20231013 Over waarom slimme mensen domme dingen doen zoals mRNA-injecties nemen

van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Waarom slimme mensen domme dingen doen (zoals mRNA-injecties nemen)

september 21, 2023

Tijdens de lockdowns was ik absoluut verbijsterd over hoeveel van mijn vrienden in de psyop trapten en bezweken voor de massapsychose.

Ik veronderstel dat ik niet verbaasd had moeten zijn. De meesten van hen zijn er immers van overtuigd dat kooldioxide een dringende bedreiging vormt voor het voortbestaan van de menselijke soort en dat fotovoltaïsche panelen, windturbines en lithium-ionbatterijen ons daarvan zullen redden; dat ras een sociale constructie is; dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen echt bestaat; en dat iemand die het voornaamwoord zij/hij gebruikt een vrouw is, schrijft John Carter.

Toch leek het me in dit geval allemaal veel te duidelijk dat het het hele ding opgezet spel was, een hysterische collectieve zenuwinzinking gecultiveerd door een onzalige alliantie van politici die inhalig zijn naar macht en farmaceutische kolossen die inhalig zijn naar geld. Ik bedoel, we hadden de resultaten van de Diamond Princess in maart 2020.

Dit zijn absoluut geen domme mensen. Ik heb het over gepromoveerde wetenschappers, computerprogrammeurs, ingenieurs. In termen van ruwe cognitieve kracht is dit een groep met serieuze paardenkrachten. Dus ondanks het feit dat ze elke andere verplichte absurditeit in de heersende cultuur grotendeels hadden geslikt, bleef ik een naïeve verwachting houden dat ze uiteindelijk tot bezinning zouden komen en zich zouden realiseren dat de gevaren van COVID overdreven waren.

Dat geluk was er niet. De meesten zijn nog steeds niet tot bezinning gekomen. Zelfs enkele maanden geleden bleven maskers een normaal gezicht in professionele omgevingen, en natuurlijk stond de meerderheid plichtsgetrouw, zelfs enthousiast, in de rij voor hun ongeteste gentherapie-injecties. Die, zoals zo velen al voorspelden voor de uitrol, absoluut niets hebben gedaan om iemand te beschermen tegen de Coof of Doom, en die over het algemeen veel meer problemen bleken te geven dan ze waard waren, met al die myocarditis. Velen van hen werden ziek van de injecties. Dat weerhield hen er niet van om er nog meer te nemen.

Een paar dagen geleden had Cremieux een artikel op Twixxor over een recent onderzoek waarin een sterke positieve correlatie werd gevonden tussen cognitieve vaardigheden en de waarschijnlijkheid dat iemand een prik heeft gehaald. Hier is de money plot:

Als ik het goed begrijp, geven de verschillende kleuren verschillende cognitieve vaardigheidsniveaus aan, waarbij rood het laagste en donkergroen het hoogste is. Merk op dat er een vrij gelijkmatige variatie is van laag naar hoog.

Gezien mijn persoonlijke ervaringen kan ik de resultaten van het onderzoek gemakkelijk geloven: in mijn directe omgeving, van degenen die ik beroepsmatig ken, ken ik precies één andere persoon die de injectie heeft afgewezen.

Cremiuex’ conclusie van het onderzoek: slimme mensen laten zich vaccineren, dus is het slim om te vaccineren. Ik wil Cremiuex hier niet afkraken, want ik vind dat hij uitstekend werk levert: hier is een geweldig interessante diepgaande duik in de vroege popularisering van gezinsplanning en de verwoestende invloed die dit had op de totale vruchtbaarheid, die absoluut de moeite waard is om te lezen als u geïnteresseerd bent in de drijvende factoren achter de depopulocalyps en manieren om onze maatschappelijke onvruchtbaarheid terug te draaien. Maar, dat gezegd hebbende: ik denk dat Cremiuex het bij het verkeerde eind heeft. Het is niet omdat slimme mensen iets doen, dat het ook slim is om iets te doen.

Het is echter wel een populaire heuristiek, ook onder intelligente mensen. “Slimme mensen doen dit, dus als u slim wilt zijn, moet u het ook doen!” is in de praktijk een zeer effectief argument om het gedrag te manipuleren van mensen die zich als slim identificeren.

Neem God als eenvoudig historisch voorbeeld.

Binnen de Westerse beschaving was tot voor kort vrijwel iedereen christen. De intelligentsia bestond echter meestal uit de meest vrome christenen: lange tijd was de kans groot dat u uw carrière binnen de kerk maakte, als u ook maar enig intellectueel inzicht had.

Sinds ongeveer de laatste eeuw is dit omgekeerd: slimme mensen zijn over het algemeen vaker atheïst.

Als u vijfhonderd jaar geleden geboren was, zou het argument zijn: slimme mensen geloven in God, dus is geloven in God het slimste om te doen. Nu is het argument: slimme mensen geloven niet in God, dus is het slim om niet in God te geloven.

Dus welke groep slimme mensen heeft gelijk?

Wetenschapsmensen zouden waarschijnlijk zeggen dat de hedendaagse groep de groep is die gevolgd moet worden, omdat ze dankzij De Wetenschap toegang hebben tot meer informatie over de natuurlijke wereld, wat bewezen heeft dat God niet bestaat (dat is een beetje kort door de bocht: het meer voorzichtige argument is dat we meer kunnen verklaren zonder een beroep te doen op goddelijke tussenkomst dan we voorheen konden, met de veelbelovende aanname dat toekomstige wetenschappelijke vooruitgang de ruimte voor goddelijkheid asymptotisch zal reduceren tot de nulverzameling). Dat is natuurlijk onzin: het al dan niet bestaan van God is niet iets waar de empirische wetenschap zich mee bezig kan houden, zelfs niet in principe. Wat betreft het oplossen van die vraag zijn we niet dichterbij dan tweehonderd, tweeduizend of tweehonderdduizend jaar geleden.

Theïsten zouden heel goed kunnen antwoorden dat er bewijs is dat we de laatste paar eeuwen duidelijk dommer zijn geworden, door te wijzen op onderzoeken naar reactietijden (die correleren met de algemene intelligentiefactor g) of bijna elke literaire passage uit een populaire roman uit de 18e of 19e eeuw, die steevast geschreven zijn met een niveau van syntactische verfijning dat hedendaagse doctoraalkandidaten met moeite kunnen volgen. De slimme mensen van vroeger waren slimmer dan de slimme mensen van nu, zouden theïsten kunnen zeggen, dus de oudere groep slimme mensen is degene die gevolgd moet worden.

Het is duidelijk dat één van deze groepen slimme mensen het mis heeft. God bestaat of hij bestaat niet. Maar “wat geloven slimme mensen over God” is geen redelijke heuristiek om te gebruiken bij het onderzoeken van het al dan niet bestaan van de Almachtige. Ik ga die eeuwige vraag hier niet aan de orde stellen. Het enige dat het bovenstaande voorbeeld aantoont, is dat slimme mensen in een bepaalde maatschappelijke context over het algemeen geneigd zullen zijn om te geloven wat op dat moment sociaal aanvaardbaar is om te geloven, en bovendien zullen ze geneigd zijn om dat hartstochtelijker te geloven dan de meer intellectueel gemiddelde leden van de bevolking.

Voor inwoners van een rationalistische beschaving die logisch redeneren als de beste weg naar de waarheid beschouwt, kan dit vreemd lijken. Intelligente mensen zijn beter in redeneren, de waarheid wordt het meest effectief begrepen via de rede, dus is het waarschijnlijker dat intelligente mensen de waarheid bereiken. Toch?

Nou.

Niet echt.

Intelligentie komt eigenlijk gewoon neer op het vermogen om zinvolle patronen uit informatie te halen. Hoe sneller dit kan, hoe complexer de patronen die kunnen worden onderscheiden, hoe hoger de intelligentie. In de regel betekent dit dat intelligente mensen in staat zijn om sneller te leren, omdat leren zelf in wezen een proces van patroonherkenning is waarbij het betekenisvolle wordt geabstraheerd van het betekenisloze en daarom gemakkelijker wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik. Vandaar dat “gekristalliseerde intelligentie”, de som van de informatie die iemand in de loop van zijn leven heeft verworven, meestal een redelijke richtlijn is voor hoe intelligent iemand is. Vroege IQ-tests steunden om deze reden in grote mate op kennistests, totdat onderzoekers zich realiseerden dat deze maatstaf onbruikbaar was voor interculturele vergelijkingen, inclusief vergelijkingen van subculturen die een verschillende toegang tot onderwijsmateriaal hadden, waarop ze uiteindelijk genoegen namen met patroonherkenningstests als objectieve maatstaf.

Het komt erop neer dat slimme mensen beter zijn in het opnemen van informatie.

Wat gebeurt er als de informatieomgeving verzadigd is met onzin?

GIGO. Garbage in, garbage out. De meeste mensen absorberen de onzin net zo gemakkelijk als de juiste informatie, en de slimmeriken doen dit efficiënter dan de minder intelligenten. Er zijn hier wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Als de onzin echt overduidelijk onzin is, in sterke tegenspraak met het bewijs van de zintuigen, zullen mensen het waarschijnlijk minder snel opnemen. Als er echter geen echte empirische test is – veel van de metafysica, bijvoorbeeld – dan is dit niet van toepassing en zijn de enige overgebleven tests “is dit logisch coherent” en “zullen mensen mij mijden als ik dit wel/niet denk”. Het is heel goed mogelijk om grote torenhoge bouwwerken van uitgebreide logisch coherente absurditeit te bouwen op fundamenten van moeilijk op te sporen onzin, wat betekent dat de laatste, sociale test in de praktijk vaak de test is die wordt toegepast. Inclusief door zeer intelligente mensen, die tenslotte zeer goed in staat zijn om de ingewikkelde nuances van de bullshit-torens te beheersen, terwijl ze net zo neurotisch zijn over maatschappelijke aanvaardbaarheid als ieder ander … zo niet neurotischer over maatschappelijke aanvaarding, aangezien hun hoogontwikkelde patroonherkenningsvermogen betekent dat ze in staat zijn om na te denken over de waarschijnlijke gevolgen voor hun carrière, hun paringsvooruitzichten en uitnodigingen voor modieuze feestjes als ze sociaal onaanvaardbare dingen zeggen.

Is dit gewoon de midwit meme?

De grug-hersenen missen het intellectuele inzicht om informatie snel op te nemen, wat pervers genoeg juist een voordeel is wanneer de informatie-omgeving gedomineerd wordt door bullshit-torens. Grug gaat af op zijn instinct en rationaliseert die instinctieve conclusies vervolgens met alle onzin die hij tegenkomt. Het maakt niet uit of het 5G-gedoe waar is of niet: het is gewoon een rechtvaardiging om niet geprikt te worden, wat (voor zover dat de juiste beslissing is) de 5G samenzweringstheorieën functioneel waar maakt. De zeer intelligente tovenaarshersenen zijn opmerkzaam genoeg om de onzin van de funderingen van de toren te herkennen, en kunnen daarom zien dat de toren structureel niet deugdelijk is, en niet echt de moeite en het gevaar van het beklimmen waard is. De achterlijke dwerg is net slim genoeg om zijn weg te vinden in de onzin-toren, maar te dom om te zien dat het onzin is, en klimt daarom helemaal naar de onstabiele top waar hij de vreselijke gevolgen plukt.

Hoe amusant het ook is, zoals de studie naar cognitieve vaardigheden en enthousiasme voor de ongelooflijke injectables suggereert, de meme van de midwit geeft waarschijnlijk niet de onderliggende dynamiek weer die aan de basis ligt van de hoge mate van gebruik onder de hoogintelligente mensen.

Wat dan wel?

De propaganda voor vaccinatie is nu al een paar decennia absoluut meedogenloos. De partijlijn is geweest dat elke vorm van scepticisme ten opzichte van niet alleen vaccinatie als concept, maar zelfs de productveiligheid van een specifiek vaccin, een indicator is voor anti-wetenschappelijk obscurantisme. Iedereen weet dat Andrew Wakefield een kwakzalver was omdat hij beweerde dat het mazelen-, bof- en rubellavaccin een oorzakelijk verband had met de autisme-epidemie, wat helemaal het bewijs is dat alle vaccins veilig en effectief zijn. Dat geldt ook voor producten die absoluut niet als vaccins beschouwd zouden worden, totdat de definitie van “vaccin” veranderd werd. Als u dat definitorische handigheidje opmerkt, of als u ook maar enige andere vraag stelt over de testprotocollen, wettelijke aansprakelijkheidsovereenkomsten, biodistributie, biopersistentie of immunogeniciteit van de mRNA-injectables, identificeert u zich als een wollige, knapperige mueslimama die waarschijnlijk kristallen onder haar kussen bewaart om de trilling van haar aura af te stemmen op de hemelse frequentie die uitgaat van het Galactisch Centrum, zodat ze in psychisch contact kan blijven met haar Pleiadische ruimte-engelen. Met andere woorden, “aarzelen over vaccins” zorgt ervoor dat u als krankzinnig wordt gebrandmerkt en dat u wordt uitgelachen omdat u dom bent. Slimme mensen worden niet graag uitgelachen omdat ze dom zijn. Het is extreem belangrijk voor hen dat andere slimme mensen over hen denken als slimme mensen, omdat slim zijn centraal staat in hun identiteit.

Nog afgezien van de reputatieschade die u riskeert door ook maar een moment te aarzelen voordat u een gentherapieserum in uw bloedbaan laat lopen, waren er de professionele gevolgen. Slimme mensen werken over het algemeen binnen de beroeps- en managementklassen. Ze worden goed betaald voor hun intellectuele arbeid ten behoeve van de instellingen, en door de injectie te weigeren riskeerden ze hun comfortabele baan te verliezen. Zelfs als hun werkgever geen vaccinatieplicht had, zouden ze (mogelijk) reisbeperkingen opgelegd krijgen, wat – gezien de aard van veel van hun functies – een aanzienlijke professionele belemmering zou kunnen zijn.

Institutionele afhankelijkheid is een belangrijke factor. De levensstijl die mogelijk wordt gemaakt door hun goedbetaalde diensten is voor velen een vergulde kooi. Een inkomen van zes cijfers klinkt als veel, maar wanneer u een hypotheek hebt genomen voor een huis van een miljoen dollar in een buitenwijk met goede privéscholen voor uw 1,5 kinderen, u leningen hebt afgesloten voor uw postdoctorale opleiding van honderdduizend dollar en een paar Teslas van honderdduizend dollar, en u gewend bent geraakt aan alles wat van de vrije uitloop komt, biologisch en ambachtelijk van de boerderij naar de tafel, dan is er niet veel speelruimte in het huishoudbudget, vooral niet als u volgende zomer die week in Italië wilt doorbrengen. Als u uw baan verliest, loopt u het risico dat u alles kwijtraakt en naar het woonwagenkamp wordt vervoerd, waar u er nog slechter aan toe bent dan de woonwagenbewoners omdat hun methgebruik waarschijnlijk goedkoper is dan uw aflossingsvrije studielening. Een nieuwe baan is helemaal niet gegarandeerd, vooral niet als u uw oude baan bent kwijtgeraakt omdat u iets ongemanierd hebt gedaan, zoals het weigeren van een medische behandeling die oma kan redden vanwege die anti-wetenschappelijke rechtse samenzweringstheorieën waaraan u geloof hechtte. Professionele vakgebieden zijn meestal klein, er wordt over gepraat en de HR-dames praten. Een carrière is niet hetzelfde als een baan: die is veel moeilijker te krijgen en veel moeilijker te vervangen.

Dus, wat ze privé ook dachten over de mRNA-behandelingen, veel van de cognitief begaafden zouden de sociale, professionele en economische gevolgen van een weigering bekijken en berekenen dat de beste optie was om gewoon te gaan zitten en hun mouwen op te stropen. Hoewel de meeste professionals die ik persoonlijk ken behoorlijk enthousiast waren over de injecties, ken ik er ook verschillende die ze ondanks persoonlijke bedenkingen toch namen, juist vanwege dergelijke overwegingen.

Maar hoe zit het met degenen die er niet in meegingen?

Aan de lage kant van de intellectuele schaal zijn zorgen over de reputatie niet zo dringend: zij hebben geen reputatie te beschermen, want het kan niemand echt iets schelen of serveersters denken dat de aarde plat is of dat Uber-chauffeurs ervan overtuigd zijn dat 9/11 een klus van binnenuit was. Zorgen over werk zijn niet zo dringend: voor degenen die vastzitten in de gig-economie, low-end dienstverlenende banen en dergelijke, is het geld altijd krapper maar is de drempel om een nieuwe baan te krijgen net als de oude veel lager, terwijl aan de andere kant sociale diensten een inkomen bieden dat vergelijkbaar is met wat u kunt verdienen met het werken in dergelijke banen. Zorgen over reizen zijn niet zo dringend: ervan uitgaande dat ze het zich kunnen veroorloven, reizen ze misschien één of twee keer per jaar voor vakantie, maar met uitzondering van vrachtwagenchauffeurs die lange afstanden afleggen, reizen ze meestal niet voor hun werk. Al met al waren de gevolgen van het afwijzen van de prik veel kleiner voor dit cohort.

Aan de bovenkant van de cognitieve schaal, waar de druk veel groter was, had het weigeren van de prik niets te maken met intelligentie, maar alles met karakter. Het betekende dat men zich op zijn gemak moest voelen om een tegendraadse houding aan te nemen tegenover zowel de overweldigende meerderheid van zijn collega’s als zijn werkgever, waarbij men niet alleen zijn baan, maar ook zijn carrière op het spel zette. Het betekende dat je alles waar je voor gewerkt had moest afwegen tegen je buikgevoel dat er iets niet klopte aan het niet-vaccin, en dat je bereid moest zijn om niet alleen op je buikgevoel te vertrouwen, maar zelfs zo ver dat je bereid was om je hele leven van training, opleiding en professioneel succes overboord te gooien. Natuurlijk was het niet helemaal een intuïtieve beslissing: er was, en is, een heel ecosysteem van open source analisten en onafhankelijke media die kritisch onderzoek deden naar het veiligheidsprofiel en de medische werkzaamheid van de mRNA-prikken … maar veel van deze analisten zijn anonieme mensen, en die gemeenschap was in de minderheid door de overweldigende consensus van de medische beroepsgroep dat de prikken een goed idee waren, gesteund door de overweldigende consensus van de samenleving dat de medische gevestigde orde in wezen betrouwbaar was. Wie gaat u geloven, John Hopkins en het CDC of een of andere schizo die Tweet-draden schrijft?

Het zou fascinerend zijn om een onderzoek te zien naar het gebruik van vaccins, niet alleen gesorteerd op cognitieve vaardigheden, maar ook op persoonlijkheidskenmerken zoals het OCEAN-model met vijf factoren. Ik denk dat een hoge Openheid, lage Consciëntieusheid, lage Sympathie en laag Neuroticisme sterkere voorspellers van weigering zouden zijn dan IQ (Extroversie zou neutraal zijn, vermoed ik). Het onderzoek dat de aanleiding vormde voor dit bericht keek wel naar persoonlijkheid, maar het was niet het OCEAN-model, en de exacte methode die het Zweedse leger gebruikte om ‘persoonlijkheid’ te evalueren is niet helemaal duidelijk. Volgens het artikel bundelde de onderzochte “persoonlijkheidsvariabele” “hoge emotionele stabiliteit, doorzettingsvermogen, socialiteit, bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en het vermogen om initiatief te nemen”. Socialiteit” klinkt voor mij als aangenaamheid, hoewel het ook extraversie zou kunnen meten, terwijl “doorzettingsvermogen” zou kunnen lijken op gewetensvolheid, net als “bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen”. Interessant is dat het onderzoek opmerkt dat het controleren voor persoonlijkheid de correlatie van vaccin-gebruik met cognitieve vaardigheden aanzienlijk vermindert, waarbij opleiding ook een aanzienlijke rol speelt.

Het is opmerkelijk dat juist op de tegenovergestelde uiteinden van deze eigenschappen sterk geselecteerd wordt in onze academische instellingen, waarschijnlijk intensiever dan op intellect: lage Openheid, hoge Consciëntieusheid, hoge Sympathie en hoog Neuroticisme hebben allemaal een sterke voorkeur. Die combinatie van eigenschappen leidt tot een intellectuele gemeenschap die veel meer waarde hecht aan conformiteit dan aan waarheid. Wanneer de meerderheid van de intelligente mensen in de wereld geaccultureerd zijn in een systeem dat gehoorzaamheid boven waarachtigheid stelt, is kijken naar wat de slimme fractie doet misschien geen goede leidraad voor echt slim gedrag. Het kan zelfs precies het tegenovergestelde zijn.

Ik ben de afgelopen weken behoorlijk stil geweest, en ik wil iedereen bedanken voor hun geduld, vooral mijn lankmoedige betalende abonnees, die zich waarschijnlijk zitten af te vragen waar ze deze man in godsnaam geld voor geven als hij toch niets gaat schrijven. Het zou leuk zijn als ik een goed excuus had, zoiets als “ik ben ziek geweest”, maar eerlijk gezegd is het gewoon een writer’s block. Ik heb aan verschillende lange essays gewerkt, over onderwerpen variërend van UAP’s tot de vraag wat er gedaan moet worden aan de bestuurlijke staat, maar niets voelde echt klaar om te publiceren. Ik wil uw inbox niet bombarderen met halfgeschreven essays van lage kwaliteit. Dat gezegd hebbende, heb ik me een beetje schuldig gevoeld over mijn trage productie van de afgelopen maanden, vooral omdat een paar van jullie contact met me hebben opgenomen. Iets wat overigens ook ongelooflijk ontroerend was.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Lees ook van hem bij Frontnieuws: voor hen die alles hebben doorstaan

Ter ere van de kleine, selecte groep die alles heeft doorstaan – Gideons Leger

Als u de oorlog hebt overleefd die de afgelopen drie jaar tegen ons is gevoerd, zal dit stuk u opbeuren.

januari 27, 2023

“Zo bracht hij het volk naar het water; en de HEERE zei tot Gideon: Een ieder die met zijn tong van het water likt, zoals een hond likt, die zult gij bij zichzelf zetten; evenzo een ieder die zich op zijn knieën buigt om te drinken.”

De inspiratie voor dit stuk heb ik te danken aan Grant Smith, die deze metafoor voor het eerst in een andere context aan mij voorlegde. Ik hoop dat dit essay hem aanzet tot het delen van zijn eigen zeer interessante gedachten over dit thema, schrijft John Carter.

Het zijn een paar zware jaren geweest.

Zonder enige waarschuwing buiten die paar van ons die op het scherm loeren om de onbewuste geest van het internet in de gaten te houden, ging de planeet in lockdown onder dreiging van een ongekende pandemie.

We weten allemaal wat er is gebeurd. Ik zal het hier niet herhalen. Het is bijna saai om er nu over te praten. We weten allemaal dat het allemaal nep en stom was, de moeder van alle psychologische operaties. De wereld werd afgesloten, en we werden opgesloten in onze huizen – in sommige gevallen letterlijk, in de meeste gevallen als een voldongen feit, omdat alles wat de moeite waard was om naartoe te gaan, was opgesloten en ingepakt met waarschuwingstape. Sociale afstand in eenzame opsluiting, onze toestellen werden gebruikt om een eindeloze doemscenario van paniekporno in onze optische zenuwen te voeren, waardoor onze neocortex werd uitgeschakeld en we werden overgeleverd aan de genade van de push-eenheden en de teams voor gedragsinzicht die aan onze hagedissenhersenen rukten ten dienste van een wereldwijd crimineel netwerk van would-be technodeities met mantieten en een afschuwelijk gevoel voor mode.

We zijn getest als nooit tevoren.

En toch, ondanks dit alles, hebben sommigen van ons weerstand geboden. Bad cat verwoordde het goed:

Ze gooiden alles wat ze hadden naar ons. Elke smerige psychologische truc, elke vorm van achterbakse emotionele manipulatie, elk verachtelijk instrument uit de sociopathische gereedschapskist van de sociaal ingenieur.

De meeste soorten trapten erin. Ze geloofden alles en raakten diep in paniek. Velen zijn er nog steeds niet uitgekomen. Tot op de dag van vandaag zie je mensen alleen rijden met maskers op, die ze ongetwijfeld zullen blijven dragen tot er genoeg plastic vezels in hun longweefsel sijpelen vanuit hun levensreddende gezichtsfilters dat ze sterven aan COPD. De meesten zijn enigszins bij zinnen gekomen, maar ze staan nog steeds massaal in de rij om hun arm vol magisch wetenschapssap te bemachtigen.

De gevolgen van dat massale experiment in horizontale genoverdracht worden nog steeds uitgewerkt. Ze zien er niet goed uit. De afschuwelijke implicaties beginnen door te dringen tot de proefpersonen van de globalisten, en de stemming wordt lelijk. Zoals het hoort.

Ondertussen hebben degenen die het meest uitgesproken waren in hun steun voor het injecteren van de hele menselijke soort met een nieuw genetisch brouwsel, die eisten dat dit werd gedaan of mensen het nu wilden of niet omdat omijngod er is een virus wil iemand alsjeblieft aan de oude mensen denken! hun psyche in real time verbrijzeld door cognitieve desorganisatie die als een pikhouweel door hun zelfbeeld als de slimste brave jongetjes en meisjes in de kamer slaat, en de nare realiteit dat ze het mis hadden, over alles … terwijl die vreselijke, ultra-extreem-alt-rechtse QAnon samenzweringstheorie-gelovende desinformatie verspreidende haatzaaiende seksistische vrouwenhaters racistische homofobe epistemologische terroristen het, nou ja, je weet wel, correct hadden.

Het is prachtig om te zien hoe de vleiers van het midwit-regime sputteren en kortsluiten, een glanzend streepje zilver rond een zeer donkere en zeer bedreigende wolk.

Het punt dat ik hier echter wil maken, is dit:

Als u dit leest, is de kans groot dat u tot die kleine, selecte groep behoort die het allemaal heeft doorstaan.

U weerstond de propaganda om bang te zijn voor het virus en naar buiten ging.

U weerstond de sociale druk om overal een masker te dragen en u ademde vrij en glimlachte.

U weigerde vooral de prik.

Ze probeerden u om te kopen met geld, loten en gratis hamburgers. U zei nee.

Ze probeerden u te beschamen. Zeker, u loopt misschien geen risico op de Covid Doom, maar denk aan oma. Denk aan dikke mensen. Denk aan kinderen met immuniteitsproblemen.

U zei nog steeds nee.

Ze verboden u restaurants, live muziek podia, internationale reizen.

Toch weigerde u nog steeds.

Uw vrienden en familie, verloren aan de psycho-tovenaars, verstoten u.

Toch hield u voet bij stuk.

Ze kwamen voor jullie banen, carrières waar jullie je hele leven in geïnvesteerd hadden. Velen van u gaven op dat moment toe, zoals u dat ook zou doen als u gezinnen had waarvan de veiligheid afhing van uw salaris, en u kreeg de injectie onder protest; degenen onder u die dit deden, hebben een speciaal soort respect verdiend, want er schuilt een heldendom in het nemen van een slokje van de gifbeker wanneer de kwade hertog heeft gedreigd uw kinderen op straat te zetten om te verhongeren.

Toch weigerden velen van u.

“Doe wat u wilt,” zei u tegen de zwarte tovenaars en hun horde misvormde kobolden, “sluit me op zoals u wilt, verban me zoals u wilt, verarm me zoals u wilt, vermoord me zelfs zoals u wilt. Niets wat u kunt doen zal mij doen gehoorzamen.”

U begreep de essentie van vrije wil, de fundamentele leugen waarop tirannie is gebaseerd. Als je bereid bent alles op te geven, is er niets wat een would-be tiran kan doen om naleving af te dwingen.

“Kniel, of het zal je hoofd zijn.”

“Neem het dan.”

De tiran kan dan uw hoofd nemen, maar hij heeft u niet kunnen en kan u niet dwingen te knielen.

Misschien begreep u dit zonder dat het u was verteld. Misschien las u de Stoïcijnse filosofen, of werd u geïnspireerd door de christelijke heiligen. Misschien bent u gewoon eigenwijs. Hoe dan ook, nu u dit heeft meegemaakt, begrijpt u deze fundamentele wet van de schepping op het diepste niveau dat alleen ervaring kan brengen.

Het is onmogelijk om de vrije wil te compromitteren van een entiteit die weigert dit te laten doen. Ze moeten ermee instemmen; ze moeten het toestaan. Als ze dat niet doen, is er niets wat u of iemand anders eraan kan doen.

Dus nu bent u hier.

U bent getest zoals weinigen ooit getest zijn.

Wij allemaal, maar de meesten van ons zijn tekortgeschoten. Zoals bad cat zei, het is geen schande om te zakken voor een test met een slagingspercentage van 10%.

Maar er is glorie in het slagen, en ik wil dat u zich even in die glorie koestert, want u behoort nu tot de uitverkorenen.

Nu u door dit zuiverende inferno bent gegaan, kent u uw innerlijke kracht van geest met zekerheid. Voordien had u misschien vermoed, of gehoopt, dat uw ziel van zo’n keiharde legering was gemaakt, maar u kon het niet weten.

Nu wel.

Misschien moeten we de tirannen bedanken voor het stelen van deze jaren uit ons leven; zij hebben ons immers gemaakt tot wat we nu zijn. Persoonlijk denk ik dat we ze moeten bedanken met galgen en boeien, maar ik ben van de oude stempel.

In ieder geval bent u niet de enige.

Kijk eens rond op het slagveld, bezaaid met gevallenen en overvol met geknielden in overgave, en zie al diegenen die nog fier en uitdagend overeind staan te midden van het bloedbad en de lafheid.

Dat zijn nu uw broeders en zusters in Gideons leger.

Jullie zijn zeker een bont gezelschap van vagebonden. We putten allemaal onze wil tot verzet uit verschillende bronnen.

Sommigen zijn alethiologen – wetenschappers van de geest voor wie wetenschap niet louter een beroep is, een geheel van kennis, een reeks procedures en methoden, of in het ergste geval een hol en cynisch spel van status zoeken, maar een gepassioneerde toewijding aan het licht van de waarheid en de rede waarvan de strijdkreet is et pur, si muove. Hun minachting voor de doorzichtige leugens en naakte verzinsels van de valse wetenschappers voedde hun verzet, terwijl hun eigen scherpzinnige helderheid in gegevensanalyse en scenario-extrapolatie een essentiële dienst bewees door de rest van ons er voortdurend aan te herinneren dat wij niet gek zijn, maar alle anderen.

Sommigen zijn mystici – de hippies en reiki-genezers, de acupuncturisten en astrologen, de tarotkaartlezers en sjamanen, de samenzweringsschizo’s die raaskallen over zelfassemblerende nanobots in onze bloedbanen en zieltogende 5G-antennes. Hun intuïtie leidde hen door dit cognitieve slagveld, en leidde hen naar de juiste antwoorden om redenen die zij zelf vaak niet kunnen verklaren, redenen die voor anderen klinkklare onzin lijken … maar toch werden zij naar het juiste antwoord geleid.

Sommigen zijn kikkers – de rechtse dissidenten, de vitalistische bodybuilders, de Nietzscheans en anarchisten en gewapende libertariërs, de civnat tradcaths en neopagan ethnonats, de losse online koryos van mannen in wie al jaren iets oerwoudachtigs en woests in opstand komt tegen het verdovende middel van het digitale longhouse. Zij hebben al lang geleden geleerd dat de bedrijfsmedia liegt, de staat liegt, de grote kerken liegen en de gekaapte academie het meest liegen. Zij hadden geleerd wantrouwig te zijn, te vertrouwen op de oude instincten die zij zo lang hadden gereactiveerd, en hielden stand zelfs toen prominente beïnvloeders uit hun eigen netwerken zich aansloten bij de vijand.

De meesten zijn gewoon gewone mensen – vaders en moeders, zonen en dochters, arbeiders en studenten die om welke reden dan ook Nee zeiden en zich daaraan hielden.

Ongeacht de branche of het onderdeel, u bent nu een van hen.

Een van de uitverkorenen.

Een van de zeer, zeer weinigen die werden getest en sterk werden bevonden.

Een van de hoofden van de Hydra.

Ingelijfd, of u wilt of niet, in Gideons leger.

De vraag is nu wat er komt.

Wereldoorlog COVID is in wezen voorbij. Het was een gelijkspel; de vijand kreeg zijn product in miljarden armen, maar werd gestopt kort voor de volledige overwinning, viel terug, en zal het waarschijnlijk niet opnieuw proberen. In werkelijkheid ligt hun oorlogsmachine op haar gat; de winst die zij hebben geboekt is ten koste gegaan van een enorme hoeveelheid onherroepelijk vernietigd sociaal kapitaal, waardoor de ratel van verloren geloofwaardigheid in de hoofden van hun slachtoffers onomkeerbaar is doorgedraaid. De gênante clownshow die zojuist in Davos plaatsvond is daar een teken aan de wand. Ze kletsen tegen elkaar alsof hun plannen nog steeds aannemelijk zijn, zelfs terwijl ze zich verbergen achter linies van soldaten van twijfelachtige loyaliteit en zichzelf proberen af te leiden met hun duizenden sekswerkers.

Davos Man is gedaan, hij heeft het alleen nog niet aan zichzelf toegegeven.

De echte vraag is: wat doen we?

Want we zijn nu een leger. Zonder leider en zonder centrum, ja; minder als een Romeins legioen, en meer als een zwerm Zeevolkeren. Maar niettemin een leger.

Wat doen we met een leger van miljoenen zielen, gesmeed uit geestelijk staal?

Wel.

De wereld is ziek en gebroken.

Door haar te breken, hebben zij die haar gebroken hebben, het Mandaat van de Hemel verloren.

Ze zijn niet langer geschikt om te regeren.

Hoe langer we doen alsof ze dat wel zijn, hoe gebrokener de wereld zal worden.

Misschien ligt het aan mij, hoewel ik denk van niet, maar ik denk dat het tijd wordt dat het Leger van Gideon in de aanval gaat.

De Azteken geloofden dat als zij de harten van de slachtoffers niet uitsneden, de zon niet zou opkomen. Zo ver zou ik niet gaan, maar ik vind wel dat u dit bericht moet delen.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Lees ook van Frontnieuws hoe je als covid gevacineerde schade kunt herstellen