Over Christenen en heidenen in de talmoed

De babylonische talmoed bevat alles voor haat en discriminatie ( zonder reden, tegen niet-joden) .

De basis talmoedische leer omvat meer dan de leer over een “superras” complex. Het is een “enige” rasconcept. De niet-jood is dus een dier, heeft geen eigendomsrechten en geen wettelijke rechten onder welke regels dan ook. Alle leugens, steekpenningen of “schoppen” die nodig zijn om niet-joden onder controle te krijgen, zijn legitiem. Er is maar één “zonde” en dat is alles wat niet-joden niet bang zal maken en het dus voor de joodse “mensen” moeilijker maakt om ze onder controle te krijgen. “Melk de heidenen uit”, is de talmoedische regel, maar raak niet zo “gevangen” dat de joodse belangen in gevaar komen.

Christenen ( die grote waarde hechten aan de bijbel en de woorden van Jezus) zijn heidenen en dat wordt gezegd door heidenen die lucifer aanbidden en alles op zijn kop zetten.

Onder “heidenen” vat de joodse encyclopedie de farizeeër-talmoedistische houding samen als : “De farizeeën waren van mening dat alleen Israëlieten mannen zijn … en dat heidenen niet als mannen, maar als barbaren beschouwd moesten worden.” En zij die zich joden noemen en het niet zijn hebben onze maatschappij ondermijnd en barbaars gemaakt met hulp van willige dienaren. Laat dat even tot je doordringen.

De bijbel wordt schaamteloos misbruikt en opzettelijk verkeerd gehanteerd en geïnterpreteerd. Mozes wordt bijvoorbeeld expres verkeerd uitgelegd als zijnde dat zijn woorden alleen voor de Israëlieten zouden gelden hoewel dat niet waar was. Hij leerde keer op keer dat de vreemdeling op dezelfde manier moet worden behandeld als de “thuisgeborenen”, of de Israëlieten: “de vreemdeling die bij u woont, zal u zijn als iemand die onder u is geboren, en u zult hem liefhebben als uzelf; want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte … Gij zult geen ongerechtigheid doen in het oordeel, met de el in gewicht of in maat. ” (Lev. 19, 34 ) “Heb daarom de vreemdeling lief …”(Deut. 10, 9 ) “Eén wet en één manier zal voor u zijn, en voor de vreemdeling die bij u verblijft. ( Numeri 9,14 en 15, 29)

Houd in gedachten dat de mondelinge wet, of de tradities van de farizeeën, zoals vastgelegd in hun talmoed, elke leer van Mozes volledig omkeert, die keer op keer onderwees dat de niet-Israëliet, de “vreemdeling” moet worden behandeld, bemind moet worden , zoals je zelf bent! Geen wonder dat Christus zei: “De farizeeën zitten in Mozes ‘stoel en maken door hun traditie de geboden van God onbelangrijk.” (Mat. 15, 3-6 en Marcus 7,13 )

Deze talmoed citeert altijd de bijbel om deze om te keren. Het talmoedboek van Abodah Zara , die betrekking heeft op relaties met de niet-jood, is een reeks verdraaiingen die bedoeld zijn om de “menselijke” jood gescheiden te houden van de “niet-menselijke” heiden, terwijl hij toch geld verdient aan de heidenen. Vooral christenen worden aangeduid als “afgodendienaren”. Maar de essentie van dit alles is dit: “De “wijzen” mogen de mogelijkheid van het ontvangen van geld van een afgodendienaar niet vergeten.”

De verbazingwekkende hypocrisie van het talmoedische jodendom is dat, terwijl het goedkeuren of steunen van praktijken als het verbranden van kinderen voor Moloch, sodomie, verkrachting, incest, moord of meineed, zonden veroordeeld door de bijbel, de bijbelse veroordeling voor de daders geuit door Ezechiël en andere profeten (zoals in Jesaja 57, 3-5 en elders) wordt vervormd door talmoedisten en zich daarentegen keert tegen de anti-talmoedisten die dergelijke zonden veroordelen. Geen wonder dat Christus het farizeïsme zo verontwaardigd aan de kaak stelde.

De talmoed leert dat niet-joden geen eigendomsrechten hebben. Hun bezittingen zijn “als niet opgeëist land in de woestijn.” (Zie Joodse Encyclopedie)

“Een heiden die de talmoed / torah bestudeert, verdient de dood … het is onze erfenis, niet de hunne .” Dit is “gezond” talmoedisch denken, omdat kennis van de niet-menselijke criminaliteit van de talmoed onvermijdelijk niet-joden op hun hoede zou doen zijn.

Elizabeth Dilling hoofdstuk 4

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

Het is heel moeilijk de arrogantie van deze aanhangers van de babylonische talmoed aan de kaak te stellen want menigeen gelooft dat het christendom voortkomt uit het jodendom. In werkelijkheid is dit een religie van de aanbidding van lucifer ( wat ze zelf toegeven) / satan waar Jezus voor waarschuwde. Daarom is het christendom de grote vijand en omdat het christendom via het “blanke ras” over de wereld werd verspreid is het “blanke ras” de grote vijand. In een laatste poging van de luciferianen zien we nu een aanval op het blanke ras. Er is maar één ras superieur en dat eist de wereldheerschappij op. Er zijn maar weinigen die wakker worden en de aanvallen ziet op het blanke ras. Het is geen toeval, het is georkestreerd. Het blanke ras wordt aan alles schuldig bevonden waaraan zij, die zich joden noemen maar het niet zijn, schuldig maakten/ maken. Het “blanke” is “te zuiver” want het staat zogenaamd voor onschuld. Daarom moet het wit worden genoemd. Het blanke ras moet overspoeld worden door andere rassen en daarom worden ngo’s gesubsidieerd om “vluchtelingen” over de blanke wereld te verspreiden dus vooral over Canada, de V.S. en Europa.

Linksom of rechtsom willen ze wereldheerschappij. Dus via communisme of via zionisme of via een mengeling daarvan. Het westen is ondermijnd en in slaap gesukkeld. Men kan niet geloven dat “ze” dit doen. Evangelische en zionistische christenen werken mee met hun toekomstige onderdrukkers. Lucifer, die eens hoog in aanzien stond in de schepping maar gevallen is, gaat tot het uiterste om zijn heerschappij terug te veroveren. Hij weet dat hij nog weinig tijd heeft. Daardoor gaat de wereld door een alles vernietigende fase en de meeste wereldbewoners willen het niet zien.

Lucifer wil onze ziel, onze geest en heeft met hulp van zijn helpers ons bij God weggehaald. Hij vult nu de leegten op die achterblijft als we God niet toelaten in ons leven. Maar God is juist onze remedie! God is de remedie tegen de goddeloosheid die nu gaande is. Als de rem van God er niet is, is alles geoorloofd. Als alles geoorloofd is, kun je op staan tegen je mede mens. Dat is de laatste stap.

We leven in een satanische wereld en we beseffen het niet. Maar we kunnen wakker worden en het zien in het omdraaien van alles wat normaal was in onze wereld: wat gezond is, wordt ziek genoemd, wat een afwijking is, wordt als normaal beschouwd, oorlog wordt vrede genoemd enz. Maar alleen niet als het over “hen” gaat.

En als je kritiek hebt, kan je leven onmogelijk worden gemaakt.

https://www.henrymakow.com/2020/02/Cabalist-World-Domination-A-Peak-Behind-the-Curtain.html
https://www.henrymakow.com/160303.html
https://russia-insider.com/en/jewish-tranny-billionaire-spending-big-push-trans-ideology-america-29-billion-pritzker-oligarch-clan
https://russia-insider.com/en/theyre-even-admitting-slander-dr-mengele-was-pack-lies-last-days-holocaust-myth/ri28228
https://russia-insider.com/en/belief-holocaust-crumbling-around-world-what-will-consequences-earthquake-be/ri28114
https://www.paulcraigroberts.org/2020/02/11/germanys-war-by-john-wear-chapter-8-the-alleged-

genocide-of-european-jewry/

https://www.unz.com/proberts/pbs-assaults-white-americans/
https://dailycaller.com/2020/02/13/megan-youngren-transgender-runner-olympic-trials/
https://www.bollyn.com/home#article_16214
http://stateofthenation.co/?p=6361