20230222 Over de toespraak Poetin voor het Russisch parlement

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Toespraak Poetin voor Russisch parlement citaten en complete toespraak Engelstalig (Video) – Schort nieuw nucleair START-verdrag op, zet kernwapens op gevechtsgereedheid

februari 21, 20233102 11

Vladimir Poetin verscheen op het podium om zijn toespraak tot de Federale Vergadering te houden. Poetin zei dat hij sprak op een moeilijk, cruciaal moment, in een tijd van wereldwijde veranderingen in de wereld, schrijft Southfront.

“Een jaar geleden is besloten tot een speciale militaire operatie om mensen in hun historische land te beschermen. Stap voor stap zullen we de taken oplossen. Sinds 2014 heeft Donbass gevochten en niet opgegeven. Geloofd en gewacht tot Rusland te hulp schoot.”

“We hebben er alles aan gedaan om het probleem met vreedzame middelen op te lossen. We onderhandelden geduldig, maar achter onze rug werd een heel ander scenario voorbereid.”

“De landen van het Westen waren tijd aan het rekken, deden aan chicanes, moedigden neonazi’s aan tot terroristische acties in Donbass. <…> We herinneren ons ook de inspanningen van het regime in Kiev om kernwapens te verkrijgen. De VS en de NAVO versnelden de plaatsing van militaire bases, geheime biolaboratoria, en bereidden het geknechte Oekraïne voor op een grote oorlog.”

“Ze gokten op mensenlevens – ze speelden de rode kaarten. Ze handelden ook gewetenloos, vernietigden Joegoslavië, Libië, Syrië. Ze raakten eraan gewend dat ze alles mochten doen. Ook behandelen ze mensen uit andere landen als hun onderdanen.”

“In de wereld van vandaag moet er geen verdeling zijn in beschaafde landen en alle anderen. Wij stonden open voor een dialoog met het Westen. Maar als antwoord kregen we een ongenuanceerde of hypocriete reactie. Maar er waren ook concrete maatregelen – de inzet van NAVO-contingenten rond de grenzen van Rusland. De VS heeft honderden bases over de hele wereld. <…> Ze hebben eenzijdig de overeenkomsten opgezegd die de wereldvrede ondersteunen. In december 2021 stuurden we ontwerpverdragen over veiligheidsgaranties en kregen in feite een regelrechte afwijzing.”

“De dreiging werd met de dag groter. De informatie die wij ontvingen liet er geen twijfel over bestaan dat tegen februari 2022 alles klaar was voor een nieuwe bloedige strafactie in Donbass. Ik wil benadrukken – zij waren degenen die de oorlog zijn begonnen, en wij hebben geweld gebruikt en zullen geweld gebruiken om er een einde aan te maken.”

“Degenen die de nieuwe aanval op de Donbass planden, begrepen duidelijk dat het volgende doelwit een aanval op de Krim en Sevastopol was.”

“Wij verdedigen het leven van mensen, ons eigen huis. En het Westen heeft meer dan 150 miljard dollar uitgegeven om het regime in Kiev te helpen. En de armste landen kregen 60 miljard dollar toegewezen voor 2022. <…> Op een recente conferentie in München waren er eindeloze beschuldigingen aan het adres van Rusland. En ze lieten de geest uit de fles, waardoor hele regio’s in chaos werden gestort.”

“In de jaren dertig maakte het Westen de weg vrij voor de macht van de nazi’s in Duitsland. En nu zijn ze begonnen van Oekraïne een ‘anti-Rusland’ te maken, een project dat teruggaat tot de 19e eeuw. Met een doel om de historische gebieden die nu Oekraïne heten van ons land af te scheuren.”

“Het is een schande – een van de Oekraïense brigades kreeg de naam “Edelweiss”, zoals Hitlers divisie. Oekraïense uitrusting draagt Wehrmacht-insignes. En in het Westen merken ze dit zogenaamd niet. Het kan ze niet schelen wie ze moeten inzetten in de strijd tegen Rusland.”

“Het anti-Rusland project is onderdeel van het revanchistische beleid om conflicthaarden te creëren bij de grenzen van ons land.”

“Wij zijn niet in oorlog met het volk van Oekraïne, zij zijn gijzelaars geworden van hun westerse meesters. Decennialang hebben zij de Oekraïense industrie vernietigd. Onder dergelijke omstandigheden is het gemakkelijk om materiaal te trekken voor militaire operaties. Mensen zijn veranderd in vervangbare voorraden.”

“De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de westerse elites en het regime in Kiev.”

“Hoe meer westerse langeafstandssystemen er komen, hoe verder we gedwongen zullen worden de dreiging van onze grenzen weg te duwen.”

“Het doel van het Westen is om Rusland een strategische nederlaag toe te brengen. Om ons af te maken. Dat is precies hoe wij het allemaal begrijpen. Het gaat om het bestaan van ons land. Maar ze kunnen niet anders dan begrijpen dat het onmogelijk is om Rusland op het slagveld te verslaan, dus lanceren ze informatieaanvallen. Ze richten zich op de jongere generatie.”

“Kijk naar wat ze in het Westen doen. Pedofilie wordt de norm, priesters keuren huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht goed.”

“Volwassenen hebben het recht om te leven zoals ze willen. Niemand schendt de privacy, en dat gaan we ook niet doen. Maar kijk naar de boeken van de wereldgodsdiensten – daar staat het allemaal in. Inclusief dat het gezin de verbintenis is van een man en een vrouw. Maar ook de heilige teksten worden in twijfel getrokken.”

“De elites worden gek, en er is, zoals ze zeggen, geen remedie.”

“Het beeld van het Westen als veilige haven bleek nep. Degenen die Rusland alleen als een bron van inkomsten zagen, hebben veel verloren. In het Westen werden ze gewoon bestolen. Niemand van de gewone burgers van de Russische Federatie treurt om degenen die hun rekeningen bij buitenlandse banken zijn kwijtgeraakt, hun jachten zijn kwijtgeraakt. De mensen herinneren zich zowel de privatisering van de jaren ’90 als het vertoon van luxe.”

“Ons multinationale volk steunde de speciale operatie. Echt patriottisme bleek uit deze steun.” Poetin bedankt het hele Russische volk voor zijn moed en heldenmoed.

“Grootste dank aan ouders, echtgenotes, gezinnen, artsen, paramedici, spoorwegarbeiders, bouwvakkers, arbeiders en ingenieurs van defensiefabrieken, landarbeiders.”

“Speciale woorden voor de inwoners van de DPR en LPR, de regio’s Zaporozhye en Kherson, die hun eigen toekomst hebben bepaald. <…> Er is niets sterker dan uw vastberadenheid om bij Rusland te horen, bij uw vaderland.”

“We zijn begonnen met een programma om nieuwe regio’s te ontwikkelen. Dit omvat het herstel van banen, havens aan de Zee van Azov, de aanleg van wegen, zoals we in de Krim hebben gedaan.”

“Het is onze plicht om de families te steunen die geliefden hebben verloren. De familie van elke deelnemer aan de speciale operatie moet met zorg worden omringd. Ik stel voor een speciaal staatsfonds op te richten, dat tot taak krijgt gerichte steun te verlenen. Het zal de steunverlening coördineren, hulp bij onderwijs, sport en werkgelegenheid. Een aparte taak is high-tech prothesen voor hen die dat nodig hebben. Het werk van het fonds moet open zijn.”

“Elke familie van de overledene, elke veteraan moet zijn eigen maatschappelijk werker hebben – een coördinator. Nog dit jaar moeten de structuren van het fonds worden ingezet in alle regio’s van Rusland.”

“Vandaag dragen militairen en vrijwilligers samen de ontberingen. Uit de oproepen die bij mij en bij de gouverneurs binnenkomen, blijkt dat niet alle problemen worden opgelost. Het is noodzakelijk om elk individueel geval te behandelen”.

UPDATE:

“Er is een plan voor de ontwikkeling van de strijdkrachten. Onze verdere stappen moeten gebaseerd zijn op echte gevechtservaring, die absoluut van onschatbare waarde is.

Hij sprak over de uitrusting van de Russische kerntroepen: er is minstens 91% nieuwe uitrusting.

“Officieren en sergeanten die hebben laten zien dat zij bekwame commandanten zijn, zullen naar militaire universiteiten, academies worden gestuurd. Zij moeten in trek zijn “op civiel niveau”, absoluut op de machtsniveaus.

Poetin stelt voor een programma te lanceren voor preferentiële huurwoningen voor werknemers van de defensie-industrie. Een deel van de huisvesting zal door de staat worden betaald.

“Het Westen heeft een economisch front tegen ons opgezet. Maar het heeft niets bereikt en zal niets bereiken.”

“De initiatiefnemers van de sancties straffen zichzelf: zij hebben een prijsstijging en banenverlies veroorzaakt. En ze vertellen hun burgers dat de schuld bij de Russen ligt.”

“Anti-Russische sancties zijn slechts een middel. En het doel is om “onze burgers te laten lijden” – dit is een citaat van hun. Zulke humanisten. Maar de Russische economie bleek sterker dan ze in het Westen dachten. Wij zorgden voor stabiliteit van de economische situatie. We hebben een tekort voorkomen, ondernemers en het financiële systeem gesteund. Het BBP is dit jaar met 2,1% gedaald. Dit zijn de meest recente gegevens. En er werd voorspeld dat we zouden instorten.”

“Het Russische bedrijfsleven heeft de banden met betrouwbare partners aangehaald – en dat is de meerderheid. We blijven werken aan een veilig systeem van internationale betalingen, los van de dollar en de euro.”

“Er bestaat een uitdrukking ‘wapens in plaats van olie’. We mogen onze eigen economie niet vernietigen. We hebben alles wat we nodig hebben om de veiligheid te garanderen en de gestage ontwikkeling van het land te verzekeren.

“We moeten alle tegenstellingen tussen de departementen, al deze onzin, uit de weg ruimen. Alles is voor het doel! Alles voor het resultaat! Alles moet daarop gericht zijn. <…>”

UPDATE 2:

“Begin februari was er een verklaring van de NAVO waarin van Rusland werd geëist dat het de strategische wapenverdragen weer zou naleven en inspecties van onze militaire faciliteiten zou toestaan. <…> In de huidige omstandigheden van de confrontatie klinkt dat als onzin. Wij mogen op onze beurt geen inspecties uitvoeren. Elke keer creëren ze bureaucratische obstakels.”

“De VS en de NAVO zeggen ronduit dat hun doel is Rusland een strategische nederlaag toe te brengen, en vervolgens willen ze onze militaire faciliteiten bespieden.”

“De NAVO heeft daadwerkelijk een bod gedaan om partij te worden bij het START-verdrag. Wij zijn het daarmee eens. Het is een kwestie van urgentie – er is meer dan één kernmacht in de NAVO. Het eerste START-verdrag tussen de USSR en de Verenigde Staten werd in 1991 gesloten in een fundamenteel andere situatie: onze betrekkingen bereikten een niveau waarop de USSR en de Verenigde Staten zichzelf niet als tegenstanders beschouwden.”

“De situatie na 1945 is veranderd. Maar het is onaanvaardbaar dat de VS de wereldorde opnieuw vormgeven in hun eigen egoïstische belangen. En nu komen ze met ultimatums.”

“Onder deze omstandigheden moet ik zeggen dat Rusland zijn deelname aan het START-verdrag opschort. Ik herhaal: het trekt zich niet terug uit het verdrag, het schort het op.”

“Sommige functionarissen in Washington denken aan een natuurlijke test van hun kernwapens. Als de VS tests uitvoert, zullen wij hetzelfde doen. We moeten ons geen illusies maken dat de wereldwijde pariteit kan worden vernietigd.”

“Dank u voor uw eenheid, voor uw hulp. Rusland zal elke uitdaging aankunnen, want wij zijn één land, één verenigd volk, vol vertrouwen in onze kracht. De waarheid is met ons.”

UPDATE 3:

“President Vladimir Poetin heeft dinsdag de Russische deelname aan het laatst overgebleven nucleaire wapenbeheersingsverdrag met de Verenigde Staten opgeschort en Washington gewaarschuwd dat Rusland nieuwe strategische kernwapens op de grond in gevechtsgereedheid heeft gebracht”, meldt Reuters over de nieuwe verklaring.

Toespraak Poetin voor Russisch parlement Engelstalig video

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Zie ook bij Larry Johnson en bij hem het commentaar van Julian Mc Farlane

Poetin heeft wel degelijk de Nordstream genoemd. Hij heeft wel degelijk rode lijnen eengegeven maar hij heeft ook laten doorschemeren dat hij een geduchte tegenstander had in de neocons maar dat lijkt steeds meer onder sontrole. Het gaat niet alleen om het overleven van Rusland maar ook om het herscheppen van Rusland na de jaren ’90 ellende en de gevolgen daarvan.

Zie bij geotrendlines de volledige toespraak in het Nederlands

Zie bij Makow: Poetin is een bolwerk tegen het satanisme van het westen