20230217 Over het geweten van de mensheid

Van de Saker, zie daar links. (Hij heeft nogal eens verwijzingen naar links met hier en hier etc. Kijk daarom eventueel naar zijn link. Zolang het nog kan.) Google translate, deeple translate.

(Ed.: ik betreur het nog steeds dat hij stopt maar ik begrijp dat niets voor altijd is. Ik heb veel geleerd maar was het niet altijd eens met hem. Maar dat geeft niet. Ik vind dat hij teveel generaliseert. Net zoals “de jood” niet bestaat, bestaat “het Westen” niet. Veel mensen in het westen lijden onder hun leiders. Het westen wordt al heel lang ondermijnd. Verder vind ik hem vaak te “aardig” voor de islam. En verder denk ik dat het orthodoxe christendom ook is ondermijnd. Nb.: Farizaïsch) is farizees, farizeïsch) Dubya Slang term for the most inept president the United States has ever had. George “Dubya” Bush / Slang term voor de meest onbekwame president die de Verenigde Staten ooit heeft gehad.)

De bloedige zweer op het geweten van de mensheid 12377 keer bekeken14 februari 2023

Gij zult geen slachtoffer zijn.

Gij zult geen dader zijn.

En bovenal,

Gij zult geen toeschouwer zijn.

Jehoeda Bauer

Globaliseer de Intifada!

Rustig

Intro – waar leven we echt?

Elke samenleving, elk land heeft minstens twee fundamentele grondslagen: een officiële ideologie en een aantal fundamentele mythen (en deze mythen kunnen heel dicht bij de historische waarheid liggen of niet). In het geval van het Westen (ruwweg Zone A) is de officiële ideologie de “westerse liberale democratie” (zelf gebaseerd op een leeuwisering van het kapitalisme en “vrije marktwaarden”). Als we echter als het ware “onder de motorkap” kijken, zien we dat sinds zijn geboorte in de Middeleeuwen de fundamentele mythe van het Westen het exceptionisme is geweest en het onvermijdelijke bijproduct ervan, het imperialisme. En het maakt niet uit in welke woordenstroom deze mythe erin is verpakt. Het kunnen de krankzinnige aanspraken zijn op de universele autoriteit van het pausdom, of de zogenaamde “universele waarden” (ook wel mensenrechten genoemd) van de vrijmetselarij, de raciale superioriteit van de nazi’s of de globalistische agenda van de transnationale financiers. De afgelopen twee decennia hebben zich echter een zeer interessant fenomeen voorgedaan: het massaal opgeven van elke ‘vrome’ ideologie, behalve de minimale lippendienst die nodig is om een ​​(totaal niet-bestaande) loyaliteit aan welke waarden dan ook te tonen. Dat wil echter niet zeggen dat er momenteel geen ideologie bestaat. Dat doet het, heel erg, maar het is er een *openlijk* gebaseerd op haat tegen de “ander”. Ik heb het natuurlijk over de Woke-ideologie die zo krachtig tot uiting komt in de acties van de “Biden”-regering.

De Woke-ideologie verschilt niet van haar voorgangers door haar onderliggende haat tegen de ‘ander’ (alle voorgaande westerse ideologieën waren ook gebaseerd op die haat tegen de ‘ander’), maar door haar onbeschaamde verkondiging van deze haat. Je zou kunnen zeggen dat de Woke-ideologie Dubya’s ‘ je bent of bij ons of bij de terroristen ‘ volgt , maar dan op steroïden. En zoals alle westerse ideologieën, vereist de Woke-ideologie dat je een leugen niet alleen accepteert (veel leugens zelfs), maar dat je die ook luid verkondigt. En, natuurlijk, hoe groter de leugen, des te luidruchtiger wordt hij uitgeroepen tot urbi et orbi . (Ed..: Urbi et orbi (Latijn: voor de stad en voor de wereld) is de traditionele zegen die de paus vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Rome uitspreekt …)

Nogmaals, dit is nauwelijks iets nieuws, maar zoals de Hegeliaanse dialectiek bevestigt, kan kwantiteit een eigen kwaliteit hebben. We zien dit vandaag de dag duidelijk in de postchristelijke samenleving waarin heel Zone A leeft: niet alleen worden onwaarheden verkondigd als “seculier dogma”, maar de notie van “waarheid” heeft elke betekenis verloren. Om te herhalen, terwijl in het verleden de heersers van het Westen ideologieën verkondigden en zelfs oplegden die gebaseerd waren op leugens, hebben deze zelfde heersers vandaag in wezen het *concept* van “waarheid” buiten gebruik gesteld in een andere betekenis dan “in overeenstemming met de officiële partij”. lijn / verhaal”.

Bovendien, terwijl geweld in het verleden op verschillende manieren moest worden gerechtvaardigd (of het nu de last van de blanke man was, of Trotski’s verontschuldiging voor Rode Terreur, of Roosevelts ‘day of infamy’ of Dubya’s GWOT (Ed.: Global War on Terror) ) , is geweld nu eenvoudigweg geaccepteerd onder het kopje “omdat het kan” en “wat ga je eraan doen?”. De genocidale oorlogen in Irak of de terroristische aanslag op North Stream 2 zijn goede voorbeelden van de “kuz we can”-ideologie. (Ed.: omdat het kan)

Met andere woorden, we leven nu in een samenleving die openlijk gebaseerd is op:

Leugens of zelfs de verwerping van het concept van “waarheid” en Geweld/terrorisme

Het eerste gevolg hiervan is dat feiten er gewoon niet meer toe doen . Logische analyse evenmin.

Ten tweede, op een manier die sterk doet denken aan Trotski’s verontschuldiging voor Rode Terreur (als je dat niet hebt gedaan, lees dan zijn absoluut briljante, zij het diep demonische, verdediging van Rode Terreur in dit artikel!), verkondigt de huidige ideologie openlijk dat “ het oké is als we dat doen het, en het is niet oké als je het doet “. Dat impliceert natuurlijk een kwalitatieve superioriteit van ‘wij’ boven ‘jij’. Dit type ‘situationele ethiek’ heeft een aantal nogal interessante kenmerken en implicaties, waaronder:

Het is diep narcistisch in zijn manier van denken (vandaar dat de “wij” “rechten” hebben en de “ander” niet).

Het meet loyaliteit door hoe groot een leugen een persoon bereid is luid te verkondigen en te bevestigen

Je zou kunnen zeggen dat hoe groter de leugen is die je bevestigt en verkondigt (deugdsignalering), hoe ‘beter’ je bent, althans naar moderne maatstaven. En als de leugen echt vanzelfsprekend belachelijk en contrafeitelijk is (Srebrenica, 9/11, MH-17, Skripals, etc. etc. etc.) dan ben je een loyaal en verlicht lid van de samenleving. Omgekeerd, als je een leugen verwerpt omdat het gewoon duidelijk contrafeitelijk is, dan heb je niet ‘gewoon’ ongelijk, dan ben je de vijand.

Deze westerse verliefdheid op leugens, ideologie en geweld heeft zijn wortels in de ketterijen van het pausdom, maar is sindsdien lang uitgezaaid naar alle facetten van onze samenleving en nu is het openlijk de belangrijkste ideologische pijler waarop al het andere is gebouwd.

[ Zijbalk: naar mijn persoonlijke waarneming zijn de Noord-Europese landen in die zin veel slechter dan de Zuid-Europese. Daar vind je, voorspelbaar, ook de meest hondsdolle russofoben. De Zuid-Europese landen, die complexere en sterkere historische wortels hebben, lijken minder goedgelovig en haatdragend te zijn dan hun noordelijke tegenhangers. Het VK staat natuurlijk alleen en boven alle anderen in termen van racistische haat voor de ‘ander’; wat betreft de rest van de anglosfeer, het wordt gerund door neocons en globalisten wier haat voor de ander gebaseerd is op eeuwen van racistische mythologisering, in die mate dat dit soort racisme (extern; intern beweren ze categorisch tegen alle racistische opvattingen te zijn) wat natuurlijk weer een leugen is,

Het bovenstaande is cruciaal voor het begrip van de wereld waarin we nu allemaal leven. Maar voordat we verder gaan, moeten we een andere kwestie bespreken: wat is zionisme?

Wat is zionisme? Een snelle herinnering

In mijn artikel uit 2014 “ AngloZionism: Short primer for the newcomers ” schreef ik het volgende:

Laten we de (hyper politiek correcte) Wikipedia-definitie nemen van wat het woord “zionisme” betekent: het is ” een nationalistische beweging van joden en joodse cultuur die de oprichting ondersteunt van een joods thuisland in het gebied dat wordt gedefinieerd als het land van Israël “. Blijkbaar geen link met de VS, Oekraïne of Timboektoe, toch? Maar denk nog eens na. Waarom zouden joden – of ze nu gedefinieerd worden als een religie of een etniciteit – eigenlijk een thuisland nodig hebben? Waarom kunnen ze niet gewoon leven waar ze ook geboren zijn, net zoals boeddhisten (een religie) of de Afrikaanse Bosjesmannen (etniciteit) die in veel verschillende landen wonen? Het canonieke antwoord is dat Joden overal zijn vervolgd en dat ze daarom hun eigen vaderland nodig hebben om als veilige haven te dienen in geval van vervolging. Zonder in te gaan op het waaromJoden werden overal vervolgd en, blijkbaar, in alle tijden, impliceert deze grondgedachte duidelijk, zo niet de onvermijdelijkheid van meer vervolgingen, of op zijn minst een hoog risico daarop. Laten we dat ter wille van de demonstratie accepteren en kijken wat dit op zijn beurt inhoudt. Ten eerste impliceert dit dat joden inherent worden bedreigd door niet-joden, die allemaal op zijn minst potentiële antisemieten zijn. De dreiging is zo ernstig dat er een apart heidenvrij thuisland moet worden gecreëerd als de enige, beste en laatste manier om Joden wereldwijd te beschermen. Dit impliceert op zijn beurt dat het voortbestaan ​​van dit thuisland een vitale en onvervangbare prioriteit moet worden van alle Joden over de hele wereld, anders breekt er plotseling een vervolging uit en kunnen ze nergens heen. Bovendien, totdat alle Joden uiteindelijk “optrekken” naar Israël, kunnen ze maar beter heel, heel voorzichtig zijn, net als alle goyimom hen heen kan op elk moment letterlijk een geval van genocidaal antisemitisme ontstaan . Vandaar alle anti-antisemitische organisaties a la ADL of UEJF, de Betar-clubs, het netwerk van Sayanim, enz. Met andere woorden, het zionisme is verre van een lokaal fenomeen dat zich alleen bezighoudt met Israël, maar is een wereldwijde beweging waarvan het doel is is om Joden te beschermen tegen het schijnbaar ongeneeslijke antisemitisme van de rest van de planeet. Zoals Israel Shahak het correct identificeerde, postuleert het zionisme dat joden “lokaal moeten denken en mondiaal moeten handelen ” en wanneer ze een beleidskeuze krijgen, stel dan altijd DE cruciale vraag: ” Maar is het goed voor joden? “. Het zionisme is verre van alleen gericht op Israël, maar is in werkelijkheid een wereldwijde, planetaire,ideologie die de hele mensheid ondubbelzinnig opsplitst in twee groepen (joden en heidenen), die ervan uitgaat dat de laatstgenoemden allemaal potentiële genocidale maniakken zijn (wat racistisch is) en gelooft dat het redden van joodse levens kwalitatief anders en belangrijker is dan het redden van heidense levens (die is weer racistisch). Iedereen die aan de wreedheid van deze vastberadenheid twijfelt, zou het ofwel aan een Palestijn moeten vragen, ofwel de feestdag van Poerim moeten bestuderen, of beide. Sterker nog, lees Gilad Atzmon en zoek zijn definitie op van wat op briljante wijze ‘pretraumatische stressstoornis’ wordt genoemd.

Laten we nu duidelijk zijn: hoewel het zionisme zelf gebaseerd is op de ideologie en het wereldbeeld van het rabbijnse (Farizaïsch) “judaïsme”, is het geen etniciteit, maar een ideologie. Daarom schreef ik in datzelfde artikel het volgende:

Er zijn trouwens niet-joodse zionisten (Biden, in zijn eigen woorden) en er zijn (veel) anti-zionistische joden. Evenzo zijn er niet-Anglo-imperialisten en zijn er (veel) anti-imperialistische Anglos. Spreken van ‘nazi-Duitsland’ of ‘Sovjet-Rusland’ impliceert nu dat alle Duitsers nazi’s waren of alle Russische communisten. Dit alles betekent dat de overheersende ideologie van deze naties op dat specifieke moment nationaal-socialisme en marxisme was, meer niet.

[ Zijbalk: Ik wil hier nog één ding aan toevoegen, vooral voor degenen die Joden haten: elke keer dat een Jood onterecht wordt aangeklaagd als de dader van een of andere slechte daad, wordt niet alleen één onschuldige persoon onterecht veroordeeld, maar er is ook een niet- Joodse SOB die vrolijk wegglijdt. Is dat iets wat je echt wilt? Denk hier eens goed over na en begrijp de gevolgen van zo’n wereldbeeld! Ik stel voor dat je niet van Joden hoeft te houden, of goed te keuren wat sommigen van hen doen, om geen uitkomst te willen waarbij een echt onderzoek naar het feit van de zaak onmogelijk wordt. Tot slot, realiseer je alsjeblieft dat om “de Joden” ergens de schuld van te geven geen kennis, geen enkele vorm van expertise en geen hersens vereist zijn. Dit is dan ook iets waartoe de domste leden van onze samenleving zeer sterk aangetrokken zullen worden. Nogmaals, denk er gewoon goed over na. ]

Trouwens, terwijl het (Farizaïsch) ‘jodendom’ duidelijk religieus is en hoewel de meeste oorspronkelijke zionisten niet religieus waren, nam het zionisme in de loop van de tijd alle menshatende veronderstellingen van het (Farizaïsch) ‘judaïsme’ over, terwijl het ze tegelijkertijd seculariseerde. Je zou kunnen zeggen dat (Farizaïsch) “jodendom” “door God verordend racisme” is, terwijl zionisme “seculier racisme” is. Meer fundamenteel zijn zowel het (Farizische) ‘judaïsme’ als het seculiere zionisme fel antichristelijk en willen ze zelfs de kleine overblijfselen van een volledig verslagen christendom in het Westen uitroeien. Eindelijk, in de moderne staat van “Israël”, zien we nu een nieuw fenomeen dat erg belangrijk wordt: religieus zionisme, dat is een saaie Haredi (Farizaïsch) “judaïsme” met het soort seculier fascisme cum apetheid ( Ed.: ? Zoals apartheid?) dat het moderne “Israël” belichaamt .

Als je wilt zien wat voor freaks deze ideologie voortbrengt, lees dan mijn artikelen “ Een spoedcursus over de ware oorzaken van “antisemitisme ”” en “ Een spoedcursus over de ware oorzaken van “antisemitisme”, deel II: de jacht op antisemieten “. Als je die leest (alsjeblieft!) zul je ontdekken wat ik alleen maar “door God verordend racisme” kan noemen, wat vrij uniek is aangezien de meeste religies van nature universalistisch zijn, inclusief natuurlijk zowel het christendom als de islam (na terugkeer van zijn reis naar Mekka liet Malcolm X zijn “blauwogige witte duivels”-onzin volledig varen; de islam genas hem van het grove racisme van Elijah Muhammad!).

Wat gebeurde er na WO II?

Simpel gezegd, het einde van de Tweede Wereldoorlog zag een ideologische alliantie tussen Anglos en zionisten. Waarom? Voornamelijk om twee heel verschillende redenen:

Hun gemeenschappelijke haat en angst voor Stalin (die altijd en *ten onrechte* wordt beschuldigd van vijandigheid jegens Joden)

Een erkenning van zeer vergelijkbare wereldbeelden (uitzonderlijkheid, suprematie)

In wezen vermengde het racistische wereldbeeld van (Farizaïsch) ‘judaïsme’ zich met het historische racistische wereldbeeld van de leiders van de Anglosphere om het moderne Anglo-Zionisme te creëren.

Moet ik zelfs vermelden dat beide wereldbeelden niet alleen gebaseerd zijn op leugens, ze gebruiken leugens als hun primaire, go-to, “wapen” tegen iedereen die zich ertegen verzet. Je zou kunnen zeggen dat het volgende vers van de apostel Johannes, evangelist en theoloog de beste beschrijving is van de ideologische hoeksteen van beide woordopvattingen: “Gij zijt uit uw vader de duivel, en de lusten van uw vader zult gij doen. Hij was een moordenaar vanaf het begin en bleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Als hij een leugen spreekt, spreekt hij uit zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan ” (Johannes 8:44). Merk op hoe nauw Saint John leugens en moorddadig geweld met elkaar verbindt – deze gaan altijd hand in hand!

Tijdens de Koude Oorlog was de meeste haat gericht tegen het communisme, althans officieel (na 1991 werd vrij duidelijk dat zelfs zonder het communisme de leiders van het Westen het Russische volk haatten). Na de valse vlag van 9/11 was die haat gericht tegen elke staat die het Westen en Israël zou trotseren, en tegen elke vorm van echte, traditionele islam.

Ik glimlach vaak als ik de eindeloze discussie hoor of de hond kwispelt met zijn staart of de staart kwispelt met de hond. In werkelijkheid doet dit er niet toe, omdat de hond en de staart één en hetzelfde organisme zijn, volledig verenigd in hun doeleinden en doelen. En het gaat er dus niet om wie met wie kwispelt, maar wat het hele dier wil bereiken.

Oorspronkelijk hadden de Anglo’s natuurlijk vooral minachting voor hun opkomende Joodse tegenhangers, maar geld is veel machtiger dan welke andere overweging dan ook (althans in het Westen) en al snel was het deel van de Anglo-elites dat bereid was de kern van het zionisme over te nemen. waarden/reflexen overtroffen gemakkelijk de Anglo “oude garde” die geen echte macht wilde afstaan ​​aan wat zij zagen als hun joodse concurrenten. En zo werd het AngloZionisme geboren.

Hoe zit het met “Israël” in dit alles?

De VS is waarschijnlijk het eerste en enige land op de planeet dat is gecreëerd door leden van een demonische geheime sekte, namelijk de vrijmetselarij (het feit dat deze vrijmetselarij enkele uiterlijke kenmerken van pseudo-christendom had, verandert dit niet). “Israël” is misschien wel het enige land in de geschiedenis dat puur op leugens is gebouwd, ook een zeker teken van de “vader van alle leugens”. Van het beruchte “ land zonder volk voor een volk zonder land ” tot een volledig verbod op eerlijk onderzoek naar WO II of naar de andere grondlegende mythes van de staat Israël, tot het eindeloze “recht” van dit land om te bestaan ​​- het hele bestaan ​​van “Israël” is gebaseerd op het gebruikelijke demonische paar: leugens en geweld. Hoewel er veel staten waren en nog steeds zijn die door racisten worden geregeerd, is Israël de enige OPENLIJK racistische staat ter wereld. En daarom heeft bijvoorbeeld elke Jood op de planeet het “recht” om te “terugkeren” naar de staat “Israël”, terwijl een vluchteling geboren in Palestina geen recht heeft om terug te keren naar zijn eigen huis. In “Israël” zijn sommigen gewoon meer gelijk dan anderen! Officieel.

Is “Israël” uniek in zijn systematische gebruik van leugens en geweld? Nee helemaal niet. Maar het is uniek in zijn onbeschaamd gebruik van leugens en geweld om niet alleen een aantal specifieke geopolitieke doelen te bereiken, maar ook om zijn cultus van zelfaanbidding en gevoel van raciale superioriteit boven de “goyim” te voeden die, zoals we allemaal weten , ” begrijp alleen geweld”.

Ja, “Israël” is een gruwel die geen enkele beschaafde persoon of samenleving kan accepteren, laat staan ​​onderschrijven. Maar “Israël” is veel meer dan dat – het is ook de lakmoesproef van gehoorzaamheid aan de heersende klassen van het Westen. Je kunt het zien als een Asch-conformiteitsexperiment , maar dan op planetaire schaal, waarbij je wordt gevraagd niet alleen te verwerpen wat je zintuigen je vertellen, maar een die laat zien hoeveel je bereid bent je eigen geweten te onderdrukken en puur te omarmen. kwaadaardig.

Degenen die deze leugen omarmen, worden niet alleen gebonden door een gemeenschappelijk wereldbeeld, maar ze worden ook medeplichtig aan iets onuitsprekelijk slecht en vals. Zulke mensen zijn veel meer dan alleen maar toeschouwers van een genocide in slow motion, maar ze zijn ook experts in Orwells dubbele denkwijze : als ze dat moeten zeggen, zullen ze graag verkondigen dat goed fout is, wit zwart is en realiteit, wat de heersende elites ook bepalen. .

Voor deze mensen maakt noch “waarheid” noch “realiteit” enig verschil. Geen!

Zulke mensen zijn niet alleen autoritair omdat ze graag bevelen geven en hun leugens aan anderen opleggen, ze zijn ook autoritair omdat ze graag bevelen krijgen en uitvoeren (zie hier voor een interessante bespreking van dit type persoon).

Dat gezegd hebbende, kunnen we vandaag observeren?

Simpel gezegd, wat we waarnemen is een beschamende en schandelijke houding van bijna elk land. En ik zal beginnen met mijn veroordeling van deze stand van zaken met Rusland.

Nee, Rusland is niet “onder een hoedje” met “Israël” of Netanyahu! Dit soort onzin wordt verspreid door infantielen die niet begrijpen hoe ingewikkeld de concurrentie tussen staten is en door mensen die worden betaald (in geld of erkenning) om FUD (angst voor onzekerheid en twijfel) over Poetin en Rusland te verspreiden. (Ed.: Angst, onzekerheid en twijfel (vaak afgekort tot FUD) is een propagandatactiek die wordt gebruikt in verkoop, marketing, public relations, politiek, opiniepeilingen en sektes. FUD is meestal een strategie om de perceptie te beïnvloeden door negatieve en twijfelachtige of valse informatie te verspreiden en een uiting van het beroep op angst.)

De Russische leiders tonen echter een ijskoude onverschilligheid voor de benarde situatie van het Palestijnse volk. O ja, Rusland steunt officieel alle relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad over “Israël” en de Palestijnen, maar afgezien van lippendienst, doet Rusland absoluut niets tegen de “Israëli’s”, zolang de Russische belangen niet rechtstreeks worden aangetast of bedreigd. Ik denk dat je het “Realpolitik” kunt noemen, maar ik noem het immorele en criminele onverschilligheid en ik vind het beschamend. Rusland zal nooit meer een echt orthodox land worden totdat het zulke lelijke vormen van “pragmatisme” afzweert en totdat moraal/ethiek terugkeert naar de centrale staat van de kernwaarden van de Russische samenleving en het Russische beleid.

In schril contrast daarmee, en ondanks dat ze veel zwakker zijn dan Rusland, terwijl ze hun hele bestaan ​​leefden onder de dreiging van een aanval door de AngloZionist, hebben de Iraniërs moraal standvastig boven zogenaamd “pragmatisme” geplaatst bij het omgaan met de kwestie van “Israël” en het Palestijnse volk. Natuurlijk zijn niet alle Iraniërs zo puur en nobel, genoeg om te zien hoe Rafsanjani’s “Gucci-revolutie” tot het uiterste werd gesteund door zionisten om te zien dat niet alles perfect is in Iran. Maar mensen zijn overal hetzelfde. Wat Iran zo dramatisch anders maakt, is niet dat Iraniërs “betere” mensen zijn, maar dat Iran officieel morele, ethische en zelfs religieuze waarden als hoeksteen van zijn wereldbeeld en beleid plaatst! Dat is vrij opmerkelijk en uniek, en zet de rest van de planeet te schande.

Hoe zit het met de huidige oorlog in de Oekraïne?

Vandaag zijn we allemaal gefixeerd op de oorlog tussen de NAVO en Rusland in de Oekraïne, en dat is heel logisch. De kans is immers groot dat de freaks die het rijk leiden, de vernietiging van het hele noordelijk halfrond verkiezen boven een (nu vrij onvermijdelijke) Russische overwinning. We moeten onszelf echter niet voor de gek houden, deze oorlog gaat niet, herhaal, NIET over de Oekraïne of zelfs maar over de toekomst van de EU. Dit is een oorlog die zal beslissen of de AngloZionist de volledige controle over onze planeet zal overnemen of dat het laatste imperium in de geschiedenis zal worden vervangen door een multipolaire, multi-etnische, multireligieuze, multiculturele, multipolitieke internationale orde geregeld door de rechtsstaat. Dus “Israël” heeft er een ENORM belang in, en nee, *niet* omdat de “((Khazarianen)))” toverstokken om een ​​nieuwe staat te creëren in de Oekraïne of de Krim, maar omdat als het AngloZionistische rijk valt,voorspeld door Imam Khomeini toen hij zei : “ dit regime dat Qods [Jeruzalem] bezet, moet van de bladzijden van de geschiedenis worden verwijderd ”.

In het geval van het door de nazi’s gerunde Banderastan zagen we de Oekraïense nazi’s en de Israëlische nazi’s hand in hand werken, terwijl de Israëli’s tegelijkertijd deden alsof ze gelijke afstand tussen de twee oorlogvoerende partijen behielden. Ja, de Ukronazi’s en de Israëli’s haten elkaar ook, maar veel minder dan Rusland en alles wat Russisch is. Wat is een beter voorbeeld van de zionistische morele flexibiliteit dan te zien hoe “Israëli’s” wapens en “vrijwilligers” instructeurs sturen naar de Bandera-aanbiddende nazi’s in Kiev en tegen de mensen die de joden uit de nazi-kampen bevrijdden! Idem voor de zogenaamde (en vaak verkeerd weergegeven, zie hier , hier of hier ) “pogroms” die allemaal plaatsvonden in het huidige Oekraïne en niet in Rusland. Wat betreft de beruchte (en ook veel verkeerd weergegeven, ziehier , hier of hier ) Pale of Settlement, hoe verschilt het van de muur die de “Israëli’s” bouwden om te voorkomen dat Palestijnen vrijelijk van hun eigen land houden? In feite zou elke serieuze vergelijking van de twee onmiddellijk aantonen dat de laatste oneindig veel slechter is dan de eerste. ( Ed.: Vestigingsgebied (Pale of Settlement)

Het vestigingsgebied of paalgebied was het westelijkste gebied van het Russische Rijk waar het joden was toegestaan zich permanent te vestigen. Het gebied liep van een demarcatielijn in het oosten naar de buitengrens met Oost- en Midden-Europa. Wikipedia)

En toch.

De waarheid is dat de rabbijnse/farizeïsche haat tegen Rusland niet gebaseerd is op geschiedenis of fouten uit het verleden, maar op puur religieuze redenen: het rabbijnse/farizeïsche “judaïsme” is een antichristendom, precies zoals het Latijnse pausdom een ​​antichrist is. -Orthodoxie! Waarom? Omdat christenen beweren de “echte joden” te zijn (in spirituele termen) en orthodoxe christenen beweren de “ware kerk” te zijn. Met andere woorden, het orthodoxe christendom betwist en ontkracht zowel de joodse aanspraak op het Oude Testament als de Latijnse aanspraak op het Nieuwe Testament.

Verbaast het echt iemand om de Latijnen hand in hand te zien werken met hun “oudere broeders in het geloof” die “op dezelfde messias wachten”?

Er is ook het feit dat de huidige Russische samenleving, hoewel ze lang niet echt christelijk is, toch niet bereid is de morele/ethische waarden van het ware christendom op te geven. Nog “erger” is de reële mogelijkheid dat Rusland terugkeert naar haar ware christelijke wortels, vooral na het einde van de NAVO-oorlog tegen Rusland (ervan uitgaande dat het niet eindigt in een nucleaire apocalyps, wat wel zou kunnen).

En nee, het is helemaal geen toeval dat de hoofdrolspelers (Nuland, Kagan, Blinken, etc.) allemaal zionistische joden zijn. Daar zijn objectieve redenen voor. Toch moeten we altijd denken aan de woorden van de heilige Paulus die schreef: “ Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheid in de lucht” (Ef 6:12). We moeten deze woorden niet alleen onthouden omdat onschuldige mensen geen nationaliteit hebben, inclusief onschuldige slachtoffers, of omdat er niet zoiets bestaat als “collectieve schuld”, maar omdat we – in tegenstelling tot de Latijnen – het ware christendom niet kunnen verdedigen terwijl we de belangrijkste leerstellingen negeren! Het is even verkeerd om de aard van deze oorlogsvoering te ontkennen als het verkeerd om de spirituele, en niet de etnische, aard ervan te ontkennen. In de kern hebben we te maken met een grimmige keuze:

Accepteren we de gemeenschappelijke menselijkheid van alle mensen of

Verwerpen we het

Als dat laatste het geval is, dan moet je bij de nazi’s zijn, of het nu Duitsers of Israëli’s zijn. Als je die gemeenschappelijke menselijkheid accepteert, handel er dan naar en laat je nooit naar beneden halen door het feit dat onze vijanden deze sleutelwaarde niet delen. Het is echt zo simpel!

Conclusie

Sinds de staatsgreep in Kiev in 2014 ben ik bijna uitsluitend gefocust op de Oekraïense burgeroorlog en, na 2022, op de VS/NAVO-oorlog tegen Rusland. Slechts zelden noemde ik het zionisme of Israël. Vooral omdat ik er simpelweg geen tijd voor had. En daarom wilde ik vandaag, in wat mijn laatst geposte analyse op de Saker-blog zal zijn, dat onderwerp opnieuw bekijken. Met meer dan 4000 woorden is het bovenstaande niet ingesprongen als een uitputtende bespreking van het onderwerp. Ik hoop dat wat ik hierboven schreef, aantrekkelijk genoeg is voor u, de lezer, om uw eigen onderzoek naar dit immense en complexe onderwerp voort te zetten. Ik denk dat je slechter zou kunnen doen dan het lezen van de verschillende teksten die ik hierboven heb genoemd. Maar de keuze is aan jou.

Ik wil dit bericht afsluiten met de woorden van Alexander Solzjenitsyn in zijn beroemde tekst ” Live not by the lie “. Ik hoop dat ze je zullen inspireren.

Andrei

***

Fragment uit ” Leef niet door de leugen “:

Wanneer geweld losbarst op de vreedzame menselijke conditie, straalt het gezicht ervan zelfverzekerdheid uit, pronkt het op zijn banier en verkondigt het: “Ik ben geweld! Maak plaats, stap opzij, ik zal je verpletteren! Maar geweld veroudert snel, er gaan een paar jaar voorbij – en het is niet langer zeker van zichzelf. Om zichzelf overeind te houden, om fatsoenlijk over te komen, zal het zonder mankeren zijn bondgenoot oproepen: Leugens. Want geweld heeft niets anders om zich mee te bedekken dan leugens, en leugens kunnen alleen door geweld blijven bestaan. En het is niet elke dag en niet op elke schouder dat geweld zijn zware hand neerhaalt: het vereist van ons alleen onderwerping aan leugens, dagelijkse deelname aan bedrog – en dit is voldoende als onze trouw.

En daarin vinden we, door ons verwaarloosd, de eenvoudigste, meest toegankelijke sleutel tot onze bevrijding:persoonlijke niet-deelname aan leugens! Zelfs als alles bedekt is met leugens, zelfs als alles onder hun heerschappij staat, laten we ons op de kleinste manier verzetten: laat hun heerschappij door mij standhouden!

We worden niet opgeroepen om het plein op te gaan en de waarheid te roepen, om hardop te zeggen wat we denken – dit is eng, we zijn er niet klaar voor. Maar laten we in ieder geval weigeren te zeggen wat we niet denken!

Dit is dus de gemakkelijkste en meest toegankelijke manier voor ons, gezien onze diepgewortelde organische lafheid, veel gemakkelijker dan (het is zelfs eng om de woorden uit te spreken) burgerlijke ongehoorzaamheid à la Gandhi.

Onze manier moet zijn: ondersteun nooit bewust leugens!Nu je hebt begrepen waar de leugens beginnen (en velen zien deze lijn anders), doe dan een stap terug van die gangreenrand! Laten we de afbladderende schubben van de ideologie niet vastlijmen, haar afbrokkelende botten niet bijeenrapen, noch haar ontbindende gewaad aan elkaar plakken, en we zullen verbaasd zijn hoe snel en hulpeloos de leugens zullen wegvallen, en dat wat voorbestemd is om naakt te zijn zal als zodanig aan de wereld worden blootgesteld.

En dus, onze moed overwinnend, laat elke man kiezen: zal hij een slimme dienaar van de leugens blijven (onnodig te zeggen, niet vanwege natuurlijke aanleg, maar om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien, om de kinderen op te voeden in de geest van leugens!), of is de tijd voor hem gekomen om recht te staan ​​als een eerlijke man, die het respect van zijn kinderen en tijdgenoten waardig is?

9 OPMERKINGEN

Janek op 14 februari 2023 · om 15:54 uur EST/EDT

“Je zou kunnen zeggen dat hoe groter de leugen is die je bevestigt en verkondigt (deugdsignalering), hoe “beter” je bent, althans naar moderne maatstaven. En als de leugen echt vanzelfsprekend belachelijk en contrafeitelijk is (Srebrenica, 9/11, MH-17, Skripals, etc. etc. etc.) dan ben je een loyaal en verlicht lid van de samenleving. Omgekeerd, als je een leugen afwijst omdat het gewoon duidelijk contrafeitelijk is, dan heb je niet “gewoon” ongelijk, maar ben je de vijand.”

Briljant nauwkeurige Andriej’s beschrijving van de politieke realiteit, waardoor je het gedrag van alle politici van het collectieve westen duidelijk begrijpt.

De fundamenten van leugens, waarop de hele beschaving van het Westen is gebouwd, dateren uit de tijd van Karel de Grote. Met de leugen kwam hoogmoed – de wortel van alle zonden, het wegvallen van God en de satanische overtuiging van iemands perfectie en superioriteit.

De Saker op 14 februari 2023 · om 16:25 uur EST/EDT

dateren uit de tijd van Karel de Grote

Dat is helemaal juist, en heel triest.

Na eeuwen van ware westerse vroomheid plaatst de vijand van de mensheid zijn tanden en klauwen in het christelijke westen en sindsdien is hij niet gestopt met het verscheuren ervan.

Zipped Observer op 14 februari 2023 · om 18:03 uur EST/EDT

Bedankt voor deze analyse, waarvan de diepgang zeer op prijs wordt gesteld! Ik vind dat je heel moedig bent om het te posten. Het gaat mij niet om wat je hebt geschreven, maar om Solzjenitsyn (ik verwacht niet dat je namens hem reageert, maar aangezien de blog binnenkort sluit, krijg ik nog een laatste kans om commentaar te geven). Als hij schrijft: “onze diepgewortelde organische lafheid”… als dit zo was, zou het wereldwijde fenomeen Color Revolution dan hebben plaatsgevonden? Suggereert dat niet het tegenovergestelde? En maakt dat Solzjenitsyn tot een vroege kleurenrevolutionair?

De Saker op 14 februari 2023 · om 19:23 uur EST/EDT

Er is weinig of geen moed voor nodig om mee te doen aan een kleurenrevolutie.

Er is veel meer moed voor nodig om je ertegen te verzetten.

Skeptic op 14 februari 2023 · om 18:08 uur EST/EDT

Ik wil Andrei’s vermelding van theauthoritarians.org onderschrijven. Bob Altemeyer, die het boek schreef en de site onderhoudt, is een wetenschapper op het gebied van psychologie en menselijke motivatie. De resultaten van zijn onderzoek worden gepresenteerd in het gratis boek dat op zijn site wordt geadverteerd. Zijn bevindingen over autoritaire leiders en volgelingen zijn onderbouwd door experimenten en zijn geen persoonlijke meningen. Bobs waarschuwingen over de invloed van autoritairen vormen een aanvulling op eerdere bevindingen over het gevaar van psychopaten en de twee kenmerken worden samen aangetroffen bij de gevaarlijkste individuen.

Misschien kunnen we onszelf als samenleving beschermen tegen rechtse psychopathische autoritairen, en misschien ook niet, maar we moeten weten wat de wetenschap ons over hen vertelt. Altemeyer biedt zelfs een test die psychopathische mensen identificeert. We moeten er op de een of andere manier voor zorgen dat deze mensen niet aan de macht komen. Ze zijn gevaarlijk, zoals het onderzoek van Bob overtuigend heeft aangetoond.

Ik zou willen dat zijn test om autoritairen te ontmaskeren aan elke potentiële leider kon worden gegeven om hen van de macht te weren. Ik raad ten zeerste aan om zijn boek te lezen. Het is verontrustend, maar iedereen die om leiders geeft (en dat zouden wij allemaal als burgers moeten zijn) zou op de hoogte moeten zijn van de waarheden van de menselijke natuur die in het boek van Bob worden uitgelegd.

John Neal Spangler op 14 februari 2023 · om 19:57 uur EST/EDT

Een heel goed essay. Het snijdt ter zake en analyseert uitstekend onze tijd en de morele kwesties die op het spel staan. Door dit soort essays ga ik de Saker in de toekomst heel erg missen.

De Saker op 14 februari 2023 · om 21:58 uur EST/EDT

@EVERYBODY: Ik had kunnen weten dat dit onderwerp allerlei gekken zou aantrekken. Ik moest het huis schoonmaken en dat afval verwijderen.

Ik sluit daarom het commentaargedeelte onder dit artikel.

Mijn excuses aan alle verstandige/opgeleide commentatoren!

Andrei