20230315 Over transactivisme

Via Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Transgenderactivisten lijken veel op Pennywise The Clown maart 12, 20232324 12

Had u tien jaar geleden ooit gedacht dat we dit debat zouden voeren?

Transseksuele cosplay ( Cosplay is een vorm van performance art waarbij de deelnemers gebruikmaken van kostuums en accessoires om een bepaald personage of idee uit te beelden. In de ruimere zin van het woord verwijst cosplay naar alle gekostumeerde rollenspellen buiten het podium om, ongeacht de culturele context. Wikipedia) is op de een of andere manier de heersende sociale kwestie van ons tijdperk geworden, waarbij transactivisme de overhand krijgt binnen de overheid, openbare scholen en zelfs het bedrijfsleven. Om redenen die de logica tarten heeft de kwestie van “transrechten” alle andere conflicten over burgerlijke vrijheden verdrongen. Een groep die minder dan 0,5% van de bevolking uitmaakt, dicteert de nationale discussie.

Niet alleen dat, maar er is een redelijk vermoeden dat een meerderheid van deze mensen niet echt “trans” is, maar zich gewoon aansluit bij wat zij zien als een opportunistische trend. Misschien is het om aandacht te krijgen waar ze denken recht op te hebben. Misschien is het een manier om het gevoel te krijgen dat ze deel uitmaken van iets van historische betekenis, terwijl ze verder weinig doen met hun leven. Misschien is het een spel om een speciale behandeling en speciale bescherming te krijgen onder de status van slachtoffergroep, schrijft Brandon Smith.

Trans worden is überhaupt de gemakkelijkste manier voor een anders heteroseksuele blanke persoon om naar de top van de onderdrukkingstotempaal te klimmen. En in een wereld waar slachtofferschap een valuta is, is dat een zeer waardevolle optie.

Maar nogmaals, de belangrijkste reden waarom de trans-ideologie zo’n twistpunt is geworden in ons land, is dat zij een ongezonde obsessie lijkt te hebben voor het seksueel benaderen van kinderen. We hebben allemaal de videoclips op social media gezien van volwassen mannen in vrouwelijke stripperskleding die voor kleuters twerken voor dollars. En hoewel we als reactie hierop misschien een natuurlijke afkeer ervaren, is het belangrijk te erkennen dat de meerderheid van de transactivisten zich “proud” en gerechtvaardigd voelt. Zij vinden het eigenlijk een overwinning. Normale mensen staan aan een heel andere kant van het morele spectrum dan transactivisten en met zo’n groep valt niet te diplomeren.

Het probleem strekt zich uit tot de ondermijning van openbare scholen en klaslokalen. Genderfluid propaganda, een concept dat door GEEN wetenschappelijk bewijs wordt ondersteund, wordt aan zeer jonge kinderen onderwezen in plaats van de belangrijkste academische vakken. Terwijl de testscores en het begrijpend lezen kelderen, worden onze kinderen gehersenspoeld met woke-nonsens, vaak in het geheim omdat leraren en schoolbesturen weigeren hun lesplannen bekend te maken.

Tien jaar geleden kenden leraren hun plaats in de samenleving: kinderen opvoeden met het oog op academische prestaties en de ouders de hand reiken in alles wat met hun kinderen te maken heeft. Zij zijn geen maatschappelijk werkers, therapeuten, wijzen of goeroes. In de meeste opzichten zijn ze überhaupt niet erg belangrijk. De laatste jaren heeft het onderwijs echter ernstige grootheidswaanzin aangenomen met visioenen van afbraak en wederopbouw van de geesten en principes van de volgende generatie. Zij zien uw kinderen als hun wetenschappelijk experiment.

Veel transactivisten zijn niet van plan om zelf kinderen te krijgen om hun “waarden” door te geven, dus is het logisch dat zij zich in plaats daarvan op andermans kinderen richten en hen indoctrineren. De sekte moet op de een of andere manier voortleven.

Dan komen we bij het ergste van het ergste – de genderbevestigingsindustrie. Het is een gecoördineerd programma, een plotselinge vloedgolf van gezondheidsinstellingen die van genderidentiteitspolitiek hun broodwinning hebben gemaakt. Hun doel? Goedgelovige of narcistische ouders en beïnvloedbare kinderen overhalen tot levensveranderende hormoontherapieën en zelfs operaties in een poging het kind te veranderen in iets wat het nooit zal zijn: Het andere geslacht.

De psychologische en sociale gevolgen hiervan op lange termijn zijn onbekend, maar als de experimenten van de oprichter van de genderideologie John Money een indicatie zijn, dan zal dit waarschijnlijk resulteren in een hele generatie onvolgroeide en suïcidale jongeren.

Transactivisten hebben lang beweerd dat hun beweging niets meer is dan een streven naar mensenrechten en dat wanneer zij “gelijkheid” in rechten en behandeling krijgen, alles goed komt. Dit is natuurlijk een leugen, zoals de meeste beweringen rond transgenderisme. In de VS hebben transactivisten al allemaal dezelfde rechten als elke andere Amerikaan. De realiteit is dat de transbeweging al lang een politieke beweging is met aanzienlijke ambities van macht en invloed.

Ze hebben hun eigen sociale dynamiek, hun eigen methodologieën, hun eigen doctrine, hun eigen taboes, hun eigen poortwachters en ze hebben zelfs hun eigen vlaggen. Het wordt tijd dat het publiek erkent dat we kijken naar een poging om een politiek systeem te verspreiden – het is geen slachtofferstatusgroep die op zoek is naar een eerlijke behandeling, dat is slechts een dekmantel en een schild tegen kritiek.

In het geval van typische organisaties voor sociale rechtvaardigheid, zoals de meeste marxistische bewegingen, zien we zeker een poging om oude culturele systemen te vernietigen en de geschiedenis te herschrijven met behulp van valse narratieven. Maar bij de transbeweging zien we iets nieuws: het is niet alleen een poging om kinderen te hersenspoelen om het werk van de partij te doen, het is een aanval op de fundamentele biologie, de wortels van de mensheid en de waarheid. Het is een creatuur dat kinderen verminkt, hun geest en hun lichaam, met de bedoeling hen in de linkse kudde op te sluiten vanaf het moment dat ze kunnen lopen en praten en zich de rest van hun leven met hen te voeden.

Telkens als ik aan transactivisten denk, moet ik denken aan de roman IT van Stephen King en zijn bekende monster “Pennywise the Clown”. Pennywise is een vormloos kwaad, een kameleon die verschillende gezichten draagt, soms om slachtoffers naar hun ondergang te lokken en soms om angst te zaaien door het beeld van de ergste nachtmerries van mensen aan te nemen. Hij stalkt vooral kinderen omdat die het meest kwetsbaar zijn.

Een ander minder begrepen concept in het boek is het effect dat Pennywise heeft op het stadje Derry, Maine, waar hij zich schuilhoudt. Zijn aanwezigheid veroorzaakt verrotting en verloedering omdat de inwoners worden uitgeput door duisternis en wanhoop. Hij neemt jullie kinderen en geniet vervolgens van jullie ellende.

Waarom is de transbeweging zo gericht op kinderen? Waarom willen ze dat drag queens, die gewoonlijk worden geassocieerd met geseksualiseerde optredens, boekjes voorlezen aan peuters? Waarom willen ze dat kinderen naar sterk geseksualiseerde drag-voorstellingen gaan? Waarom staan openbare scholen toe dat in klaslokalen les wordt gegeven in transideologie in plaats van in academische vakken? Waarom nemen scholen kinderen in het geheim mee naar dergelijke voorstellingen zonder dat de ouders daarvan op de hoogte zijn of ermee instemmen? Waarom wordt de transideologie in kindervermaak geplant? Waarom worden ouders voorgelogen over genderfluïditeit alsof dat wetenschappelijk onderbouwd is, terwijl dat niet zo is? Waarom worden kinderen klaargestoomd voor medicijnen en operaties voor geslachtsverandering? Waarom staan staten toe dat kinderen zonder medeweten van de ouders een geslachtsveranderende operatie ondergaan? Wat is er in godsnaam aan de hand?

Velen zullen de voor de hand liggende conclusie trekken dat de transbeweging een kinderfetisj heeft. Stephen King is zelf een rabiaat linkse fanatiekeling die een verontrustende kinderorgiescène in zijn roman IT schreef. Dat is duidelijk een van de drijfveren, maar ik denk dat het transactivisme iets complexer is dan een excuus voor pedofilie.

Tien jaar geleden zou dit soort gedrag als verdacht of zelfs weerzinwekkend zijn behandeld. Als volwassenen met genderdysforie (een zeldzame geestesziekte) in hun eigen tijd een persoonlijke fetisj willen uitleven, dan is dat hun voorrecht. Maar hier gaat het erom onschuldige omstanders zonder kritisch denkvermogen bloot te stellen aan diezelfde geestesziekte en diezelfde fetisj; een gevangen publiek. Dit gaat over ouders en leraren die kinderen ervan overtuigen om tegen hun biologie in te handelen, zodat ze het kind kunnen gebruiken als deugdzaamheidsmiddel. Dit is wat narcisten en psychopaten doen, behalve dat het politiek wordt gesanctioneerd in veel landen en vanuit de overheid.

Waarom? Omdat het nuttig is om macht te krijgen. Stel u even voor dat u een monster bent, het meest gestoorde wezen dat u kunt bedenken. Het enige wat u doet is dorsten naar controle en het leed van uw vijanden en deze dorst kan nooit volledig worden verzadigd. Hoe zou u uw heerschappij over de bevolking willen laten gelden?

Eerst moet u de burgers verzwakken. U moet ze verdelen, en wat is een betere manier om ze te verdelen dan een wig te drijven tussen hen en hun eigen kinderen. Maak de kinderen tot doelwit, breng ze aan uw kant of gebruik ze als pressiemiddel om de ouders te onderwerpen.

U zou de fundamenten van de samenleving moeten ondermijnen, de lessen van de geschiedenis moeten elimineren en de pijlers die de stabiliteit in stand houden moeten perverteren. U zou de mensen ervan moeten overtuigen dat ijdelheid en “PRIDE” deugden zijn in plaats van tekortkomingen. U zou de mensen ervan moeten overtuigen dat alle gedragingen, hoe destructief ook, als aanvaardbaar moeten worden beschouwd en dat alle discriminatie, hoe verstandig ook, verkeerd is. En wanneer alle erfgoed en alle principes zijn uitgewist, bent u vrij om te fêteren, want kwaad is nu goed en goed is nu kwaad en er is niemand meer om u tegen te houden.

De transbeweging is een middel om de jongste generatie op te nemen in een politieke cultus. Ze maakt deel uit van een veel grotere agenda om niet alleen de grondbeginselen van de westerse cultuur te ondermijnen, maar ook de basisstructuren van moreel kompas en geweten. Sommige transactivisten zijn zich misschien niet bewust van de rol die zij spelen; zij geloven misschien zelfs dat het doelwit kinderen is om hen bloot te stellen aan nieuwe ideeën over “acceptatie”.

Toch denk ik dat velen van hen wel degelijk een duidelijk inzicht hebben in hun daden en dat velen van hen zich terdege bewust zijn van de gevolgen van hun inspanningen, en zij scheppen veel vreugde in de vernietiging die zij zaaien.

De slinger begint weer de andere kant op te gaan nu het grote publiek eindelijk wakker wordt van de dreiging van extreem-linkse bewegingen. Meerdere staten nemen maatregelen om genderbevestigingscentra te verbieden en werken aan de bescherming van kinderen tegen het roofzuchtige gedrag van transactivisten. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat we terug zijn bij een samenleving waarin krankzinnigen algemeen als krankzinnig worden beschouwd. De patiënten runnen voorlopig nog het gekkenhuis.

Ze willen u niet alleen dwingen om hun voornaamwoorden en verzonnen woordenschat te gebruiken, ze willen dat u hun vlaggen huldigt en hun waanideeën toejuicht. Ze willen dat u hun verwrongen versie van de werkelijkheid en hun visie op de toekomst omarmt. Ze willen dat u uw kinderen offert aan de goden van de deconstructie en het indoctrinatieproces, en ze willen dat u uw mond daarover houdt.

Net als Pennywise the Clown, draagt de transbeweging vermommingen om te lokken of bang te maken. Ze willen geen gelijkheid (die hebben ze al), ze willen volgzaamheid. Ze willen onderwerping. En ze willen zeker uw kinderen.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Zie ook Baudet laat schokkende kinderboekjes zien

Zie ook bij Makow: Homoseksualiteit is het middelpunt van satanische samenzwering