20230213 Over weggegooid geld

van het artsencollectief, zie daar links

3000 miljard wegwerpmondkapjes later: ze werken niet, is de wetenschappelijke conclusie

feb 8, 2023

Op 1 februari 2020 bracht het net opgerichte Artsen Collectief de zin en onzin van het dragen van mondkapjes als middel voor bescherming tegen corona onder de aandacht. De conclusie op grond van wetenschappelijke studies was destijds dat mondkapjes waarschijnlijk niet effectief zouden zijn en dat er grote nadelen aan zijn verbonden:

Ze vervuilen de leefomgeving, de natuur, de oceanen (1).

Ze verminderen de communicatie tussen mensen en dragen hierdoor bij aan een gevoel van eenzaamheid.

Bij kinderen belemmeren ze de verbale en non-verbale ontwikkeling.

Het CO2-gehalte van de ingeademde lucht wordt verhoogd tot boven de veiligheidsnorm, wat kan leiden tot concentratievermindering en hoofdpijn.

Desondanks werden de mond-neusmaskers op grote schaal ingevoerd en verplicht.

Een nieuw overzichtsartikel van de wetenschappelijk hoog aangeschreven Cochrane Library (*) (2) geeft een up-to-date samenvatting van alle studies van hoge kwaliteit op het gebied van mondkapjesgebruik bij influenza en Covid-19 tijdens de pandemie, zowel de standaard chirurgische- als de N95/P2-maskers.

De groep internationale onderzoekers analyseerde tientallen onderzoeken van hoge kwaliteit (‘randomized controlled trials’, RCT’s) waarin het dragen van maskers werd vergeleken met geen maskers ter voorkoming van de verspreiding van virale luchtwegaandoeningen. De onderzoekers vonden zelfs geen bescheiden effect op bescherming tegen infectie- of ziektecijfers voor elk type masker en concluderen dat er waarschijnlijk weinig tot geen effect is van het dragen van mondkapjes ter voorkoming van influenza of Covid-19. Handhygiëne had wel een bescheiden effect.

“The pooled results of RCTs did not show a clear reduction in respiratory viral infection with the use of medical/surgical masks. There were no clear differences between the use of medical/surgical masks compared with N95/P2 respirators in healthcare workers when used in routine care to reduce respiratory viral infection. […]. Harms associated with physical interventions were under‐investigated.”

Desondanks wordt in het nieuwe wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg) de verplichting tot het dragen van mond-neusmaskers opgenomen. Deze aanpassing wordt momenteel in de Eerste Kamer besproken.

Het Artsen Collectief is en was van mening dat de overheid geen plicht mag uitvaardigen voor het bevolkingsbreed dragen van mondkapjes ter bestrijding van luchtweginfectieziektes en moet stoppen met wetgeving die dit mogelijk maakt. Het dragen van mondkapjes moet een individuele keus zijn voor personen op grond van persoonlijke medische overwegingen, eventueel in samenspraak met de behandelende arts.

Referenties:

Elvis Genbo Xu, Zhiyong Jason Ren. Preventing masks from becoming the next plastic problem. Frontiers of Environmental Science & Engineering, 2021; 15 (6) DOI: 10.1007/s11783-021-1413-7

Jefferson T, Dooley L, Ferroni E, Al-Ansary LA, van Driel ML, Bawazeer GA, Jones MA, Hoffmann TC, Clark J, Beller EM, Glasziou PP, Conly JM. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Jan 30;1(1):CD006207. doi: 10.1002/14651858.CD006207.pub6. PMID: 36715243; PMCID: PMC9885521.

(*)Cochrane is een internationale, onafhankelijke, non-profit organisatie met als missie zorgverleners, beleidsmakers en patiënten te helpen bij het nemen van beslissingen over gezondheidszorg. Cochrane doet dit door actuele informatie over de effectiviteit van de gezondheidszorg toegankelijk te maken in de vorm van systematische literatuuroverzichten (systematic reviews). Deze Cochrane Reviews worden online gepubliceerd in The Cochrane Library, die betrouwbaar bewijs van Cochrane en andere systematische reviews, klinische onderzoeken en meer bevat. Cochrane-reviews bieden de gecombineerde resultaten van ‘s werelds beste medische onderzoeksstudies, en worden erkend als de gouden standaard in ‘evidence-based medicine’.