzwering tegen joden” en “Illuminati-bankiers huurden Hitler in om de Tweede Wereldoorlog te beginnen”

Israeli Reporter schrijft: Israël wil geen vrede

Reacties op “Verdienen Israëlische burgers te sterven?”

David Martin zei (12 oktober 2023):

Dat is over het algemeen een heel goed artikel van Makow, maar ik ben het volkomen oneens met deze passage:

‘Zonder de holocaust zou er geen Nakba zijn geweest, die is uitgegroeid tot een monster dat het hele menselijke ras achtervolgt: de hoax van 11 september en de oorlog tegen de islam en de vrijheid.

Je kunt van Ilan Pappe zelf horen dat de zionistische leiders hun criminele etnische zuiveringsplannen al in de jaren dertig hadden gemaakt. Zie ook de openingsparagraaf van mijn artikel, ‘De bittere vrucht van de Balfour Declaration’.

De meeste mensen beschouwen de staat Israël tegenwoordig als een soort vergelding aan het Joodse volk voor het lijden dat Adolf Hitler en de vreselijke nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ondergaan; het doet er niet toe dat de bevolking van Palestina daar niets mee te maken had. Bijna niemand beseft dat in 1937 al de teerling was geworpen voor het soort verdeling van Palestina dat de Verenigde Naties in 1948 uitvoerden en waaruit de huidige staat Israël voortkwam.

Pappe lijkt, ondanks wat hij aan het begin van zijn opmerkelijke presentatie zegt, ook af te glijden in het verkeerde verband tussen de ‘holocaust’ en wat in werkelijkheid neerkwam op de grootschalige slachting van Palestijnen door hun Joodse, voornamelijk Europese bezetters.

Vanaf het vijftien minuten durende punt waarin hij spreekt over de ‘samenzwering van het zwijgen’ van de westerse vormgevers van de publieke opinie, vertelt hij ons dat die vormgevers er huiverig voor waren om deze recente slachtoffers van de nazi’s in zo’n verschrikkelijk daglicht te plaatsen. Het feit is dat ze toen niet de waarheid vertelden, om dezelfde reden waarom ze ons nu de waarheid niet vertellen. Het was allemaal een kwestie van brute kracht.

www.youtube.com/watch?v=qUDh-jTa3Go

JAMES C zei (12 oktober 2023):

De berichtgeving in de media over deze oorlog, zowel alternatief als MSM, was totaal en absoluut eenzijdig. Maar de oorlog is niet eenzijdig. Wat rondgaat, komt rond. Bij hun overname van Palestina begingen de Joden onuitsprekelijke wreedheden tegen het Palestijnse volk.

Je kunt de details lezen in De verborgen geschiedenis van het zionisme van Ralph Schoenman. En wat het Joodse recht op het land Palestina betreft, het was volledig en absoluut voorwaardelijk: “Als je gehoorzaamt, kun je blijven.” Ze hebben het Oude Verbond nooit gehoorzaamd en werden verschillende keren in ballingschap gedreven. Bijbelse profetie voorspelt dat ze opnieuw in ballingschap zullen gaan (zie Zacharia 14:1-2).

Als je Gods mening over het huidige Jeruzalem wilt, hier is het: “En hun dode lichamen [de twee getuigen] zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk Sodom en Egypte wordt genoemd, waar ook onze Heer werd gekruisigd” (Openbaring 11:8). Er is helemaal niets heiligs aan Jeruzalem. Het wordt vergeleken met Sodom en Egypte, beide symbolen van totale goddeloosheid en verdorvenheid.

anon zei (12 oktober 2023):

Hartelijk dank voor uw artikel waarin u de ware geschiedenis van de criminele acties van het zionistische kartel en de onschuld van het Palestijnse volk uitlegt. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ‘schapen’ van de wereld geïnformeerd worden over de ware feiten van deze situatie. De meeste Amerikanen zijn verbijsterd over de vraag waarom de ‘gekke’ Palestijnse ‘terroristen’ zinloos ‘onschuldige’ Israëli’s vermoorden. Vervolgens staan ​​ze toe dat de criminele Amerikaanse regering miljarden aan wapens en hulp naar Israël stuurt om deze waanzin gaande te houden. Als ze maar de waarheid zouden weten, zou de Amerikaanse hulp stoppen, en dat geldt ook voor alle conflicten in het Midden-Oosten.

Dan zei (30 december 2016):

HOEVEEL lezers weten dat Palestijnen geen staatsburgers van Arabische landen mogen worden, in overeenstemming met Decreet 1547 van de Arabische Liga uit 1959, “om de Palestijnse entiteit en de Palestijnse identiteit te behouden.” Zelfs in Jordanië kunnen ze geen staatsburgers meer worden.

De Palestijnen worden in de hele Arabische wereld geconfronteerd met strenge reisbeperkingen. Ze krijgen geen paspoort en hun reisdocumenten worden slechts door een paar landen geaccepteerd.

Kinderen van Palestijnen krijgen geen staatsburgerschap in hun gastland, wat in strijd is met Artikel 7 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Kortom, de Palestijnen zitten gevangen in Israël, niet door de Joden, maar door de Arabieren en door de westerse globalistische liberalen.

Vraag: WAAROM praten John Kerry en de VN, of Poetin, of IEMAND hier nooit over?

Sid Green zei (30 december 2016):

Ik volgde een keuzevak over de oorlog van 1948 aan de Universiteit van Tel Aviv. De professor introduceerde kalm de dialectiek tussen het IDF-verhaal en het verhaal van Ilan Peppe.

Het werd behandeld als twee gelijkwaardige theorieën. De academische toon in de stem van de studenten en docenten gaf geen enkele aanwijzing dat we daadwerkelijk in Israël waren waar deze gebeurtenissen plaatsvonden.

Op de universiteit leven ze in een zeepbel waar linkse, milde opvattingen worden gekoesterd, maar niemand er iets aan doet. Soms, op momenten van waarheid, zal een professor met een gevoel van urgentie in zijn stem beweren: “Deze universiteit was vroeger het Palestijnse dorp Sheikh Munis!” (gevolgd door stilte). Israëliërs weten wat er is gebeurd, en academisch gezien kunnen ze het toegeven. Wat je zegt over de noodzaak om 180 te doen als je ongelijk hebt, is waar. Als dat paradigma in hun media zou worden aangemoedigd, zou de hele Israëlische bevolking ertoe kunnen worden gebracht zich te bekeren, maar ze worden geleid door een stel kanibalistische satanische kannibalen die zich niets aantrekken van Israëli’s of Joden.

Larry C zei (30 december 2016):

Henry, je zegt wijselijk: “De leugen steelt zielen. Het mobiliseert miljoenen naïeve mensen voor de zaak van Satan.”

Volgens de grote krant van Austin moeten we oppassen voor Trump:

“Wat betreft Trump, die in 2015 de onderscheiding Lie of the Year kreeg voor zijn oeuvre, waren er veel mogelijkheden. Sinds de Tampa Bay Times in 2007 PolitiFact oprichtte, heeft geen enkele andere grote politicus een slechtere staat van dienst op het gebied van nauwkeurigheid, met meer dan 70 procent van zijn claims beoordeelde Meestal Vals, Vals of Broek in brand.” Fake News is PolitiFact’s leugen van het jaar, Austin-American Statesman, 19 december 2016

Imran zei (29 november 2015):

Het is vrijwel zeker dat paus Franciscus probeert een één-wereldreligie te creëren, die wellicht zijn hoofdkantoor in Jeruzalem heeft. Uiteraard met de neutrale betrokkenheid van het Vaticaan en het groeiende conflict met de Arabieren en Israël; er zal een “nieuwe oplossing” worden bereikt om van Jeruzalem een ​​internationale stad te maken, net zoals Washington en Vaticaanstad dat zijn.

Ik zie gewoon geen ‘Groot Israël’ om de hoek. Er zijn te veel uitvallers geweest. Zelfs Luthor of Brainiac zouden niet zo’n complex plan kunnen bedenken om Israël uit te breiden door zich terug te trekken en vervolgens een grote oorlog te lanceren die de grenzen van Israël zou uitbreiden. Het bewijsmateriaal wijst erop dat Israël verder zal worden gekrompen en dat er in de nabije toekomst een grote oorlog zal komen… of een aantal grote. Het is dan vrijwel zeker dat het Vaticaan zal ingrijpen en steun zal krijgen om van Jeruzalem een ​​internationale stad te maken.

En dit is waar de huidige inspanningen van paus Franciscus om een ​​nieuwe één-wereldreligie te creëren kort daarna een rol zouden kunnen spelen.

Derek zei (29 november 2015):

Ik ben het met Gilad Atzmon eens: volledig recht op terugkeer voor Palestijnen; en het hele land is (seculier) Palestina, niet het onwettige Israël. De “Joodse Staat” is onhoudbaar omdat de (supremacistische) religie onhoudbaar is en omdat zij geen legitieme aanspraak op het land hebben. De ‘tweestatenoplossing’ is een non-starter.

Dat is dus één mogelijkheid. Een andere is een korte Eretz Israël (wat duidelijk is waar de ultrazionisten via het Yinon-plan op aandringen) dat gewelddadig zal imploderen onder zijn eigen tegenstrijdigheden en immorele waanzin. Het zou korter duren dan zelfs Hitlers ‘1000-jarige Rijk’! (hoogstens zeven jaar.) Dat lijkt te zijn wat de Revelations-menigte en de islamitische menigte voorzien dat er zal gebeuren.

Er is ook een drang naar een Joods thuisland in Oekraïne. Dat heeft op zijn minst enkele historische wortels, gezien Khazaria. Ondanks hun fanatisme dekt de gemeenschap haar weddenschappen af.

Lynda zei (9 april 2007):

Reactie op Beate (hieronder)

Zoals ze op de blogspot van Maurice Pinay hebben gezegd: ‘Er zijn geen zaken zoals Shoah-zaken’, Beate. De slachtoffers van de Nazi-Holocaust verdienen beter dan de payola van de Schuldindustrie, en dat geldt ook voor iedereen die stierf in de Holocaust van de wereldoorlogen van The Secret Masonry. Ze verdienen het dat de levenden elkaar helpen opgroeien en tot kennis van de waarheid komen. De meeste van uw correspondenten die uw conferentie e-mailen lijken echter in staat te zijn sektarische agenda’s en loyaliteiten opzij te zetten en kritisch te kijken naar de mate waarin hun eigen nationale geschiedenis en religieuze structuren zijn geïnstrumentaliseerd door Het Grote Werk en de Agenda van de Sion. Dynasten / Luciferiaanse Elite.

Ik gebruik de term Sion in de zin van The Protocols: het bloed van Sion, waarmee de engelenbloedlijn wordt bedoeld die zich met vele geslachten heeft verweven: de geslachtslijn van David via Salomon, de Sicambrische Franken, enz. De religie van de wet, de rabbijnse teksten van de Talmoed en de Kabbala identificeren deze mensen. Maar het zionisme van het World Jewish Congress is slechts een van de wezens van hun Agentur.

Hun menselijke offers zijn een van de kenmerken die hen als strikt Luciferiaans bestempelen. En de zionisten doen het voor hun eigen belang, samen met andere volmachten van de Agentur. Bedankt, Henry, voor het citaat dat dit duidelijk maakt:

“…alle bondgenoten hebben veel verliezen geleden en als we ook geen mensenoffers brengen, hoe kunnen we dan het recht krijgen om aan de vergadertafel te zitten als de grenzen opnieuw worden bepaald.”

Hoofdkwartier van het Zionistisch Joods Agentschap in Zwitserland

Dat is echt veelzeggend, nietwaar? Ik kan niet geloven dat de achterban van mensen wier naties en instellingen zijn geïnstrumentaliseerd door de Agentur van de Geheime Metselarij, hier op welke manier dan ook deel van zouden willen uitmaken. Ze moeten worden misleid en geplaagd door

de Leugen, die de Kerk diabolicae fraude noemt en die vermeld wordt in de traditionele rituelen van Paschaltide. Het is duidelijk afwezig in de novus ordo-rituelen van het Antipausdom, een ander wezen van de Geheime Metselarij. Op geen enkel moment is het passender om De Leugen te ontmaskeren dan tijdens Paschaltide.

Confitemini Domino, en roep nomen ejus op. Geef eer aan de Heer en roep zijn naam aan.

Andrew zei over de “Grote Leugen” (8 april 2007):

Ik vind je opener van deze week leuk: ‘Machtiger dan de atoombom, de leugen is het krachtigste wapen van Satan. De bom verwoest alleen maar. De leugen steelt zielen. Het mobiliseert miljoenen naïeve mensen voor Satans zaak [,]” maar misschien zou GROTE LEUGEN juister zijn. Hier is het feitelijke citaat van de Führer uit Mein Kampf: “…in de grote leugen schuilt altijd een zekere kracht van geloofwaardigheid; omdat de brede massa van een natie altijd gemakkelijker gecorrumpeerd wordt in de diepere lagen van hun emotionele aard dan bewust of onbewust.” en daardoor worden ze in de primitieve eenvoud van hun geest eerder het slachtoffer van de grote leugen dan van de kleine leugen, omdat ze zelf vaak kleine leugens vertellen in kleine zaken, maar zich zouden schamen om hun toevlucht te nemen tot grootschalige onwaarheden. komen in hun hoofd om kolossale onwaarheden te verzinnen, en ze zouden niet geloven dat anderen de onbeschaamdheid zouden kunnen hebben om de waarheid op zo beruchte wijze te verdraaien. Ook al kunnen de feiten die dit bewijzen duidelijk in hun gedachten worden gebracht, ze zullen nog steeds twijfelen en aarzelen en blijven denken dat er misschien een andere verklaring is. Want de grove onbeschaamde leugen laat altijd sporen achter, zelfs nadat hij is vastgespijkerd, een feit dat bekend is bij alle deskundige leugenaars in deze wereld en bij iedereen die samenzweert in de kunst van het liegen. Deze mensen weten maar al te goed hoe ze onwaarheid voor de laagst mogelijke doeleinden moeten gebruiken. Want de grove onbeschaamde leugen laat altijd sporen achter, zelfs nadat hij is vastgespijkerd, een feit dat bekend is bij alle deskundige leugenaars in deze wereld en bij iedereen die samenzweert in de kunst van het liegen. Deze mensen weten maar al te goed hoe ze onwaarheid voor de laagst mogelijke doeleinden moeten gebruiken. Want de grove onbeschaamde leugen laat altijd sporen achter, zelfs nadat hij is vastgespijkerd, een feit dat bekend is bij alle deskundige leugenaars in deze wereld en bij iedereen die samenzweert in de kunst van het liegen. Deze mensen weten maar al te goed hoe ze onwaarheid voor de laagst mogelijke doeleinden moeten gebruiken.

Hitler schreef de GROTE LEUGEN toe aan “de Jood”, terwijl Wikipedia en.wikipedia.org/wiki/Big_Lie zegt dat Hitler deze heeft ontwikkeld. Wie kunnen we geloven? De GROTE LEUGEN bestond al voordat Mozes werd geboren, voordat Abraham Ur verliet, rond de tijd dat Satan voor het eerst verscheen in de Hof van Eden, ergens in het moderne Irak. Denk je dat dat allemaal mythologie is? Onze troepen bezetten Irak op deze Paaszondag, terwijl de kleinkinderen van Barbara Bush op paaseieren jagen en minder welvarende kinderen hun papa’s van de Nationale Garde gedag wensen voor hun tweede of derde tournee door het Midden-Oosten. Ik herinner me de slachting van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Palestijnse Nakba in het voorjaar van 1948, maar de Holocaust die ik VOOR ONS zie aankomen, maakt dit Pasen en Pesach mijn meest grimmige ooit. Wat rondgaat, komt rond.

Paulus zei (7 april 2007):

Ik heb een sterk instinct dat op een dag het woord zionisme, vanwege de ergste uitingen ervan, een vies woord zal zijn, zowel onder joden als niet-joden, en dat zionisten hetzelfde lot zullen zien als die verwerpelijke, laffe en weerzinwekkende wezens van de communistische partijen van de Verenigde Staten. Europa dat ooit zo trots het systeem van goelags, massamoord en verplettering van de vrijheid en de menselijke geest verdedigde, maar dat na de Koude Oorlog wordt belasterd, verworpen, werkloos wordt gemaakt en op verschillende manieren wordt neergekeken als een kaste van primitieve idioten, wilden , opportunistische charlatans en rovers.

Een lezer in Europa

Rony (uit Libanon) zei (7 april 2007):

Na het lezen van het laatste artikel: Israëls afdaling in een morele afgrond…

ben ik het volledig met je eens dat het zionisme verre van organisch verwant is aan de joden.

Het is weer een uitvinding van de Illuminati. Zij hebben het zionisme bedacht om meer extremisme te bewerkstelligen en de mensheid te helpen vernietigen.

Wat er vandaag de dag gaande is in Israël en in wat ‘Palestina’ zou moeten zijn, is niets anders dan een poging tot wat een grotere oorlog tussen het zionisme en de islam zou kunnen zijn.

Ik denk dat de leiders in Israël nooit medelijden hebben met het zien van represailles van de Palestijnen of het lijden van slachtoffers onder de Israëli’s. Voor hen is het een demonstratie van de grootste en dodelijkste botsing tussen de twee partijen die vroeg of laat zal plaatsvinden (op een uitgestrekter land). )!.

De NWO-machine orkestreert de agenda min of meer op twee verschillende ritmes, door soms op oorlogen te leunen en andere keren op zoek te gaan naar chantage en hypocriete diplomatieke list.

In beide gevallen beweegt de mensheid zich met stevige stappen richting een duistere toekomst…

Beate zei (7 april 2007):

Beste Osama.

Het is absurd en wreed om zionisten, in plaats van nazi’s,

verantwoordelijk te houden voor de holocaust.

Of de zionisten, die beweren de joodse belangengroep bij

uitstek te zijn, alles deden wat gedaan kon worden om hun broeders te redden, of

dat zij soms prioriteit gaven aan het versterken van hun positie in

Palestina, is een andere vraag. Maar dit soort lastercampagnes

helpen niet echt om een ​​oprechte discussie op gang te brengen. Integendeel.

hartelijke groeten

Beate Zilversmidt

Gush Shalom-team

Bedankt voor je beschaafde toon. Het feit dat u geen commentaar geeft op de “Nakba” spreekt boekdelen.

Henry

Marti zei (6 april 2007):

Hallo Henry, voor iedereen die de tijd heeft genomen om echt naar het zionisme te kijken, wordt het duidelijk dat het niets te maken heeft met joods zijn. Het duurt echter even, maar de tip voor mij was de Eerste Wereldoorlog en de bevestiging voor mij was de Tweede Wereldoorlog.

Zionisten zouden net zo goed buitenaardse wezens uit de ruimte kunnen zijn, omdat ze zo ver verwijderd zijn van alles wat Joods is, laat staan ​​de mensheid. Wij christenen hier in de Verenigde Staten hebben onze eigen zionisten in onze regering en op de kansels. Degenen op de preekstoelen zijn het gevaarlijkst omdat ze zich meer op een vlakke ondergrond bevinden met gewone mensen en John Hagee is het ergste met Jerry Falwell vlak achter hem.

Zionisten zijn altijd de ergste vijand geweest die het Joodse volk ooit heeft gehad en het wordt alleen maar erger, omdat de meeste niet-Joden deze twee niet van elkaar kunnen onderscheiden. Ik loop hier de hele tijd tegenaan. Laten we eerlijk zijn: de zionisten in Israël en de zionisten hier in de staten brengen beide landen naar de rand van de afgrond. Het grote probleem is dat sommige mensen niet gestoord willen worden door de waarheid

lees ook van SOTN gaza is gepland

lees ook van SOTN over oorlogshitsers