20230206 Over het verminderen van de bevolking

Via Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Geen andere verklaring februari 3, 20234060 9

Er is echt geen andere verklaring voor wat er gebeurt… het is duidelijk opzettelijke, wereldwijde genocide, het enige wat nog niet zeker is, is hoe en wanneer. Het meeste van het “hoe” is al bekend, alleen de details zijn nog vaag. Het “wanneer” is waarschijnlijk meer een mysterie. Persoonlijk twijfel ik nog steeds of de uitrol van de vaccins al dan niet een opzettelijke moord is, maar het ligt voor de hand dat het verlagen van de bevolking tot op zekere hoogte een duidelijke bedoeling is – misschien vooral door sterilisatie, misschien ook niet. Ik zie niet in hoe iemand kan zeggen dat het geen doel is om een kleinere bevolking te zien, want daar wordt al decennialang duidelijk over gesproken, schrijft Todd Hayen.

Maar om dit aantoonbaar uit te voeren, zoals we zagen bij de “Endlösung” van de nazi’s, is het deel van deze genocide dat nog steeds ter discussie kan staan. Maar met elke dag die voorbijgaat, lijkt het er zeker op dat het waar is – een opzettelijke poging om de wereldbevolking te verminderen door, als slechts een van de vele methoden, de toediening van een giftige stof via een injectiespuit die de bloedsomloop, het neurologische, het voortplantings- en het immuunsysteem van een mens beschadigt, onmiddellijk of na verloop van tijd – met de bedoeling te vernietigen en te verminken.

Er is zeker bewijs voor deze opzet: duizenden mensen sterven zonder duidelijke reden. “Sudden Death Syndrome” dat vaak deze onverwachte hartaanvallen, bloedstolsels en een groot aantal andere sterfgevallen op het gebied van bloedsomloop en neurologie beschrijft. En dan hebben we het nog niet eens over de dalende geboortecijfers, de toenemende aantallen doodgeborenen en miskramen, en de escalatie van het aantal sterfgevallen door kanker over de hele wereld. [1]

Mijn lieve Heer, wat kan er nog verwoestender zijn? Verwoestend natuurlijk voor het menselijk ras, maar ook voor de mensheid in het algemeen, en voor alles waar we in geloofden, op vertrouwden en voor waar hielden.

Veel mensen vinden dat de vaccins een vergissing waren – dat ze door de haast slecht ontworpen waren, en om dezelfde redenen niet erg effectief. Maar als dit waar is, waarom zijn ze dan niet gestopt met de vaccinatiecampagnes? Dat hebben ze niet gedaan. En het is begrijpelijk, hoewel sinister en kwaadaardig, dat de vaccinmakers en -pushers doen alsof er geen fout is gemaakt en doen alsof er geen probleem mee is. Ze zouden nog steeds kunnen stoppen met het pushen om mensen te laten vaccineren zonder toe te geven dat ze een “fout” hebben gemaakt. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze gaan net zo hard, zo niet harder, om mensen en kinderen te dwingen de prik te krijgen.

Veel mensen denken dat het allemaal om geld gaat. Zij denken dat Big Pharma zichzelf in de gunstige positie heeft gebracht dat zij volledig de lakens kunnen uitdelen. Zij zijn gevrijwaard van elk verhaal dat iemand die door het vaccin gewond is geraakt, tegen hen zou kunnen aanspannen. Ze worden gesteund door de meeste regeringen van de wereld, en ze hebben bijna niets uitgegeven aan proeven of onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot deze injectie. Ze zijn blijkbaar überhaupt geen verantwoording verschuldigd. Dus het geld blijft binnenstromen, zonder enige kosten. Wat kan er beter zijn?

Dat scenario werkt niet zo goed als je het grote geheel bekijkt. Het nemen van dit soort risico’s – het bewust vrijgeven van een gif om miljarden te verdienen – zou uiteindelijk averechts werken. Maar dat lijkt geen zorg te zijn, het lijkt ze gewoon niet te kunnen schelen. Je komt niet eeuwig weg met dit soort dingen… tenzij… tenzij je machtige mensen aan de top hebt die je dekken en je beschermen omdat je deel uitmaakt van hun agenda. Als dit alleen om geld ging, zou Big Pharma zich snel terugtrekken en hun sporen zo goed mogelijk uitwissen. Dat doen ze niet.

De enige plausibele opzet die we overhouden is opzettelijke genocide.

Als u verder het konijnenhol ingaat, vindt u daarvoor allerlei bewijzen. Het blijkt duidelijk dat “degenen aan de top” niet denken zoals mensen geacht worden te denken. Aldus Naomi Wolf in haar prachtige boek The Bodies of Others:

Maar om te begrijpen wat er met ons is gebeurd, moet ik u vragen een denkproces dat onderzoekers “mirror imaging” noemen, even op te schorten. Dit is wanneer we aannemen dat anderen denken zoals wij. Omdat de meesten van ons fatsoenlijke mensen zijn, en geen sociopaten of psychopaten, zijn we geneigd aan te nemen dat anderen ook worden gedreven door menselijke basismotieven zoals empathie, altruïsme en vriendelijkheid – of zelfs gewoon door het basisidee dat andere mensen ook het leven, zelfbeschikking en waardigheid verdienen.

Ik denk dat de “mirror imaging” die Wolf beschrijft de spijker op de kop slaat. Wanneer iemand een bepaald hoogtepunt van rijkdom en macht (en kwaadaardige dominantie?) bereikt, verliest hij zijn verwantschap met andere mensen. Zelfs als ze denken dat ze doen “wat het beste is”, passen ze dat alleen toe op een niet-verbonden en gedissocieerde “massa” voor wie ze geen gevoelens hebben op een persoonlijk, individueel niveau. Elke leider die jonge mannen en vrouwen de oorlog in heeft geleid, moet deze afstand hebben om de beslissing te kunnen nemen om mensen te doden voor het “grotere goed” (wat historisch gezien natuurlijk zelden voor het “grotere” goed is geweest). Deze elite die de beslissing neemt om miljarden mensen te injecteren in de wetenschap dat, alleen al door een logische, rationele en statistische waarschijnlijkheid, een bepaald aantal, zelfs een groot aantal, zal sterven of ernstig ziek zal worden van de injectie, moet deze ontkoppeling ervaren.

De redenen voor deze beslissingen betreffende de uitrol van het “vaccin” hebben nooit echt bestaan (de gevaren van Covid 19) en dat wisten ze allemaal (tenzij ze kolossaal dom waren). Waarom deden ze het dan? Ze deden het om een andere agenda te verwezenlijken, waarvan niemand van ons behalve zijzelf op de hoogte waren. Die agenda omvatte, onder andere, de geleidelijke ontvolking van de wereld tot een niveau dat de rest van hun agenda een grotere kans op succes zou geven.

Niets dat zelfs de meest sinistere verbeelding kan oproepen, kan verachtelijker en angstaanjagender zijn.

Het goede nieuws? Nou, er is een beetje. Als u gevaccineerd bent en niet al ziek of dood bent door deze inentingen, is er niets aan de hand. Er is een “gerucht” dat een groot aantal vaccinbatches geen actief materiaal bevatte. Er zijn enkele dwingende redenen om aan te nemen dat dit waar is, dus houd die mogelijkheid aan om niet in wanhoop te vervallen. Het is ook mogelijk dat sommige partijen wel actief mRNA en lipiden bevatten, maar niet zoveel dat de prik vreselijk gevaarlijk is. Dus misschien bent u daar ook langsgekomen. Als een van deze speculaties waar is, dan heeft iedereen die is gevaccineerd een vrij hoog percentage om deze kogel te ontwijken.

Zelfs als u een van de geladen prikken hebt gekregen, kunt u uw lichaam uit de schade werken door enkele van de “Vax-behandelingen” te nemen. Zoek op Google en kijk wat u tegenkomt. En natuurlijk, zoals een lezer van Shrew Views opmerkte, is het lichaam een verbazingwekkende geestelijke en lichamelijke machine. We mogen de krachten ervan niet onderschatten om het lichaam te ontdoen van gifstoffen en het kwaad dat het u wil aandoen te bestrijden. En dan is er natuurlijk nog het gebed.

Ik wil al mijn lezers bedanken voor hun steun, zowel fysiek, financieel als spiritueel. Veel van wat u in dit artikel vindt, heb ik ontleend aan de ongeveer 120 reacties die velen van u achterlieten als reactie op mijn “discussie-artikel” Opzettelijke genocide? Mijn dank gaat uit naar iedereen die meeleest en commentaar geeft. Houd de discussie gaande, we hebben allemaal elkaar.

[1] Ik heb met opzet gelinkt naar berichten in de mainstream media over deze ontwikkelingen om te illustreren hoe wereldvreemd en misleidend de belangrijkste nieuwsbronnen zijn.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.