Over onderwijs

Over onderwijs

“Onderwijs heeft een enorme populatie opgeleverd die kan lezen maar niet kan onderscheiden wat het lezen waard is.” G M Trevelyan ( Britse historicus en academicus)

“Feiten houden niet op te bestaan omdat ze worden genegeerd.” Aldous Huxley ( een Engels-Amerikaans schrijver, essayist en dichter die grote bekendheid verwierf met de vele romans en korte verhalen die hij schreef. Een van zijn bekendste werken is Brave New World)

Moderne psychologie heeft wijdverspreide “sociale vervuiling” gecreëerd door haar analytische en ook reductionistische nadruk op het geïsoleerde individu en de niet aflatende vijandigheid tegenover sociale verbanden zoals uitgedrukt in traditie, gemeenschapsstructuren en het gezin. Het is geen toeval dat het de moderne industriële psychologie was die eerst het uitgebreide gezin terugbracht tot het nucleaire gezin, daarna het nucleaire gezin terugbracht tot het steeds vaker voorkomende subnucleaire gezin van één ouder, en nu werkt aan het ouderloze gezin waar het kind door de overheid wordt opgevoed. (Paul Vitz : Psychology as Religion: The Cult of Self Worship, 1977)

Conventioneel onderwezen en geaccepteerde geschiedenis en wetenschap hebben een fundamentele invloed op de manier waarop we de wereld waarnemen. Daarom is de controle over het onderwijs en de manier waarop deze onderwerpen worden gepresenteerd van het allergrootste belang voor de “elite”.

Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Onderwijs wordt beïnvloed door machthebbers met geld. Het kind van nu moet meer en meer een vat worden dat gevuld wordt met lessen van “hen” zodat het bruikbare en willige pionnen worden.

In het onderwijs van vandaag vind je dan ook: verwarring ( er wordt niet meer duiding gegeven of alleen duiding die “zij ” willen. Dat doen ze door het creëren van hypes zoals de klimaathype. Verder is er verwarring over hiërarchische posities: iedereen moet gelijk worden. ( We zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig) Er wordt afhankelijkheid gecreëerd: succes wordt afgemeten aan de mening van anderen. Het gaat er om dat je de juiste mening hebt en de juiste politieke correcte houding. Het gaat om totale overeenstemming.

Een kind is er gewoon om te worden gevuld met door het systeem geaccepteerde feiten. Echte vragen over de aard van het leven, de redenen achter de tegenstrijdigheden in geaccepteerde historische absurditeiten, spelen geen rol. Mensen zijn gereduceerd tot consumenten en radertjes in de bedrijfsmachine, en kinderen die deze rol kunnen accepteren zijn wat het onderwijsproces succesvol noemt . Als conformiteit de prijs is van succes, worden degenen die alternatieve opvattingen zoeken en de indoctrinatie verwerpen, beschaamd en hen wordt een gevoel van falen aangewreven. Ons wordt geleerd dat consumentisme ons gelukkig maakt en niet het bevragen van de essenties van de mensheid: het zoeken naar wat ware liefde is, wat het werkelijke goede en ware is en zeker niet om de waarheid van ons huidige bestaan te bevragen en te onderzoeken.

Beïnvloeding van onderwijs komt via wetenschap en vooral via de zgn. Frankfurter School ( De Frankfurter Schule is een Duitse sociologische en filosofische stroming in de hedendaagse filosofie die ontstond in de eerste helft van de 20ste eeuw en zich bezighoudt met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie. De stroming werd opgericht door Theodor Adorno en Herbert Marcuse van het Institut für Sozialforschung te Frankfurt.)

Bertrand Russell : “Fysiologie en psychologie bieden velden voor wetenschappelijke techniek die nog op ontwikkeling wachten. Het belang van massapsychologie is enorm toegenomen door de groei van moderne propagandamethoden. Hiervan is de meest invloedrijke wat onderwijs wordt genoemd. De sociaal psychologen van de toekomst zullen een aantal klassen van schoolkinderen hebben waarop ze verschillende methoden zullen proberen om een onwrikbare overtuiging te produceren dat sneeuw zwart is. Verschillende resultaten zullen binnenkort worden bereikt. Ten eerste, dat de invloed van thuis hinderlijk is. Ten tweede kan dat niet veel worden gedaan, tenzij indoctrinatie begint vóór de leeftijd van tien. Ten derde zijn die verzen die op muziek zijn gezet en herhaaldelijk zijn geïntoneerd, zeer effectief. Ten vierde, dat de mening dat sneeuw wit is moet worden vastgehouden om een morbide smaak voor excentriciteit te tonen. Maar ik verwacht het wel. Het is aan toekomstige wetenschappers om deze maxima nauwkeurig te maken en precies te ontdekken hoeveel het per hoofd kost om kinderen te laten geloven dat sneeuw zwart is, en hoeveel minder het zou kosten om hen te laten geloven dat het donkergrijs is. ”

Michael Minnicino schreef in 1992 in Fidelio Magazine: …”hoe de erfgenamen van Marcuse en Adorno de universiteiten nu volledig domineren, hun eigen studenten leren rede te vervangen door politiek correctrituele oefeningen. Er zijn zeer weinig theoretische boeken over kunst, brieven of taal die vandaag in de Verenigde Staten of Europa worden gepubliceerd die niet openlijk schatplichtig zijn aan de Frankfurt School. De heksenjacht op de hedendaagse campussen is slechts de implementatie van Marcusses concept van repressieve tolerantie, tolerantie voor bewegingen van links, maar intolerantie voor bewegingen van rechts, opgelegd door de studenten van de Frankfurt School.”

Het is altijd zo geweest dat de heersende “elite” het volk kennis onthoudt. Terwijl ze er zouden moet zijn voor het volk, om het volk te dienen. We moeten God en elkaar dienen maar dat wordt tot dusver niet begrepen:

Hosea 4, 6: Mijn volk wordt vernietigd wegens gebrek aan kennis

Psychopolitiek is de kunst en de wetenschap van het beweren en handhaven van heerschappij over de gedachten en loyaliteit van individuen, officieren, bureaus en massa’s, en het bewerkstelligen van de verovering van vijandige naties door middel van mentale genezing Uit een leerboek over psychopolitiek.

Het is nu zo dat we in wereld leven waarin diefstal van kennis of onthouden van kennis voor het volk door de “elite” wordt toegepast.

Kennis die we niet mogen krijgen, wordt door de eeuwen toegepast door bv. boekverbranding, censuur, geheimhouding of door desinformatie. Als je dingen niet mag weten, hebben “zij” iets te verbergen. En dat is ook zo.

Desinformatie wordt toegepast door afleiding, angst zaaien, door psy-ops. Dit is een beproefde tactiek van machthebbers.

We moeten massa mens worden: de massamens is onbewust het product van het modernisme, hij is een product van vele bewuste krachten zoals cultureel marxisme en de kritische theorie. Hij is de wereldwijde consument en loopt de lege weg waardoor gadgets snel kunnen worden vervangen, zodat er altijd ruimte is voor meer. De massamens heeft geen doel en geen einddoel. Hij heeft valse materiële behoeften, die kwaliteit en spirituele kwaliteit missen. Door die korte, snelle drang naar iets en het gebrek aan wortels, identiteit en richting, neem je wat je wordt gegeven door gebrek aan wat je echt nodig hebt, maar dat realiseer je je niet en zal je nooit realiseren vanwege de afleiding van producten die op de markt worden gebracht als zijnde wat je echt nodig hebt, en het ergste is dat je het zult geloven. De massamens beschouwt zichzelf als bewust en ruimdenkend maar beseft niet wat er werkelijk om hem heen gebeurt. Hij is opgebouwd rond een paar abstracties, hij is een gestandaardiseerde mens afgewend van zijn eigen geschiedenis. Geen ras, geen natie, geen cultuur, geen tradities, geen eigen gemeenschap. ( begrijp nu waarom we niet meer mogen “worteldenken”, begrijp nu waarom er zoveel vreemdelingen over de aarde worden verspreid, begrijp nu waarom alle tradities worden aangevallen. En bedenk dat zij die dit doen, gewillige pionnen zijn)

De massamens is gemaakt om zichzelf te beschouwen als uniek of misschien zelfs opstandig en verlicht.( begrijp nu het ophemelen van de homoseksuele agenda en het pushen van dragqueens, het pushen van zoveel soorten sekse. Er zit een georkestreerde agenda achter. Dat zelfs de Elsevier nu op de cover een “trans” heeft is niet zomaar). De massamens is een gewone triviale mens die van afleiding naar afleiding gaat, die ten prooi valt aan absurde modes en hypes. De moderne mens rent van hot naar her en heeft geen tijd meer waarvoor hij echt tijd zou moeten hebben: zich verdiepen in het waarom. Er is geen tijd meer om zelfstandig te denken en dus wordt de menig gevormd na het 8 uur journaal dat gevuld wordt door “trekpoppen”. Zo worden ze emotionele denkers, geen rationele denkers. De massamaatschappij van massamensen verplettert alles wat anders is, verlaagt continu de normen, met middelmatigheid als de grote gelijkmaker. Een samenleving die alles haat dat uitstekend en gekwalificeerd is. Alles wat goed en schoon is, moet kapot. De burgers worden gelukkig en gemotiveerd gehouden door een mix van eten en amusement. Etend en lachend brengen ze zichzelf naar de rand van de klif in hun conformiteit en socialisatie. Het huidige comfort zal hun ogen niet de waarheid doen zien. De massale middelmatige cultuur is triviaal, oppervlakkig en narcistisch .Alle boeken hetzelfde, alle tv programma’s hetzelfde, alle praattafels hetzelfde en overal de politiek correcte boodschappen. Tot de cognitieve dissonantie opeens niet meer werkt.

Hoe lang blijft een huis gebouwd op zand overeind? Hoe lang zullen leugens als waarheid worden beschouwd en wat gebeurt er wanneer het onvermijdelijke gebeurt? Degenen die erin worden ondergedompeld, zullen uiteindelijk breken, wanneer hun bronnen van narcistische voorraden opdrogen, wanneer ze oud worden, wanneer hun geld of drugs opraken, wanneer ze alleen wakker worden. ( begrijp waar Hollywood voor staat en de muziekindustrie, kijk wat de porno industrie doet en kijk wie dit alles in handen heeft. Zij die zich joden noemen en het niet zijn. Zij die een hekel hebben aan het christendom omdat dat hun macht kan ondergraven. Omdat dat goed georganiseerde maatschappijen waren. Kijk wie zich met het onderwijs is gaan bemoeien)

Spreuken 25, 2: Het is de glorie van God om iets te verbergen: maar de eer van koningen is om een zaak te onderzoeken.

Ik schreef al eerder: we hebben een “ouderprobleem”. Zij die boven ons stonden, hebben tot dusver gefaald. Wij moeten onderzoeken.

Uit het boek “1984” van George Orwell: “Wie het verleden controleert, controleert de toekomst, wie het heden controleert, controleert de geschiedenis”.

En: “Alles wat ze hoefden te doen was om een soort primitief patriottisme in het leven te roepen, waaraan ze iedere keer konden refereren als het nodig was om de bevolking te laten accepteren dat ze langer moesten werken of kleinere rantsoenen zouden krijgen. En zelfs wanneer het volk begon te mopperen en ontevreden werd, zoals dat soms gebeurde, leidde dat helemaal nergens toe, want zonder begrip van de situatie (waarheid), konden ze zich alleen concentreren op kleine specifieke grieven. Zonder uitzondering zagen ze het grote kwaad dat hen werd aangedaan niet.”

Handelingen 2, 17: En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees: en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw oude mannen zullen dromen dromen.

https://saltmines.nl/2020/01/19/de-kruistocht-tegen-schoonheid/
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Miseducation
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Awareness_control