20230928 Over bewustzijn

Er is tegen je gelogen – je bestaat wel

13 september 2019 / 22 Reacties

Vanaf het moment dat je uit de baarmoeder van je moeder kwam, was je nog steeds verbonden met het licht, met God, met het universum, met alles. Waar de geest het niet kon verwerken, werkten al je zintuigen overuren. Liefde vulde je hart en nieuwsgierigheid verteerde je.

Toen begon het. Het leven kreeg houvast en met elke ademhaling werd een nieuw woord, een nieuw idee en een nieuwe perceptie in je geest gepropt. Ze waren niet van jou, maar je hebt ze zo goed mogelijk verwerkt. De leraren speelden hun rol, ouders volgden wat hen werd geleerd, de radio’s gonsden van het lawaai en televisies bombardeerden je met beelden om je databank te vullen.

Het duurde niet lang voordat je deed wat je werd opgedragen, je aan de regels hield, je aan het schema van iedereen hield en bestudeerde wat je werd opgedragen te leren. Tegen de tijd dat je zelf diepe gedachten begon te vormen, was je ontdaan van je zintuigen, vooral van je zesde zintuig. Die verbinding die ik als baby ervoer, was een verre herinnering. Je maakte nu deel uit van het systeem, de indoctrinatie, de onvermijdelijke goochelarij, verzorgd door degenen die niet wijzer waren.

Op een dag wervelde je geest van eindeloze ideeën over de wereld, en je durfde erover te praten op school, of misschien thuis. Maar je werd snel van de hand gewezen, omdat juist deze ideeën niet strookten met wat anderen hadden geleerd en opgedragen. Hoe konden ze reageren of iets bespreken wat ze zelf niet konden begrijpen of zelfs maar konden beginnen te begrijpen? Dus je stopte het weg en raakte meer losgekoppeld.

Misschien heb je het hippietijdperk meegemaakt, maar ontdekte je dat deze vrijgevochten sfeer werd verdreven door degenen die deze geheimen heilig en voor zichzelf wilden houden? Ze creëerden de legende van drugs en freeloaders om de glans weg te nemen van de vrije geesten die probeerden de vrede te bevorderen en de weg terug te vinden naar de verloren verbinding. Niet dat er geen drugs werden gebruikt natuurlijk. Of misschien baande je je een weg door de ‘new age’-beweging, zoals ze dat graag noemden. Hun manier om labels toe te kennen, iedereen in dozen te doen als crackerjacks, en wederom spiritualiteit en de diepere verbinding te mijden. Ze verzorgden en construeerden zelfs goeroes, zodat bij elke beweging meer volgers als crackerjacks konden worden beschouwd.

De Yogi’s hadden ook hun roeping. Yogastudio’s verschenen op elke hoek en mensen kochten sneller pakketlessen dan dat ze instructeurs konden inhuren. Al snel werd er ook gesproken over ‘ultraspirituele’ mensen die overboord gingen met hun spiritualiteit en dachten dat ze allemaal ‘Zen’ waren, alleen maar om een ​​andere beweging buiten beschouwing te laten. De kristallen schaal meditaties deden snel hun ronde, en weer op naar de aluminiumfolie hoeden. Altijd proberen om de gelukzaligheid te onderdrukken.

Keer op keer infiltreerden ze en creëerden bewegingen om een ​​verwrongen verhaal te beheersen dat mensen weg zou leiden van deze verbinding – deze diepgaande innerlijke/uiterlijke verbinding. Ze zouden die pagina’s zeker blanco laten gedurende je jaren van opleiding. En hoewel iedereen goeroes, acteurs, muzikanten en zogenaamde beroemde mensen verafgoodde, trokken ze je steeds verder van jezelf af, terwijl ze je vertelden hoe je moest denken, wat je moest geloven en hoe je moest zijn.

Was jij een van de gelukkigen? Was jij een kind dat zo sterk verbonden bleef dat al je zintuigen alle grenzen doorbraken, je door heldere lenzen keek en alles voelde? Alles. Heb je de illusies opgevangen? Hoorde je de woorden uit de mond komen terwijl je de echte waarheden hoorde die door de woorden werden gemaskeerd? Voelde je dat hun zielen hun gedachten tegenspraken? Heb je de energie in alle dingen gezien terwijl deze zich een weg baant door het discours? Kun je hun hart aanraken zonder fysiek te bewegen? Heb je op de golven van licht door tijd en ruimte gereden en vroeg je je af hoe deze sluier, zo dun, voor velen zo verborgen is? Heb je je afgevraagd waarom de mensen om je heen zo gedesoriënteerd, ontmoedigd en niet verbonden leken? Zou je willen dat je aan de sluier van transparantie kon ontsnappen, of zou je willen dat je voor altijd op die golf kon blijven rijden?

Er is resonantie in vibratie – waarheid verankerd in alle vormen – krachtig licht in alle wezens. Degenen die dat bewust en onbewust van je hebben gestolen, zijn niet de vijand. De vijand ben jijzelf. Voor degenen die doorgaan met het ontkennen van wat zich in ieder levend vat bevindt, het mijden, het laten schudden, weigeren het te erkennen – jullie verbergen je voor je eigen schaduw. Voor sommigen is deze verbinding beangstigend, omdat deze zo lang verborgen is geweest, het is alsof je een vreemde verwelkomt in je meest intieme bestaan. Voor anderen is het de angst om wakker te worden. Net zoals degenen die het moeilijk vinden om te ontwaken uit de illusies en onwaarheden die op dit aardse vlak worden gepresenteerd, vinden zij het moeilijker om te ontwaken op het ongrijpbare vlak waar hun ziel naar verlangt.

Toch ben je hier. Je wordt wakker voor de realiteit, de illusies, de onwaarheden en leugens, terwijl je probeert te onderscheiden wat waarheid is, wat je moet loslaten en wat je moet zoeken. En op dit moment kun je de keuze maken om je ziel te begroeten met de herkenning, een geloof, een overtuiging dat je een almachtig wezen bent, verbonden met het licht dat een vibratie met zich meedraagt ​​die je troost kan bieden dat je zoekt met onmiskenbaar onderscheidingsvermogen, mededogen en intuïtie die je heldere lenzen zullen geven om vooruit te komen. Een verbinding met een hoger bewustzijn die niet ongezien, ongevoeld of uitgeschakeld kan worden, zodra die herverbinding tot stand is gebracht.

Er is tegen je gelogen. Er bestaat een andere wereld. Haal alle labels, de ‘bewegingen’, de goeroes en de nee-zeggers weg – JIJ bent de andere wereld. Ieder van jullie. En het is een glorieuze wereld – een wereld waar al je aangeboren, door God gegeven hogere bewustzijn bestaat. Het was al die tijd bij jou, in jou, een deel van jou.

Welkom thuis.

Door Corey Lynn

Corey Lynn is onderzoeksjournalist en mede-presentator van het weekblad Dig It! podcast en co-host van The Solution Series. Volg haar op coreysdigs.com , op Gab , Truth , Rumble en Telegram . Steun haar werk door beschermheer te worden of een donatie te doen .