20230223 Over slaapwandelend de derde Wereld Oorlog ingaan

via wjongman van LeoHohmann, zie daar links en afbeeldingen

Amerika 2023: Slaapwandelend Wereld Oorlog III in 11 februari 2023

China en Rusland zijn beide in volle oorlogsmodus en mobiliseren hun economieën, legers en marines voor de Derde Wereldoorlog met Amerika.

Merk op dat ik “Amerika” zei. Niet “NATO.” De NAVO is Amerika en Amerika is de NAVO samen met zijn vazalstaten.

De NAVO is altijd gebouwd op Amerikaanse macht. Het probleem is dat Amerika zijn macht heeft verloren en wat er overblijft is grotendeels perceptie, geen realiteit.

Zodra de wereld dit doorheeft, is het game over. Zodra ze zien dat de keizer geen kleren heeft, dat het allemaal rook en spiegels zijn – en het ballonincident heeft de ogen geopend – zullen ze geschokt zijn over hoe zwak Amerika eigenlijk is.

Deze afbraak van de Amerikaanse macht werd mogelijk gemaakt door ideologische verraders (communisten die zich voordoen als Democraten) en op hebzucht gebaseerde verraders (Republikeinen die zich voordoen als kruisvaarders voor “vrije handel” en de wereldwijde “vrije markt”). Zij hebben de productiebasis van dit land uitgehold en ons afhankelijk gemaakt van een vijandige buitenlandse mogendheid, China, terwijl ze veel profijt hebben van hun partnerschappen met “Chinese bedrijven”, zonder het Amerikaanse volk uit te leggen dat je, om een levensvatbaar Chinees “bedrijf” te zijn, moet gehoorzamen aan de dictaten van de Chinese Communistische Partij. In feite is elk Chinees bedrijf waarbij onze Amerikaanse globalistische vrienden betrokken zijn, onderdeel van de door de Chinese communistische partij gecontroleerde superstructuur van staatsbedrijven.

Neem bijvoorbeeld deze kop uit de Detroit News van vandaag: Ford kondigt 2,5 miljard dollar batterij fabriek aan in Marshall (Michigan) met Chinese partner.

Een vriend van mij uit Michigan zei het het beste toen ik hem het bovenstaande artikel toestuurde: “100 jaar geleden bracht Henry Ford Sharia-conforme Mohammedanen naar Michigan om zijn fabrieken van goedkope arbeidskrachten te voorzien. Vandaag brengt Ford Motor Company de vijanden van Amerika uit China naar Michigan om zijn bedrijf te verrijken.”

Democratische gouverneurs zoals Gretchen Whitmer in Michigan, en Republikeinse gouverneurs zoals Brian Kemp in Georgia, doen volledig mee met de uitverkoop van hun staten aan de Chinezen onder het mom van het verschaffen van banen.

De regering Biden kondigde deze week onhandig aan dat de VS geen zaken mogen doen met zes Chinese bedrijven omdat ze banden hebben met de Chinese militaire lucht- en ruimtevaartindustrie.

Volgens CNN

Het US Commerce Department verbiedt zes Chinese bedrijven die banden hebben met het Chinese leger om Amerikaanse technologie te verkrijgen zonder toestemming van de overheid.

De maatregel komt nadat vorige week een Chinese ballon die verdacht wordt van het uitvoeren van surveillance over de VS vloog, waardoor de politieke spanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld toenamen.

Zes bedrijven? Dit is belachelijk. Elk Chinees “bedrijf” heeft uiteindelijk te maken met de CCP en haar militaire ambities.

Ondertussen hebben de globalistische communistische Democraten en globalistische “vrije markt” Republikeinen ons leger zichzelf laten degraderen, terwijl ze eindeloos veel wapens en munitie naar Oost-Europa en andere gebieden in de wereld stuurden. Zij hebben de grenzen van de VS opengesteld en de verdediging van het vaderland genegeerd, denkende dat de VS onoverwinnelijk is (griezelig gelijkend op het herboren Babylonische rijk, dronken van trots, beschreven in Openbaring 17-18).

Terwijl de regering van Amerika corrupt is geworden, zijn de individuele Amerikanen veel te comfortabel geworden, leven in luxe, gaan te veel op in spelletjes, amusement en andere frivole dingen die er niet toe doen, en staan te ambivalent tegenover dingen die er wel toe doen, om zelfs maar te zien wat er voor hun ogen gebeurt.

Amerika is in vrije val, zowel economisch als militair. En vooral moreel. Het is al tientallen jaren een geleidelijke neergang, maar aan het einde gaan de dingen erg snel en ik geloof dat we in die laatste doodsspiraal terecht zijn gekomen.

Dit doet sterk denken aan het oude Rome en zijn verreikende imperiumvorming. Rome, net als Amerika, was druk bezig met natievorming in het buitenland, terwijl het thuisland werd genegeerd. Uiteindelijk implodeerde het van binnenuit toen het besefte dat de barbaren zich niet alleen voor de poorten verzamelden, maar ook binnen de poorten.

Hier is een lijst van dingen die het Biden-regime doet die het tegenovergestelde zijn van wat elke legitieme regering zou doen als ze op weg was naar een oorlog met een supermacht als Rusland, China of, God verhoede, beide tegelijk:

Gevaarlijke experimentele farmaceutische producten opdringen aan Amerikaanse militairen, eerstehulpverleners en medisch personeel. China en Rusland hebben deze mRNA medicijnen niet opgedrongen aan hun militair personeel.

Eindeloos wapens en munitie sturen naar Oekraïne.

Aandringen op een wereldwijd pandemieverdrag dat de soevereiniteit van individuele landen zou verschuiven naar de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties in zaken van volksgezondheid en “noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang”. De nieuwe Internationale Gezondheidsregeling, indien aangenomen door de Wereldgezondheidsvergadering in de laatste week van mei, zou de WHO de bevoegdheid geven om te verklaren wanneer dergelijke noodsituaties worden uitgeroepen en hoe daarop moet worden gereageerd, met maskers, lockdowns, gedwongen injecties, enz.

Introductie van transgenderisme, kritische rassenleer en andere destructieve, verdeeldheid zaaiende elementen in het Amerikaanse leger.

Het terugbrengen van de Amerikaanse Strategische Petroleum Reserve tot gevaarlijk lage niveaus, terwijl men doorgaat met het pushen van “klimaatsverandering” en het uitfaseren van zogenaamde “fossiele brandstoffen” die nodig zijn voor een moderne economie, laat staan een economie in oorlogstijd. Rusland en China doen niet aan de John Kerrys en Bill Gateses van de wereld. Zij hebben geen probleem met “fossiele brandstoffen”.

Doorgaan met het aanwakkeren van verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving – raciaal, seksueel, religieus. Deze week nog bleek uit een uitgelekte memo van de FBI dat ze conservatieve katholieken als een “extremistische” bedreiging zien. Eerder hebben we gezien dat ouders die vergaderingen van schoolbesturen bijwonen, zogenaamde “verkiezingsontkenners”, vaccinatieweigeraars en evangelische voorstanders van het leven worden bestempeld als extremisten en staatsvijanden in de sprookjeswereld waarin het DOJ en de FBI opereren. Ze zouden zich moeten richten op echte vijanden, maar ze kiezen ervoor om verschillende categorieën gezagsgetrouwe, hardwerkende Amerikaanse gezinnen te demoniseren.

Zakendeals met China blijven aanmoedigen waarbij China waardevolle Amerikaanse landbouw- en industriegrond opkoopt.

De grenzen openen voor terroristen en slapende cellen uit China, Iran, Rusland en elk ander land dat ons hun slechte appels wil sturen.

Op wapens jagen. Als we een legitieme regering hadden die wist dat een oorlog met Rusland en China in het verschiet lag, zou ze verantwoord wapenbezit door burgers aanmoedigen in plaats van deze wapens te verbieden.

Niet uitleggen aan het Amerikaanse volk dat we in oorlog zijn met Rusland en China, althans in een proxy-oorlog en snel op weg naar een directe oorlog waarbij beide partijen de conflicten laten escaleren. Waarom escaleren naar oorlog zonder mobilisatie voor oorlog en uitleg aan het volk?

Als gevolg van bovenstaand beleid is Amerika niet klaar voor de Derde Wereldoorlog. En als Amerika blijft slaapwandelen in de Derde Wereldoorlog, zal het de Derde Wereldoorlog verliezen.

Het land mobiliseert zich niet. Het verenigt zich niet. Ik geloof echt dat dat komt omdat we geen legitieme regering in Washington hebben. Het is een nepregering geleid door verraders. Deze entiteit die mensen de regering noemen, duwt de wereld in de richting van oorlog, maar bereidt zich niet voor op oorlog.

Als individuele gelovige zeg ik dit: Bereid je voor. Want jullie “regering” zal jullie niet beschermen tegen buitenlandse of binnenlandse vijanden. Het zal ieder voor zich zijn, elke buurt voor zichzelf, elke gemeenschap voor zichzelf.

Miljoenen Amerikanen zullen gericht zijn op de Super Bowl dit weekend, terwijl de wereld in brand staat door oorlog, aardbevingen, biowapens die worden gepromoot als vaccins, en toenemende hongersnood. Ze zijn en blijven totaal ongevoelig voor wat er gaande is. Ik hoor God zeggen: “Kom uit haar, mijn volk,” voordat het te laat is, voordat jullie delen in haar zonden en plagen.

Bron: America 2023: Sleepwalking into World War III – LeoHohmann