20230703 Over leugens en propaganda

Van Frontnieuws. Zie daar links en afbeeldingen

Leugens en propaganda hebben zeer korte benen in een oorlog

juli 2, 20232888 11

Russische soldaten buiten de Reichstag, Berlijn 1945

Weet u nog hoe de relatie tussen Rusland en Duitsland was na de val van de Berlijnse Muur? Herinnert u zich nog het beloofde vredesdividend? Vrede op aarde. En vriendschap, vriendschap boven alles. Vooral met Rusland. In 2007 speelde het Muziekkorps van de Duitse Strijdkrachten “Pruisen’s Glorie” op het Rode Plein in Moskou, onder groot applaus. Wie had dat ooit gedacht? En dus kopte het Russische staatspersbureau “Novosti” destijds verbaasd: “Pruisische Glorie op het Rode Plein in Moskou.”

Zes jaar eerder, op 25 september 2001, had Vladimir Poetin zijn beroemde toespraak gehouden voor de Duitse Bondsdag. Tijdens de conferentie over veiligheidsbeleid in München in 2007, vóór de toespraak van Poetin, sprak de voorzitter van de conferentie, Horst Teltschik, over de verdere ontwikkeling van het Duits-Russische partnerschap. Poetin presenteerde vervolgens zijn visie op de toekomst, schrijft Hans-Jürgen Ganzen.

Poetin legde uit hoe een monopolaire wereld eruitziet en zei duidelijk dat een monopolaire wereld noch voor Rusland, noch voor de rest van de wereld goed is. De man nam echt geen blad voor de mond. Alle belangrijke mensen van de NAVO zaten in de zaal. Dachten zij dat de man voor hen aan het fantaseren was? De hardliners uit Amerika zaten er ook en zij hadden niets anders hoeven doen dan op zijn minst reageren op de voorstellen van Rusland, erover praten en proberen om de wereldproblemen samen in vrede op te lossen.

Want na de val van de Berlijnse Muur was de wereld inderdaad ingesteld op vrede. In de jaren 90 reisden Duitsers zoals ik daarom naar het toenmalige Leningrad om Russisch te studeren en internationaal begrip te kweken. Het grote voorbeeld was de verzoening met Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde op een heel eenvoudige manier: Duitse jongeren leerden Frans en reisden naar Frankrijk. En de Fransen kwamen naar Duitsland. Jumelages van steden en gemeenten volgden al snel. Het was een groot succes. En juist deze aanpak zou voor eeuwige vrede tussen Rusland en Duitsland hebben gezorgd. Zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig.

Vandaag moeten we ons helaas afvragen of het Muziekkorps van de Duitse Strijdkrachten ooit nog op het Rode Plein in Moskou zal spelen. Omdat de Duitsers besloten hebben om in plaats van het muziekkorps wapens te sturen die Russen doden.

Nogmaals, zoals al meer dan 100 jaar het geval is, zijn er machten aan het werk die willen vernietigen. Opnieuw zijn er krachten aan het werk die vooral de vriendschap tussen Russen en Duitsers willen vernietigen. En daarom moet er na de ongewenste periode van toenadering weer oorlog komen in Europa. Zodat Duitsers en Russen niet in vrede leven. Dit gedrag is natuurlijk niet alleen tegen de belangen van de Duitsers en de Russen, maar ook tegen de belangen van de Europeanen. Zonder dat de Europeanen hier iets over te zeggen hebben. Het enige wat we weten, wordt ons keer op keer verteld, is dat Rusland schuld heeft aan de oorlog. Een goede oorlog voor ons dus. Die we moeten winnen.

Tot onze geruststelling horen we dagelijks van de Westerse media dat het Westen, officieel vertegenwoordigd door Oekraïne, deze oorlog tegen Rusland inderdaad zal winnen. Het is eigenlijk al aan het winnen sinds begin 2022, kort na het begin van de vijandelijkheden. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, heeft de NAVO ondertussen gigantische hoeveelheden oorlogsmateriaal aan Oekraïne geleverd. En ze blijft meer beloften doen over wonderwapens om zogezegd de overwinning te garanderen. Misschien interesseert het u om te weten hoe de stand van zaken is in juli 2023? Wanneer zal Rusland eindelijk verslagen zijn?

De situatie vanuit Russisch oogpunt

Zoals ik destijds als officier bij de Duitse strijdkrachten heb geleerd, is het altijd nuttig om de situatie vanuit het perspectief van de tegenpartij te begrijpen. De tegenpartij beweert dat de Russen in februari 2022 niet plotseling besloten om Oekraïne binnen te vallen. Dat zou niet mogelijk zijn geweest. Want de logistieke vereisten voor zo’n actie zijn zo enorm dat ze een langetermijnplanning vereisen. Mijn inschatting van de ontwikkeling is daarom als volgt:

Na het vermeende vredesakkoord van Minsk in 2014 had Poetin al heel snel door dat noch Oekraïne noch het Westen van plan waren om de voorwaarden van het akkoord na te komen. Al snel waren de Russen getuige van de bewapening van Oekraïne door het Westen. Hoe moeten ze deze ontwikkeling interpreteren? Voor de Russen was de situatie eindelijk duidelijk: er komt oorlog. Op de één of andere manier. Eerst zal het een proxy-oorlog zijn tussen de NAVO en Rusland, met later het gevaar van een directe confrontatie.

Toen de Russen zich dit realiseerden, planden ze hoe deze oorlog zou verlopen. Ze moesten leren hoe oorlog er in de moderne tijd uitziet. Een oorlog met de nieuwe wapens die nog nooit in zo’n oorlog waren gebruikt. Het zou geen oorlog worden zoals 50 jaar geleden. De Russen besloten dat zij onder alle omstandigheden zouden dicteren hoe deze oorlog gevoerd zou worden. Toen bedachten ze welke wapens ze daarvoor nodig zouden hebben en in welke hoeveelheden. En toen gingen ze aan het werk.

De Russische oorlogseconomie is geen privé-economie. Ze wordt niet beïnvloed door winstaspecten. Integendeel: hoe goedkoper, hoe beter. In het Westen is de oorlogseconomie wel een privé-economie. Hoe duurder en hoe complexer en ingewikkelder, hoe beter. Zelfs als ze het zouden willen, kunnen de wapenbedrijven in het Westen niet op korte termijn de hoeveelheden munitie leveren die nodig zijn voor een lange oorlog. Ze hebben niet de nodige productiecapaciteit. De Bundeswehr zou bijvoorbeeld hooguit twee weken oorlog kunnen voeren. Dan zouden de munitievoorraden uitgeput zijn.

Rusland wist dat deze oorlog eraan zat te komen en was en is erop voorbereid. Nogmaals, de NAVO had en heeft niet de noodzakelijke hoeveelheden wapens, laat staan munitie, om een oorlog tegen Rusland te winnen. Bovenal heeft de NAVO de verkeerde wapens.

De kunst van oorlogvoeren in de 21e eeuw

Er wordt gezegd dat generaals altijd de laatste oorlog voeren. En daarom investeren ze in oorlogsmaterieel. De sterkste militaire macht ter wereld, de Amerikanen, hebben daarom elf vliegdekschepen en negen helikoptervliegdekschepen, meer dan alle andere landen bij elkaar, die in 2023 echter niet meer van nut zullen zijn dan als uitstekende doelwitten. Eén hypersonische raket en het miljarden kostende ding met duizenden matrozen zinkt naar de bodem van de zee.

Tanks hebben nog steeds een zekere rechtvaardiging, maar alleen in combinatie met andere wapens. Als een tankeenheid geen bescherming vanuit de lucht krijgt, zijn de tanks een gemakkelijk doelwit. Zoals we nu weten, is zelfs de Leopard tank geen wonderwapen. Hij brandt net als alle andere tanks. Trouwens, voordat de Leopard op het slagveld verscheen, wisten de Russen al hoe ze hem moesten uitschakelen.

Nu wil de NAVO gevechtsvliegtuigen sturen. Nogmaals, in de wereld van de moderne technologie zijn dit erg dure maar relatief gemakkelijke doelen. De munitie die je nodig hebt om zo’n mooi vliegtuig uit de lucht te schieten is veel goedkoper dan het vliegtuig. En dezelfde verhouding geldt voor alle andere uitrusting die de NAVO voor gevechten gebruikt. Duur, maar niet doorslaggevend voor de oorlog. En meestal veel te ingewikkeld voor de Oekraïners.

Kwaliteit boven kwantiteit? Het militaire budget van de VS is gigantisch vergeleken met wat Rusland uitgeeft aan bewapening. Maar dat zegt niet veel. Daarom is een kwantitatieve vergelijking van militaire budgetten alleen een onzinnige simplificatie.

Wat telt er? Wat beslist? Wel, Rusland zet tot nu toe onvoorstelbare hoeveelheden raketten en granaten in die het slagveld domineren. En Rusland heeft het beste luchtverdedigingssysteem ter wereld. Ze hebben ook de beste hypersonische raketten ter wereld, waartegen geen verdediging bestaat. De Russen kunnen met satellieten en drones en spionnen elk (elk!) doel in Oekraïne zien en vervolgens vernietigen. De Russen dicteren dus wat er op het slagveld gebeurt. Ze hebben totale controle over wat er gebeurt.

De strategie van Rusland

De stelregels, al duizenden jaren beproefd, zijn: “Ken uw vijand en ken uzelf, en in 100 veldslagen zult u nooit in gevaar komen.”

“Een wijze strijder zal zijn wil opleggen aan de vijand en zal niet toestaan dat de vijand zijn wil aan hem oplegt.”

“De hele kunst van de oorlog is gebaseerd op sluwheid en bedrog”.

“Houd de vijand altijd onder druk en laat hem nooit rusten.”

Rusland is erin geslaagd zijn wil aan de vijand op te leggen, het slagveld vorm te geven volgens Russische ideeën en te vechten met wapens waarin Rusland een enorm voordeel heeft: artillerie en raketten.

En zo bestormen de Russen de forten van de vijand vanaf een meestal veilige afstand. Ze tonen daarbij veel geduld, omdat ze hun eigen verliezen tot een minimum willen beperken. De meeste Oekraïense soldaten sterven zonder ooit een Russische soldaat gezien te hebben.

En het grootste deel van het Russische leger is nog steeds in reserve. Waarom? Omdat Rusland niet kan uitsluiten dat de NAVO direct betrokken raakt. Het Russische leger is nu ontworpen en uitgerust om de NAVO in een conventionele confrontatie aan te kunnen.

De gebeurtenissen van een week geleden rond de Wagner Group kunnen echter uiteindelijk aantonen dat niet alleen Jevgeni Prigozhin, het hoofd van de Wagner Group, maar ook sommige Russische generaals hun geduld verliezen en niet inzien waarom dit conflict zich maar voortsleept. Begrijpelijk vanuit hun standpunt. Want zij weten dat Rusland deze oorlog tot een einde kan brengen. Poetin denkt daar echter anders over: hoe langer de oorlog duurt, hoe kleiner de oorlogscapaciteit van het Westen wordt. Hoe meer tanks en vliegtuigen en ander oorlogsmaterieel in Oekraïne vernietigd worden, hoe kleiner de kansen van de NAVO worden.

De bondgenoten van Rusland

Verreweg het grootste deel van de wereld staat aan de kant van Rusland, omdat het duidelijk is dat dit uiteindelijk een oorlog van de VS tegen Rusland is. En de wereld heeft gewoon genoeg van het getreiter, de intimidatie en de militaire overheersing van de VS.

De belangrijkste bondgenoot van Rusland is natuurlijk China. In geval van nood zou China Rusland zeker van munitie en wapens voorzien. Aangezien China vrijwel onbeperkte productiecapaciteiten heeft, kan het Westen deze oorlog onmogelijk winnen met conventionele wapens.

Zoals ik al zei, is het Westen niet voorbereid op oorlog. Om dit te corrigeren zou jaren duren, omdat de capaciteiten hiervoor in de particuliere sector opgebouwd zouden moeten worden. Er is al een tekort aan munitie in Oekraïne. Bovendien is de luchtverdediging van de Oekraïners volledig ingestort.

De Oekraïense soldaten hebben geen andere keuze dan te sterven. Ze hebben geen enkele kans om deze oorlog te winnen.

De mens als invloedsfactor

Wanneer in Amerika een soldaat bevorderd wordt tot generaal, kunt u ervan uitgaan dat dit in de eerste plaats een politieke beslissing is. Een generaal is een politicus in uniform. Daarom kan een Amerikaanse generaal zonder gevolgen fouten maken. Na de ramp in Afghanistan is er niet één Amerikaanse generaal ontslagen. Niemand is verantwoordelijk.

In Rusland behoren generaals tot een militaire elite. Dit zijn echte mannen die leven als generaals en vaak zelfs sterven als generaals op het slagveld. En die verantwoordelijkheid dragen. En die dus ook ontslagen worden.

U hoeft alleen maar te kijken naar de zogenaamde politieke elite in het Westen zoals die ons dagelijks op televisie wordt voorgeschoteld. Het is een stelletje zeurpieten. Ze zullen nooit een oorlog winnen. Omdat ze incompetent en corrupt zijn en zonder eer leven. En omdat ze niet in de realiteit leven. De politici in het Westen leven in een fantasiewereld. En de generaals moeten zich aan deze fantasiewereld aanpassen en dingen zeggen die politiek wenselijk zijn. De NAVO is niets meer dan een plaatsvervanger van de belangen van de Verenigde Staten van Amerika. De Europeanen hebben niets te zeggen. Niets. Vooral die brave Duitsers niet.

Dit werd vorige week weer eens duidelijk toen Poetin het reeds onderhandelde akkoord van maart vorig jaar liet zien dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne zou bezegelen. Klaar om ondertekend te worden. Maar toen verscheen Boris Johnson en overtuigde of dwong de Oekraïners om niet te tekenen. Omdat het Westen deze oorlog wilde en wil. De NAVO heeft deze oorlog absoluut nodig. Vrede zou een ramp zijn. Wat moet de NAVO dan doen?

De escalatie van het Westen

De oorlog begon met een aanval op Kiev. Na onderhandelingen over het vredesverdrag in Turkije trokken de Russen zich terug. Maar uiteindelijk kwam er niets van het verdrag terecht. En zo verliep de oorlog zoals we die nu kennen. Het is een uitputtingsoorlog met gigantische materiële gevechten waarin de Russen de overhand zullen hebben omdat ze op dit soort oorlog zijn ingesteld. Het Westen, de NAVO, elk NAVO-lid afzonderlijk, is volledig overweldigd. Ze pompen zichzelf op, maar de hele wereld kan zien dat er weinig substantie is. Het Westen speelt poker. Rusland speelt schaak.

Nu de laatste kaart van hun pokerspel opgebruikt is, is de enige verdere escalatie voor het Westen ofwel een valse vlag met echt provocerende afmetingen ofwel een kernoorlog.

De grootste angst van Rusland is daarom dat het Westen zal doordraaien en alle middelen zal gebruiken om in ieder geval door te gaan. De Russen kennen de mentaliteit van de machthebbers in het Westen. Ze begrijpen wat psychopaten drijft. Een psychopaat geeft zich niet gewonnen. Een psychopaat verliest niet. Een psychopaat vernietigt alles voordat hij zijn nederlaag toegeeft.

Psychopaten zijn geesteszieken. Het Westen wordt geregeerd door geesteszieken. Hoe kun je anders een oorlog uitlokken die je alleen maar kunt verliezen?

De personificatie van oorlog

Geen oorlog zonder propaganda. Geen oorlog zonder leugens. Aangezien de voorgeschiedenis van de oorlog in het voordeel van Rusland speelde, aangezien het verloop van de oorlog in het voordeel van Rusland speelde, en aangezien het vooruitzicht op een overwinning voor het Westen naar nul neigt, besloot het Westen een pseudo-morele oorlog te voeren, en die tenminste te winnen om de oorlog aan de kook te houden. En zo werd deze oorlog de “Poetin-oorlog”. Men spreekt niet meer over Rusland. Men spreekt alleen nog maar over Poetin, over de man die volgens verschillende Amerikaanse presidenten een diepe zwarte ziel heeft waarin ze hebben gekeken. Nee, de ontboezeming van bullshit in het Westen gaat alle perken te buiten: Schijn boven werkelijkheid. Reclame en propaganda boven de waarheid. En ook de genadeloze, ononderbroken afstomping van het volk moet doorgaan, omdat anders het hele bedrog aan het licht komt.

We hebben allemaal geluk dat Vladimir Poetin momenteel aan de macht is in Rusland. Zijn zelfbeheersing is bewonderenswaardig. Zijn geduld is bewonderenswaardig. En zijn wijsheid. Een echte staatsman.

De bewering dat Poetin moet aftreden is volkomen absurd. De kans is heel groot dat er dan een veel agressievere president voor hem in de plaats komt. Want het Russische volk kookt. Het Russische volk wil een einde maken aan deze oorlog. Dat zou mogelijk zijn als het Russische leger eindelijk ten aanval zou trekken. Op dit moment laat het Russische leger het Oekraïense leger leegbloeden. Tot welk punt dit zal doorgaan is volledig open. Maar op een gegeven moment zal er gewoon geen noemenswaardige Oekraïense verdediging meer zijn. De Russen zullen de rest onder de voet lopen. Een hele generatie Oekraïners wordt nu opgeofferd. Niet voor Oekraïne. Voor het Westen. Omdat Oekraïne in deze oorlog alleen maar kan verliezen.

Dus de vermeende “Poetin-oorlog” is pure propaganda. Deze aanpak is gericht op uw gevoelens. Deze aanpak is bedoeld om te voorkomen dat u uw hersenen inschakelt om vragen te stellen. Daarom is het Oekraïne-conflict ook uitstekend geschikt om de manipulatie van het volk en de verarming van het volk te bevorderen. Als u wilt, een voortzetting van de propaganda na de Covid-verhalen. Dit masseren van de psyche van het volk is een essentieel onderdeel van het doel van de NAVO. Als u eenmaal gemasseerd bent, is het veel gemakkelijker voor u om ook in te stemmen met de volgende stap in de oorlog.

Mijn advies: Stel vragen aan Poetin, natuurlijk, maar stel vooral vragen aan Scholz, Biden, Johnson, Macron en co. Zoals ik al zei, bestond het vredesverdrag dat Poetin ons liet zien al in maart vorig jaar. Niemand in het Westen ontkent dat. En het is ook onbetwist dat de Oekraïense onderhandelaar bij zijn terugkeer werd vermoord. Vraag: waarom werd het verdrag niet ondertekend?

Een paar woorden tot de Groenen

Het opblazen van de Nord Stream pijpleidingen en de gevolgen daarvan waren een van de grootste milieurampen aller tijden. Het instorten van de stuwdam in Oekraïne en de gevolgen daarvan waren een van de grootste milieurampen aller tijden.

Maar geen enkele groene ziel schreeuwde of protesteerde. Het schijnt niet bij deze groenen opgekomen te zijn dat oorlog de ene milieuramp na de andere betekent. Dus hoe kan een partij die zichzelf “De Groenen” noemt in godsnaam voorstander zijn van oorlog in het algemeen en deze oorlog in het bijzonder?

De hele hypocrisie van deze NAVO-groenen, de hele hypocrisie van deze domme generatie, wordt weer eens aan de wereld getoond. Deze dromers willen de wereld redden? Hoe doen ze dat? Door haar te vernietigen?

Met de Groenen gebeurde het net als met alle andere partijen die een bepaald deel van de stemmen wisten te vergaren en daarom door het systeem moesten worden toegeëigend. Want het systeem is het systeem is het systeem. Het systeem staat boven alles. En het is aan het systeem dat alle partijen zich uiteindelijk moeten onderwerpen. Het proces is eenvoudig: de klagers en idealisten worden eruit gegooid, de conformisten en carrière-geobsedeerden nemen het dan over. Het imago wordt als het ware geïnstrumentaliseerd voor andere doeleinden. Zie SPD. Zie de Groenen. Werkt altijd. Moet altijd werken. Daarom kunt u stemmen op wie en wat u maar wilt. Stoplicht (Duits kabinet) of niet. Het resultaat is altijd hetzelfde. Zo moet het zijn. Dat is democratie.

En nu we het toch over democratie hebben: als u de discussies in Duitsland over het Oekraïne-conflict volgt, komt u veel discussies tegen met veel vrouwen, soms puur vrouwendiscussies. Verbazingwekkend. Er lijkt nu echt een dominantie van vrouwen te zijn in Duitsland. Ze praten zelfs over oorlog. Ze hebben geen idee. Maar ze weten er veel van. Net zoals de partijen geïnstrumentaliseerd zijn, zijn ook de vrouwen geïnstrumentaliseerd. Je zou denken dat vrouwen in de politiek altijd voor vrede zouden zijn. Altijd. Omdat ze vrouwen zijn. Maar omdat vrouwen veel emotioneler zijn dan mannen, zijn ze ook veel gemakkelijker te manipuleren. Daarom geldt: hoe meer vrouwen in de politiek, hoe beter voor de heersers van deze wereld. Hoe meer vrouwen in de politiek, hoe gemakkelijker het is om de mensen te manipuleren.

Zelfs bij de Bundeswehr lopen er vrouwen rond. Ursula, de gevreesde oorlogsminister, heeft daar een paar jaar geleden echt schoon schip gemaakt. Hoewel er toen bijna niets werkte. Maar dat maakt niet uit. Wat is oorlogsbereidheid? Is het echt nodig? Ursula, meisjes! En toen kwam er een andere vrouw, ook helemaal niet gehinderd door competentie. Verbazingwekkend. Mijn stelling: de heerschappij van vrouwen betekent het einde van de wereld. Het zou leuk zijn als het anders was gelopen. Maar om met deze vrouwen over vooruitgang te praten… Werkelijk? De Baerböckchen? De von der Leyen? Merkel? God helpe ons.

Oorlog is bedrog

“Oorlog is bedrog” is de vertaling van het boek van de meest gedecoreerde soldaat in de Amerikaanse geschiedenis, kolonel generaal Smedley Butler (oorspronkelijke titel: “War is A Racket”). De man had vele oorlogen gevoerd voor de Amerikaanse regering en voor Amerikaanse bedrijven en besefte op een dag dat het uiteindelijk altijd om geld en macht ging.

Het grootste investeringsbedrijf ter wereld, BlackRock, heeft een overeenkomst getekend met Oekraïne, waarin ook staat dat BlackRock andere investeerders naar het land zal halen. Zelensky zal Oekraïne verliezen. Op de een of andere manier.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven