20230905 Over roulette met coronaspuiten

Van DEZE DAGEN, zie daar links en afbeeldingen

Het zal zijn als in de dagen van Noach.

Roulette met gevaarlijke- en placebo coronaspuiten van Pfizer

Datum: 21 augustus 2023 Auteur: overigeschrijvers 2 Reacties

Deense wetenschappers hebben overtuigend bewijs gevonden dat een

aanzienlijk percentage van de batches van het Pfizer-BioNTech BNT162b2

COVID-19-‘vaccin’ dat in de EU werd gedistribueerd waarschijnlijk uit placebo’s

bestond, en dat de niet-placebo-batches ernstige bijwerkingen veroorzaakten bij de

ontvangers ervan. De wetenschappers publiceerden hun studie in maart jl. en het

werd als brief ingediend bij het European Journal of Clinical Investigation. BNT162b2 is

het zogenaamde ‘vaccin’ waarvoor toestemming voor gebruik in noodgevallen is

verleend door de Amerikaanse Food and Drug Administration en andere

autoriteiten. Het onderzoek trok aanvankelijk geen aandacht, maar recente

mediaberichten brachten het aan het licht. De bron is een artikel van vijf Duitse

wetenschappers, die publiekelijk de veiligheid van de ‘vaccins’ in twijfel hebben

getrokken. De Deense onderzoekers keken naar coronaspuiten van Pfizer-

BioNTech die tussen december 2020 en januari 2022 in Denemarken werden

toegediend en ontdekten dat partijen van de Pfizer-BioNTech COVID-19-prik

netjes in drie groepen konden worden verdeeld. Twee van de drie groepen

veroorzaakten hogere dan normale percentages ernstige bijwerkingen. Voor de

derde groep batches werden echter in totaal nul bijwerkingen gemeld.

De wetenschappers onderzochten ook gegevens die aangaven welke batches

werden geïnspecteerd en getest door de overheid en ontdekten dat bijna geen van

de batches uit de derde groep – geassocieerd met geen ernstige bijwerkingen – was

geïnspecteerd.

De conclusie is dus dat ongeveer 30% van de batches van het Pfizer-vaccin die

aan het publiek werden toegediend placebo’s waren. En erger nog, alles wijst erop

dat overheden hiervan op de hoogte waren. Het blijkt dus dat er een waargenomen

variatie van ernstige bijwerkingen in de batches van de coronaprik is, die in strijd is

met de verwachte homogeniteit en verdeling hiervan tussen de verschillende

batches. Er zou dus een batch-afhankelijke veiligheid bestaan. En dat rechtvaardigt

de vraag of men actief aan het experimenteren was met het publiek, en of men

misschien het feit dat de coronaprikken tal van bijwerkingen hadden wilde

verdoezelen. Met andere woorden, er zou zich onder de coronaprikken een hoog

percentage aan placebo’s bevinden.

In Denemarken werden de batches met coronaprikken in drie categorieën

verdeeld: de eerste categorie batches, circa 60%, hadden een matig of matig

verhoogd niveau van bijwerkingen. Hier werd één ernstige bijwerking per

vierhonderd doses geregistreerd. De tweede categorie batches werd geassocieerd

met een buitengewoon hoog niveau van bijwerkingen. Hier zag men ernstige

bijwerkingen bij één op de tien doses, goed voor bijna 50% van de vaccin-

gerelateerde sterfgevallen in de steekproef. Sommige batches hadden zelfs een nog

hoger aantal ernstige bijwerkingen: tot één op elke zes doses. Deze categorie

vertegenwoordigde slechts 5-10% van de totale hoeveelheid batches. Er zijn

daarom verdenkingen dat deze bijzonder slechte partijen misschien stilletjes van de markt zijn gehaald door de volksgezondheidsautoriteiten. In de derde categorie,

goed voor circa 30% van de batches, werden nul bijwerkingen gezien. Alles in deze

batches wijst op een gelijkenis met een placebo.

Uit het onderzoek bleek ook nog dat een vergelijking van de batchnummers

met de openbaar beschikbare gegevens over de coronaprikbatches, tot de conclusie

leidde dat bijna geen van de onschadelijke batches – in tegenstelling tot de zeer

slechte en niet zo slechte batches – onderworpen zijn geweest aan enige vorm van

kwaliteitscontrole. Uit de derde categorie werd dus niets getest. Met andere

woorden, dit laat zien dat het er sterk op lijkt dat de toezichthouders hiervan op de

hoogte waren. Ze wisten dat ze de placebo/zoutoplossing niet hoefden te testen.

Het zou verspilling van hun tijd zijn geweest, dus dat deden ze niet. Al met al

kunnen we concluderen dat het er alle schijn van heeft dat men op mensen aan het

experimenteren is geweest. Een derde deel van de toegediende injecties bleek een

placebo te zijn, waarmee de bevolking dus werd voorgelogen. Maar toen men

ontdekte dat een bepaald aantal flacons een inhoud met een hoog percentage aan

ernstige bijwerkingen bleek te bevatten, heeft de overheid deze batches stilletjes van

de markt gehaald. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat toen men ontdekte

dat er een schandalig hoog aantal bijwerkingen was als gevolg van de

coronaprikken, de enige manier om dit te verzachten en het publiek kalm te

houden, was om ze een placebo te geven. Op die manier zou het totale aantal

bijwerkingen naar verhouding veel lager zijn.

Normaal gesproken zijn er bij vaccinaties een gemiddeld aantal bijwerkingen

van 1% (VEARS, Lareb). Dat is hier in het geheel niet het geval. De vraag is nu of

deze bevindingen van de Pfizer-prikken gelden voor alle landen. Dit moet

natuurlijk worden onderzocht, en we zouden graag zien dat ook hier in Nederland

zulk onderzoek zal plaatsvinden. Het RIVM en het CBS blokkeren echter elk

onderzoek hiernaar, met het excuus dat het om privacy zou gaan.

Het roept dan ook de vragen op: “Deden ze dit echt, en waar deden ze dit?

Hebben ze mensen laten weten dat ze mogelijk een placebo kregen? … Waren de

mensen zich ervan bewust dat ze in wezen deelnamen aan een klinisch experiment?

Want dat is wat het was. Het was een test, je was een proefkonijn … en ze waren

gegevens aan het verzamelen. Vanzelfsprekend is dit onwettig.

Analyse van het aantal sterfgevallen per 100.000 burgers die de coronaprik

ontvangen hebben in 50 staten, laat ons zien dat de overgrote meerderheid van de

sterfgevallen door de gifspuit plaatsvindt in de Republikeinse staten.

Tegelijkertijd vond in de VS een vergelijkbaar onderzoek plaats. Mike Yeadon,

voormalig vice CEO van Pfizer, en zijn onderzoekers, hebben gegevens verzameld

over overlijden en ernstige bijwerkingen in de VS, uit een database met meer dan

700.000 bijwerkingen veroorzaakt door de Moderna-, Pfizer- en Janssen-spuiten.

Deze zogenaamde ‘vaccins’ zijn ingezet in verschillende batches. Evenals bij het

onderzoek in Denemarken zien we hier dat een klein percentage van de batches

zeer toxisch was, hetgeen binnen enkele dagen of weken na de injectie leidde tot

ziekenhuisopname, invaliditeit en/of overlijden. En ook hier blijken grotere

percentages minder bijwerkingen te geven en zelfs op placebo’s te lijken. Deze drie

bedrijven worden er dan ook van verdacht dat zij hebben samengewerkt om de

dodelijke effectiviteit van de gevaarlijke batches stilletjes te controleren. Privé-

uitgelekte documenten van de CDC, het Amerikaanse RIVM, tonen een lijst metvervaldata die alleen op de batches zijn aangebracht die giftig blijken te zijn. Dit is logisch, want er zou geen reden zijn om vervaldata te plaatsen op placebo’s met alleen een zoutoplossing. Bij de dodelijke flacons echter wel. Deze manier van werken stelt overheden in staat dodelijke partijen op specifieke bevolkingsgroepen te richten. Het lijkt er nu op dat dit in de VS is gebeurd, en wel gericht op de ‘rode’ (Republikeinse) staten.

Analyse van het aantal sterfgevallen per 100.000 burgers die de coronaprik

ontvangen hebben in 50 staten, laat ons zien dat de overgrote meerderheid van de

sterfgevallen door de gifspuit plaatsvindt in de Republikeinse staten. Sommige van

deze staten tonen elf keer meer coronaprik-sterfgevallen dan andere staten.

Republikeinse staten hebben gemiddeld twee keer zoveel doden en gewonden als

blauwe (Democratische) staten. Dat is alleen mogelijk wanneer de rode staten

tenminste twee keer zoveel dodelijke batches hebben toebedeeld gekregen. Het

heeft er alle schijn dat hiermee de weegschaal van het democratische proces

gekanteld wordt door het vermoorden van mensen die tegen de Grote Herstart van

de Nieuwe Wereld Orde zijn.

Al met al wordt steeds duidelijker dat er overal met de batches van de

coronaprikken is geknoeid. Omdat de kwaliteits- en veiligheidscontrole nooit heeft

plaatsgevonden, zou men abusievelijk flacons met verschillende inhoud hebben

geproduceerd. Maar het is waarschijnlijker dat producenten en lieden van

Volksgezondheid op de hoogte waren van deze verschillen en daarmee doelbewust

en moedwillig zowel zeer toxische batches als placebo’s onder de bevolking hebben

toegelaten.

Peter Pilon, arts en oprichter City Bibles

Gerelateerd

Coronavaccin is géén onschuldige prik.

Gastcolumn Peter Pilon, huisarts en christen. Onlangs verscheen een door de overheid geplaastste grote krantenadvertentiewaarbij iedereen vanaf 60 jaar werd uitgenodigd voor een tweede herhaalprik tegen Corona. Deze prik is een herhaling van een uiterst gevaarlijke inenting die de dood tot gevolg kan hebben. De misleide bevolking staat al gauw…

16 april 2022

In “Columns”

Is de Covid prik een moordmachine?

14 oktober 2022

In “Gastschrijvers”

Na oversterfte nu ook ‘ondergeboorte’?

22 november 2022

In “Columns”

BIONTECHBTN162B2COVID-19DENEMARKENONDERZOEKPETER PILONPFIZERSTERFTEVACCINVACCINATIE

Gepubliceerd door overige schrijvers

Gastschrijvers die éénmalig of sporadisch een bijdrage willen leveren en het niet nodig vinden een eigen account te hebben. Indien relevant, linken we een website of kanaal waar ze (ook) publiceren. Alle berichten van overigeschrijvers weergeven

Vorig bericht:Verontrustende toename cognitieve stoornissen bij jonge mensen in 2023

2 GEDACHTEN OVER “ROULETTE MET GEVAARLIJKE- EN PLACEBO CORONASPUITEN VAN PFIZER”Reactie toevoegen

Tineke Visser

21 augustus 2023 om 10:23

Hoezo moet het ons verbazen dat er is “geknoeid” met die prikken? Bill Gates had vooraf aangekondigd dat hij 7 fabrieken zou sponsoren die de “vaccins” zouden ontwikkelen en dan zou daaruit wel een ” goed vaccin” gedestilleerd worden. Vervolgens is luid en duidelijk aangekondigd dat het om een “experimenteel vaccin” ging. Ik heb de artikelen en mededelingen daarover destijds aan familieleden gegeven, maar men wuifde het gewoon weg. Inmiddels is een aantal van hen snel en plotseling overleden.

Wendy

21 augustus 2023 om 12:28

Lang geleden had ik het moeilijk met een God die oordeelde. Inmiddels ben ik ‘blij’ met een God en Vader die alles weet en rechtvaardig oordeelt.

Lees ook bij Frontnieuws over desinformatie en covid

de waarheid bestempelen als desinformatie is de laatste druppel in een wereld die gek is geworden. Er is puur kwaad op komst en het lijkt erop dat we er weinig aan kunnen doen behalve ons vastklampen aan onze interne gidssystemen. Excuses voor mijn taal in de titel. Maar het is echt een mooie manier om smerige geesten te beschrijven die waarheid, gezondheid en geluk vermoorden. Genocide hangt in de lucht op grote schaal, en de mensen, publieke organisaties en farmaceutische bedrijven gaan vrijuit, schrijft Dr. Mark Sircus.

Lees ook van Niburu over gevaccineerde mensen die dood gaan

zaterdag, 26 augustus 2023 13:43 Hits: 1521 coronavaccin voor mensen met een steekje los. De CDC, het Amerikaanse RIVM, vertelt doodleuk dat ‘gevaccineerde’ mensen een grote kans lopen om besmet te raken met covid-19.

De laatste cijfers uit Engeland tonen aan dat mensen die nu aan covid-19 overlijden bijna allemaal zijn ‘gevaccineerd’.

Er is een overweldigende hoeveelheid informatie beschikbaar via het internet waaruit blijkt dat de ‘coronavaccins’ levensgevaarlijk zijn.

Informatie waaruit blijkt dat er een ongekend aantal mensen overlijdt als gevolg van die prikken en dat mensen die niet sterven, vaak en regelmatig ziek worden. Die ziektes, zoals turbokanker hebben dan ook vaak een dodelijke afloop.

Hier in het kort de resultaten van een recent wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoekers hebben experimenten met muizen uitgevoerd en die hebben ze meerdere boosters gegeven boven op de initiële ‘vaccinatie’.

Wat ze ontdekten is dat na de boosters het immuunsysteem slechter ging werken. Het bood geen bescherming meer tegen de Delta en de Omicron variant. Het hoge niveau van IgG4 zorgde voor wat ze noemen ‘uitputting’ van het immuunsysteem.

Men ontdekte ook dat mensen die overleden aan COVID-19 een hoog niveau van IgG4 hadden. Veel hoger dan mensen die op een natuurlijke manier zijn genezen van de ziekte.

Eenzelfde verschijnsel doet zich ook voor bij vaccinaties tegen HIV en malaria. De onderzoekers zijn er dan ook volledig van overtuigd dat een (te hoge) toename van het IgG4 niveau voorkomt dat het immuunsysteem normaal haar werk kan doen. Kortom, hoe meer coronaprikken, des te slechter gaat het immuunsysteem werken.

Tot zover het onderzoek.

Dat verklaart ook waarom recente cijfers uit Engeland aantonen dat bijna alle mensen die nu nog overlijden aan de gevolgen van covid-19 volledig ‘gevaccineerd’ zijn.

gevaccineerde mensen krijgen covid-19

Bovenstaande cijfers zijn ook volledig in lijn met een waarschuwing zoals die nu wordt gegeven door de Amerikaanse CDC.

Logisch gevolg van dit alles zou dan ook zijn om onmiddellijk te stoppen met die prikken zodat er niet nog meer mensen ziek worden of sterven.

Wat doet onze overheid?

De nieuwe vaccinatieronde tegen corona start zeer waarschijnlijk op maandag 2 oktober. Zo’n 4,8 miljoen mensen zullen volgens gezondheidsinstituut RIVM vermoedelijk in de derde week van september een uitnodiging krijgen om een prik te halen. De GGD’s zijn momenteel druk doende personeel te werven om weer de sporthallen en andere priklocaties te bemensen.