20230127 Over een Gideons bende

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Ter ere van de kleine, selecte groep die alles heeft doorstaan – Gideons Leger

Als u de oorlog hebt overleefd die de afgelopen drie jaar tegen ons is gevoerd, zal dit stuk u opbeuren.

( Ed.: Het boek Richteren 7, 4-7 (HSV) 4Daarop zei de HEERE tegen Gideon: Het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water; daar zal Ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren: van wie Ik tegen u zal zeggen: Deze mag met u optrekken – die mag met u optrekken. Maar al degenen van wie Ik zal zeggen: Deze mag niet met u optrekken – die mag niet mee optrekken.

5En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de HEERE tegen Gideon: Iedereen die het water met zijn tong oplikt zoals een hond likt, die moet u apart zetten, en iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken eveneens.

6Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was driehonderd man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken.

7Toen zei de HEERE tegen Gideon: Door de driehonderd man die gelikt hebben, zal Ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats.)

januari 27, 20232120 10

“Zo bracht hij het volk naar het water; en de HEERE zei tot Gideon: Een ieder die met zijn tong van het water likt, zoals een hond likt, die zult gij bij zichzelf zetten; evenzo een ieder die zich op zijn knieën buigt om te drinken.”

De inspiratie voor dit stuk heb ik te danken aan Grant Smith, die deze metafoor voor het eerst in een andere context aan mij voorlegde. Ik hoop dat dit essay hem aanzet tot het delen van zijn eigen zeer interessante gedachten over dit thema, schrijft John Carter.

Het zijn een paar zware jaren geweest.

Zonder enige waarschuwing buiten die paar van ons die op het scherm loeren om de onbewuste geest van het internet in de gaten te houden, ging de planeet in lockdown onder dreiging van een ongekende pandemie.

We weten allemaal wat er is gebeurd. Ik zal het hier niet herhalen. Het is bijna saai om er nu over te praten. We weten allemaal dat het allemaal nep en stom was, de moeder van alle psychologische operaties. De wereld werd afgesloten, en we werden opgesloten in onze huizen – in sommige gevallen letterlijk, in de meeste gevallen als een voldongen feit, omdat alles wat de moeite waard was om naartoe te gaan, was opgesloten en ingepakt met waarschuwingstape. Sociale afstand in eenzame opsluiting, onze toestellen werden gebruikt om een eindeloze doemscenario van paniekporno in onze optische zenuwen te voeren, waardoor onze neocortex werd uitgeschakeld en we werden overgeleverd aan de genade van de push-eenheden en de teams voor gedragsinzicht die aan onze hagedissenhersenen rukten ten dienste van een wereldwijd crimineel netwerk van would-be technodeities met mantieten en een afschuwelijk gevoel voor mode.

We zijn getest als nooit tevoren.

En toch, ondanks dit alles, hebben sommigen van ons weerstand geboden. Bad cat verwoordde het goed:

Ze gooiden alles wat ze hadden naar ons. Elke smerige psychologische truc, elke vorm van achterbakse emotionele manipulatie, elk verachtelijk instrument uit de sociopathische gereedschapskist van de sociaal ingenieur.

De meeste soorten trapten erin. Ze geloofden alles en raakten diep in paniek. Velen zijn er nog steeds niet uitgekomen. Tot op de dag van vandaag zie je mensen alleen rijden met maskers op, die ze ongetwijfeld zullen blijven dragen tot er genoeg plastic vezels in hun longweefsel sijpelen vanuit hun levensreddende gezichtsfilters dat ze sterven aan COPD. De meesten zijn enigszins bij zinnen gekomen, maar ze staan nog steeds massaal in de rij om hun arm vol magisch wetenschapssap te bemachtigen.

De gevolgen van dat massale experiment in horizontale genoverdracht worden nog steeds uitgewerkt. Ze zien er niet goed uit. De afschuwelijke implicaties beginnen door te dringen tot de proefpersonen van de globalisten, en de stemming wordt lelijk. Zoals het hoort.

Ondertussen hebben degenen die het meest uitgesproken waren in hun steun voor het injecteren van de hele menselijke soort met een nieuw genetisch brouwsel, die eisten dat dit werd gedaan of mensen het nu wilden of niet omdat omijngod er is een virus wil iemand alsjeblieft aan de oude mensen denken! hun psyche in real time verbrijzeld door cognitieve desorganisatie die als een pikhouweel door hun zelfbeeld als de slimste brave jongetjes en meisjes in de kamer slaat, en de nare realiteit dat ze het mis hadden, over alles … terwijl die vreselijke, ultra-extreem-alt-rechtse QAnon samenzweringstheorie-gelovende desinformatie verspreidende haatzaaiende seksistische vrouwenhaters racistische homofobe epistemologische terroristen het, nou ja, je weet wel, correct hadden.

Het is prachtig om te zien hoe de vleiers van het midwit-regime sputteren en kortsluiten, een glanzend streepje zilver rond een zeer donkere en zeer bedreigende wolk.

Het punt dat ik hier echter wil maken, is dit:

Als u dit leest, is de kans groot dat u tot die kleine, selecte groep behoort die het allemaal heeft doorstaan.

U weerstond de propaganda om bang te zijn voor het virus en naar buiten ging.

U weerstond de sociale druk om overal een masker te dragen en u ademde vrij en glimlachte.

U weigerde vooral de prik.

Ze probeerden u om te kopen met geld, loten en gratis hamburgers. U zei nee.

Ze probeerden u te beschamen. Zeker, u loopt misschien geen risico op de Covid Doom, maar denk aan oma. Denk aan dikke mensen. Denk aan kinderen met immuniteitsproblemen.

U zei nog steeds nee.

Ze verboden u restaurants, live muziek podia, internationale reizen.

Toch weigerde u nog steeds.

Uw vrienden en familie, verloren aan de psycho-tovenaars, verstoten u.

Toch hield u voet bij stuk.

Ze kwamen voor jullie banen, carrières waar jullie je hele leven in geïnvesteerd hadden. Velen van u gaven op dat moment toe, zoals u dat ook zou doen als u gezinnen had waarvan de veiligheid afhing van uw salaris, en u kreeg de injectie onder protest; degenen onder u die dit deden, hebben een speciaal soort respect verdiend, want er schuilt een heldendom in het nemen van een slokje van de gifbeker wanneer de kwade hertog heeft gedreigd uw kinderen op straat te zetten om te verhongeren.

Toch weigerden velen van u.

“Doe wat u wilt,” zei u tegen de zwarte tovenaars en hun horde misvormde kobolden, “sluit me op zoals u wilt, verban me zoals u wilt, verarm me zoals u wilt, vermoord me zelfs zoals u wilt. Niets wat u kunt doen zal mij doen gehoorzamen.”

U begreep de essentie van vrije wil, de fundamentele leugen waarop tirannie is gebaseerd. Als je bereid bent alles op te geven, is er niets wat een would-be tiran kan doen om naleving af te dwingen.

“Kniel, of het zal je hoofd zijn.”

“Neem het dan.”

De tiran kan dan uw hoofd nemen, maar hij heeft u niet kunnen en kan u niet dwingen te knielen.

Misschien begreep u dit zonder dat het u was verteld. Misschien las u de Stoïcijnse filosofen, of werd u geïnspireerd door de christelijke heiligen. Misschien bent u gewoon eigenwijs. Hoe dan ook, nu u dit heeft meegemaakt, begrijpt u deze fundamentele wet van de schepping op het diepste niveau dat alleen ervaring kan brengen.

Het is onmogelijk om de vrije wil te compromitteren van een entiteit die weigert dit te laten doen. Ze moeten ermee instemmen; ze moeten het toestaan. Als ze dat niet doen, is er niets wat u of iemand anders eraan kan doen.

Dus nu bent u hier.

U bent getest zoals weinigen ooit getest zijn.

Wij allemaal, maar de meesten van ons zijn tekortgeschoten. Zoals bad cat zei, het is geen schande om te zakken voor een test met een slagingspercentage van 10%.

Maar er is glorie in het slagen, en ik wil dat u zich even in die glorie koestert, want u behoort nu tot de uitverkorenen.

Nu u door dit zuiverende inferno bent gegaan, kent u uw innerlijke kracht van geest met zekerheid. Voordien had u misschien vermoed, of gehoopt, dat uw ziel van zo’n keiharde legering was gemaakt, maar u kon het niet weten.

Nu wel.

Misschien moeten we de tirannen bedanken voor het stelen van deze jaren uit ons leven; zij hebben ons immers gemaakt tot wat we nu zijn. Persoonlijk denk ik dat we ze moeten bedanken met galgen en boeien, maar ik ben van de oude stempel.

In ieder geval bent u niet de enige.

Kijk eens rond op het slagveld, bezaaid met gevallenen en overvol met geknielden in overgave, en zie al diegenen die nog fier en uitdagend overeind staan te midden van het bloedbad en de lafheid.

Dat zijn nu uw broeders en zusters in Gideons leger.

Jullie zijn zeker een bont gezelschap van vagebonden. We putten allemaal onze wil tot verzet uit verschillende bronnen.

Sommigen zijn alethiologen – wetenschappers van de geest voor wie wetenschap niet louter een beroep is, een geheel van kennis, een reeks procedures en methoden, of in het ergste geval een hol en cynisch spel van status zoeken, maar een gepassioneerde toewijding aan het licht van de waarheid en de rede waarvan de strijdkreet is et pur, si muove. Hun minachting voor de doorzichtige leugens en naakte verzinsels van de valse wetenschappers voedde hun verzet, terwijl hun eigen scherpzinnige helderheid in gegevensanalyse en scenario-extrapolatie een essentiële dienst bewees door de rest van ons er voortdurend aan te herinneren dat wij niet gek zijn, maar alle anderen.

Sommigen zijn mystici – de hippies en reiki-genezers, de acupuncturisten en astrologen, de tarotkaartlezers en sjamanen, de samenzweringsschizo’s die raaskallen over zelfassemblerende nanobots in onze bloedbanen en zieltogende 5G-antennes. Hun intuïtie leidde hen door dit cognitieve slagveld, en leidde hen naar de juiste antwoorden om redenen die zij zelf vaak niet kunnen verklaren, redenen die voor anderen klinkklare onzin lijken … maar toch werden zij naar het juiste antwoord geleid.

Sommigen zijn kikkers – de rechtse dissidenten, de vitalistische bodybuilders, de Nietzscheans en anarchisten en gewapende libertariërs, de civnat tradcaths en neopagan ethnonats, de losse online koryos van mannen in wie al jaren iets oerwoudachtigs en woests in opstand komt tegen het verdovende middel van het digitale longhouse. Zij hebben al lang geleden geleerd dat de bedrijfsmedia liegt, de staat liegt, de grote kerken liegen en de gekaapte academie het meest liegen. Zij hadden geleerd wantrouwig te zijn, te vertrouwen op de oude instincten die zij zo lang hadden gereactiveerd, en hielden stand zelfs toen prominente beïnvloeders uit hun eigen netwerken zich aansloten bij de vijand.

De meesten zijn gewoon gewone mensen – vaders en moeders, zonen en dochters, arbeiders en studenten die om welke reden dan ook Nee zeiden en zich daaraan hielden.

Ongeacht de branche of het onderdeel, u bent nu een van hen.

Een van de uitverkorenen.

Een van de zeer, zeer weinigen die werden getest en sterk werden bevonden.

Een van de hoofden van de Hydra.

Ingelijfd, of u wilt of niet, in Gideons leger.

De vraag is nu wat er komt.

Wereldoorlog COVID is in wezen voorbij. Het was een gelijkspel; de vijand kreeg zijn product in miljarden armen, maar werd gestopt kort voor de volledige overwinning, viel terug, en zal het waarschijnlijk niet opnieuw proberen. In werkelijkheid ligt hun oorlogsmachine op haar gat; de winst die zij hebben geboekt is ten koste gegaan van een enorme hoeveelheid onherroepelijk vernietigd sociaal kapitaal, waardoor de ratel van verloren geloofwaardigheid in de hoofden van hun slachtoffers onomkeerbaar is doorgedraaid. De gênante clownshow die zojuist in Davos plaatsvond is daar een teken aan de wand. Ze kletsen tegen elkaar alsof hun plannen nog steeds aannemelijk zijn, zelfs terwijl ze zich verbergen achter linies van soldaten van twijfelachtige loyaliteit en zichzelf proberen af te leiden met hun duizenden sekswerkers.

Davos Man is gedaan, hij heeft het alleen nog niet aan zichzelf toegegeven.

De echte vraag is: wat doen we?

Want we zijn nu een leger. Zonder leider en zonder centrum, ja; minder als een Romeins legioen, en meer als een zwerm Zeevolkeren. Maar niettemin een leger.

Wat doen we met een leger van miljoenen zielen, gesmeed uit geestelijk staal?

Wel.

De wereld is ziek en gebroken.

Door haar te breken, hebben zij die haar gebroken hebben, het Mandaat van de Hemel verloren.

Ze zijn niet langer geschikt om te regeren.

Hoe langer we doen alsof ze dat wel zijn, hoe gebrokener de wereld zal worden.

Misschien ligt het aan mij, hoewel ik denk van niet, maar ik denk dat het tijd wordt dat het Leger van Gideon in de aanval gaat.

De Azteken geloofden dat als zij de harten van de slachtoffers niet uitsneden, de zon niet zou opkomen. Zo ver zou ik niet gaan, maar ik vind wel dat u dit bericht moet delen.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.