20230807 Over een zelfvernietigende religie

via unzrew, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Jodendom als zelfvernietigende religie

(Ed.: ik heb er al vaker op gewezen dat “de jood” niet bestaat. Dat het woord niet in de oorspronkelijke bijbel voorkwam en dat deze aangenomen naam een verzamelnaam is. Het gaat over een maffia, een Khazarenmaffia die overal tentakels heeft en schuilt onder een parapluie van een gestolen identiteit. En die maffia heeft zijn willige helpers. Het gaat over satanisten die niet alleen onder één bepaalde groep voorkomen. Illuminatie is een verzamelnaam. De “jood” bestaat niet. Het zijn satanisten die satan dienen en over deze wereld willen regeren. Zij hebben identiteiten gekaapt en ook een geloof in God. Ze hebben het geloof gekaapt en zij hebben “joods-christelijk” gepromoot. En dat laatste slaat nergens op. Ze kapen alles en stelen alles omdat het vernietigers zijn en omdat zij niet kunnen creëren. Het Christendom kon bloeien omdat Christenen dat wel kunnen. Daarom waren Christelijke naties succesvol tot ze werden ondermijnd)

( BCE. before the Christian Era; before the Common Era — used to refer to the years that came before the birth of Jesus Christ. Nb. Wij zouden voor Christus. Ik pas dat verder in de tekst niet aan. vGT is raar vertaald.)

NICK KOLLERSTROM • 18 JULI 2023• 2.500 WOORDEN • 77 COMMENTS •

Aan elk einde van de drieduizend jaar van de Joodse geschiedenis bestaan ​​onware verhalen – fictief, verzonnen en van enorme omvang. We kunnen beginnen in de tiende eeuw vGT, waar archeologen na ijverige studie geen spoor hebben gevonden van koning Salomo, zijn tempel of zijn rijk. Een halve eeuw intensief opgraven van het Heilige Land heeft nu tot die conclusie geleid. Het vermeende machtige rijk van David en Salomo, dat zich uitstrekte van de Nijl tot aan de Eufraat – op basis waarvan de moderne staat Israël werd gevormd – bestond niet. Ondertussen maakt de Bijbel geen melding van het grote rijk van Egypte, dat zich in die periode werkelijk uitstrekte van de Nijl tot aan de Eufraat. Deze dingen moeten worden verbannen naar verhalenland, zoals Mozes die de Rode Zee scheidde. Deskundigen kwamen uiteindelijk tot deze negatieve conclusie toen het nieuwe millennium aanbrak, bijvoorbeeld:

Mythic Past, Bijbelse archeologie en de mythe van Israël, Thomas Thompson, 1999

David en Solomon, Op zoek naar de heilige koningen van de Bijbel, Israel Finklestein en NA Silberman, 2006

De zoektocht naar het historische Israël , Finklestein en A. Mazar, 2007

De uitvinding van het Joodse volk , Shlomo Sand, 2009

Palestina, een geschiedenis van vierduizend jaar , Nur Masala, 2018.

Mozes, zo verzekert Wikipedia ons, is slechts een mythe. ‘The Exodus’, van oudsher de basis van de joodse identiteit en het meest vertelde verhaal in de westerse wereld,[1]brengt geweldige conferenties voort die de neiging hebben om te eindigen met dezelfde drievoudige ontkenning:

geen bewijs voor de kinderen van Israël in Egypte of het ontsnappen daaruit,

geen bewijs van hun trektocht door de Sinaï-woestijn

geen bewijs dat ze Kanaän binnenstormden en de lokale bevolking veroverden.

In moderne tijden kregen Joden land in Palestina en noemden het ‘Israël’. Geïnspireerd door een grote hoop, was hun overtuiging dat archeologie hun epische geschiedenis, zoals die zich de afgelopen millennia had ontvouwd, zou valideren. Ze gingen aan het werk met een troffel in de ene hand en de Bijbel in de andere, maar kregen een grote schok. Het Heilige Land onthulde hen inderdaad eeuwen van vroom monotheïsme gedurende de tijd die is vastgelegd in hun oude geschriften – maar het was een eerbied voor de Godin, zoals blijkt uit de duizenden beeldjes die overal in Judea werden opgegraven waar ze opgraven. Ze waren allemaal vergelijkbaar met hoofd, romp en grote naakte borsten.[2]Evenmin kon enig spoor worden onderscheiden van een felle invasie van Kanaän door de kinderen van Israël, zoals hun teksten beweerden, plus het vreemde verslag van hun Jehova-god had hem met een partner, zijn ‘Asherath’.

Er werd ontdekt dat er in de tiende eeuw vGT een intense droogte was geweest (de ‘Myceense droogte’ die zich een paar eeuwen over het hele oostelijke Middellandse Zeegebied verspreidde, waardoor veel boerderijen en dorpen werden verlaten. Jeruzalem, gebouwd op een berg, had weinig water of vruchtbare grond en was toen wellicht onbewoond, of in het gunstigste geval was het een klein dorpje dat olijven verkocht – meer niet .omdat er geen koninkrijken waren. Pas een eeuw later kwamen de kleine koninkrijken in Kanaän – nl. Judea, Efraïm, Samaria/Israël, Moab en Edom, enz. – beginnen zich te ontwikkelen naarmate de droogte afneemt en de greep van het Egyptische rijk verzwakt. De belangrijkste steden met tempels waren toen Samaria en Megiddio, maar niet Jeruzalem – de laatste groeide pas een paar eeuwen later uit tot de bloeiende hoofdstad van Judea.

Het oude Israël werd soms Samaria genoemd en de Assyriërs zinspeelden erop als het land van Omri of Omrides, met koning Omri als de eerste koning. ‘Israël’ was misschien meer de naam van een volk dan van een natiestaat. Als een regio ten westen van de rivier de Jordaan – ten zuiden van Galilea en ten noorden van Efraïm en Judea – werd het in 720 vGT voor altijd weggevaagd nadat het de fout had gemaakt het machtige Assyrische rijk uit te dagen. Israël werd verslagen en opgenomen door het Assyrische leger, waarna Hebreeën naar het zuiden trokken naar Judea, dat sterk en welvarend werd.

Hebreeuwse geschriften vertellen over een meedogenloze god:

Alles wat aan vernietiging is gewijd, is zeer heilig voor de Heer

(Leviticus 27:28) en gaf heroïsche maar fictieve verslagen over het wegvagen van steden, het doden van legers, het grijpen van de buit, enz., waarbij een god hen voortdurend verzekerde dat zij Zijn oogappel waren en inherent superieur aan andere volkeren.

Dat verhaal, waardoor ze werden gekozen, is in de loop van de 20e eeuw aan het uiteenvallen . De hoop die ten grondslag ligt aan het moderne Israël ligt in het proces van zelfdoving, terwijl de volledige implicaties van de hele geschiedenis-die-nooit-gebeurde zich blijven ontvouwen. Het geleerde opus van professor Shlomo Sand, The Invention of the Jewish People, gaf een goed overzicht van dit proces van zelfkennis, een proces van culturele implosie, van begrijpen wat historisch niet bestond.

Joden geloven tegenwoordig nauwelijks meer in de god van Deuteronomium of Leviticus . Om de mening van een moderne egyptoloog te citeren:

De regels die hij [Jahweh] oplegde … waren uiterst draconisch en de wil van de godheid volkomen barbaars. Groepen van buitenaardse wezens wier acties of zelfs hun aanwezigheid geacht werden in strijd met Israël te zijn, worden veroordeeld tot genocidale slachting in opdracht van Jahweh (Exod. 17:14; Num. 31; 1 Sam. 15:3); zelfs verbroedering met buitenlanders brengt de pest met zich mee (Num. 25:9, 18). Iedereen die het niet eens is met Jahweh verbrandt (Num. 11:1-3; 16:35); iedereen die klaagt, treft hij met de pest (Num. 11:33; 14:37; 16:49), of stuurt hij giftige slangen achterna (Num. 21:6). Afwijkende cultische praktijken, ook al worden er onschuldig aan toegegeven, leiden tot de dood (Exod. 32:35; Num. 15:37-40).[3]

Kan hun collectieve identiteit standhouden nu het geloof in hun Jahweh-god vervaagt?

De wetenschap van de genetica leek te hulp te schieten, en de zoektocht naar een ‘Abraham-gen’ was begonnen. Of zou het alleen maar aantonen dat Europese joden afkomstig waren uit Khazaria, een rijk op de steppen van Rusland dat in de tiende eeuw uiteenviel, zoals Arthur Koestler had betoogd?[4]De stelling van Koestler blijft redelijk geloofwaardig, hoewel het historische verslag schaars is: ‘Khazaria stortte in elkaar enige tijd voordat de eerste tekenen van de aanwezigheid van joden in Oost-Europa optraden, en het is moeilijk om die twee niet met elkaar in verband te brengen.’ (Sand, p.246)

Wat de genetische studies betreft, meende Shlomo Sand dat: “Het komt erop neer dat, na alle kostbare ‘wetenschappelijke’ inspanningen, een Joods individu niet kan worden gedefinieerd door welke biologische criteria dan ook.” (Sand, p.278) Het moderne Israël was geworden, concludeerde Sand,

‘een staat waarvan het voornaamste doel is om niet een civiel-egalitaire demos te dienen , maar een biologisch-religieuze etnos die volledig fictief is. (blz.307)

Hij betwijfelde of dat stand kon houden.

Joden hebben altijd een sterk collectief wezen gehad. Als intellectueel en kosmopolitisch volk missen ze vaak een inherente band met een land, een land, een geografie. Hun zelfbeeld is een voortdurende draaimolen over de vraag of ze bestaan ​​als ras, natie of religie. Het Hebreeuwse schrift gaat helemaal terug tot de 8e eeuw vGT en is een van de allereerste alfabetische schriften en het enige dat zo lang heeft standgehouden. Het is hun verhaal dat zich over millennia ontvouwt dat hen hun ‘wij’ verleent, en hen samenbindt. Hun kracht komt voort uit het zover krijgen dat anderen het geloven.

Tegenwoordig raast er opwinding rond de zogenaamde Tempelberg in Jeruzalem, waar de Joden van plan zijn de Derde Tempel te bouwen. Dat kunnen ze toch zeker niet omdat er nooit een ‘Eerste Tempel’ heeft bestaan, er is nooit een tempel op die plaats gebouwd.[5]Er werd geen Hebreeuwse tempel op de top van een berg gebouwd, terwijl de Romeinen hun forten altijd op het hoogste punt van een plaats bouwden. Dat grote, vlakke oppervlak van 35 hectare werd gebouwd als de locatie van het Romeinse tiende legioen en heeft verbazingwekkend genoeg tweeduizend jaar geduurd. Er is nooit een tempel van Salomo of ruïnes daarvan op of eronder geweest.[6]Die muur waar de Joden naar bidden is de zijkant van een fort waar het Tiende Legioen woonde – degene die hielp een miljoen Joden uit te roeien[7]in 70 na Christus.

Dit zou voor christenen een moment kunnen zijn om aandacht te schenken aan het vers ‘Geloof de verhalen van de Joden niet’ (Titus 1:14).

Als men het land Israël zoals het in 1949 werd gevormd (zie kaart) vergelijkt met het oude land, merkt men geamuseerd op dat het zogenaamde ‘Westelijke Jordaanoever’-gebied, waar het oude Israël werkelijk bestond (zie kaart), werd uitgesloten! Dat wijst op een zekere historische verwarring. En hoe komt het dat ze dat grote stuk van de Sinaï-woestijn hebben opgeëist, nergens in de buurt van het oude Israël of Judea?

Drie millennia later komen we bij een vergelijkbaar grote onwaarheid. Het verhaal van de holocaust diende ertoe om de joden in de 20e eeuw hun speciale ‘gekozen’ identiteit te verlenen . Het kwam te hulp door een dualisme toe te passen waarbij de nazi’s van WO II slecht waren en de joden op wie ze zich richtten goed waren . Dat manicheïstische dualisme van goed versus kwaad werd vastgesteld tijdens de naoorlogse processen van Neurenberg, en is sindsdien meedogenloos verkondigd door de amusementsindustrie. Als Joden waren opgepakt door de kwaadaardige nazi’s, dan zouden ze volgens dat moderne seculiere criterium opnieuw kunnen verschijnen als de uitverkorenen. Het is heel simpel, kijk maar naar Stephen Spielberg.

Dit thema is onderzocht in Gilad Atzmon’s The Wandering Who ?:

Yeshayahu Leibowitz, de filosoof die een oplettende orthodoxe jood was, vertelde me eens: “De joodse religie stierf 200 jaar geleden. Nu is er niets dat de Joden over de hele wereld verenigt behalve de Holocaust” Weet je nog? Weet je nog hoe? Uri Avnery 19.3.05[8]

[NB, Atzmon, een Sefardische jood die opgroeide in Israël en diende in de IDF, werd schuldig bevonden aan ‘antisemitisme’ in de rechtbank van Marylebone Magistrate – met succes aangeklaagd door de Campaign Against Antisemitism! Het was surrealistisch: die jongens weten gewoon niet wanneer ze moeten stoppen.]

Tegen het einde van de 20e eeuw , toen het geloof in de oorsprongsverhalen wegebde, veranderde de Holohoax in een angstaanjagende moderne religie, waarin geloof verplicht is. Als identiteitspaspoort verleent het de joden een eenheid en versterkt het hun bijzondere status. Tegenwoordig kan alleen een standbeeld van Anne Frank het verhaal oproepen.

Wat een groot effect heeft zo’n onwaarheid op onze wereld! Als wetenschapshistoricus pleit ik voor erkenning van de manier waarop de normale hygiënetechnologie toen werkte, in de Duitse werkkampen.[9]Debat over dit onderwerp is verboden omdat het establishment weet dat het de discussie zal verliezen. Laten we de moed hebben om die vraag te beantwoorden waarom ze eraan vast moeten houden.

Zeker, in WO II waren de dodelijke nazi-cyanidegaskamers het meest efficiënt en ze doodden miljoenen. Ja. Ze hebben miljoenen insecten gedood, geen joden. Wordt het niet eens tijd dat Joden stoppen zichzelf te verwarren met bugs? Het is onwaardig. Vanwege hun hoge IQ blijft hun voortdurende bewering dat zij het waren, en niet insecten, die de Zyklon hebben gedood, onze hele cultuur vervormen.

Neem het feit dat ongeveer 40% van de gevangenen in werkkampen joods was. Dat is ondraaglijk, en waarom is het ondraaglijk? We mogen er niet over discussiëren, ook al komt het uit informatie uit het publieke domein.[10]Het is ondraaglijk omdat het de ‘uitverkoren’ status van joden zou vernietigen. Ze vormden minder dan de helft van de kampgevangenen. Maar dat zou betekenen dat ze niet meer speciaal waren. Terwijl het oké is om te zeggen dat homoseksuelen werden opgepakt en eveneens gedoemd waren om naar de ‘vernietigingskampen’ te gaan. Ze mogen de deugd delen dat ze zijn opgepakt door Ze Evil Nazi’s . Ze kunnen deelnemen aan het fictieve verhaal omdat ze met heel weinigen zouden zijn in verhouding tot de Joden en dus zou hun denkbeeldige aanwezigheid de heilige, heilige ondergang van de Joden niet ongeldig maken.

Of neem een ​​ander eenvoudig feit: het sterftecijfer van joden in de kampen verschilde gemiddeld niet van dat van andere gevangenen, dwz over het algemeen stierven ze in ongeveer hetzelfde tempo. Het verdient (suggereer ik) de voorkeur om geen cijfers te geven, zo meedogenloos is de mentale programmering in dat rijk geweest. Mensen hebben een gesloten geest en je krijgt alleen een korte soundbite over de kwestie, als dat zo is. Niettemin, als de mensheid een constructieve toekomst wil, moet ze een open discussie over dit onderwerp doorstaan, hoe pijnlijk die ook mag zijn. Laten we glashelder zijn dat de Revisionist zo’n debat gaat winnen. Probeer dit voor een korte soundbite: ‘Meer katholieken dan joden stierven in Auschwitz.'[11]Simpele feiten zoals deze kunnen (suggereer ik) effectief zijn. Of als u liever het J-woord niet gebruikt, wat dacht u van: niemand stierf aan gas in WW2 ; of misschien: ‘Grote menselijke gaskamers hebben in de menselijke geschiedenis nooit bestaan .’ Dergelijke eenvoudige bevestigingen kunnen angst en afschuw wegnemen. Of zou een toespeling op de kleur roze misschien redelijk niet-bedreigend moeten zijn? Probeer eens te zeggen: ‘Jammer dat ze de verkeerde kleur hebben’. Dood door cyanide laat een felroze lichaam achter, een resultaat van het zuurstofontkenningsmechanisme en er was geen enkele toespeling op een roze lijk in enig Duits werkkamp gemaakt in Neurenberg,[12]of waar dan ook. Slechte wetenschap – ze hadden de verkeerde kleur! Of probeer deze korte kwinkslag van Kevin Barrett: Toen Zyklon eenmaal in de Duitse werkkampen werd geïntroduceerd, in de zomer van 1942, ging het sterftecijfer omlaag , niet omhoog.

Deze soundbites zijn zo kort dat je ze er misschien net in kunt krijgen voordat de sleutel van het mentale hangslot wordt omgedraaid.[13]

Christenen moeten begrijpen dat het geen deugd is te geloven in iets wat nooit heeft bestaan. Dat zal je ziel niet redden. Aan beide uiteinden van de verbazingwekkende drieduizend jaar Joodse geschiedenis zijn geweldige fantomen, fantasieën die wij, de Goyim, zijn gaan geloven. Dat wat nooit heeft bestaan, dat nooit heeft bestaan, staat als feit in boeken over de hele wereld. We hebben een collectieve therapie-ervaring nodig om te bespreken wat er echt is gebeurd. Alleen de kracht van de waarheid kan ons nu redden. Zijn wij daartoe in staat?

We mogen concluderen dat het judaïsme in deze 21e eeuw onvermijdelijk zichzelf moet beëindigen , simpelweg vanwege de intellectuele kracht van moderne joden, die niet kunnen vermijden te zien hoe hun identiteitsbepalende verhalen zijn uiteengevallen. Het waren geweldige verhalen, maar ze waren nooit waar.

Relevante teksten: Shlomo Sand, Invention of the Jewish People 1999; Gilad Atzmon, De wandelende wie? 2011; John Tiffany, Sprookjesfontein, een wetenschappelijke ravotten door het Oude Testament, 2013; NK Breaking the Spell, de holocaustmythe en werkelijkheid , 2014.

Notities

[1] Exodus ‘waarschijnlijk het meest invloedrijke verhaal ooit verteld:’ Jan Assmann, From Achnaton to Moses 2016, p.25.

[2] Sawah, Firas Jerusalem in the Age of the Kingdom of Judah, in Thomas Thompson 2003, pp.114-144.

[3] Donald Redford, Egypte Kanaän en Israël in de oudheid , 1992, p.274.

[4] Arthur Koestler, De dertiende stam: het Khazar-rijk en zijn erfgoed, 1976.

[5] Robert Cornuke, Tempel 2014; Marilyn Sams, De mythe van de Tempelberg in Jeruzalem, 2014.

[6] “Geen enkel archeologisch bewijs, direct of indirect, ondersteunt het voorstel dat het oude Jeruzalem moet worden gezocht binnen de huidige Tempelberg.” Geva H. en de Groot, A. ‘De Stad van David is niet op de Tempelberg’, Israel Exploration journal 2017, 67,1, pp.32-49, 32.

[7] Meer dan een miljoen doden: Josephus De oorlogen van de joden ; de Romeinse historicus Tacitus heeft er minder, 600.000.

[8] Geciteerd in Atzmon, The Wandering Who? P.148.

[9] NK, Breaking the Spell, The Holocaust Myth and Reality , 2014; wat is er echt gebeurd.info.

[10] whatreallyhappened.info/daily.html (besproken in mijn boek Breaking the Spell dat NB moeilijk te verkrijgen is).

[11] whatreallyhappened.info => Bletchley Park Decrypts => Sterfgevallen in Auschwitz in 1942

[12] whatreallyhappened.info/pinknotblue.html

[13] Voor de veranderende tijdgeest over dit onderwerp, vergelijk het artikel van Ron Unz uit 2017 russia-insider.com/en/mainstream-holocaust-narrative-substantially-if-not-helemaal-false-editor-top-us-conservative-site met zijn recentere www.unz.com/runz/american-pravda-harvard-racial-discrimination-and-holocaust-denial/

uit reacties:

Notsofastzegt:

18 juli 2023 om 23:25 GMT • 17.6 uur geleden • 100 woorden ↑

Palestina is de sleutel om het idee van joodse suprematie onder ogen te zien. de bezetting van palestina is het meest flagrante voorbeeld van een theocratische, suprematische apartheidsstaat die je je kunt voorstellen. er is geen verdediging van de 75 jaar holocaust gepleegd tegen de inheemse bevolking van de Levant.

terwijl de Israëli’s aandringen op de definitieve oplossing van hun Palestijnse probleem, begint de rest van de wereld te ontwaken uit de betovering, waardoor ze het lijden van deze ongelooflijk resistente mensen (die nooit zullen opgeven) konden negeren.

ik sta absoluut versteld van de brutaliteit en overmoed van deze mensen, die het gevoel hebben dat ze de Palestijnen letterlijk van de aardbodem kunnen platwalsen, onder het voorwendsel dat ze hun gekozen religie praktiseren. begrijpen deze onwetende idioten de optica en implicaties van hun acties (karma) niet?

bevrijd Palestina en bevrijd de wereld.

anarchystzegt:

18 juli 2023 om 23:27 GMT • 17.5 uur geleden • 400 woorden ↑

Vanuit een technisch en logistiek standpunt is GEEN van de beweringen van holocaust™ “overlevenden” en promotors mogelijk.

–Het doden van joden met “insectenspray” (Zyklon B) is niet alleen onmogelijk, maar is op zijn gezicht lachwekkend.

–Het vervoeren van Joden naar “kampen” , gebruik makend van schaarse energiebronnen, transport en logistieke moeilijkheden om ze alleen te doden, is niet alleen problematisch maar ook onmogelijk.

-Het tatoeëren van kampgevangenen alleen om ze te doden is ook problematisch.

– Als de “kampen” echt “doodskampen” waren , waarom zouden er dan medische voorzieningen, recreatieve voorzieningen, bordelen, bioscopen en andere voorzieningen nodig zijn?

— “Gaskamers”met niet-afgedichte houten deuren en het ontbreken van ventilatiesystemen voor dergelijke faciliteiten weerlegt opnieuw de beweringen van holocaust™-promotors. Deuren die “de verkeerde kant op draaien” zouden het ophalen van de lichamen onmogelijk maken. Gewone verlichtingsarmaturen, in plaats van explosieveilige verlichtingsarmaturen, zouden de norm zijn geweest.

– Beweringen van holocaust™-promotors dat vergaste lichamen blauw of groen waren (in plaats van felrood) door vergiftiging, zijn totaal onjuist.

–Beweringen dat “vergaste” lichamen werden behandeld zonder voorzorgsmaatregelen (dat zou de operators en behandelaars van de veronderstelde “vergaste” lichamen hebben vergiftigd) is problematisch en op het eerste gezicht onjuist.

–Beweringen dat de gevangenen konden zien wanneer joden werden gecremeerd door de kleur van de rook die uit de schoorstenen van de crematoria kwam, zijn overduidelijk dwaas en vals.

–Laten we niet vergeten dat “lampenkappen, portefeuilles, zeep en gekrompen hoofden” gemaakt van joden ook lachwekkend zijn,

–Crematoria die 24 uur per dag draaien, zonder “stilstand” voor onderhoud aan de moffels en vlammen “zichtbaar vanuit de crematoriastapels” zijn ook onmogelijkheden. Crematoria zijn ontworpen om “schoon” te brandenzonder zichtbare rook en zeker zonder vlammen buiten de schoorstenen zou mogelijk zijn. Niet alleen dat, de beweringen dat er dagelijks duizenden lichamen werden gecremeerd, zijn statistisch gezien onmogelijk, aangezien het ongeveer 1,5 uur duurt om een ​​menselijk lichaam te cremeren. Als crematie zou worden gebruikt voor “6 miljoen” joden, zou het crematieproces tot in de jaren vijftig hebben geduurd.

–Het ontbreken van opslagplaatsen voor lichamen en as is een meer bewijs dat de “kampen” geen “dodenkampen” waren , maar eerder “werkkampen” voor de Duitse oorlogsinspanningen. –Het “dagboek”

van Anne Frank , gedeeltelijk geschreven met een balpen die pas in de jaren vijftig werd uitgevonden. Tijdreizen, iemand? lol –Anne Frank’s vader die werd behandeld in een

‘kampziekenhuis’ roept vragen op. Als hij in een “dodenkamp” zat, waarom was er dan een ziekenhuis nodig? Waarom zouden bewoners worden behandeld?

Duitsers waren (en zijn nog steeds) uitstekende ingenieurs en zouden niet de ernstige fouten hebben gemaakt die worden beweerd door holocaustpromotors.

Volg de sikkels…

gay trollzegt:

19 juli 2023 om 01:03 uur GMT • 15,9 uur geleden • 500 woorden ↑

Goed artikel, met enkele historische blinde vlekken. Ten eerste was er een echt volk, de Habiru genaamd, dat in de 14e eeuw voor Christus de Egyptische vazalstaten Kanaän veroverde. Zij zijn degenen die Kanaän in Israël hebben veranderd. Hun naam deelt een etymologische wortel met de Bijbelse Hebreeën, en hun geschiedenis wordt geassocieerd met een iconoclastische Egyptische farao genaamd Achnaton, die vaak wordt beschreven als de ware uitvinder van het monotheïsme. Zo kunnen we zien dat er buitengewone parallellen zijn tussen de oude Egyptische geschiedenis en de Joodse Bijbel. Echter, in plaats van het bijbelse verhaal te bevestigen, suggereert de geschiedenis van de Habiru later plagiaat van de kant van de Joden.

Het feit is dat de Joodse Bijbel volledig onbekend was totdat hij in ~250 voor Christus in het Grieks werd gepubliceerd, en tot op de dag van vandaag is er geen eerder bewijs van de Joodse geschriften ontdekt. Aangezien deze eerste joodse bijbel, de Septuaginta genaamd, uit de bibliotheek van Alexandrië kwam, ondersteunt het de stelling dat het plagiaat was van echte historische en mythologische bronnen. Wanneer Kollerstrom zegt:

Het Hebreeuwse schrift gaat terug tot de 8e eeuw vGT en is een van de allereerste alfabetische schriften en de enige die zo lang heeft bestaan.

dat is gewoon niet erg nauwkeurig! Alleen het paleo- Hebreeuwse schrift gaat zo ver terug, en in feite verscheen het moderne Hebreeuwse vierkante schrift pas in de tijd van de Septuaginta. In de Septuaginta wordt het woord Hebreeuws zelfs nooit toegepast op een taal. In plaats daarvan beschrijft de Septuaginta alleen “de taal van de joden”. De Dode Zee-rollen laten zien dat sommige Bijbelscripts na de publicatie van de Septuaginta in de nieuwe Hebreeuwse taal zijn vertaald. Maar de eerste grondige vergelijking van Griekse en Hebreeuwse geschriften werd gemaakt door Origenes, bijna 500 jaar nadat de Septuaginta was gepubliceerd. Bovendien werd de ontvangen Hebreeuwse tekst van de Joodse Bijbel meer dan 1200 jaar na de Septuaginta niet voltooid.

De Egyptische geschiedenis vertelt ons dat Jeruzalem (Urusalim) al vóór de Hebreeuwse verovering een stad in Kanaän was. Etymologie suggereert dat de oorspronkelijke naam Jeruzalem “goddelijke zetel van Shalem” of “hoeksteen van Shalem” betekent, waarbij Shalem een ​​Ugaritische godheid is die wordt geassocieerd met de Evenstar, Venus. Om deze reden zou het gepast zijn om de maan en de ster boven Jeruzalem te laten vliegen.

JHWH en Juda lijken echte historische termen te zijn die etymologisch verwant zijn aan Jeruzalem dat zich in het vroege Israël ontwikkelde. JHWH is waarschijnlijk afgeleid van de Akkadische god Ea. Wat de auteurs van de Septuaginta deden, was de identiteit van de Judeeërs claimen om hun hoofdstad, Jeruzalem, op te eisen. Volgens de Bijbel is Juda de naamgenoot van de Joden. Bovendien betekent de letter Y volgens de Hebreeuwse taal Jood. Dus in de Hebreeuwse taal betekent Y-HWH “Jood-EVE”. Ze noemden zichzelf letterlijk naar een god, verklaarden dat alle andere goden vals waren en stelden zichzelf uitverkoren om het beloofde land tot slaaf te maken en te heersen over de rokende ruïnes. Maar de auteurs van de Bijbel waren oorspronkelijk Ptolemeïsche bedriegers.

Niet dat Jezus ook een historische figuur was, maar hij had echt een punt toen hij de Farizeeën en Sadduceeën slecht noemde en hun “Gd” de vader van de leugen noemde. Helaas doet het christendom in het algemeen net zoveel om de joodse bijbel te ondersteunen als om het te verwerpen.

Anymikezegt:

19 juli 2023 om 5:10 GMT • 11.8 uur geleden • 400 woorden ↑

Voordat er iets kan worden geaccepteerd, moeten de problemen met de chronologie van de bronstijd worden opgelost. Ik heb zelf geen expertise, maar ik kan herhalen wat andere mensen hebben gezegd.

Een probleem is dat professionele geleerden een Egyptische chronologie hebben gecreëerd die problemen zou kunnen hebben, maar die in de wereld van de academische wetenschap de chronologie is waarop alle andere gebeurtenissen in de antieke wereld in de tijd worden geplaatst.

De val van de muren van Jericho wordt gedateerd op ongeveer 1500 voor Christus, lang voor de vermoedelijke datum van de Exodus. Het argument wordt dan aangevoerd dat de geaccepteerde chronologie van het Oude Testament letterlijk eeuwen afwijkt.

Als er een nieuwe chronologie wordt uitgewerkt, zal misschien worden ontdekt dat de gebeurtenissen die in het Oude Testament worden beschreven, echt zijn geweest.

Mijn mening is dat de verslagen van de gebeurtenissen beschreven in het Oude Testament schromelijk overdreven waren, maar dat de gebeurtenissen niettemin echt waren. De muren van Jericho vielen. Waren er destijds Joodse troepen aanwezig of had de gebeurtenis invloed op de loop van de Joodse geschiedenis? Ik weet het niet. Het heeft Jericho in ieder geval uit de weg geruimd.

Dan is er de uittocht. Misschien was er een Exodus, maar waren er niet zoveel mensen bij betrokken als wordt beweerd. Misschien stak een groep de Rode Zee over en misschien verdronken enkele achtervolgers, of werden ze in ieder geval tegengehouden door hoogwater en een verandering in de richting van de wind. Het verhaal van Salomo’s tempel, Salomo’s rijkdom, Salomo’s mijnen en Salomo’s rijk had enorm overdreven kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de rekeningen van de vrouwen en concubines van Salomo.

Helaas is Zacariah Sitchin een van de belangrijkste figuren in verband met het chronologiegeschil. Het feit dat Sitchin ook een pleitbezorger is voor het idee van buitenaardse interventie in de menselijke geschiedenis vertroebelt de situatie. Sitchin gelooft blijkbaar dat een onontdekte planeet genaamd Nibiru, bevolkt door een mensachtig ras genaamd de Anunnaki, periodiek het binnenste zonnestelsel binnengaat, waardoor de Anunnaki de kans krijgen om tussenbeide te komen in menselijke aangelegenheden. Die weet ik niet.

Een andere criticus van de bestaande geaccepteerde chronologie was Anatoly Fomenko, een etnisch Russische wiskundige uit het Sovjettijdperk. Fomenko baseert zijn argument echter op wanneer bepaalde astronomische gebeurtenissen die verband houden met historische gebeurtenissen plaatsvonden. Zijn eerste conclusie is dat de oude geschiedenis een verzinsel is en dat de gebeurtenissen in de oude geschiedenis in feite in de Middeleeuwen hebben plaatsgevonden. Hij zegt ook dat de Chinese en Arabische geschiedenis verzinsels zijn die door jezuïeten in de vroegmoderne tijd zijn gemaakt.

Welnu, wanneer er in het verleden zons- en maansverduisteringen plaatsvonden, is bekend, net als wanneer bepaalde andere astronomische gebeurtenissen plaatsvonden. Het onderwerp is een onderwerp voor onderzoek.

Odysseyzegt:

19 juli 2023 om 05:51 GMT • 11.1 uur geleden • 200 woorden ↑

Bedankt voor de tekst die enkele van de vervalsingen probeert te ontkrachten. Is in de marge van deze tekst bekend wie de Filistijnen waren (bijv. Goliath, Delila) van de kaart? Ze kwamen in de 12e eeuw. BC en verdwenen / geassimileerd in de 6e eeuw. BC? Onlangs werd het paleis van koning David gevonden (het bevond zich op een voorheen ontoegankelijke militaire basis) dat hem door zijn Filistijnse vijanden was gegeven toen hij in ballingschap vluchtte en alle media van de wereld berichtten erover.

Het was genetisch bepaald dat de Filistijnen immigranten waren uit de Balkan, waar in die tijd alleen Serviërs woonden. Waar waren de toekomstige Grieken in die tijd die nog niet vanuit dat gebied naar de Balkan waren gekomen en hoe heette ze toen? Waar komen de Servische toponiemen in de Sinaï vandaan? Er is weinig bekend dat de oude naam Serbal was, net als de berg waar Mozes naar verluidt de 10 geboden ontving.

mark greenzegt:

19 juli 2023 om 07:00 uur GMT • 10.0 uur geleden • 100 woorden ↑

Uitstekend artikel. Helaas is het jodendom niet zelfbeëindigend. Het is zelfvernieuwend.

Omdat oude verhalen over joden onwaar blijken te zijn, worden frisse, nieuwe en inspirerende joodse verhalen onthuld.

Hitier! Anna Frank! Einstein! De Holocaust! Binnenkort: Oppenheimer!

Deze glorieuze shysters domineren nog steeds Hollywood en hebben genoeg invloed om vrijwel iedereen die ze willen te de-platformen, zelfs op internet. (Ja, ze zijn toevallig ook ’s werelds belangrijkste censoren.) En hun positie in de financiële wereld, de wet en het onderwijs is eveneens ongeëvenaard.

Men kan stellen dat de wereldwijde Joodse macht een recordhoogte heeft bereikt. Gelukkig is door de opkomst van onstuitbare Free Speech-sites zoals UNZ het tij aan het keren.

JWalterszegt:

19 juli 2023 om 07:53 GMT • 9.1 uur geleden • 100 woorden ↑

Sekten verzinnen meestal verhalen om hun onderdanen onder controle te houden. Andere favoriete tactieken zijn het minimaliseren van contact met niet-sekteleden, inclusief het verplichten van een huwelijk binnen de sekte, en het vermijden van in de nabijheid van niet-sekteleden te wonen. Deze maatregelen zijn “noodzakelijk” zodat de sekteleden de “zuiverheid” en “speciaalheid” (bijv. “uitverkorenheid”) van de sekteleden behouden. Het judaïsme wandelt en kwaakt veel als een sekte.

Dumbozegt:

19 juli 2023 om 9:25 uur GMT • 7,6 uur geleden • 100 woorden ↑

Wikipedia verzekert ons,

Ik ben hier gestopt met lezen. Wie neemt Wikipedia serieus?!?

Aangezien ik het artikel niet volledig heb gelezen, weet ik niet zeker welk punt de auteur probeerde te maken, maar het lijkt erop dat hij weinig begrijpt van de huidige joodse religie. Het heeft weinig te maken met het Oude Testament en met de oude Hebreeën.

De meeste joden bekeerden zich destijds tot het christendom. Degenen die dat niet deden, werden de ‘nieuwe joden’.

Het huidige talmoedische judaïsme is een nieuwe religie die ontstond na Christus en de verwoesting van de tempel, door degenen die weigerden Christus te aanvaarden. Hun hoofdboek is de Talmoed, niet wat zij de Thora noemen, en het belangrijkste kenmerk is het haten van alles wat met het christendom te maken heeft.

Katrinkazegt:

19 juli 2023 om 13:23 uur GMT • 3,6 uur geleden ↑

@Dumbo

Overeengekomen. Het moderne talmoedische judaïsme is bedacht als reactie op het christendom. Als ik de uitdrukking ‘joods-christelijk’ hoor, wil ik overgeven.

Anon[122] • Disclaimer zegt:

19 juli 2023 om 13:44 uur GMT • 3,3 uur geleden • 200 woorden ↑

Aan beide uiteinden van de verbazingwekkende drieduizend jaar Joodse geschiedenis zijn enorme fantomen, fantasieën die wij, de Goyim, zijn gaan geloven.

Niet deze Goy!. Joden hebben leugenachtige ogen en bedrieglijke gezichten. Iedereen is een overlevende van de Holocaust of verwant aan een. allemaal uit Auschwitz en geen ander kamp. Het lijkt erop dat de Duitsers inefficiënt waren, aangezien velen “ontsnapten” uit de gaskamer en door over geëlektrificeerde hekken te springen om overlevenden te zijn en door te gaan met spawnen.

De bullshit is al dun versleten. Zal de VS het volgende land zijn dat ze eruit schopt? Of gaan ze eerst het land ruïneren. Hoe dan ook, wie zal hen steunen als Uncle Sam niet langer de Sugar Daddy is.

Israël is een nincompoop-land omringd door moslimhordes en joden in Europa en de VS worden overweldigd door moslimvluchtelingen die zich voortplanten als konijnen. De toekomst van de Tribe ziet er zeker somber uit.

Deze mensen worden al duizenden jaren gehaat en vragen zich nooit af waarom. Hoe slim kunnen ze zijn?

annacatzegt:

19 juli 2023 om 15:49 GMT • 1.2 uur geleden • 200 woorden ↑

@Anon

Ik ben het ermee eens dat “de onzin al versleten is” als het gaat om de VS en – waarschijnlijk zelfs in landen van West-Europa.

Helaas zal dat nooit het geval zijn in Polen, dat wil zeggen, het deel van Europa waar de mensen de Duitsers en alle Germanen al haatten lang voordat de Holocaust was geëvolueerd tot de machtigste religie voor het blanke ras. De Polen kopen het allemaal gretig en hun creativiteit op het gebied van het maken van eigen verslagen over de Germaanse wreedheden vertoont geen tekenen van vervaging. Ik ben nog geen enkele Poolse site, pod, laat staan ​​papier, tegengekomen waar de holocaust ook maar enigszins in twijfel zou worden getrokken. Ik kan ook geen goed telefoongesprek voeren met mijn Poolse familie, gewoon omdat ik niet meer geloof in de Shoah-verhalen (in het Pools Zaglada). Wat tegenwoordig verschilt van de internationale versie van de Shoah is dat de Polen nu – niet verwonderlijk – gretig de op de alternatieve sites gepresenteerde “waarheid” slikken dat de Duitsers, werkten samen met het jodendom om hun meest wenselijke doel te bereiken, namelijk het uitroeien van het Slavische volk (de Polen vooral omdat zij de echte proto-Europeanen zijn). De alomtegenwoordige/overheersende mening onder de Polen is dat van de 6 miljoen vergasten er minstens 3 miljoen etnische Polen waren. Er zou een nieuw katholiek wonder nodig zijn om de zo religieuze Polen ertoe te brengen deze ongezonde kijk op de Duitsers op te geven.

toscazegt:

19 juli 2023 om 14:58 GMT • 2.0 uur geleden • 100 woorden ↑

Het Fishes-tijdperk is begonnen met de joden en ze zijn gedoemd te eindigen met het tijdperk. Dat verklaart waarom ze grote haast hebben om hun macht over de hele wereld veilig te stellen.

COVID, lees vanaf het einde, is DIVOC. Zie op wikipedia wat een divog/divoc is. Je zult verrast en wijzer zijn.

(Ed.:

Draai het woordje covid om.

Divoc betekent in het Hebreeuws.

het bezit van een kwaadaardige ziel.

We hebben met een kwaadaardige sekte te maken.)

Anonymous[387] • Disclaimer zegt:

19 juli 2023 om 15:08 uur GMT • 1,9 uur geleden • 1300 woorden ↑

De ongelukkige waarheid over mensen is dat sommigen van ons pathologisch liegen, de meesten van ons liegen, en zo velen van ons verspreiden onbewust leugens dat iemand die dat niet deed in mijn categorie zou vallen van: “het zou kunnen gebeuren, maar het gebeurt niet” , alsof je de lotto wint… het zou kunnen gebeuren, maar het zal niet gebeuren.

Dat gezegd hebbende, dezelfde soort mensen liegen cyclisch over dezelfde soort dingen, en de enige manier om er zeker van te zijn, is door de cyclus voor dat onderwerp af te wachten. Intensief persoonlijk onderzoek doen naar het onderwerp versnelt alleen maar je persoonlijke vooruitgang naar het einde van die infocyclus, en het is niet alleen niet de moeite waard, maar ook niet mogelijk voor meer dan een kleine verscheidenheid aan relatief oppervlakkige onderwerpen.

Ik ben bijvoorbeeld oud genoeg om de globale afkoelingstheorieën te hebben gelezen, de meeste van de globale opwarmingsoperaties te hebben meegemaakt, en hier aanwezig te zijn bij het begin van de antropogene klimaatveranderingstheorieën. Meestal dezelfde leugenaars, allemaal van dezelfde soort, allemaal dezelfde onderwerpen, nieuwe leugens, dezelfde realiteit. Ik ben niet langer in voor discussie of debat over het onderwerp, alles wat niet-lokaal is, is absoluut BS en de lokale dingen zijn dat waarschijnlijk ook. Eerlijk gezegd hebben veel mensen een serieuze straf nodig voor deze shit, DAN kunnen we het onderwerp misschien serieus overwegen.

Bovendien, zelfs voor mensen die persoonlijk onderzoek doen naar deze dingen, is het vermogen om uw informatie vervolgens naar andere mensen te verspreiden vaker wel dan niet gebaseerd op uw vermogen om hen te vertellen wat ze willen horen, in plaats van dat ze van nature geneigd zijn om geloof wat de waarheid ook mag zijn. Ergo leugenaars, die tijd hebben besteed aan het leren manipuleren van oneerlijke mensen, in plaats van de waarheid achter het onderwerp te kennen of erom te geven, zullen de mensen zijn die de meeste mensen horen en geloven totdat de infocyclus voor dat onderwerp is afgelopen.

Nu is de duur van infocycli gebaseerd op:

1: Wat mensen willen geloven.

2: Wat mensen niet kunnen begrijpen of gewoon niet de moeite willen nemen – functioneel identiek.

3: Gevolg ernst/vertraging van handelen op de leugens.

Dus een onderwerp dat erg emotioneel beladen is, heel moeilijk te begrijpen, en waarvan de gevolgen pas lang op zich laten wachten, zal het gemakkelijkst en het meest effectief zijn om over te liegen.

Nu voordat iemand zegt “dus alle religies!” je moet twee dingen begrijpen:

A: Wat “religie” betekent.

B: Dat er van BEIDE kanten over gelogen zal worden op basis van 1, 2 en 3.

Religie is hetzelfde stamwoord als “relikwie”, hoewel mensen zullen wijzen op re-ligare als in “retied” of “gebonden”, dit is schijnvertoning, het komt eigenlijk van relegare, wat betekent herhaaldelijk aan iets denken, of is gerelateerd aan “relik”, “wat overblijft / wat oud is en toch blijft bestaan”.

Nu, terwijl ik een deel van 3 cycli heb gezien van de “we verwoesten de hele planeet, dus geef me alle subsidiegeld/macht/autoriteit” BS, en de ommekeer in de infocyclus daarvoor lijkt mij ongeveer 25 jaar te zijn, die voor het christendom is ongeveer vijf jaar. Dat wil zeggen dat er over 5 jaar een hele nieuwe partij BS zal zijn, en ik heb er zes meegemaakt, terwijl ik me bewust was van vier.

Ik deed het intense persoonlijke onderzoek naar de tweede en derde van mijn bewustzijn. De laatste negeerde ik grotendeels, en ik stoor me alleen aan deze omdat het lijkt alsof veel meer mensen op dit moment naar de waarheid zoeken.

Mijn ervaring is dat heel veel mensen heel veel redenen hebben om te liegen over het christendom, niet omdat ik begrijp waarom, maar omdat ik ze het heb zien doen, en daarna ben gaan kijken en betrapte toen ik ze tientallen jaren in realtime betrapte. Het staat niet langer ter discussie, ik kom over vijf jaar terug en vind je vrijwel zeker met een hele nieuwe reeks onzin zonder de dingen waar je geen pushback op kreeg, en zeker niet de moeite nam om te controleren vanwege de bevestiging vooringenomenheid dat je het wanhopig wilt geloven, omdat de meest barmhartige realiteit je stijl blijkbaar verkrampt.

Verwende snotapen die de tak afzagen waar ze op zitten, omdat het hun kont schuurt, te solipsistisch om ooit te hebben herkend dat ze vijftien meter boven de grond zijn, hoog en machtig op een boom die ze niet hebben laten groeien.

Dit artikel zou ik vergelijken met het kind met het badwater weggooien, behalve dat het meer zou zijn alsof je twee baden neemt en het ene met het kind weggooit en geen vuil badwater. Het is onzin, ik herken ongeveer een derde ervan als regelrechte onzin die ik zelf heb gecontroleerd en nog niet op zijn beloop is, en als ik een gokker was, zou ik wedden dat 90% van de rest van dit artikel wat betreft het christendom BS is en idiotie ook, met 5% irrelevant onderscheid daar bovenop, en de resterende 5% weet ik niet, maar aangezien ik al zeker weet dat de schrijver een enorme bullshitter is, alleen al vanaf de eerste 30%, geloof ik niet voor een seconde dat ze het ook weten.

Wat het jodendom betreft, hoef je niet terug te gaan naar koning David/Salomo of het “Oude Testament”. U hoeft niet eens terug te gaan naar het nieuwe testament. De mensen die zichzelf “Joden” noemen, bestonden pas in de 18e eeuw, toen de term “Jood” werd uitgevonden. Zij – Asjkenazim en Sefardim – zijn geen Hebreeërs of “Hibiru”. Ze zijn niet eens semitisch, ze zijn Jafetisch, omdat ze in de eerste plaats van Jafeth afstammen in plaats van van Sem.

Het belangrijke tijdperk waar je naar zoekt is 790-1100 AD of daaromtrent, toen ze de Talmoed UITVONDEN of op zijn minst zogenaamd samenstelden. Wat de gezaghebbende geschriften betreft, is ‘joodsheid’ op zijn best de JONGERE broer of zus van het christendom, en dat nadat we hebben aangenomen dat het überhaupt verband houdt.

De mensen-die-over-zichzelf-liegen, hebben zichzelf Joden genoemd, niet, zoals u zult ontdekken, vanwege bloedlijnen, maar omdat ze beweren de Joodse traditie te volgen, zo genoemd omdat het bekend was onder de Judeeërs – mensen die in de land van Juda, Judea. Maar daar liegen ze ook over. Ze geloven niet dat wat ze van de Hebreeën hebben gekregen primair of gezaghebbend is, in plaats daarvan zeggen ze dat alleen de wetenschappelijke interpretaties ervan gezaghebbend zijn. Op de een of andere manier had JHWH geleerden nodig om voor hem te spreken, in hun gedachten, in plaats van, weet je, de profeten die hij letterlijk aanstelde voor de mensen die hij schiep. Dat is wat de Talmoeds zijn, verschillende wetenschappelijke interpretaties van de Schrift, en worden beschouwd als de primaire autoriteiten, BOVEN de Schrift zelf.

Beter nog, een groot deel van de mensen die zichzelf “Joden” noemen, zijn atheïstische of occulte mystici van ANDERE variëteiten dan de Talmoed, wat betekent dat ze onmiskenbaar geen Judeeërs zijn door bloed of traditie.

Om af te sluiten, voor zover verwende snotapen gaan, als ze klagen over misbruik en BS verzinnen over bijvoorbeeld de Spaanse inquisitie of de “suffragette” -terroristen, begin je je uiteindelijk af te vragen of ze liegen en hun meerderen beschuldigen omdat ze onbewust gestraft WILLEN worden, om hun schuldige geweten te sussen, zoals een kleine jongen die een klein meisje pest dat hij schattig vindt, omdat hij niet weet wat hij moet doen. “Oh nee vader, stop met mij te slaan!” Betekent echt dat ze niet genoeg zijn geslagen als ze worden gezegd terwijl er geen pak slaag is geweest.

Dat is echter waarschijnlijk te optimistisch. Ze lijken waarschijnlijk meer op dieven die proberen te rationaliseren waarom de dingen die ze willen stelen in de eerste plaats eigenlijk van hen hadden moeten zijn, zelfs als die dingen de zaadmaïs van volgend jaar zijn.

Ik ben de BS beu. Ga zitten en hou je mond, of de tijd komt snel dat je gestraft wordt voor de BS, want als ik het niet was, dan iemand die me verving omdat ik niet zou doen wat je echt nodig had. “Gedwee” betekent ingetogen, niet zwak, en “de andere wang toekeren” is een gebaar dat betekent “is dat alles wat je hebt?” De plagen worden op dit moment gevlochten.

ariadnazegt:

19 juli 2023 om 15:12 uur GMT • 1,8 uur geleden • 100 woorden ↑

Zelf beëindigend? Echt niet.

Het jodendom gaat niet over geloven dat Mozes de Rode Zee scheidde en zo… Kletzmer. De meeste seculiere joden niet. Het gaat niet om het eten van matzot en het observeren van verschillende rituelen, ook al doen de meeste seculiere joden dat wel.

Het gaat over de centrale leerstellingen van het judaïsme die de joden van jongs af aan zijn bijgebracht: joods supremacisme opgelegd door joodse superioriteit, en eeuwige victimologie, waarvan het kroonjuweel de holocaust is, die de Goyim tot de vijand maakt die moet worden verpletterd.

Met deze leerstellingen stevig op hun plaats, doet het er niet toe hoe proteïsch ‘jodendom’ is, het is niet ‘zelfbeëindigend’ maar zo betrouwbaar zelfvernieuwend als de HeLa-cellen.

Xavier Pendablezegt:

19 juli 2023 om 15:29 uur GMT • 1,5 uur geleden ↑

Hoe arrogant veeg je God uit met de streek van je pen… moge Hij je vergeven.

Tregzegt:

19 juli 2023 om 15:33 uur GMT • 1,4 uur geleden • 500 woorden ↑

Is het een deugd ergens in te geloven en te geloven wat nooit waar was?

Het antwoord is “nee, geen deugd, maar het is erg NUTTIG voor de menselijke geest, zodat JIJ en je hechte gemeenschap van 200 mensen ‘op kunnen staan ​​en hun problemen onder ogen kunnen zien’.”

Sterker nog, degenen die deze hersentruc kunnen doen, grijpen misschien een denkbeeldige ‘sky-hook’, zoals Daneil Dennett het noemde, maar ontdekken dat het plotseling werkt. Door hun luchthaak te grijpen, zouden ze kunnen ontdekken dat ze de “opstaan ​​​​en gaan-kracht” hebben die een rationele beoordeling van hun situatie hen anders niet zou geven.

Deze truc van de geest, dwz geloof hebben, kan hen zelfs een evolutionair voordeel geven. Het kan het verschil zijn waarom de homo sapien lininage hier is en waarom anderen niet.

Deze truc van de geest, vertrouwen hebben in een God of die van God, geeft ons de kracht om ons te identificeren, een wij, en dus zowel om anderen ertoe te brengen het te accepteren als om die verhaallijn te beheersen, zoals het beheersen van de verhaallijn van alle Marvel-personages, brengt een kader, dus er vrede en harmonie mee.

Van hoog naar beneden kijken en dan zo ver mogelijk teruggaan in de menselijke tijd, we kunnen het vooruit spelen. We kunnen mensen zien groeien en staten vormen en vervolgens worden opgeslokt en sterven door andere staten.

We kunnen ook zien dat religieus denken dit doet terwijl religies komen en gaan. We kunnen het snel vooruit spelen en twee dingen zien opvallen die verandering aanzienlijk beïnvloeden.

Dan vooruit spelen en beide religies en staten komen en groeien. We kunnen dan observeren wat operationeel is en wat niet. Wat veroorzaakt groei en wat veroorzaakt de dood.

En dat antwoord lijkt slechts twee dingen te zijn: een beter geloofgevend “Godsverhaal” en een betere “Technology of Power”. Die twee dingen werken verschillend, maar zijn tegelijkertijd operationeel in de menselijke samenleving. De mens kan inderdaad zo’n dier zijn dat hij niet zonder geloof kan leven. Dood de God van een volk en zie ze oplossen in andere religies of sterven.

Het lijkt mij dat die elites aan de top dit weten, en met een nieuwe technologie van macht (universele slimme volgsystemen, biologische genbewerking en hormonale controle, robotica en AI-controles) zijn ze vastbesloten om de volgende menselijke religie te creëren. Ze houden hierover hoorzittingen. Een religie die geloof geeft, de mensheid de ‘kracht geeft om door te gaan’ onder door en door onderdrukkende slavernijomstandigheden.

Met welk doel? Volledige en volledige controle over het menselijke dier. Ze zoeken volledige controle van buitenaf en van binnenuit over het lichaam en de geest van het menselijke dier.

De enige vraag waarmee u te maken krijgt, is: is uw God groter dan hun AI-god? In het verleden versloeg de mensheid koningen en Ceasars met hun volledige controle over de technologie van macht over leven en dood door destijds te geloven en te geloven dat God groter was dan alle Ceasars van de wereld. Maar zal de God van de mensheid groter zijn dan de mechanische siliconen AI-god die je zowel van binnenuit als van buitenaf zal leiden? Zal deze AI God van de toekomst jouw wil om te geloven bezitten? En hou je dan op te bestaan ​​als Mens.

turtlezegt:

19 juli 2023 om 16:32 GMT • 1,4 uur geleden ↑

@Katrinka

“Joods” en “christen” zijn twee totaal verschillende dingen.

En nooit zullen de twee elkaar ontmoeten…

anyone with a brainzegt:

19 juli 2023 om 02:35 uur GMT • 15.3 uur geleden ↑

Ik kan geen enkele bron vinden waarin Gilad Atzmon identificeert als zijnde van Sefardische afkomst. Als je deze Mr. Atzmon-cam leest, bevestig of ontken je. Al herken je jezelf nu terecht als niet-Jood.

Brás Cubaszegt:

19 juli 2023 om 16:59 uur GMT • 56 minuten geleden ↑

@anyone with a brain

Er is een interview met Gilad Atzmon gedaan door Manuel Talens waar laatstgenoemde het onderwerp aansnijdt:

MT: Gewoon uit nieuwsgierigheid, ben je van Asjkenazische afkomst?

GA: Mijn vader is ongetwijfeld een Asjkenazische Jood. Dus ik ben waarschijnlijk van Khazariaanse afkomst.

Myviewzegt:Volgende nieuwe reactie

25 juli 2023 om 23:11 uur GMT • 1,4 dagen geleden • 1200 woorden ↑

Mijnheer Kollerstrom, u vergist zich ernstig in de Bijbel. Het is nooit bewezen dat de Bijbel ongelijk heeft. Veel archeologische vondsten waren gebaseerd op de Bijbel. Uw kijk op de Holohoax is echter correct.

Je hebt de 3e tempel, de ware gelovigen, verkeerd begrepen. Eerst zal er een afval zijn. Dan zal Satan die gevallenen bezitten (2 Thessalonicenzen:3-4). God gaf uitgebreide details voor de 1e tempel en beschermde de restauratie ervan (2e tempel), maar God gaf geen details voor meer tempels.

God woont niet in een tempel die door mensenhanden is gemaakt. “God die de wereld heeft gemaakt, en alle dingen daarin, aangezien hij Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt” (Handelingen 17:24 – uit de originele King James-versie). In plaats daarvan zijn gelovigen de tempel van de ware christelijke God omdat God ons vervult met zijn Heilige Geest.

[Hide MEER]

Evenmin hebben jullie begrepen waar het in het jodendom om draait. Het judaïsme is gebaseerd op de occulte Babylon Talmoed en heeft absoluut niets te maken met de Thora.

De beroemde agnosticus Ivan Panin studeerde af aan Harvard University met een masterdiploma gespecialiseerd in het bekritiseren van andermans geschriften. Toen ontdekte hij bijbelse cijfers, die goddelijke inspiratie bewezen. Profeten schreven zoals geïnspireerd of geïnstrueerd door God, maar soms begrepen ze zelf niet wat ze schreven. Uit Bijbelse cijfers kan men weten welke woorden in de Bijbel veranderd zijn. Panin was tenminste nederig genoeg: hij bekeerde zich tot het christendom.

wikipedia.org/wiki/Ivan_Panin

Gods zegen is bedoeld voor alle naties. God zei tegen Abraham: “…. en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden” (Genesis 12:3). De Heer Jezus zei: “En Hij zei tegen hen: Ga de hele wereld in en predik het evangelie aan alle schepselen.” (Marcus 16:15).

Joden zijn geen Israëlieten. Joden zijn aanhangers van de Babylonische Talmoed.

joods-christelijke waarden? Zoiets bestaat niet. De Talmoed is antichristelijk.

Terwijl de priesterlijke levitische stam geen landerfdeel in Kanaän kreeg, verdreven de talmoedische farizeeën de levitische priesters en installeerden de Edomieten als hogepriesters, in weerwil van Gods gebod. De Talmoedische Farizeeën bezaten land en profiteerden fabelachtig van het Pascha en andere vieringen in de 2e tempel, commercialiseerden tempelrituelen en leidden de Israëlieten op een dwaalspoor. De parasitaire farizeeën waren de echte begunstigden vanwege de tempelregels die ze voorschreven en handhaafden door tempelwachters. Het was zo erg dat zelfs de apostel Petrus Jeruzalem Babylon noemde (1 Petrus 5:13), een titel die vandaag de dag nog steeds geldt met de gruwel der verwoesting overal in het moderne Jeruzalem. Dat was de reden waarom de 2e Tempel en zijn Babylonische Talmoedpraktijken vernietigd moesten worden.

Kijk maar eens naar het reliëf op het zuidelijke binnenpaneel van de Boog van Titus in Rome, dat de Menorah voorstelt die is genomen na de verwoesting van de 2e Tempel na de val van Jeruzalem in 70 na Christus.

wikipedia.org/wiki/Arch_of_Titus

Na hun terugkeer uit ballingschap in Perzië hebben de Israëlieten Palestina nooit helemaal verlaten. Het boek Ezra documenteerde de stammen en aantallen die vanuit Perzië terugkeerden naar het oude Israël. Verder zei de Heer Jezus: “Ik ben niet gezonden, maar naar de verloren schapen van het huis van Israël.” (Matteüs 15:24). Dat betekende dat de Israëlieten in Palestina waren tijdens de bediening van de Heer Jezus. Niet zoiets als de 10 verloren stammen van Israël.

Joden werden uit Rome verdreven (Handelingen 18:2) omdat ze kinderoffers brachten aan Satan. Vervolgens werden ze uit bijna alle Europese landen verdreven. Joden in het hedendaagse Israël gaan door met het offeren van kinderen – kijk maar naar het aantal Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen en de voortdurende moorden op Palestijnen en Syriërs door Israël.

De Talmoedische tradities van de Joden werden de Israëlieten opgedrongen om hen van God af te keren en hen tot Joden te maken. Sommige Israëlieten bekeerden zich tot het talmoedische judaïsme om aan vervolging te ontsnappen. Evenzo, om de privileges van de Romeinen te genieten, betaalden de Israëlieten om Romeins staatsburger te worden, zoals de apostel Paulus van de Israëlitische stam Benjamin deed door Farizeeër en Romeins staatsburger te worden, en hij vervolgde christengelovigen vóór zijn dramatische bekering langs de weg naar Damascus.

Joden die zich bekeerden tot het christendom waren geen joden meer en waren dus valse joden. Sommigen waren godslasterlijk blijven deelnemen aan rituelen in de synagoge om vervolging te voorkomen. Synagogen zijn dus Synagogen van Satan (Openbaring 2:9, 3:9). Joden zijn geen etnische groep, maar beoefenaars van de kwaadaardige Babylonische Talmoed. Joden in Europa spreken geen Hebreeuws.

Koningen De koninkrijken van David en Salomo strekten zich NIET uit van de Nijl, maar van de grens met Egypte tot aan de Eufraat. Deze zuidelijke grens is de Wadi El-Arish op het Sinaï-schiereiland die in westelijke richting uitmondt in de Middellandse Zee.

wikipedia.org/wiki/Brook_of_Egypt

Deze 2 koninkrijken werden vervuld (1 Kronieken 18:3, 1 Koningen 4:21, 24), maar de huidige Israëli’s willen opnieuw vervullen wat al in de Bijbel is vervuld, als een excuus om andere landen aan te vallen met het oog op menselijk handelen. offer. Israël valt zijn buurlanden aan sinds de oprichting in 1948 door de al even oorlogszuchtige VS. Tel Aviv valt onder de Talmoedische WARshington in het District of Crims. WARshington vermoordt non-stop mensen sinds de oprichting in 1776.

Joden geloven nooit in Mozes (Johannes 5:46) of de Thora. Toen de Farizeeën citeerden uit de Schriften, bewezen ze hun onwetendheid toen ze zeiden dat er geen profeet uit Galilea was (Johannes 7:52) terwijl inderdaad 5 profeten (Jona, Nahum, Hosea, Elia en Elisa) Galileeërs waren.

Zoals gewoonlijk vermengden de Joden waarheid met drogredenen en regelrechte leugens, terwijl ze zichzelf verrijkten in het proces. Dit is precies wat de oorlogszuchtige Talmoedische NAVO en het Empire of Lies (VS) aan het doen zijn.

Het moderne Israël is een Amerikaanse basis om het Midden-Oosten te bedreigen. Net als de Romeinen die de wereld in garnizoen legden, zo ook Mysterie Babylon. Nato is het beest met 2 hoorns (VS, VK) als een lam. Vraag jezelf af waarom Joden in Europa die in auto’s rijden, op kamelen willen emigreren naar een halfwoestijn.

Mystery Babylon bestaat uit de vrouw (Babylonische Talmoedische Vaticaan) die op het Beest rijdt (Imperial Europe, Wall Street, City of London, NAVO, de VN, het hedendaagse Israël, moslimnaties). Rooms-katholieke jezuïeten zijn gespecialiseerd in moorden om wereldleiders en de wereld te controleren. Maar de 10 (symbolisch getal) vazallen van Mysterie Babylon zullen gedurende “1 uur” (dwz 15 dagen) macht krijgen en zij zullen het Beest doden (Openbaring 17:12-13). De Bijbel heeft lang gewaarschuwd voor wat Mysterie Babylon te wachten staat. Geen wonder dat de Israëlische minister van Misdaad Satanyahu nu een pacemaker nodig heeft. De jezuïeten hebben de Bijbel veranderd, dus de verdoemenis wacht op hen. De jezuïeten beheersen nu het Vaticaan en daarmee de wereld.

Israël heeft een controversieel wetsontwerp aangenomen om de bevoegdheden van het Hooggerechtshof, dat zijn moordpartijen met wapens geleverd door de valse profeet (VS) kan aanvechten, in te perken. De zelfbenoemde hoeders en voorvechters van democratie en mensenrechten (VS, NAVO, VN-Commissie voor de Rechten van de Mens, Australië, Nieuw-Zeeland, Human Rights Watch) zijn monddood geworden over het controversiële wetsvoorstel en geven daarmee stilzwijgend volledige goedkeuring aan Israël. Inderdaad, “De Amerikaanse nationale strategie om antisemitisme tegen te gaan, mei 2023” geeft volledige steun aan de aanhoudende Israëlische moordpartijen die worden aangeduid als nationale veiligheid.

whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/US-National-Strategy-to-Counter-Antisemitism.pdf

Israël heeft interne vluchtelingenkampen voor zijn onderdrukte volk. Israël volgt gewoon het voorbeeld van de VS en Canada met hun indianenreservaten op onvruchtbare gronden.

Iedereen die de Joden haten is een antisemiet. Israëli’s zijn meestal Oekraïense en in mindere mate Russische immigranten. Kijk eens naar het Talmoedic Vatican News – bijna geheel gewijd aan Oekraïne.

Zie ook over holocaust ontkenning

Holocaust-ontkenning als handvat voor verdere censuur

18 juli 2023 Door Redactie Indepen zie daar links enz.

Het ontkennen van de holocaust is in Nederland bij wet verboden op grond van het Verbeke-arrest (1997) van de Hoge Raad. De redenering is dat de historische feiten van de massavernietiging van de Joden onloochenbaar zijn, en dat ontkenning daarvan een ‘strafbare vorm van discriminatie‘ (antisemitisme) is.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft de val van het kabinet aangegrepen om er snel een totaal overbodige wet doorheen te jagen. Nu zult u denken ‘totaal overbodig’? Ja, want er was al wetgeving voor, een rechter kon daar al aan toetsen en een dader bestraffen. Een goed verstaander ziet echter dat deze wet veel verder voert dan het strafbaar stellen van de Holocaust-ontkenning. Want élke vorm van ontkenning van oorlogsmisdaden wordt strafbaar gesteld.

Met dit specifieke strafrechtelijke verbod geeft het kabinet uitvoering aan de Europese verplichtingen om bepaalde vormen van het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden expliciet strafbaar te stellen.

En wie bepaalt dan wat een oorlogsmisdaad is? Waren de oorlogsmisdaden in Irak, met als aanleiding de nooit gevonden ‘weapons of massdestruction’ geen oorlogsmisdaden dan? De ‘oorlogsmisdaad’ van Rusland door het opblazen van Nordstream 2 is op een glijdende schaal gekomen nu juist Oekraïne erbij betrokken lijkt te zijn. Is het dan opeens geen oorlogsmisdaad meer en kunnen we dan Wopke voor het gerecht gaan slepen omdat hij dit opeens vergoelijkt terwijl hij het eerst scherp veroordeelde als oorlogsmisdaad? En de twijfels over 9/11 dan, waarbij 3 gebouwen op wonderbaarlijke wijze rechtstandig instorten door 2 vliegtuigen? Wordt dit al sinds 2001 door overheden vergoelijkt of ontkent? En hoe zit het met die Turkse kabinetsleden die een bepaalde genocide ook niet willen erkennen? Vervolgen dan maar?

U snapt het denk ik wel, het zijn de door de overheid aangewezen oorlogsmisdaden die u moet veroordelen óf moet ontkennen om 1 jaar gevangenisstraf te ontlopen. De vrijheid van meningsuiting wordt nu, een dikke week na het aftreden van de regering, aan de leiband van het gezag gelegd. En u maar denken dat ze weg zijn daar in Den Haag…

Zie bij bewust over holocaust