20230714 Over de hervormde Internationale Gezondheidsregeling

Van Stichting Vaccin Vrij, zie daar links en afbeeldingen

VOOR ALTIJD VERPLICHTE VACCINATIE – WHO KEURT DIGITAAL EU COVID-CERTIFICAAT GOED ALS WERELDWIJDE STANDAARD

door Vertaalteam | 27 jun 2023 | WHO

In juni verloopt de wettelijke basis voor de digitale EU Covid-certificaten. Hiermee kunnen de vaccinaties of testen worden aangetoond die nodig zijn om te reizen of deel te nemen aan sociale activiteiten. De WHO neemt deze digitale infrastructuur nu over als permanent model voor wereldwijd reizen. De eis dat iedereen die wil reizen de actuele WHO-inentingsaanbevelingen moet volgen, wordt dus een permanent gegeven. De WHO zal dit op elk moment kunnen activeren, als zij de nieuwe bevoegdheden krijgt die zijn voorzien in het pandemieverdrag en de hervormde Internationale Gezondheidsregeling.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kondigde op 5 juni aan:

“In juni 2023 zal de WHO het systeem van digitale COVID-19-certificering van de Europese Unie (EU) overnemen om een wereldwijd systeem op te zetten dat de wereldwijde mobiliteit zal helpen vergemakkelijken en burgers over de hele wereld zal beschermen tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen, waaronder pandemieën. Dit is de eerste bouwsteen van het Global Digital Health Certification Network (GDHCN) van de WHO, dat een breed scala aan digitale producten zal ontwikkelen voor een betere gezondheid voor iedereen.”

Er valt veel te zeggen over deze monsterlijke onderneming, die een hele reeks vermeende complottheorieën waar maakt. Ik zal ze puntsgewijs kort weergeven en linken naar meer gedetailleerde berichten over de individuele stappen in de voorbereiding van deze machtsovername door de globalisten toevoegen.

Niet in de laatste plaats het artikel (in het Duits) van maart 2022 met de volgende titel, waaruit het onderstaande fragment komt:

“Digitale vaccinatie paspoort controles op weg om een permanent kenmerk te worden In Duitsland en over de hele wereld wordt vastberaden gewerkt om de vrijheid van verkeer en handelen van alle burgers permanent afhankelijk te maken van het overleggen van een bewijs van vaccinaties in overeenstemming met de nieuwste eisen van de overheid. De totale bewakingsagenda ID2020 wordt hiermee geïmplementeerd.

OVER DE RELEVANTIE VAN DE STAP

Het geplande pandemieverdrag van de WHO en de geplande wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) zouden de rol van de WHO bij het vormgeven van het gezondheidsbeleid wereldwijd aanzienlijk vergroten. Als het wordt aangenomen zoals gepland, krijgt de WHO de macht om het gebruik van digitale gezondheidspaspoorten op te leggen in geval van noodsituaties op gezondheidsgebied, die de secretaris-generaal van de WHO kan afkondigen zonder toezicht of controle. Vergeet niet dat zelfs een non-event als een kleine uitbraak van apenpokken onlangs werd uitgeroepen tot een wereldwijde noodsituatie op het gebied van gezondheid. Dit zou veel vaker voorkomen als de VS, die de secretaris-generaal van de WHO en een onderdanige EU uitkiezen, deze certificaten zouden voorschrijven voor binnenkomst bij hun grenzen.

Op voorstel van de grote mondiale bedrijven heeft de G20-groep van de grootste economische landen in november 2022 besloten om gezondheidscertificaten permanent verplicht te stellen voor reizen.

De vaccinaties die we in geval van een “gezondheidscrisis” moeten ondergaan als we willen reizen, worden volgens de planning binnen 100 dagen ontwikkeld en goedgekeurd, dankzij drastische verlagingen van de veiligheidseisen.

HET WAS ALLEMAAL AL LANG GEPLAND

Het onder andere door de Rockefeller Foundation gefinancierde ‘The Commons Project’ werkt sinds 6 januari 2020 aan “de ontwikkeling van tools om gezondheidsdata en andere persoonlijke informatie te beheren”. In juli 2020 werd het een wereldwijde organisatie gevestigd in Genève – waar zich ook (hoofd) kantoren van de WHO en luchtvaartorganisaties bevinden – met een zeer hoog geprofileerde raad van bestuur. Al op 7 oktober kondigden het Commons Project en het World Economic Forum de lancering aan van een praktijktest van de nieuw ontwikkelde CommonPass, een app waarmee iedereen met antistoffen tegen Corona, of die gevaccineerd is, weer internationaal kan reizen.

Al in februari 2022 was de SMART Health Card van het Vaccine Credential Initiative (VI), waar Microsoft, Salesforce en Oracle deel van uitmaken, de standaard geworden in de VS, Canada, Midden-Amerika, Japan, Singapore, het VK en delen van Afrika.

Parallel aan de ontwikkeling van het digitale Covid-certificaat van de EU in het voorjaar van 2022 heeft de WHO, gefinancierd door de Gates Foundation en de Rockefeller Foundation, een richtlijn ontwikkeld voor digitale Covid 19-certificaten.

Al in februari 2022 gaf de WHO aan ‘T-Systems’ de opdracht om QR-codes van vaccinatiecertificaten controleerbaar te maken over de landsgrenzen heen. De dochteronderneming van ‘Deutsche Telekom’ moest de WHO in staat stellen om al haar 194 lidstaten te voorzien van “een technisch kader voor de invoering van digitale vaccinatiecertificaten”. Dit nieuwe systeem zou de standaardprocedure moeten worden voor documentatie en bewijs van alle soorten vaccinaties nadat de Corona pandemie overwonnen was. (Opmerking: het gekoppelde verslag van het persbureau is in het Duits)

De EU-Commissie en de nationale regeringen werden het eens over het voor heel Europa compatibele Covid-certificaatsysteem, dat binnen enkele weken werd ontwikkeld en ingevoerd. Zo snel is het nog nooit gegaan in de EU. Naar mijn mening moeten IT-bedrijven met enorme ontwikkelingscapaciteiten, zoals Microsoft, Salesforce en Oracle (VCI), op de achtergrond een beslissende rol hebben gespeeld. Het was immers het verklaarde doel van de VCI om overheden te voorzien van een standaard voor digitale gezondheidscertificaten.

De EU, als confederatie van staten, werd waarschijnlijk gekozen als de ideale kandidaat voor een proefproject om internationaal geharmoniseerde gezondheidscertificaten in te voeren. (Citaat: “Het ‘EU Covid Digital Certificate’ was het enige systeem dat op internationaal niveau werkte.”)

EEN GROTE STAP IN DE RICHTING VAN ID2020

Bij de lancering beschreef de Franse defensieaannemer Thales, die ook een digitale identiteitsdivisie heeft, de digitale vaccinatiekaart van de EU en de noodzaak om deze overal te tonen om daarmee de weg vrij te maken voor universele mobiel-digitale identiteitscertificaten.

De Gates Foundation en de Rockefeller Foundation hebben niet alleen het Covid-certificaatbeleid van de WHO gefinancierd, ze zijn ook directe of indirecte financiers van het ID2020 initiatief. Dit initiatief heeft als doel om tegen 2030 iedereen in de wereld een unieke digitale identiteit op te leggen, die te gebruiken is voor veel verschillende publieke en private doeleinden. De keerzijde van deze unieke identiteiten die voor alles gebruikt zullen worden, zullen de onderling met elkaar verbonden megadatabases zijn waarin gegevens van alle mensen opgeslagen zullen worden. De privileges voor gevaccineerde mensen, die zijn gehandhaafd ondanks het nu steeds duidelijker wordende falen van de corona injectie in het voorkomen van overdracht, zullen worden gebruikt als middel om het ID2020-programma te bevorderen.

WHO HANDELT IN STRIJD MET HAAR EIGEN RICHTLIJN

De WHO-richtlijn voor digitale immunisatiecertificaten stelt expliciet:

“De individuele vaccinatiestatus is privé-informatie en er moet bescherming zijn om ervoor te zorgen dat niemand gedwongen wordt om een DDCC:VS (Digital Documentation of COVID-19 Certificates: Vaccination Status) openbaar te maken of publiekelijk te tonen om toegang te krijgen tot een openbare ruimte of activiteit. Een dergelijke praktijk en/of het ontbreken van een DDCC:VS zelf kan leiden tot stigmatisering van personen zonder een DDCC:VS en kan het risico op schade vergroten.”

Dit was echter duidelijk een wassen neus vanaf het begin; iets om te verklaren, zonder het te menen. De richtlijn gaat immers voor een heel groot deel over het bewijs van vaccinaties en het voorkomen van fraude daarbij. Uitgebreide fraudepreventie, de kern van de richtlijn, is alleen nodig als er grote nadelen verbonden zijn aan het niet kunnen aantonen van een (verplichte) vaccinatie.

CONCLUSIE

De WHO handelt in het belang van de coalitie van bedrijven, stichtingen en de Amerikaanse overheid die het grootste deel van haar budget financiert en de lakens uitdeelt. Het promoot hun intentie om de wereldpaspoort-autoriteit te worden voor internationaal reizen, en om alle mensen aan te sluiten op een automatisch controleerbaar biometrisch-digitaal identiteitssysteem. Voor de bedrijven resulteert dit in massa’s waardevolle gegevens, en voor de Amerikaanse regering en andere machtige regeringen in controle over de mensen die verbonden zijn met de mega-databases.

Duitse versie (met meer links naar eerdere analyses)

Oorspronkelijk gepubliceerd door Money and more