20230214 Over Lucifer

( Ed.: The Adversary is de vijand. De tegenstander. YAHAVAH is God)

DE LEUGEN VAN LUCIFER blootleggen (Jesaja 14:12) en, daarmee, alle Luciferiaanse mythen – Deel 1, 2 & 3

Dus wie of wat is Lucifer? Ik stel deze vraag omdat dit woord, een Latijns woord, geen Hebreeuws of Grieks woord, geloof het of niet, maar één keer voorkomt in de hele King James Version van de Bijbel – slechts één keer, en helemaal niet in het Nieuwe Testament . Niet alleen dat, maar hoe slaagt een zeer twijfelachtig en daardoor onbeduidend woord erin zo prominent en invloedrijk te worden, niet alleen in bijbelse en spirituele zaken, maar ook in seculiere en atheïstische zaken? Wat gebeurd er? Corrupte satanische toevoegingen is wat er aan de hand is en, zou je geloven, door dezelfde twee vervalsende schurken die de godslasterlijke drie-eenheid-onzin aan de Schriften toevoegden. Bewijst dit dat luipaarden nooit van vlek veranderen? Zeker weten.

Het woord ‘Lucifer’ komt alleen voor in vers 12 van Jesaja hoofdstuk 14 in Het Oude Testament, maar waar gaat Jesaja hoofdstuk 14 over? want we moeten begrijpen dat het nemen van Jesaja 14:12, op zichzelf, als een op zichzelf staand vers, en het proberen te interpreteren, alleen maar zal leiden tot grove fouten en valse leringen in overvloed? Op welke tijdsperioden of tijdperken zinspeelde Jesaja in Jesaja hoofdstuk 13 en 14? Is Jesaja 14 profetische symboliek? Gaat het echt om The Adversary ( de tegenstander. De vijand), the Devil? Hier is het Schriftgedeelte in kwestie:

Jesaja 14:12 (NBG) Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer , zoon van de morgen! hoe zijt gij tot de grond omgehakt, die de naties verzwakte! ( 12Hoe bent u uit de hemel gevallen,

morgenster, zoon van de dageraad!

U ligt geveld op de aarde,

overwinnaar over de heidenvolken! (HSV))

Dus wie is deze Zoon van de Dageraad of Zoon van de Morgen? Gaat het om een ​​koning van Babylon, zoals vermeld in vers 4:….

Jesaja 14:4 (NBG) Dat gij dit spreekwoord tegen de koning van Babel zult opnemen en zeggen: Hoe heeft de onderdrukker opgehouden! De Gouden Stad hield op!

…..of is het beoogde onderwerp iets of iemand heel anders?

Wie of wat is Lucifer? Bestaat Lucifer echt? Is de naam Lucifer een constructie en/of een helleniserende rooms-katholieke religieuze uitvinding, en weer een van hun slinkse goocheltrucs, en een totale afleiding; een duivelse verbastering van de Schriften? Klopt het dat de naam ‘Lucifer’ een andere naam is voor The Adversary? Kan deze naam maar één keer voorkomen in de KJV Oudtestamentische Geschriften en helemaal niet in de KJV Nieuwtestamentische Geschriften? Als blijkt dat ‘Lucifer’ niet bestaat, hoe kan het dan een andere naam zijn voor The Adversary, the Devil?

Nu, zoals gezegd, als blijkt dat ‘Lucifer’ niet bestaat, moet dit de klop op de vraag stellen, kan er in waarheid een ‘Luciferiaanse samenzwering’ zijn ? Nogmaals, hoe kan er een ‘Luciferiaanse samenzwering’ zijn als ‘Lucifer’ niet bestaat en nooit heeft bestaan? Zoek gewoon op internet op het woord ‘Luciferiaans’ en kijk wat er naar boven komt, want daar vind je allerlei vreemde en zelfs nog vreemdere webpaginatitels zoals:

Washington DC – Een Luciferiaans complot?; Het Luciferiaanse pad – een heksensabbat; Luciferiaanse tovenarij; De Luciferiaanse erfenis; De Lucis Trust, en zo gaat het maar door en door met oneindige websites die allemaal geobsedeerd zijn door Luciferiaanse Conspiracies , complotten en mysteries.

Ik zou zelfs spottend kunnen toevoegen: “Lucifer gaat naar Toy Town om samen te spannen met Noddy en Big Ears”, dat is de belachelijke aard van sommige van deze dwaze, slecht geïnformeerde webpagina-aanbiedingen. Ook dit is allemaal gebaseerd op een bedrieglijk idee dat nooit grondig is onderzocht, bestudeerd of bewezen door de auteurs van deze belachelijke, infantiele, idiote webpagina’s.

OK, dus terug naar de realiteit, en laten we dit ‘Lucifer’- ding op een andere manier bekijken, want deze kwestie is qua basis vrijwel hetzelfde als in andere eeuwenoude mysteries. Mysteries zoals het mysterie van The Arthurian Legend, ook wel bekend als de legende van koning Arthur met zijn ridders (Tempeliers) van de ronde tafel, of zelfs Robin Hood met zijn Merry Men in Sherwood Forest totdat, dat wil zeggen, het gaat om de cijfers van mensen die snel naar voren zullen rennen om ons te vertellen dat koning Arthur en Robin Hood nooit hebben bestaan ​​- het waren allebei verzonnen ficties. In werkelijkheid is de jury echter nog steeds op hen uit, want deze verhalen (legendes) zijn niet volledig bewezen, noch volledig weerlegd. Onthoud ook altijd dat legendes enkele waarheden bevatten. Mythen, zoals in ‘Luciferiaanse samenzweringen’ , doen dat niet.

Bovendien is deze ‘Lucifer Mythe’is iets anders, want hier hebben we een wereldwijd fenomeen dat niet veel lijkt op de wereldwijde bekendheid van Manchester United FC, een voetbalclub. Dit is een voetbalclub die ook wel bekend staat als The Red Devils, (hoe toepasselijk is dat voor deze discussie!!??) met een wereldwijde fanbase van miljoenen, ongeacht ras, taal, huidskleur, religie of geloofsovertuiging. Het is ook een wereldwijd commercieel merk van meerdere miljoenen ponden – een wereldwijd fenomeen niet minder. Als we nu een wereldwijd publiek van vergelijkbare omvang zouden ondervragen met de vraag: “Wie is Lucifer?” hoeveel van hen zouden de mantra napraten: “Hij is Satan de duivel.” Bijna allemaal zou ik wedden!! Aan de andere kant, hoeveel van hen zouden naar voren komen en zeggen: “Doe niet zo gek, Lucifer bestaat niet”? Niet veel, als er al zijn, dat is zeker, en zo volledig is deze vreemde misleiding.

Dit bedrog is zo compleet dat The Adversary, via de drug LSD, Lennon en McCartney er zelfs toe heeft gebracht een lied over hem te schrijven, namelijk “Lucy(fer) In The Sky With Diamonds”, zo brutaal is hij met zijn bedrog in deze laatste dagen. Onthoud altijd mensen, overal waar je een allesomvattende leugen vindt, zoals de onzin over ‘Lucifer’ , weet je dat de ‘vader van de leugens’ daar ergens zal zijn, die het promoot via zijn boosaardige dienaren.

Goed, dat is genoeg van de negatieve preambule, dus laten we aan de slag gaan, en hier is dat eenzame vers, nogmaals, met zijn beruchte verbastering in de King James Version van Jesaja 14. Daarna zal ik de Hebreeuwse Transliteral Version van hetzelfde vers, de Septuagint Interlinear Version, samen met de Concordant Literal Version, Young’s Literal Translation en The Amplified Bible Translation:

Jesaja 14:12 (NBG) Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer , zoon van de morgen! hoe zijt gij tot de grond omgehakt, die de naties verzwakte!

Jesaja 14:12 (Hebreeuws transliteraal) Hoe je uit de hemel viel, huil, zoon van de dageraad, je werd neergehouwen op de aarde, een die naties versloeg.

( Let op, GEEN Lucifer genoemd in de masoretisch Hebreeuwse originele tekst – het is er niet mensen )

Jesaja 14:12 (Septuagint Interlinear Version) Oh, hoe [viel uit de hemel De Morgenster] de ene [[door] morgen op te komen]; [werd op de aarde gebroken degene die naar alle naties zendt].

( En nogmaals, merk op , GEEN Lucifer genoemd in de Septuaginta Interlineaire originele tekst – het is er niet mensen )

Jesaja 14:12 (CLV) Wat ben je uit de hemel gevallen! Huil, zoon van de dageraad! Je bent tot op de aarde gehakt, overwinnaar van alle naties!

Jesaja 14:12 (YLT) Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o stralende , zoon van de dageraad! U bent ter aarde gekapt, o verzwakker van naties.

Jesaja 14:12 (TAB) Hoe ben je uit de hemel gevallen, o lichtbrenger en dagster , zoon van de morgen! Hoe bent u tot op de grond neergehouwen, u die de naties verzwakte en vernederde [O godslasterlijke, satanische koning van Babylon!]

Nu heb ik hier zes vertalingen opgesomd, met slechts één vertaling, de KJV, waarbij het van het Latijn afgeleide zelfstandig naamwoord of de naam ‘Lucifer’ wordt gebruikt, een woord dat afkomstig is van de Latijnse term ‘ lucem ferre’ en dat ‘lichtbrenger’ of ‘drager’ betekent. van licht’ . Dit betekent dat het verwijst naar een ding of een wezen. In de Oud-Romeinse astrologie en/of astronomie was ‘Lucifer’ de naam die werd gegeven aan de Morgenster, dat wil zeggen de planeet Venus, maar is dit relevant voor de oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis van dit vers? Ja, toevallig, want hier zien we de term The Morning Star genoemd.

Merk ook op dat ik zelfstandig naamwoord zeg, omdat het Hebreeuwse woord waarvan ‘Lucifer’ is vertaald een werkwoord is – huilen of huilen. Om het nu een naam te laten zijn, zou er een zelfstandig naamwoord in de Hebreeuwse tekst moeten staan, maar dat is het niet, er is geen zelfstandig naamwoord, noch enig woord dat kan worden vertaald als een naam of een wezen uit de Hebreeuwse tekst , dus wat geeft het? De Cainite-joods-christelijke religieuze agenda is wat geeft, en ik zal later op deze dimensie terugkomen.

Dus hoe is een werkwoord een zelfstandig naamwoord geworden als het hier gebruikte Hebreeuwse woord dit is: halal; hawlal’; heylel of hay-lale’ ? Zoals we kunnen zien in de Hebreeuwse Transliteral en de Concordant Literal Version betekent het ‘huilen’ of ‘je huilen’ , dat wil zeggen, schreeuwen of uitroepen. Anderen zeggen dat het betekent ‘schijnen’ of ‘uitstralen’ of ‘licht uitstralen’. Als we de twee betekenissen combineren, kunnen we ‘schitteren’ en ‘opschepperig schreeuwen’ hebben alsof we te maken hebben met iemand die denkt dat hij een of andere hoge piet is, die boven zichzelf is uitgekomen. Al deze beschrijvingen zijn echter gebaseerd op werkwoorden, niet op zelfstandige naamwoorden, en uit Strong’s Concordance krijgen we deze definities:

Lucifer – H1966 – hay-lale – uit H1984 (in de zin van helderheid ); D e Morgenster : – lucifer .

Als we nu naar H1984 kijken, krijgen we wat meer informatie van Strongs:

Lucifer – H1984 – halal of hawlal’ “Een primitieve wortel; duidelijk zijn (oorspronkelijk van geluid, maar meestal van kleur); schijnen; vandaar om een ​​show te maken; opscheppen; en dus (schreeuwerig) dwaas te zijn; razen; oorzakelijk vieren; ook afstompen: – (maken) opscheppen (zelf), vieren, prijzen, (deal, make), dwaas (-ish, -ly), glorie, geef [licht], wees (maak, veins zelf) gek (tegen) , ten huwelijk geven, [zingen, waardig zijn] lof, woede, roem, schitteren.”

Hieruit kunnen we dus zeker zien dat het zelfstandig naamwoord ‘ Lucifer’ is vertaald van een werkwoord.

Echter, in termen van de ware betekenis zouden beide vertalingen correct kunnen zijn, of misschien zouden beide kunnen worden gebruikt, dat wil zeggen, ‘huil je’ of ‘schijn je’ of ‘baad je’ of ‘rave je’ zoon van de dageraad of zoon van de ochtend. Ik ben van mening dat beide betekenissen hier relevant zijn, en we hebben te maken met iemand die een zeer hoge dunk van zichzelf had, en dat liet hij aan iedereen weten. Merk echter op hoe de vertalers van de Young’s vertaling en de Amplified Bible in de valkuil van het zelfstandig naamwoord zijn gevallen door het te interpreteren als “O stralende” en “O lichtbrenger en dagster”. Dit betekent dat beide vertalingen een fout hebben gemaakt in dezelfde richting als de KJV door op zelfstandige naamwoorden gebaseerde vertalingen voor ‘huil je’ op te nemen . Ze hebben zojuist ‘Lucifer’ vervangen door Venus.

Merk nu op hoe Strong, bijna met tegenzin, zijn H1966-definitie geeft en vervolgens de oude naam van Lucifer helemaal aan het einde plakt zonder een hoofdletter ‘L’. Waarom deed hij dat, en waarom stond zo’n eminente en briljante bijbelgeleerde toe dat een werkwoord als zelfstandig naamwoord werd vertaald? of het nu ‘Lucifer’ of ‘The Morning Star’ is – een eigennaam niet minder. Makkelijk, want hij wist al dat het een gehelleniseerde rooms-katholieke verbastering was. Tegelijkertijd wist hij wat de misleide consensus van opinie was in het verdorven Christendom of, beter, de satanische opinie van de wereldwijde Kaïnitisch-Joods-Christelijke Religie. Hij zou ook geweten hebben hoe die overweldigende verkeerde mening door de eeuwen heen, vanaf de tweede en vierde eeuw na Chr.. Sommigen noemen het groepsdruk!!

Dus, wie waren de ketterse schurken die dit corrumperende Latijnse afval in de Hebreeuwse oudtestamentische geschriften introduceerden? Nou, het zal ons niet verbazen deze twee namen weer te horen, toch? Tertullianus de godslasteraar van de drie-eenheid, circa 200 n.Chr., en later Jerome 390 n.Chr., de Latijnse Vulgaat-auteur/vertaler en papistische religieuze bastaardhond. Samen introduceerden deze twee lasterlijke buitenechtelijke wezens een onzinnige misleidende mythe en een leugen in de Schrift. Velen zeggen dat deze onzin afkomstig is uit het Kanaänitische Joodse, 2e Boek van Henoch, geschreven tussen 200 en 100 voor Christus. Dus, zoals we kunnen zien, wordt het vijandige plot behoorlijk dikker, en het begint er allemaal heel magisch uit te zien, heel magisch inderdaad. Nou, Tertullianus was een tovenaar, dus wat verwachten we?

Bovendien, om deze voorbereidende fase van deze serie artikelen samen te vatten, weten we nu dat de naam ‘Lucifer’ een verbastering en fictie is die aan de Schrift is toegevoegd door mensen met een andere agenda – een RELIGIEUZE AGENDA. Dit was en is een misleidende agenda om ons te laten geloven dat The Adversary ooit een heldere en stralende ster was, ook wel bekend als The Morning Star of The Son of The Dawn of The Day Star, die was vanuit het hemelse rijk tot op de aarde gehakt, en die ook de naties verzwakte en/of versloeg. Nogmaals, is iets hiervan waar, en kan iets ervan passen als een nauwkeurige beschrijving van The Adversary? Nee, en om het te bewijzen:

Openbaring 2:26-28 (MCV) En hij die overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de naties: 27 en hij zal over hen heersen met een koninklijke scepter van ijzer; als de vaten van een pottenbakker zullen ze tot rillingen worden gebroken: zoals ik van mijn Vader heb ontvangen. 28 En ik zal hem de Morgenster geven.

Hier in deze korte passage uit de Schrift hebben we een verwijzing naar Yashua Messias Zelf die de Morgenster offert aan de uitverkorenen die overwinnen, dus waar gaat dit allemaal over als we het vergelijken met Jesaja 14:12? Welnu, het vertelt ons simpelweg dat de Morgenster meer te maken heeft met de Yahavah dan met de tegenstander of met een veronderstelde koning van Babylon. Dit geschenk van de Morgenster vertelt ons dat de gelovigen die deel uitmaken of waren van de Gemeente in Thyatira, in De Opstanding zullen schitteren als de Morgenster.

Als we nu in dit Schriftgedeelte toevoegen:

Openbaring 22:16 (MCV) Ik Yashua heb mijn engel gezonden om u deze dingen te getuigen in The Assemblies – The Ecclesias. Ik ben de Wortel en het nageslacht van David, en de Blinkende Morgenster.

Hier, zoals we kunnen zien, is Yashua Messiah nu de heldere morgenster, dus wat betekent dit? Het betekent dat we volledig zijn afgestapt van dit perverse idee dat ‘Lucifer’, als The Adversary, The Morning Star of The Son of The Dawn was of is, zoals geschreven in de King James Version van Jesaja 14:12.

OK dan, dus als het geen koning van Babylon is en het is niet ‘Lucifer’ als The Adversary, wie is dan deze Son of The Dawn of Son of The Morning?

Alles wordt onthuld in deel twee.

De leugen van Lucifer blootleggen (Jesaja 14:12) en daarmee alle Luciferiaanse mythen – Deel 2

Invoering

In deel één bewees ik ondubbelzinnig dat de Latijnse naam ‘Lucifer’ een Kaïnitisch-joods-rooms-katholieke verbastering was en is van de KJV van de Heilige Schrift. Door dit te doen, onthulde dit vele andere anomalieën in Jesaja 14 vanwege de eerdere foutieve ‘Lucifer’-associaties. Dit veroorzaakte op zijn beurt weer andere problemen voor mij, omdat Jesaja 14, vanwege de ‘Lucifer’-onzin, nauw verbonden is met Ezechiël 28, waar we een verwijzing zullen vinden naar een bedekkende cherubijn, een vermeende engel, die ook wordt verondersteld om de tegenstander te zijn voordat hij naar verluidt viel, die weer ‘Lucifer’ zou zijn, die de morgenster zou zijn, en nu, volgens de ‘Lucifer’-aanhangers, een gevallen cherubijn (engel) zou zijn, maar zijn dit gewoon meer Cainite-joods-christelijke religieuze leugens en bedrog? Nogmaals, ja en nee is het antwoord daarop, dus lees verder:

Juist, voordat we verder gaan met Ezechiël 28 is er één kwestie uit Jesaja 14:12 die eerst moet worden opgehelderd, en die kwestie wordt aan de orde gesteld door de Amplified Bible-versie (Ed.: De Amplified bible is een Engelse vertaling waarin extra woordbetekenissen opgenomen zijn, wanneer dit de tekst kan verduidelijken / versterken.) van dit vers, zoals geciteerd in deel één, waar staat: “O godslasterlijke, satanische koning van Babylon!” Nu is het niet verrassend dat veel bijbelgeleerden geloven dat Jesaja 14 alleen draait om een ​​letterlijke koning van Babylon, en mogelijk zelfs koning Nebukadnezar, maar klopt dit, of is het slechts symboliek voor iets of iemand anders? Laten we het eerdere vers opnieuw citeren, in Jesaja 14, waarnaar de vertalers van The Amplified Bible verwijzen:

Jesaja 14:4 (MCV) Dat u dit spreekwoord tegen de koning van Babylon zult opnemen en zeggen: Hoe heeft de onderdrukker opgehouden! De Gouden Stad hield op!

De betekenis en boodschap die dit vers overbrengt, is niet zo eenvoudig als we misschien denken. Allereerst moeten we weten om welk tijdsbestek het hier gaat, we moeten ook weten wie en/of wat deze onderdrukker eigenlijk is, en natuurlijk de identiteit van The Golden City:

Jesaja 14:1-4 (MCV) Want de Yahavah zal Jacob genadig zijn, en zal toch Israël kiezen, en hen in hun eigen land plaatsen: en de Adamitische vreemdelingen zullen zich bij hen voegen, en zij zullen zich hechten aan het Huis van Jakob. 2 En het volk zal ze nemen en naar hun plaats brengen: en het huis van Israël zal ze erfelijk bezitten in het land des HEEREN tot knechten en dienstmaagden; en zij zullen hen gevangen nemen, wier gevangenen zij waren; en zij zullen heersen over hun onderdrukkers. 3 En het zal geschieden op de dag dat de Yahavah u rust zal geven van uw verdriet en van uw angst en van de harde slavernij waarin u moest dienen. 4 Dat u dit spreekwoord ( HSV: spotlied) tegen de koning van Babel opneemt en zegt: Hoe heeft de onderdrukker opgehouden! de gouden stad hield op!

Deze passage verwijst naar een toekomstige tijd waarin de afstammelingen van Jacob/Israël, dat wil zeggen voornamelijk de Angelsaksische en Keltische volkeren van Groot-Brittannië, haar Gemenebest en de VS, samen met de Noordwestelijke Naties van Europa (de Scandinavische Naties) zijn teruggebracht naar hun land nadat ze door hun onderdrukkers als slaven gevangen waren gehouden. Onderdrukkers die worden vertegenwoordigd door deze metaforische koning van Babylon en zijn nakomelingen. Jesaja zegt dat de mensen van deze zelfde Israëlitische naties hun verslagen onderdrukkers uiteindelijk zullen bespotten of bespotten.

Ten tweede moeten we weten dat Babylon tijdens het leven van Jesaja geen grote macht was geworden, dus werden deze verzen geschreven voordat Babylon overheerste. Dit bevestigt ook dat het op twee, zelfs drievoudige wijze profetisch is. Assyrië (het oude Duitsland) was de grote macht van Jesaja’s tijd, circa 800 – 710 v.Chr., die het noordelijke koninkrijk van Israël gevangen nam in 740-725 v.Chr. Pas toen koning Nebukadnezar koning van Babylon werd, werd het zuidelijke koninkrijk Juda (de judaieten, levieten, benjaminieten en de kanaänitische joden) rond 585 voor Christus gevangengenomen. We hebben dan de profetische toekomstige gevangenschap van dezelfde volkeren vandaag.

Bovendien zou het woord ‘spreekwoord’ hier beter vertaald kunnen worden als ‘stelregel’, zoals in een ‘wetsregel’, wat betekent dat deze gezaghebbende ondubbelzinnige uitspraak of wetsregel wordt opgevat als een hoon tegen deze symbolische koning van Babylon. Het punt is, naar wie of wat verwijst deze term ‘Koning van Babylon’; wie of wat symboliseert het? Laten we Strong’s opnieuw gebruiken:

Babylon – H894 – babel baw-bel’ – uit H1101 ; verwarring ; Babel (dat wil zeggen Babylon), inclusief Babylonië en het Babylonische rijk: – Babel, Babylon.

Let op het primaire woord hier ‘verwarring’ , dat ons nu vertelt dat we te maken hebben met een koning van verwarring, maar wat betekent ‘verwarring’ in Bijbelse zin? Opnieuw zullen we verwijzen naar die van Strong, nadat ik deze verzen uit Leviticus heb geciteerd:

Leviticus 18:23 (NBG) Ook zult gij bij geen beest liggen om u daarmee te verontreinigen; evenmin zal een vrouw voor een beest staan ​​om daarvoor te gaan liggen: het is verwarring.

Leviticus 20:12 (NBG) En als een man bij zijn schoondochter ligt, zullen zij beiden zeker ter dood gebracht worden: zij hebben verwarring veroorzaakt; hun bloed zal op hen zijn.

Hier kunnen we zien dat ‘verwarring’ in de ogen van de Yahavah niet is zoals we verwarring zouden zien, dat wil zeggen mentale desoriëntatie of een verwarde gemoedstoestand. De betekenis van het woord ‘verwarring’ hier is specifiek, en slecht bloed of slechte bloedlijnen veroorzaakt door seksuele perversies van ‘vreemd vlees’ en beestachtige hoererij zijn nu in beeld, dus laten we Strong’s nog eens bekijken:

Verwarring – H8397 – tebel teh’-bel – Blijkbaar uit H1101; mengsel, dat wil zeggen onnatuurlijke bestialiteit: – verwarring.

Merk op hoe Strong’s codenummer H1101 weer voorkomt, wat een verwijzing is naar het mengen of vermengen van bloed, een mengsel van bloed. Dit betekent dat we nu The King of Mixed Bloods of corrupte bloedlijnen hebben, want dit is precies wat de term ‘King of Babylon’ of ‘King of Babel’ in algemene zin hier betekent. Jesaja profeteert dus letterlijk het neerleggen van de wet door middel van een hoon voor de koning van corrupte bloedlijnen, maar wie was dat, want het kan niet alleen een letterlijke koning van Babylon zijn geweest?

Laten we bovendien terugkeren naar Jesaja 14:12 waar staat dat deze koning van corrupte bloedlijnen uit de hemel viel: Hoe bent u uit de hemel gevallen, schitter of pocht u, zoon van de dageraad!? Nogmaals, wie zou deze stralende opschepperige zoon van de dageraad of de ochtend kunnen zijn, want het is zeker niet The Adversary? Hij was vanaf het begin een S erpent C reature en sluwer dan enig ander beest (levend wezen) van de hemel (zie link nr. 1 hieronder). Ongerechtigheid werd nooit in hem gevonden , want hij was altijd onrechtvaardig, vanaf het begin. De Yahavah maakte hem zo en Hij bevestigt dit hier:

Johannes 8:44 (NBG) U bent uit uw vader, de duivel, en de lusten van uw vader zult u doen. Hij was een moordenaar vanaf het begin en bleef niet in de Waarheid, omdat er geen Waarheid in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij uit zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan.

Genesis 3:1 (MCV) Nu was de slang sluwer, sluwer en sluwer dan enig beest van de hemel dat de HERE God HAD GEMAAKT. (nadruk van mij)

OK, ik hoor en zie nu in mijn gedachten een paar tegenstanders die hier meer dan een beetje opgewonden van raken, en ze zullen hoogstwaarschijnlijk die verzen uit Ezechiël 28 tegen me schreeuwen. Dus laten we nu eens naar die verzen kijken, zodat de tegenstanders zichzelf geen kwaad doen:

Ezechiël 28:11-15 (MCV) Bovendien kwam het Woord van de HERE tot mij, zeggende: 12 Mensenzoon, hef een klaagzang op over de koning van Tyrus en zeg tot hem: Zo zegt de HERE YAH; Gij verzegelt de som, vol wijsheid en volmaakt in schoonheid. 13 Gij zijt in Eden geweest, de tuin van Yah; elke edelsteen was het hutachtige paviljoen dat je bedekte, de sardius, topaas en de diamant, de beryl, de onyx en de jaspis, de saffier, de smaragd en de rode granaat (karbonkel) en goud: de vakmanschap van uw trommels en van uw pijpen werd in u bereid op de dag dat u werd geschapen. 14 Gij zijt de gezalfde cherubijn die bedekt; en ik heb u zo gesteld: u was op de apart gezette berg van Yah; je hebt op en neer gelopen te midden van de vurige stenen . 15 U was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u werd geschapen , totdat er ongerechtigheid in u werd GEVONDEN .

Laten we eerst naar het laatste vers kijken: “Vanaf de dag dat u werd geschapen.” Dus deze koning van Tyrus is gemaakt of is hij geboren zoals de rest van ons? Is er ooit een koning van Babylon geschapen? Hoe kon deze Koning van Tyrus ooit volmaakt zijn geweest in zijn manier van doen? Was hij niet een zondaar zoals wij allen die verloren waren of zijn, en niet gered? Is de koning van Tyrus ooit gezalfd? Was hij ooit in de Hof van Eden? Was de koning van Tyrus ooit een bedekkende cherubijn, dat wil zeggen een engel? Dat had ik niet gedacht, en wat is eigenlijk een ‘bedekkende cherubijn’ in de zin van deze Schriften – waar gaat dit allemaal over?

Wat is ook deze verwijzing naar: “er wordt ongerechtigheid in hem GEVONDEN?” Als dit bedoeld is als een toespeling op The Adversary, hoe kan er dan een toespeling zijn als The Adversary – die oude slang vanaf het begin tot het kwaad is gemaakt? Kwaad en ongerechtigheid werden NOOIT gevonden in The Adversary, deze negatieve en nare eigenschappen waren er vanaf het begin. Naar wie zouden deze verzen dan kunnen verwijzen?

Hier zijn alleen wat meer vragen, deze keer een beetje meer testen. Wie vertegenwoordigt de koning van Tyrus eigenlijk? Kan een man die volmaakt was in zijn wegen met een cherub vergeleken worden? Ja, waarom niet? Uiteraard niet in letterlijke zin, want cherubijntjes zijn een soort engel, maar in spirituele zin, ja, een man zou een cherubijn kunnen zijn, vooral als hij perfect was in zijn manier van doen en het werk deed van een cherubijn, die zou waken over , iets bewaken en / of beschermen, dat wil zeggen, de tuin van Eden. Wij hier mensen verwijzen vaak naar onschuldige baby’s als kleine engeltjes, wat een verwijzing is naar hun kwetsbare onschuld. Kan iemand die perfect is in zijn manieren, worden aangeduid als volledig kind, zoals in zijn onschuld? Ik denk, dus begin je de foto hier te zien? Ik hoop het echt.

Maar hoe zit het met al dat gedoe over edelstenen en pijpen en trommels en dat hij gezalfd wordt en dan niet in de laatste plaats op en neer loopt tussen de Stenen van Vuur? Makkelijk, ze zijn allemaal van toepassing op Adam, en op hem in het bijzonder, maar Eva komt natuurlijk ook voor – ze is gemaakt van een van zijn ribben – Adams vlees. Dus je ziet mensen, dit gedoe over gevonden ongerechtigheid kan alleen van toepassing zijn op Adam en Eva, want ze waren allebei perfect in hun manier van doen totdat er ongerechtigheid in hen werd gevonden, en ze waren allebei in The Garden; de koning van Tyrus was dat niet, en ook geen enkele koning van Babylon. Bovendien hadden Adam en Eva harten van vlees totdat hun hart in steen veranderde. Dit is de kern van de gevallen toestand, of toestand van de mens in zijn verlorenheid, en om te bewijzen dat wat ik zeg waar is, verwijzen we nogmaals naar Strong’s:

Tyrus of Tyrus – H6865 – tsor, tsor of tsore, tsore – Hetzelfde als H6864; een steen; een plaats in Palestina: Tyrus, Tyrus.

Tyrus of Tyrus – H6864 – tsor of tsore – Van H6696; een steen (alsof hij hard of tot een punt wordt ingedrukt); (door implicatie van gebruik) een mes: – vuursteen, scherpe steen.

Let op de verwijzingen naar ‘steen’ hier en deze kunnen alleen van toepassing zijn op Adams gevallen toestand – zijn metaforische en catastrofale spirituele val uit de hemel – zijn nu stenen hart, na zijn val van het volkomen onschuldige stralende hoogtepunt van de schepping van de Yahhead, vandaar de edelstenen die het licht van de Yahhead reflecteren. Adam en Eva zouden in de Tuin hebben geschenen met het Licht van Yah – Morgensterren. Geen van deze attributen zou ooit kunnen worden toegepast op The Serpent Creature – The Adversary, want zijn hart was vanaf het begin steenachtig gemaakt.

Dus waar past deze King of Confusion, met al zijn gekruiste vreemde vlees, in, hoor ik je vragen? Welnu, voor een uitleg daarvan moet u link nr. 2 hieronder bekijken, voor alle details, want het is in The Garden of Eden dat de gemengde bloedkwesties beginnen, dat wil zeggen met Kaïn. Abel was Adams zoon en na Abels dood Seth. Seth is, net als Abel, de zoon van Adam en Eva en Kaïn is de zoon van de tegenstander via Eva. Onthoud altijd dat Eva de moeder is van ALLE levenden. Adam is alleen de vader van de mensheid. De Yahavah Yashua Messias zou later bekend worden als de Mensenzoon, om ons te laten weten dat hij afstamde van Adam en Eva, niet van de Tegenstander en Eva.

OK, dus nu kennen we de oorsprong van de identiteit van de koningen van Babylon en Tyrus, dat wil zeggen, de veroorzaker van zondige gemengde bloedresultaten of de verwarring veroorzaakt door de zonde van Adam en Eva in The Garden. Dit betekent dat Adams bloed hier niet direct bij betrokken is, maar indirect is het via Eva die Adams bloed had. Daarom moest Adam de verantwoordelijkheid nemen voor Eva’s en zijn eigen overtredingen in The Garden – de bok stopte aan zijn bureau!( hij moest hier verantwoordelijkheid voor nemen) Hij was de zoon van de dageraad in de tuin, voordat hij viel, dat wil zeggen, hij scheen met het licht van de gunst van de Yahhead. Hij werd symbolisch naar de hemel verheven vanuit het stof van de grond, om het perfecte hoogtepunt van de schepping van de Yahhead te zijn. Hij was gemaakt naar het beeld van de Yahhead en de Yahavah is het licht, dus Adam zou hebben geschenen als een licht, als dat hoogtepunt in de tuin – vandaar de stenen van vuur.

Vervolgens hebben we deze andere verklaring uit vers 12: Overwinnaar van de naties of verzwakker van de naties. Wat betekent dit? Nou, eerst moeten we begrijpen waar dit vers naar verwijst als er ‘naties’ staat, want als we het Hebreeuws analyseren, ontdekken we dat het specifieker is, en van Strong’s krijgen we:

Naties – H1471 – goy goy go’ee, go’ee – Blijkbaar van dezelfde wortel als H1465 (in de zin van massa); een vreemde natie; vandaar een gentiele / dus een heiden ; ook (figuurlijk) een troep dieren, of een vlucht sprinkhanen: heidense , heidense , (Adamische) natie , mensen. (Zie link nr. 3 hieronder)

Dus wat hebben we hier aan ons geopenbaard? Wat zegt dit ons? Het vertelt ons heel duidelijk dat de nakomelingen van Adam de naties zouden verzwakken en/of verslaan. Dus wie waren de nakomelingen van Adam? Laten we nogmaals naar Strong’s verwijzen:

H121 – Man – adam aw-dawm’ – Hetzelfde als H120; Adam, de naam van de eerste mens, ook van een plaats in Palestina: – Adam

H120 – Man – adam aw-dawm’ – Van H119; rossig.

H119 – Man – adam aw-dawm’ – Om bloed te laten zien (in het gezicht), dat wil zeggen, blozen of roze worden: – wees (geverfd, gemaakt) rood (rossig).

Adam had een blozende huidskleur en kon rood in het gezicht worden. Wat zegt dit ons? Het vertelt ons duidelijk dat Adam blank was en dat zijn nakomelingen blank waren. OK, dus waar kwamen de mensen met een gele, bruine en zwarte huid vandaan, hoor ik je vragen? Sommige kwamen voort uit Eve’s relatie met The Adversary; de Kaïnieten / Kanaänieten, anderen uit het gemengde bloed van Adams dochters en de gevallen engelen:

Genesis 6:1-2 (MCV) En het geschiedde, toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op het oppervlak van de aarde, en er werden dochters aan hen geboren, 2 dat de zonen van Yah de dochters van de mensen zagen dat ze mooi waren ( wit); en ze namen vrouwen van alles wat ze wilden.

Dus hier kunnen we zien waar de verwarring voortduurde vanaf de erfzonde van Adam en Eva met The Adversary. Dat wat later volgde, toen de gevallen engelen blanke vrouwen tot vrouw namen en nakomelingen van gemengd bloed baarden – de Nephilim. Tegen de tijd van de zondvloed met Noach en de ark, had Noach drie zonen die vrouwen hadden, waar we niets van weten. Sem was wit, Cham was bruin en Jafeth was geel met spleetogen. Hoe bracht Noach zonen voort met verschillende kleuren en uiterlijken? Via Naamah, zijn vrouw, die een Kanaäniet was – een afstammeling van Kaïn en de zus van Tubal-Kaïn.

Nu introduceer ik hier een vorm van racisme? Ja en nee. Nee, want er was niets mis met deze regeling in de ogen van de Yahavah, want dit was wat Hij had gepland en ook Zijn zegen had gegeven – Hij accepteerde en redde of verloste alle acht van deze mensen uit de Zondvloed – wit, bruin en geel, maar ja tegelijkertijd omdat we moeten accepteren dat de afstammelingen van Sem blank waren en dat Abraham een ​​afstammeling van Sem was en begunstigd door Yah. Bovendien was alles goed na de zondvloed totdat Cham bij zijn moeder, Naamah, lag en die perverse incestueuze verbintenis opnieuw het gemengde bloed (verwarring) introduceerde, via Kanaän, in de wereld van na de zondvloed. De geboorte van Kanaän was een nieuw leven in Kaïns bloedlijn.

Wat we hier echter niet uit het oog mogen verliezen is dit; dat de val van Adam en Eva helemaal te maken had met seksuele perversies die gemengd bloed veroorzaakten door rassenvermenging met The Adversary. Dit is de enige reden voor hun verdrijving uit The Garden of Eden. Met de geboorte van Kaïn konden ze niet langer in het hemelse rijk op aarde verblijven – de Hof van Eden. Dit betekent op zijn beurt dat Yah vanuit het perverse liberale cultureel-joodse marxistische perspectief als een racist zou worden beschouwd (zie link nr. 6 hieronder).

Dus om deel twee af te sluiten, wie waren deze koningen, dat wil zeggen de koning van Babylon en de koning van Tyrus? Ze waren beide afbeeldingen van Adam, de ene koning (de koning van Tyrus) was Adam voordat hij viel, dat wil zeggen de bedekkende cherub en de andere de koning van Babylon was een afbeelding van de vervloekte verwarring die hij had veroorzaakt door de zonde van hem en Eva met de geboorte. van Kaïn.

In deel drie ruim ik de losse details op die ik in deel één en twee niet behandeld heb.

De leugen van Lucifer blootleggen (Jesaja 14:12) en daarmee alle Luciferiaanse mythen – Deel 3

Oké, een korte samenvatting. In deel één leerden we dat ‘Lucifer’ een gehelleniseerde rooms-katholieke verbastering was, en is, via Tertullianus en Hiëronymus, van de Schrift. Dus na het verwijderen van de fictieve ‘Lucifer’uit de schriftuurlijke vergelijking liet het ons achter met de vraag wie de ‘Zoon van de Dageraad’ of ‘Zoon van de Morgen’ zou kunnen zijn. In deel twee lieten we vervolgens zien hoe het Adam was die de ‘Zoon van de Dageraad’ was. We leerden ook dat de koningen van Tyrus en Babylon beide representaties waren van Adam en Eva, en hoe Eva, door haar streken / capriolen met The Adversary, de verstoring en verwarring van bloed en bloedlijnen veroorzaakte met de geboorte van Kaïn. Daarom handelt Jesaja 14 vanaf nu over de nakomelingen van Kaïn, dat wil zeggen, de Babyloniërs en door associatie de Egyptenaren – de Mizraim en de Cushites die Nimrod voortbrachten, want ze waren allebei halfbroers van de Kanaänieten, allemaal zonen van Cham. .

Terugkomend op deel twee zei ik dat ik de ‘losse eindjes’ in deel drie zou opruimen, dus laten we zonder verder oponthoud de eerste van die ‘losse eindjes’ hier opschrijven:

“Verslaander van alle naties” of “Verzwakker van alle naties”. Op welke afstammelingen van Adam en Eva zou dit attribuut kunnen worden toegepast? En welke macht of welk wapen zou deze afstammelingen ter beschikking hebben om alle naties te verzwakken of te verslaan? In één woord, het is woekerrente, en dit is interessant, omdat het in de eerste plaats het gebruik van dit wapen door Israël tegen de Kanaänieten was dat hielp om hen te vernietigen en ze gebruikten het nadat ze daartoe waren geïnstrueerd door de Yahavah.

Kijk mensen, we moeten ons er goed van bewust zijn hoe destructief het in rekening brengen van rente op geleend geld is. Het is een krachtig massavernietigingswapen dat kan worden gebruikt om de naties die ermee zijn belast te vernietigen en te verzwakken. Ook de Yahavah liet strikte instructies achter dat Israëlieten geen rente aan Israëlieten mochten vragen. Dit was een slechte zonde. Voor hen was het echter OK om rente te vragen over de leningen van hun heidense buren. Dit is hoe de nakomelingen van Adam en Eva de naties verzwakten of versloegen, dat wil zeggen de niet-Israëlitische naties. Bedenk ook dat de Israëlieten de voorouders waren van de Angelsaksische en Keltische volkeren, samen met de Noordwest-Europese naties, wat betekent dat woeker vandaag de dag niet binnen deze naties zou moeten voorkomen.

Deuteronomium 23:19-20 (MCV) Gij zult uw broeder niet op woeker lenen; woeker van geld, woeker van proviand, woeker van iets dat tegen woeker is uitgeleend: 20 Aan een vreemde mag u op woeker lenen; maar aan uw broeder zult u geen woeker lenen: opdat de YAHAVAH, uw Yah, u moge zegenen in alles waar u uw hand op richt in het land waarheen u gaat om het in bezit te nemen.

Exodus 22:25 (MCV) Als u geld leent aan iemand van mijn volk die door u arm is, zult u hem niet als een woekeraar zijn, noch zult u hem woekerrente opleggen.

Leviticus 25:35-37 (DSV) En indien uw broeder arm geworden is, en met u in verval geraakt; dan zult u hem ontlasten: ja, al is hij een vreemdeling of een bijwoner; dat hij bij u mag wonen. 36 Neem geen woeker van hem, of vermeerder; maar vrees uw Jah; opdat uw broer bij u mag wonen. 37 Gij zult hem uw geld niet als woeker geven, noch uw voedsel lenen voor winst.

Hoe verhouden de bovenstaande verzen zich tot de hebzucht en het hebzuchtige criminele gedrag van de stelende bankiers in onze moderne wereld? Iets voor ons allemaal om over na te denken. / (Ed.: HSV: 36U mag geen rente of winst van hem nemen, maar u moet uw God vrezen, zodat uw broeder bij u in leven blijft.(Woeker vs. rente: Het woord woeker heeft een betekenisverschuiving ondergaan. Het betreft tegenwoordig situaties waar geld beschikbaar wordt gesteld tegen een excessief hoge rente. In de tijd van de Statenvertaling had dit woord een veel minder negatieve betekenis, zoals op te maken valt uit Mattheüs 25:27 en de kanttekening bij Handelingen 20:35. Vandaar dat de HSV met de meeste andere hedendaagse Nederlandse vertalingen voor rente gekozen heeft.)

37U mag uw geld niet met rente aan hem lenen en u mag uw voedsel niet tegen winst geven.

Vervolgens hebben we deze verklaringen:

“Hoe heeft de onderdrukker opgehouden! de gouden stad hield op!

Nogmaals, hier wordt het interessant, want als er iemand van jullie is die zich afvraagt ​​wanneer en waar de Nieuwe Wereld Orde begon, was het precies hier met de verdrijving van Adam en Eva uit de Hof van Eden en de resulterende verwarring veroorzaakt door de geboorte van Kaïn. Hier is het allemaal begonnen, mensen, en het is van deze slechte basis dat alle andere zogenaamde wonderen (liegende wonderen) van onze moderne wereld voortkomen, en om het te bewijzen, let op het eerste wat Kaïn doet:

Genesis 4:17 (MCV) En Kaïn kende zijn vrouw, die een dochter was van Adam en Eva; en zij werd zwanger en baarde Henoch; en hij bouwde een stad en noemde de naam van de stad naar de naam van zijn zoon, Henoch.

Cain bouwt een stad om ons de oorsprong te laten weten van het slechte idee om mensen als sardientjes in besloten ruimtes te verdringen – Cain de bouwmeester, metaalbewerker (muziekinstrumentenfabrikant) en metselaar en de eerste vrijmetselaar – Sorcerer (de bedenker van het schelpspel / balletje-balletje gokspel ) – Financier – Illuminist – Religionist – Politicus – Socialist/Communist. Noem een ​​’ist’ of ‘ism’, dan weet je zeker dat ze allemaal afkomstig zijn uit Kaïn/Kanaän.

Verder, beste mensen, moet u begrijpen dat ik de termen CAINterbury, AngliCAIN en VatiCAIN niet lichtvaardig of frivool gebruik, zoals elders in mijn artikelen, omdat ze allemaal zeer nauwkeurig en toepasselijk van toepassing zijn op de Kaïnitisch-joods-christelijke religie. Alle religie komt voort uit Kaïn. Hij en zijn halfbroer Abel waren aan het ruziën over Kaïns religieuze offerande, en ongetwijfeld vertelde Abel zijn bedrogen halfbroer dat zijn religieuze manieren waardeloos en beledigend voor de Yahavah waren. (Zie link nr. 4 hieronder)

Dus dit leidt ons nu naar deze ‘onderdrukker’ die is ‘opgehouden’, wat een verwijzing is door Jesaja naar zowel het toekomstige Babylon van koning Nebukadnezar dat ophield met de Perzische invasie als het Babylonisch/Romeinse systeem van onze tijd dat ook zal ophouden in de niet al te verre toekomst. Wat Jesaja ons in feite laat zien, is een complete geschiedenis en profetie van hoe de zonden van Adam en Eva een verward inteeltras voortbrachten, Kaïn, en wie dit hele systeem in gang zette. Als we dan kijken naar de term ‘Gouden Stad’ en die ook is opgehouden te bestaan, waar verwijst deze term dan naar en verwijst het naar een echte stad? Laten we nog eens naar Strong’s Concordance kijken voor enig licht:

Golden City – H 4062 – madhebah mad-hay-baw’ – Misschien van het equivalent van H1722; goud maken, dat wil zeggen exacteres : – gouden stad.

Gouden – H1722 – d hab deh-hab’ – (Chaldeeuws); overeenkomend met H2091; goud:- goud (-en).

Zoals we kunnen zien is deze term ‘Gouden Stad’ niet echt beschrijvend genoeg om de boodschap van Jesaja hier over te brengen, want wat hij eigenlijk zegt is dat we te maken hebben met een systeem dat betalingen eist of rijkdom afperst om precies niets te doen – een onderdrukker , zoals bij woekerpraktijken en/of afpersing. We kunnen dus opnieuw zien dat de onderdrukking een financiële onderdrukking is en dat de onderdrukker niet minder een vrouw is, dat wil zeggen, een ex-actrice, of meer komisch een ex-actrice – een is-geweest. Maar serieus, je zou nu moeten weten wie deze vrouw is:

Openbaring 17:3-4 (MCV) Dus droeg hij mij weg in de Geest de woestijn in: en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, vol namen van godslastering, met zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was getooid in purper en scharlaken, en uitgedost met goud en kostbare stenen en parels, met een gouden beker in haar hand vol gruwelen en onreinheid van haar hoererij.

Zie het hier genoemde goud, wiens goud is dat? Wel, het is jouw goud, goud dat van jou en mij is geëist of gestolen, gestolen van onze ouders, onze grootouders en onze overgrootouders, helemaal terug naar Kaïn die zelfs stal van de Yahavah met zijn ondermaatse offer. en vermoordde vervolgens zijn halfbroer Abel omdat hij zijn halfbroer Kaïn de dwaling van zijn wegen had laten zien.

OK, het volgende en laatste losse eindje, tenzij mijn lezers er meer kunnen vinden:

Jesaja 14:13-14 (MCV) Want je hebt in je hart gezegd: Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren (de engelen) van Yah: ik zal ook zitten op de berg van de samenkomst, in de zijkanten van het noorden: 14 Ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal zijn als de Allerhoogste – de Yahavah Yah.

Nu zeggen sommigen van jullie misschien: “Sinds wanneer streefden Adam en Eva ernaar om hun troon boven de sterren van Yah (de engelen) te verheffen, en zich een equivalent van de Yahhead voor te stellen?” Antwoord: In de tuin. Adam en Eva namen het op zich om de Yahavah te verdringen, nadat ze eenmaal van de vrucht van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad hadden genomen. Ze werden toen net als hun mentor en bedrieger, The Adversary, die zichzelf ook geweldig vond. De BIG SHOT-mentaliteit is de mentaliteit van The Adversary – de boevengangster- of bankstermentaliteit.

Bovendien, als we teruggaan naar de tijd van de Toren van Babel, kunnen we zien waar deze mentaliteit van Kaïn/Kanaän toe leidt, vandaar dat we de bovenstaande verzen in Jesaja 14 krijgen en ook hier is waar de nakomelingen van Adam en Eva probeerden te doen juist dat ding:

Genesis 11:3-4 (MCV) En ze zeiden tegen elkaar: Ga heen, laten we bakstenen maken en ze grondig verbranden. En ze hadden baksteen voor steen en slijm hadden ze voor mortel. 4 En ze zeiden: Ga naar, laten we voor ons een stad en een toren bouwen, waarvan de top tot in de hemel kan reiken ; / ( Ed.: 3En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.

4En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! HSV)

Als we dan deze woorden uit de Yahavah toevoegen:

Genesis 11:5-6 (MCV) En de YAHAVAH kwam naar beneden om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen bouwden. 6 En de JAHWEH zei: Zie, het volk is één, en ze hebben allemaal één taal; en dit beginnen ze te doen: en nu zal niets van hen worden tegengehouden, wat ze zich hadden voorgesteld te doen. (5Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren,

6en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.HSV)

Merk op hoe de YAHAVAH openlijk toegeeft dat niets van ons, of hen, zal worden tegengehouden, wat wij ons hebben voorgesteld om te doen. We moeten begrijpen dat het potentieel van de mens eindeloos is, of het nu ten goede of ten kwade is, want het was de kennis van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad die de mens verwierf in The Garden.

Het is in deze geest dat we naar onze moderne wereld moeten kijken in termen van wat bepaalde mensen (voornamelijk The Serpent Seed zonen en dochters van Kaïn/Kanaän – de Kanaänitische Joden) zich nu voorstellen te doen, nu Engels de voertaal is geworden. franca van de aarde, want we zijn bijna, nogmaals, allemaal één taal, dat wil zeggen, Babel opnieuw bezocht. Deze keer zal de YAHAVAH echter terugkeren om de zaken voor eens en voor altijd op een rijtje te zetten, en dan zullen de gouddieven en onderdrukkers ophouden.

Dus daar hebben we het, hier is waar de val van Adam en Eva en de daaropvolgende geboorte van Kaïn ons naartoe hebben geleid, want de bovenstaande vrouw – de moeder van hoeren, is metaforisch de dochter van Kaïn – de koningin van de hemel en van de nieuwe wereldorde, waarbij Rome, wederom figuurlijk gezien, de Gouden Stad is (Babylon, Rome, Sodom en Egypte – zie link nr. 5 hieronder). Dit alles wordt natuurlijk gefinancierd door de zonen van Cain in de banksector, The Rothschilds, Goldman Sachs, Warburgs etc. etc. etc. – The Beast Power of The Serpent Seed Kanaänitische Joden van The Synagogue of Satan.

Wanneer dit vijandige kaartenhuissysteem instort, en dat zal zonder enige twijfel gebeuren, dan zullen we naar hen staren terwijl ze in termen van macht zijn gereduceerd tot een niveau dat veel lager is dan wij, en dan zullen we een spreekwoord tegen hen gebruiken en hen bespotten voor eeuwig.

Openbaring 18:2-3 (MCV) En hij riep krachtig met krachtige stem, zeggende: Babylon de Grote is gevallen, is gevallen, en is de woonplaats van duivels geworden, en de houvast van elke onreine geest, en een kooi van elke onreine en hatelijke vogel. 3 Want alle volken hebben gedronken van de wijn van de toorn van haar hoererij, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de overvloed van haar lekkernijen.

Wees bemoedigd, mijn vrienden, want het einde is echt nabij (zie link nr. 7 hieronder).

In de naam van Yashua Messias

Boodschapper Karel

1. Was The Serpent Creature een beest van het veld?: https://isthefathercallingyoutohisson.wordpress.com/2022/11/18/was-the-serpent-creature-a-beast-of-the-field/

2. Had Eve seks met de duivel of at ze gewoon wat fruit?: https://isthefathercallingyoutohisson.wordpress.com/did-eve-have-sex-with-the-devil-or-did-she-just- eet-wat-fruit-deel-1/

3. Wat doet het woord ‘GENTILE’ in de Bijbel?: https://isthefathercallingyoutohisson.wordpress.com/2019/07/29/what-is-the-word-gentile-doing-in-the-bible-part -1/

4. De vervalste Cainite-joods-christelijke religie: https://isthefathercallingyoutohisson.wordpress.com/2017/05/26/the-cainite-judeo-christian-religion/

5. De grote stad die geestelijk Sodom en Egypte wordt genoemd ! heer-werd-gekruisigd/

6. Was Yashua Messias (de Heer Jezus Christus) een racist? – Yashua Messias en een Kanaänitische vrouw die hij een hond noemde: https://isthefathercallingyoutohisson.wordpress.com/was-the-lord-jesus-christ-a-racist-yashua-anointed-and-a-canaanite-woman-he- geroepen-een-hond/

7. De Joden zijn het onkruid dat alleen geschikt is om te verbranden – een echte holocaust!: https://isthefathercallingyoutohisson.wordpress.com/2018/05/19/the-jews-are-the-tares/

DEEL DIT:

TwitterenFacebookRedditMeer

Lees dit over luciferianisme

Lees ook bij Bewust

Lees ook bij Bewust 2