20230221 Over de aardbeving in Turkije

Via Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Roemeense senator beweert dat de aardbeving in Turkije een kunstmatige door de mens veroorzaakte aanval was februari 13, 202315362 90

Senator Diana Lovanovici beschuldigde tijdens haar toespraak voor het Roemeense parlement vorige week het Westen ervan “geologische wapens” te gebruiken om een verwoestende aardbeving in Turkije te veroorzaken, schrijft Niamh Harris.

“Het is voor mij heel duidelijk dat op dit moment de zaken op internationaal niveau uit de hand zijn gelopen, dat de dwazen voor God spelen en denken dat ze het spel gewonnen hebben,” zei de senator. “Want van deze demente en psychopathische mensen die oorlogen en cataclysmen veroorzaken met behulp van onconventionele wapens, zijn wij, mensen, slechts nummers waar ze zich van kunnen ontdoen.”

Zij beschuldigde de globalisten ook van hun rol in een genocidaal complot door gebruik te maken van de “vermeende pandemie” en wat zij omschreef als de covid-doodsprikken.

Tot nu toe zijn meer dan 33.000 mensen gestorven en tienduizenden gewond geraakt nadat een enorme aardbeving van 7,8 magnitude Turkije en buurland Syrië trof.

Is het mogelijk dat de aardbeving is veroorzaakt door de Verenigde Staten met behulp van HAARP-technologie?

Velen, waaronder senator Lovanovici, geloven dat de technologie werd gebruikt om Turkije te straffen voor zijn weigering om met het Westen samen te werken.

Hieronder volgt een transcriptie van de toespraak van de senator.

“Geachte collega-senatoren,

Sinds drie jaar maken we wereldwijd een echte campagne van massamoord mee, hetzij door vermeende pandemieën en de dreigende noodzaak om ongeteste vaccins in te spuiten die mensen doden, hetzij door oorlogen die de wereldbevolking reduceren, maar de internationale politiek herschikken, machtspolen herschikken en grenzen veranderen. Wij zijn getuige geweest van de productie van aardbevingen op bevel, wat eigenlijk een aanval is op Turkije door de grootste van de wereld die het totaal niet zag zitten om te worden ontzet door Recep Tayyip Erdogan, de president van Turkije.

Bovendien stoorde zijn positie van neutraliteit en bemiddelaar in de Oekraïens-Russische oorlog hen diep, vooral omdat

Turkije militair gezien de tweede grote mogendheid is binnen de NAVO. Zijn standpunt om de toetreding van Zweden tot de NAVO te blokkeren, zijn toespraak in Davos en het gebaar om midden in de persconferentie te vertrekken, waarbij hij Schwab trotseerde, bleven niet zonder weerklank in de koude wereld van de leiders in de wereld. Maar niemand had gedacht dat er mensen zouden moeten sterven, zoveel mensen, en op zo’n verschrikkelijke manier. En het is maar een waarschuwing, want het was niet het dichtstbevolkte gebied van Turkije.

150 naschokken van een verwoestende aardbeving, de tweede groter dan de eerste, zonder het bestaan van een epicentrum, het gebied wordt kunstmatig gestimuleerd, geologische wapens bestaan al heel lang, worden tot nu toe gebruikt zonder al te veel slachtoffers te maken, waarschijnlijk voor experimenten. Nu is het in de praktijk gebracht. Als we goed naar de kaart van Turkije kijken, zullen we zien dat deze wordt doorgroefd door gas- en oliepijpleidingen, wat eigenlijk een van de doelen is: de vernietiging ervan. Maar 10 seconden voor de zogenaamde aardbeving sloten de Turken deze pijpleidingen. Bovendien hebben 24 uur voor de aardbeving 10 landen hun ambassadeurs uit Turkije teruggetrokken. 5 dagen voor de aardbeving gaf het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken een reiswaarschuwing af voor Roemeense burgers in Turkije, hoewel er geen gevaar was, net als andere landen. Door mensen te doden, dienden zij hun belangen. Op de kaarten die op alle televisiezenders worden getoond, is te zien dat er geen epicentrum was, maar een lijn met duizenden aardbevingen.

De Turkse geheime diensten onderzoeken een mogelijke criminele interventie, (lees een betrokkenheid van een andere staat bij het veroorzaken van de eerste aardbeving), wat later volgde als een kettingreactie na het destabiliseren van de tektonische platen in de regio.

Het is overduidelijk dat president Erdogan werd gestraft voor zijn moed, waardigheid en eer en voor zijn toenadering tot de Russische Federatie, in feite een positie van neutraliteit en bemiddeling voor vrede. Bovendien wil men de aandacht afleiden van Oekraïne, waar vertegenwoordigers van vele landen al zijn begonnen te schreeuwen tegen het despotisme en de bevelen van president Zelensky, alsof hij de wereld regeert en iedereen verplicht is wapens te sturen en deel te nemen aan zijn oorlog, in een oorlog waarin hij zijn eigen volk heeft opgeofferd en zijn hele land heeft verwoest. Iedereen die over vrede spreekt, wordt op schavot van de schande gezet en van alle kanten aangevallen. Dit is wat er in Roemenië gebeurde toen ik het unieke initiatief startte, Neutraliteit voor Roemenië.

“De Vrede uit Boekarest.” Ze stormden allemaal op mij af, hoewel ze nu, na een jaar oorlog, bijna allemaal alles zeggen wat ik vanaf het begin heb gezegd en gesteund, en beweren dat zij nu de eigenaars zijn van deze ideeën.

Plagiaat! Farizeeërs! Judassen!

Door u zijn mensen gestorven en blijven mensen sterven, u hebt allemaal uw handen besmeurd met het bloed van miljoenen mensen die zijn gedood in het belang van enkele krankzinnigen die de wereld willen regeren. Helaas hebben we op het niveau van het Roemeense leiderschap alleen incompetente mensen, idioten, plagiaatplegers, dieven, rovers, criminelen, lafaards, verraders, en ga zo maar door. Deze incompetenten, door het buitenland beloond voor bijzondere verdiensten in hun steun, maar ten koste van Roemenië, proberen op dit moment Roemenië te veranderen van een neutrale, soevereine staat in een slaafse en offensieve staat, via welke enkele grootmachten hun oorlogszuchtige acties kunnen uitoefenen en de Roemenen kunnen veranderen in kanonnenvoer ten behoeve van anderen.

Judas, wij zullen u tegen elk risico en elke prijs tegenhouden! Laat Roemenië soeverein en neutraal! Wij zijn niet geïnteresseerd in andermans oorlogen. Wij hebben altijd onze natie en ons land verdedigd, en wij hebben niemand aangevallen. U moet weten dat wij altijd in het verliezende kamp hebben gezeten, zelfs als het kamp won. We hebben altijd betaald.

GENOEG! STOP HIER! ROEMENIË ZAL ZIJN NEUTRALITEIT BEWAREN, ONGEACHT WAT U ANDEREN HEBT BELOOFD, VERRADERS!

WIJ ZIJN VERPLICHT GOEDE NABUURSCHAPSBETREKKINGEN IN DE REGIO TE ONDERHOUDEN, WAT ANDEREN U OOK VRAGEN! ALS U NIET IN STAAT BENT ONZE VREDE TE VERDEDIGEN, EN DAT BENT U NIET, VERTREK DAN OF WE HALEN U NEER!

het is voor mij heel duidelijk dat op dit moment de zaken op internationaal niveau uit de hand zijn gelopen, de dwazen spelen voor God, en ze denken dat ze het spel gewonnen hebben. Want van deze demente en psychopathische mensen die oorlogen en cataclysmen veroorzaken met behulp van onconventionele wapens, zijn wij, mensen, slechts nummers waar ze zich van kunnen ontdoen. Het is noodzakelijk dat alle naties, de volkeren van de wereld, samen opstaan, wakker worden uit het dagelijkse comfort en de zorgeloosheid, en net als in 1848 beginnen we de strijd voor bevrijding van het juk van psychopaten, van gestoorde mensen die ons geluk stelen en de mooie wereld waarin we leven vernietigen. Daarom roep ik u allen die nog steeds willen leven in een wereld van God, en niet van Satan, op om op te staan om te vechten, om een wereldopstand te beginnen om ons allemaal te bevrijden en om deze vijanden te vernietigen, want op dit moment zijn we in GELEGITIMEERDE DEFENSIE.

TREK UW KLAUWEN TERUG VAN TURKIJE! TREK UW KLAUWEN TERUG VAN ROEMENIË! TREK UW KLAUWEN TERUG VAN GODS VOLK! WAARSCHUWING AAN DE PSYCHOPATEN VAN DE WERELD: ALS U MENSEN WILT LATEN STERVEN, MOETEN WIJ U OOK LATEN STERVEN! HET IS ALLES OF NIETS! OOG OM OOG, TAND OM TAND! TALION’S LAW! (DE WET VAN TALION)

(Ed.: Wanneer iemand letsel toebrengt aan een ander, moet hem hetzelfde letsel worden toegebracht: een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Wat hij de ander heeft aangedaan zal ook hem aangedaan worden. De wet van Talion. De talion wet is de naam van een principe dat aangeeft dat wanneer iemand een ander schade toebrengt, hij precies dezelfde schade moet krijgen die hij heeft veroorzaakt. De etymologische oorsprong van “talión” is te vinden in een woord van de Latijnse taal, dat is Talis of verhaal en het betekent “identiek”. Het staat in de volksmond bekend als “Oog om oog, tand om een ​​tand”, omdat die uitdrukking in de Bijbel staat.

Deze wet werd geïmplementeerd in oude samenlevingen om wraak te reguleren. Op deze manier kreeg de gelaedeerde (de benadeelde) een limiet op de schade die zou kunnen worden toegebracht aan degene die tegen hem had gehandeld..)

Dank u.”

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

(Ed.: de Roemeense refereert aan de tien ambassadeurs die vlak voor de beving werden teruggeroepen, Zie bij Makow.

Ik moest onmiddellijk denken aan de droom van Daniël uit de bijbel:

29Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal.

30Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten.

31U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend.

32Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons,

33zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.

34Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.

35Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.

36Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen:

37U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven.

38Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd.

39Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde.

40En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles.

41Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem.

42En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos.

43Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

44In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

45Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.

46Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen.

47De koning antwoordde Daniël en zei: Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u déze verborgenheid kon openbaren.

Daniël 2, Het boek van de profeet Daniël, 29-47 HSV

De droom gaat over het vergaan van de grote rijken en het laatste rijk is het Romeinse rijk.

Dat is voor een deel de EU maar niet helemaal. De tien tenen zien we hier voor ons in de teruggeroepen ambassadeurs. Het rijk zal instorten net zoals de voorgaande rijken. Het is een deel van de EU met de Anglozionisten. Het zijn de sterkste voorstanders van het globalisme.

Zie bij bewust over Babylon en de droom van Daniël

Zie bij ook hier bewust