20230414 Over psychologische trucs

van Niburu, zie daar links en afbeeldingen

We zijn psychologisch bespeeld

donderdag, 13 april 2023 10:53 Hits: 2157

(Ed.: ik deel dit omdat Erick van Dijk hier zijn wanhoop laat zien en dat herken ik wel. Maar ik heb steeds meer geleerd dat je kennis kunt aanreiken maar verandering niet zomaar kunt bewerkstelligen. Inmiddels denk ik dat ieder mens zijn eigen pad in zijn eigen tempo moet bewandelen. Ieder mens moet zichzelf “verlichten” en daardoor kan hij kennis overdragen en liefde delen en voorleven. Dat kun je doen en dat is denk ik de taak van ieder mens afzonderlijk. Ieder mens heeft talenten gekregen en ieder mens kan die gebruiken. Ik denk dat het eerste gebod ( God dienen) is dat je erkent dat wat jij aan talenten hebt, deelt en het tweede gebod je naaste liefhebben als jezelf. Leer van jezelf te houden, aanvaard je schuld en vraag vergeving. (30En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.31En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Markus 12, 30-31 HSV) Die ander worstelt net als jij. Misschien op een andere manier maar ieder mens zit met levensvragen en verlangt naar liefde. Zoek het niet in verweggistan maar begin met die naast jou is. Met jouw liefde en jouw geduld. Wil de ander niet veranderen in jouw tempo, geef de ander de mogelijkheid zijn eigen pad te lopen.)

Wij zijn slachtoffer van psychologische trucs. De wereld is in werkelijkheid zo anders dan ons in media en entertainment wordt voorgesteld.

De doorsnee mens ervaart de gevolgen van alle machinaties, de oorlogen, de crises, maar lijkt niet gedreven te onderzoeken wat eraan ten grondslag ligt.

Het volgende artikel is een bijdrage van Erick van Dijk:

Na bijna veertig jaar onderzoek naar de ware aard van onze werkelijkheid ben ik soms gefrustreerd. Boos. Verdrietig. Iedereen die werkelijk wakker is zal waarschijnlijk die gevoelens met me delen.

Voor 11 September probeerde ik mijn bevindingen te delen met wie maar wilde luisteren. Wat ik allemaal had ontdekt door het diep bestuderen van geschiedenis, van hypnose (conditionering door herhaling), van het paranormale, het occulte, esoterie, dat de totale werkelijkheid veel verder strekt dan we met onze zintuigen, zelfs via de meest moderne technologische middelen, kunnen waarnemen. Ik had het niet alleen gelezen, veel ervan heb ik zelf ervaren door te experimenteren ver buiten de grenzen van wat doorgaat voor “wetenschap” (= het schappen van wetens, niet van speculaties of waarschijnlijkheden).

Of over wat er voortkwam uit een diepe studie naar het bestaan en werking van zogeheten geheime diensten of inlichtingenorganisaties, wat op meerdere fronten een misleidende benaming is. Over MK-ULTRA.

Spijtig genoeg zijn de meesten die een doorsnee leven leiden (lijden) van werk, gezin, sport en hobby’s, die het meest van wat ze menen te weten hebben vernomen uit slechts een enkele bron die ze volledig vertrouwen, niet geïnteresseerd in zaken die vallen buiten hun afgebakende kleine beleving, ook al verklaart dit soort kennis zo veel van wat anders ondoorgrondelijk blijft.

Ik heb me na de gebeurtenissen op 11 september 2001 niet erg verdiept in alle in’s en out’s, ik was met andere dingen bezig, afgezien van dat ik het opvallend vond dat de puinhopen in New York maanden bleven roken.

Dat kwam pas in 2006, met het uitkomen van Loose Change, 2nd edition. Na het zien heb ik me aangemeld als vrijwillig vertaler bij de organisaties “We Are Change” en “Architects & Engineers for 911 Truth.”

Later werd ik verantwoordelijk voor het vertalen van de website van het prestigieuze Consensus Panel 9/11. Jarenlang spande ik me in voor een nieuw onderzoek, lang nadat “de gebeurtenissen van 11 September” in de vergetelheid waren geraakt. Ik bleef hopen, het bewijs was inmiddels overweldigend. Maar het kwam er niet.

Na het bekend worden in het Verenigd Koninkrijk van het schandaal rond volkslieveling Jimmy Savile had ik hoop dat eindelijk de waarheid naar buiten zou komen rond pedoseksueel misbruik van kinderen door hooggeplaatsten uit politiek en entertainment. Natuurlijk was er verontwaardiging alom. Maar het stierf weg.

Met de arrestatie van Jeffrey Epstein dacht ik dat er dit keer toch echt geen ontkomen meer aan was. Hoe naïef kun je zijn… Het spotlicht werd alleen op hem gericht, ondanks een lange lijst van bekende namen die meevlogen in zijn vliegtuig, door ingewijden ook wel “de Lolita Express” genoemd, of deelnamen aan seksfeesten met minderjarigen op Epsteins privé-eiland. Alles werd eraan gedaan zaken uit het nieuws te houden, en met succes. Epstein is dood (of niet…). Zaak gesloten.

Trouwens, Epstein was al in 2007 veroordeeld wegens “strafbare seksuele handelingen met minderjarigen.” Op één of andere manier bleven “alle benoemde en niet benoemde handlangers” door deze deal buiten schot. Geld maakt niet gelukkig, maar het is makkelijk als je het hebt?

In 2020 werd Epsteins partner in crime Ghislaine Maxwell gearresteerd. Ze werd uiteindelijk veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Ondanks pleidooien van slachtoffers deed men het voorkomen alsof Maxwell alleen Epstein als klant had. Andere namen werden niet genoemd. En Epstein kon niets meer vertellen. Hij was dood (of niet).

Het zijn maar een paar voorbeelden uit tientallen, honderden, waar zogeheten leden van de elite met alles wegkomen, tenzij ze met opzet worden geslachtofferd door hun meesters.

De wereld is in werkelijkheid zo anders dan ons in media en entertainment wordt voorgesteld. De doorsnee mens ervaart de gevolgen van alle machinaties, de oorlogen, de crises, maar lijkt niet gedreven te onderzoeken wat eraan ten grondslag ligt. Zo zijn ze niet in staat de waarheid te herkennen, al staart deze hen recht in de ogen.

En dan zijn herkennen en erkennen ook nog twee verschillende dingen. Ook de wakkere is maar een mens. Het is soms erg moeilijk om je geestelijke gezondheid intact te houden, te midden van al die waanzin. Maar we hebben geen keuze meer, helaas. Soms zou ik willen dat ik niet de dingen wist die ik weet. Ze bezwaren me. Maar je kunt eenmaal niet iets ont-weten. Aan de andere kant weet ik het liever wel, zodat ik het in ieder geval begrijp en niet met die almaar knagende vraag blijf zitten: waarom…?

Een korte video om de herinnering aan alles aangaande “corona” levend te houden, en wat je kan overkomen als je op ludieke wijze probeert mensen bewust te maken.

Lees ook over gekochte journalistiek