20230130 Over autisme

Via de Stichting JAS zie daar links en afbeeldingen

Nieuwe test voor autisme erkent rol toxische stoffen

Datum: woensdag 25 januari 2023 in Categorie: autisme

HET NIEUWS IS DAT FDA ERKENT DAT AUTISME TE MAKEN KAN HEBBEN MET TOXISCHE STOFFEN

Joris Baas

In de Verenigde Staten is een diagnostische test ontwikkeld voor autisme, waarbij toxische stoffen worden gemeten in de haren van kinderen. Toezichthouder FDA staat positief tegenover de test. Het is voor het eerst dat door de gezondheidsautoriteiten wordt erkend dat toxische stoffen een rol kunnen spelen in het ontstaan van autisme.

Amerikaanse onderzoekers hebben een test ontwikkeld voor het diagnosticeren van mensen met autisme-spectrumstoornis, zo meldt de website van milieu-advocaat Robert F. Kennedy jr., Children’s Health Defence. De test, genaamd StrandDx, scant menselijke haren op de aanwezigheid van toxische stoffen waaronder metalen zoals aluminium en kwik die voorkomen in vaccins, glyfosaat dat wordt gebruikt als pesticide, acetaminofen die voorkomen in pijnstillers en zware metalen die worden aangetroffen in babyvoeding. Deze stoffen zijn mogelijk van invloed op het ontwikkelen van autisme (autisme spectrum stoornis). De Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) heeft de test, ontwikkeld door start-upbedrijf LinusBio, bestempeld als een ‘baanbrekend instrument’, ook al zijn tot dusver slechts van 486 kinderen uit Japan, Zweden en de Verenigde Staten de haren geanalyseerd. De onderzoekers zien hun product vooral als ondersteuning van een diagnose.

Verschillende experts kijken kritisch naar deze ontwikkeling. Zo gelooft de Britse aluminium-expert Christopher Exley, die het verband onderzocht tussen aluminiumverbindingen in vaccins en autisme, niet dat de hoeveelheid metalen in een mensenhaar voldoende zou zijn voor een goede analyse. Andere reacties zoals die van dr. Scott Myers, neurologisch kinderarts aan het Geisinger Autism & Developmental Medicine Institute, zijn ook terughoudend, met name vanwege het kleine aantal testpersonen.

De onafhankelijke Amerikaanse wetenschapper James Lyon-Weilers ziet ook positieve kanten. Mocht de test in grote aantallen gebruikt gaan worden, dan zal hij kunnen dienen als alarmbel voor kinderen met een grote blootstelling aan toxische stoffen, stelt hij. Vervolgens kan actie worden ondernomen om de blootstelling te beperken.

Maar het echte nieuws is dat door wetenschappers en een instantie als de FDA wordt erkend dat autisme mede veroorzaakt zou kunnen worden door toxische stoffen. De gevestigde wetenschap gaat ervan uit dat autisme puur wordt veroorzaakt door een genetische afwijking. Brian Hooker, chef wetenschap van Children’s Health Defence, schrijft: “Dit is in wezen een test op blootstelling aan het milieu en geen genetische test. Dat is een behoorlijke bekentenis, vooral tegenover genetische reductionistische onderzoekers die verwerpen dat de omgeving een rol kan spelen in de ontwikkeling van autisme.”

Sinds 1970 is het aantal gevallen van autisme enorm gestegen. Alleen al van 2017 tot 2020 steeg het aantal met 53 procent. In 2012 kreeg 1 op de 88 kinderen (1,13 procent) in de VS de diagnose autisme, stelt een artikel uit 2012 in Environmental Health Perspectives. Dat is nu opgelopen tot 1 op de 30 (3,49 procent). Deze stijging wordt meestal toegeschreven aan verbeterde diagnoses en verbreding van de definitie van klassiek autisme naar ‘autisme-spectrumstoornis’. Critici zoals J.B. Handley, vader van een zoon met autisme, die zich heeft verdiept in de materie en er in 2018 een boek over publiceerde, Stop de autisme epidemie, stellen echter dat deze factoren de toename van autisme lang niet helemaal kunnen verklaren. In een Amerikaanse hoorzitting op 29 november 2012, getiteld ‘1 op de 88’, werd dat ook al erkend door Coleen Boyle van het Centers for Disease Control (CDC), het Amerikaanse RIVM.

Als een genetische verklaring tekort schiet, wat is er dan wel aan de hand? De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) stelt dat er geen genetische test bestaat, maar dat autisme voor 80 procent genetisch is bepaald en dat omgevingsfactoren ook een rol kunnen spelen. De NVA stelt verder: “Aangenomen wordt dat het hierbij gaat om een interactie tussen genetische en omgevingsfactoren”. Degenen die dit debat al langere tijd volgen, zien een ontwikkeling van absolute ontkenning van een omgevingscomponent als oorzaak van autisme, richting een complexere waarheid waarbij de vervuiling van onze omgeving, de toegenomen verspreiding van toxische stoffen, en de toepassing van toxische stoffen in vaccinaties een negatieve invloed heeft op de gezondheid, in het bijzonder van kinderen. Het aantal vaccinaties dat kinderen al vanaf de eerste maanden van hun leven krijgen toegediend, is ook drastisch gestegen. In de VS worden kinderen voor 14 ziektes ingeënt en krijgen baby’s in de eerste paar jaar van hun leven al 26 injecties.

DE NIEUWE WERELD