20221230 Over de schuldigen 09

Waarom zijn het de Joden? (zie bij de link allerlei andere links. Ik deel er een paar. Ik hak het hele stuk in behapbare brokken. Google translate.)

(Ed.: er staat steeds jood maar het zijn khazaren/edomieten / farizeeën, jood is zoals zij zichzelf noemen / noemden. Jezus zei: zij die zich joden noemen en het niet zijn.)

Als Joden degenen zijn die de show runnen en de show bezitten, dan zijn het toch de Joden?!!!

Nogmaals, het zijn niet de zwarten, Mexicanen, Aziaten, Arabieren of blanken. Het zijn de Joden!

Kijk naar Hollywood. Joden domineren de filmindustrie volledig. Hoewel de meeste films vulgaire, gewelddadige rotzooi zijn, valt de industrie helemaal over zichzelf heen door elkaar prijzen te geven voor het produceren van dergelijke vuiligheid. Propaganda en ‘boodschap’-films stromen uit Hollywood en over tv-schermen. (Lees ‘Hoe de joden Hollywood uitvonden’ door Neal Gabler). De Emmy’s, Golden Globe, Oscar’s, zijn allemaal prijsuitreikingen voor Joden, door Joden, die Joden belonen omdat ze Joden zijn.

De nieuws- en communicatie-industrie is een Joods koninkrijk. Hoeveel Joodse bylines kom je tegen? Van de NY Times tot je lokale krant, van NPR tot presentatoren van talkshows op de radio, je wordt ‘geïnformeerd’ door een specifieke groep mensen die de Amerikaanse samenleving kapot maken.

Hoeveel christelijke radioprogramma’s zijn uit de lucht gehaald vanwege joden? Herinner je je Father Coughlin nog uit de jaren 30? Hij was een aanvaller van het communisme, het socialisme, de jood Roosevelt en de internationale joodse bankiers. Coughlin trok maar liefst 45 miljoen luisteraars. Veel te veel mensen om de waarheid te kennen, dus werd hij neergehaald.

De Amerikaanse financiële sector is een joodse franchise. Van de Federal Reserve tot banken en hypotheek- en andere financieringssectoren, het eigendom is meestal Joods. Landen die geen Joodse Centrale Bank hadden, werden gedemoniseerd, de oorlog verklaard, vernietigd en herbouwd volgens de Jood. Je weet vast wel dat het Rode Schild het bankimperium heeft opgebouwd. Voor het geval je het nog niet wist, de Rothschilds zijn Joden! Toen Napoleon de bekende wereld veroverde, liet hij eind 18e eeuw de joden uit de getto’s ontsnappen. Dit was het einde van de 1000 jaar waarin de Joden vastzaten in de bodemloze put. Nu ze vrij waren, gingen ze erop uit en misleidden, maakten ze tot slaaf en corrumpeerden de hele wereld voor een korte tijd (Openbaring 20:3). We zitten nog steeds in dit kleine seizoen. Na hun vrijlating stuurde papa Rothschild zijn 5 zonen om hun bankimperium op te bouwen in de landen Oostenrijk, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië. De Rothschilds en hun bankkartel hebben sinds 1815 beide kanten van vrijwel elke oorlog gefinancierd – oorlogen die zijn geïnitieerd door hun betaalde agenten in de regering onder één hoedje met het leger en de inlichtingendiensten.

Waarom denk je dat ze oorlogen proberen te beginnen met Syrië, Iran en Noord-Korea en (Cuba)? Misschien omdat ze geen centrale banken van het Rode Schild hebben?

En de beroepen worden zo gedomineerd door joden, het is schokkend. Open de Gouden Gids van het telefoonboek en lees de secties Artsen en Advocaten… en bereid je voor om versteld te staan ​​van alle Joodse namen.

Wist je dat een Israëlisch bedrijf de volledige facturering doet voor de meeste Amerikaanse mobiele en gewone telefoonsystemen? Het bedrijf heeft volledige kennis van met wie u praat en voor hoe lang. Israhell is ook het enige land dat geen 5G installeert. Wist je dat Joden de bekende schadelijke effecten van RF-golven gebruikten om mensen ziek te maken en de schuld te geven aan “grieppandemieën”?

Wist u dat een Israëlisch bedrijf het absoluut HOOGSTE niveau van veilige communicatie in het Pentagon en het Witte Huis heeft gecreëerd en geïnstalleerd en onderhoudt? Denk je dat iemand een monitoringsysteem heeft ingebouwd?

Tegenwoordig wordt de VS volledig gedomineerd door Joden. Vrijwel elke krant of tijdschrift is eigendom van joden. Hun egoïstische propaganda vult constant het tv-scherm. De federale regering staat volledig onder Joodse controle. Amerikaanse strijdkrachten zijn de pion van Israël. De banken en de markten zijn van hen. Ze kleineren systematisch onze Founding Fathers en ons erfgoed en onze grondwet.

Lees hier en hier

JODEN introduceerden en keurden wetten goed voor legale propaganda tegen Amerikaanse burgers.

“ Elke Jood mag leugens en meineed gebruiken om een ​​niet-Jood te gronde te richten.” (Babha Kama 113ª).

Zie hier veel meer wetten, rekeningen en handelingen die de Joden in de regering onder dekking van de nacht passeren:

Hoe zit het met een wet die het afhakken van hoofden van christenen in Amerika legaliseert?!! Geloof je het niet?

Een christelijke natie zou dit niet toestaan ​​of wetten aannemen die dit legaliseren, maar een door joden geleide regering wel, en deed het! Tijd om wakker te worden mensen!

Amerika is de Militaire tak, Londen is de Financiële tak en het Vaticaan is de Religieuze tak van de JOOD.

Ons geheim is bekend. De Joden beheersen de wereld! Wij zijn eigenaar van de media. Politici doen onze bevelen. Wall Street is een joodse sjtetl. Hollywoodmagnaten sluiten geheime deals in het Jiddisch. Joodse professoren propageren hun studenten om Israël te steunen. Joodse poppenspelers trekken aan de touwtjes en hun meegaande poppen volgen gewoon. -Alan Dershowitz (een Jood)

Hopelijk is er voldoende bewijs geleverd om te kunnen zien dat de Joden alles bezitten en besturen. Er zijn bergen en bergen bewijs tegen hen die gewoon niet in dit rapport passen. U kunt eenvoudig zelf wat onderzoek doen om te zien. Gebruik zoekmachines als ‘Duck duck go’ en ‘Brave’. Als u ‘google’, ‘bing’ en andere reguliere zoekmachines gebruikt, zult u moeite hebben om de andere kant van de medaille te vinden.

Deze site heeft heel veel info en links: MOET ZIEN!!!

De volgende vraag is natuurlijk: WAAROM?

Dus WAAROM zijn de Joden zo slecht en slecht?

Het is heel eenvoudig. Als je de Schrift kent, zul je het begrijpen….

Ze zijn van het zaad van de slang.

Genesis 3:15​​ ( Yahweh God spreekt tot de slang ) En Ik zal vijandschap stichten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; het zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen.

Kaïn was de eerste Jood (wat we nu jood noemen, hoe ze zichzelf noemen). Ze werden Kenieten genoemd en toen ze zich mengden in de linies van Kanaän, de vervloekte zoon van Cham, de zoon van Noach, werden ze Kanaänieten genoemd. Later trouwde Esau met dochters uit de lijn van Kaïn. Esau is de vader van de Edomitische Joden. Esau was een rasverrader en een rasmenger.

Van Genesis tot de dagen van Jacob (Angelsaksisch Israël) en Esau (vader van de Edomitische Joden, (van de Edomieten)) in Genesis 27:41, waar we Esau’s haat tegen Jacob zien, tot de tijd van Ezechiël 35:5, hebben ze een eeuwige haat gehad tegen de kinderen van Israël (de Angelsaksische volkeren). Van de tijd van Ezechiël tot de tijd van Christus duurde de vijandschap voort, en daarom vermoordden ze Christus en probeerden ze het christendom uit te roeien door middel van de vrijmetselarij. Vanaf de tijd van Christus tot aan de migratie van de kinderen van Israël door de bergen van de Kaukasus naar de wildernis van Europa en de vestiging van die blanke naties, infiltreerden en corrumpeerden de joden ( de Edomieten) de blanke christelijke samenleving totdat de joden keer op keer uit hun land werden verdreven. Vanaf de tijd van Napoleon, toen hij hen uit de getto’s (de bodemloze put van Openbaring) liet, toen ze hun Banking Empire oprichtten en opnieuw de kinderen van Israël onderdrukten door middel van woeker, gingen de vijandschap en eeuwige haat door. Van daaruit glipten ze Amerika binnen, de verzamelplaats van alle 12 stammen zoals geprofeteerd, en brachten alle Amerikaanse instellingen in gevaar en installeerden hun eigen Joodse waarden. Nu hebben ze de volledige controle over de hele wereld en hebben ze dehele wereld precies zoals geprofeteerd. De voortdurende haat en vijandschap is niet opgehouden en het resultaat van hun onvermoeibare werk heeft alle rassen van de wereld tegen het blanke Angelsaksische Israëlitische volk gekeerd.

De Joden doen precies wat ze op hun hart en in hun hoofd hebben. Net zoals Christus verklaarde in Johannes 8:44 U bent uit uw vader de duivel , en de lusten van uw vader zult u doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en bleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is . Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij over zijn eigen (bedrog) want hij is een leugenaar en de vader ervan . / U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen;die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. (HSV)

Als je niet joods bent, zorg er dan voor dat je joods bent, anders ben je hun hartige vlees. (hun meest geliefde maaltijd)

Nogmaals, GEEN ENKEL ANDER RAS VAN MENSEN HEEFT EEN RECORD zoals de JODEN.

Geen enkel ander mensenras heeft zo’n kwaad in hun hart en geest als de JODEN.

Geen enkel ander ras, zwart, blank, Aziatisch, latino of arabier, heeft de controle en invloed die de joden hebben. Niet eens in de buurt. Omdat ze de kleinste bevolkingsgroep ter wereld zijn, bezitten en besturen de Joden de hele wereld. In ieder geval totdat Jezus Yahshua Christus terugkeert!

Historische schurk

Meer links die ze blootleggen.

Wie zijn de joden?

Over Kaïn hier Over Esau Edom hier en wat God zegt en wat Jezus zegt.

En wat ze zelf zeggen wie ze zijn.

Wat bekende mensen door de eeuwen heen hebben gezegd.

Over het verschil tussen Jood of Juda / Judahiet / Judeeër

( INVOERING

Wist je dat het woord ‘Juda’ degenen betekent die Yah loven ? Als je even stilstaat en erover nadenkt, wie zijn degenen die Jahweh loven?

We staan ​​op het punt een 10-delige serie te starten waarin we elke keer dat het woord ‘jood’ in de Schrift wordt gebruikt, zullen onderzoeken. Zie de link)

Het woord ‘Jood’ verving de Hebreeuwse en Griekse woorden voor Juda in de 18e eeuw na Christus.

In de originele manuscripten werd nooit het woord ‘jood’ gebruikt.

Het woord ‘Jood’ is een verzonnen woord, verzonnen door de Joden, die, zoals we in deze studie zullen ontdekken, geen Israëlieten zijn of van de stam Juda. Het zijn Edomieten en zijn afstammelingen van Esau.

Het verzonnen woord ‘Jood’ werd aan de geschriften toegevoegd en verving de oorspronkelijke woorden Yahudah en Ioudaios .

Een Jood is niet Yahudah ( Yahudiym-meervoud) of Ioudaios . Joden zijn Kanaänitische-Edomitische Idumeeërs.

De enige reden waarom dit allemaal verwarrend is, is omdat de Joden zich voordoen als Judeeërs van het huis van Juda.

Toen het land Juda in de 1e eeuw v. Chr werd samengevoegd met Idumea tot Judaea konden Judeeërs die toen Judeeërs werden genoemd Judahieten worden, maar aangezien Edomitische Joden Edomieten) uit Idumea ook in Judea woonden, werden ook zij toen Judeeërs ( dus ook Judahieten) genoemd. Dus nu heb je Gods kinderen en de Duivelskinderen die beiden Judeeërs werden genoemd, omdat ze allebei Judeeërs waren.

In Amerika, dat werd gesticht als een blanke christelijke natie onder God, waren Amerikanen uitsluitend blanke mensen. Toen de Joden overkwamen en onze regering toe-eigenden, zoals ze het priesterschap in de tijd van Christus toe-eigenden, openden ze onze grenzen en nu worden Mexicanen, Aziaten, Arabieren, zwarten en Joden Amerikanen genoemd, maar ze zijn geen Amerikanen door ons raciale nageslacht.

Hetzelfde met Judea. Judeeërs waren uitsluitend Israëlieten (oorspronkelijk Jacob toen verdeeld over 12 stammen w.o. Juda) van het huis van Juda, waaronder Benjamin en Levi. Toen de agenda’s van de Seleucidische dynastie, John Hyrcanus en Herodes de grenzen van Juda openden, werden Idumeese Edomitische en Kanaänitische Joden geïntegreerd in het land Juda en toen werden ze ook Judeeërs genoemd. Zo hebben ze met succes de identiteit van Juda gestolen. Ze hebben de identiteit officieel gestolen in de 18e eeuw toen ze het woord ‘Jood’ in de revisies konden stoppen. Ze namen handig het Latijnse woord uit de 4e eeuw voor Judahiet, Ioudaeus , en grepen de kans op de vele verkorte vormen van Ioudaeus en veranderden het in ‘Jood’. Die verkorte vormen van Ioudaeus begon als Iou , en Iuu , en Ewe en vele andere variaties, en tegen de 16e eeuw , toen de letter J werd uitgevonden, werd Ewe op magische wijze ‘Jood’ en het werd toen de veronderstelling waarvan iedereen gelooft dat het een feit is, maar het niet is.

De Joden zijn niet de stam van Juda. De Joden beweerden niet eens dat ze Israëlieten of Hebreeërs waren tot 1860 na Christus. – Encyclopedia Judaïca 1971 Vol 10:23

Alleen omdat er in uw KJ (King James)-bijbel en andere versies ‘Joden’ staat, betekent niet dat de joden de mensen van de bijbel zijn, want dat zijn ze niet. U wordt misleid door veranderingen die in de Schrift zijn aangebracht. De Joden zijn de vijanden van de mensen van de Bijbel. Joden worden in de Schrift correct geïdentificeerd als Edomieten, Idumeeërs, Kanaänieten, Amalekieten, onkruid, wolven, vossen, vaten geschikt voor vernietiging, wolken zonder water, vruchteloze bomen, tweemaal dood en met de wortels uitgerukt, het volk van Jahweh’s vloek, kaf, valse broeders en kinderen van de duivel.

Hoe konden de kinderen van de duivel Gods kinderen misleiden om tweevoudige kinderen van de hel te worden, uit de gratie te vallen en uit het Boek des Levens te worden gewist?

Eenvoudig. Verander het Woord van God dat Leven geeft in de vernietigende leugens van ‘kerkelijke leer’ en Joodse fabels. Wis de ware identiteit en het erfgoed van de Israëlieten en vervang het door de identiteit en het erfgoed van de Joden. En wanneer u de uitgeverijen en media beheert, kunt u de jots en tittels wijzigen.

Dit gebeurde niet van de ene op de andere dag. Het gebeurde meer dan 2000 jaar en kijk nu naar het resultaat.

33.000 denominaties die aanspraak maken op het christendom. Echte Israëlieten identificeren zich als transheidenen / worden geïndentificeerd als . Joden die zich voordoen als de stam van Juda en beweren dat ze Israëlieten zijn. Veel valse doctrines en perverse leringen uit de Schriften zijn gebaseerd op leugens. En iedereen aanbidt een Joodse Jezus. Maar Jezus was geen Jood. Jezus was van de stam Juda. De stam van Juda waren geen Joden. Dus wie zijn de Israëlieten en die van de stam Juda?

Welnu, we zullen niet veel tijd besteden aan het bewijzen wie Israël is, omdat er veel andere studies zijn die bewijzen dat het blanke ras de kinderen van Israël zijn en het ras van Adam. Links aan het einde van het document bieden al het bewijs dat u nodig hebt.

U zult bewijs zien uit de mond van God, van Jezus, van beroemde mannen door de geschiedenis heen, en uit de eigen mond van de Joden, dat de Joden geen Israëlieten of Judeeërs zijn. En u zult het bewijs zien dat wij blanke Angelsaksische volkeren de ware Israëlieten van de Schrift zijn en degenen die aan alle kenmerken van de kinderen van Israël voldoen.

Ik wil je vertrouwd maken met de termen, woorden, definities en betekenissen in deze inleiding, want tenzij je een doorgewinterde student van het Woord bent en de Heilige Geest je helpt om de boodschap te ontcijferen, zul je niet kunnen zeggen wie Joods is en wie is Juda.

U moet begrijpen dat er zwaar met de geschriften is geknoeid. De KJ Version is niet het onfeilbare woord van God.

Laten we beginnen met het OT Hebreeuws.

Het OT is geen apart boek of verbond van het NT. Het is allemaal één verbond met dezelfde mensen. De enige verandering van het OT naar het NT is dat het priesterschap, zijn offerrituelen en zijn verordeningen werden afgeschaft toen Christus werd geofferd en verrezen en onze Hogepriester werd. De behoefte aan priesters, een priesterschap, offers en rituelen waren niet langer nodig.

De Joden proberen te beweren dat ze van de stam Juda zijn.

Juda was 1 van de 6 zonen van Jacob en Lea. Jacob en Lea waren geen Joden en Lea baarde geen 5 Israëlitische zonen en een Joodse zoon genaamd Juda.

In de dagen v.Chr. van het Verbond in het zogenaamde OT, werd het Hebreeuwse woord voor Juda, wat Yahudah is, vervangen door het 18 e eeuwse woord ‘Jood’. Gedurende 14 eeuwen werd het Latijnse woord voor Juda Ioudaeus afgekort tot Iou en kende het vele variaties in spelling van de 4e tot de 18e eeuw . De letter J werd in de 17e eeuw in de Engelse taal geïntroduceerd en toen er herzieningen van de bijbel werden gedrukt, werd het woord ‘Jood’ geplaatst waar de Latijnse verkorte vorm van Ioudaeuswas, en elke vertaling en herziening bleef dit woord ‘jood’ gebruiken, dat niet in de Schrift thuishoort. Joden worden in de Schrift geïdentificeerd als Edomieten en Idumeeërs.

Het Hebreeuwse woord voor Juda, Yahudah , nemen en vervangen door ‘Jood’ is identiteitsdiefstal.

Als de Joden Israëlieten zijn of van de stam Juda, waarom gebruiken dan slechts 7 van de 40 OT-boeken het woord Jood?

Als het OT over de Joden zou moeten gaan, waarom worden ze dan niet genoemd in 33 boeken van het OT? Israëlieten worden in elk boek van de bijbel genoemd.

Het woord ‘Jood’ vervangt NOOIT het woord ‘Israël’ in de hele bijbel. Het woord ‘Jood’ verving alleen het woord ‘Juda’.

H3063 yahudah is het Hebreeuws voor ‘Juda’. Het is 820 keer gebruikt in het OT.

Het identificeert de man Juda, de stam van Juda, het huis van Juda en het territorium van Juda.

Het identificeert nooit Joden in het OT.

H3061 yahud is het Aramees voor het grondgebied van Juda. Het is een zelfstandig naamwoord locatief.

H3062 yahuda’iy is het Aramees voor het identificeren van degenen van het huis van Juda, Judeeërs.

Het Aramees voor Judeeërs werd gebruikt in Ezra en Daniël. Dit komt omdat de Aramese taal werd gebruikt in Babylon, waar het huis van Juda in ballingschap was, waarop de Joden trots pochten dat ze nooit aan iemand gebonden zijn geweest, wat bewijst dat ze geen Israëlieten zijn, omdat Israëlieten in slavernij waren in Egypte, Assyrië , en Babel. En we bevinden ons nog steeds in Mysterie Babylon, dat is de Joodse matrix van bedrog, gecontroleerd door bankieren, de media, legale fraude en consumentisme, allemaal gecontroleerd door Joden.

H3064 yahudiym wordt 75x gebruikt en is vervangen door ‘Joden’. Yahudiym zijn Judeeërs. Het wordt gebruikt in 2Koningen, Nehemia, Esther, Jeremia, Zacharia. Deze boeken gingen specifiek over het huis van Juda. Judeeërs.

Dus elke keer dat je het woord ‘Jood’ in het OT ziet, identificeert het nooit een Jood.

Je moet weten dat elke keer dat je ‘Jood’ in het OT ziet, je moet begrijpen dat het de Israëlieten van het huis van Juda identificeert. Judeeërs.

Het NT is een heel ander dier. (wij zouden zeggen: een heel ander verhaal)

Het woord ‘Jood’ verving ook het Griekse woord voor Juda in het NT.

Juda is in het NT-Grieks Ioudaios , wat een Judeeër is.

Overal waar je ‘Jood’ ziet, zou het Judees moeten zijn, en het verwijst naar de Judeeërs van het huis van Juda, en soms verwijst het naar de Joden.

Dit is het lastige deel dat de ongeleerden voor de gek houdt.

Joden in het NT vervingen Ioudaios , wat een Judeeër is, maar het kan verwijzen naar een Edomiet, en het is vaak een Edomiet, vooral in het evangelie van Johannes. Vergeet niet dat er misleide Judeeërs waren die gehersenspoeld waren en die Yahshua aanspoorde en tegelijkertijd de Edomieten veroordeelde.

Dit komt omdat er Judeeërs en Edomitische Judeeërs waren.

Er waren Judeeërs en Edomieten in de priesterschap en in de raad.

De Judeeërs konden zich bekeren en Christus volgen, omdat ze van Christus waren. De Joden wilden en konden zich niet bekeren, omdat ze niet van Christus zijn, ze waren van hun vader de Duivel. Duivels bekeren zich niet en duivels gaan het hemelse koninkrijk niet binnen.

Het woord ‘Jood’ in het NT moet altijd of Judeeërs of Judeeërs zijn, omdat het (Ioudaios) het equivalent is van het Hebreeuwse woord yahudah , een woord uit de stam van Juda of het huis van Juda.

Een Judeeër is nooit een Jood . Een Judeeër kan een Israëliet of een Jood zijn, omdat op dat moment in de geschiedenis Judea werd bezet door Israëlieten en Kanaänitische-Edomitische Joden .

Het kennen van enige schriftuurlijke geschiedenis is belangrijk om het mysterie te begrijpen.

Hier is wat geschiedenis over het land Juda en het land Idumea.

Juda was het land van de stam Juda. Dit was land bewoond door Israëlieten van het huis van Juda.

Idumea was het land van de stammen van Esau. Dit land werd bewoond door de Edomieten van het huis van Esau.

Tijdens de 1e eeuw voor Christus werd het land Juda met geweld samengevoegd met het land Idumea, en zo kregen we de naam Judea voor het land dat ooit bekend stond als Juda.

Judea is in het Grieks Ioudaia . Als de landen Juda en Idumea nooit waren samengevoegd, zou het land Juda in het Grieks Iouda zijn geweest.

Dus in plaats van dat Juda een Israëlitisch land was met Israëlieten die erin woonden, en Idumea een Edomitisch land was met Edomitische Joden die erin woonden, werden die landen samengevoegd en werden Joden en Israëlieten gedwongen samen te leven. Joden werden gedwongen zich te laten besnijden en het geloof van de Israëlieten aan te nemen.

Een Judeeër was in die tijd dus niet alleen een Judeetische Israëliet van het huis van Juda, maar omvatte ook Edomitische Joden uit Idumea.

Het geloof van de Israëlieten voordat het Christendom werd genoemd, heette De Weg. Toen de joden in het land werden geassimileerd, veranderden ze het christendom in het jodendom, dat later het joods-christendom werd. Wat een gruwel is.

Je moet dus Joods onderlegd zijn om te kunnen zeggen wie Jood is en wie Juda is in het NT.

En je moet leerstellig onderlegd zijn om het verschil te kunnen zien tussen 33K confessionele overtuigingen en The Belief. Het ware geloof.

G2453 Ioudaios werd in het NT vervangen door Jood 196x. Ioudaios zijn Judeeërs.

Elke keer zou er ‘Judaean’ moeten staan. Wat zou kunnen verwijzen naar een Edomitische Joodse Judeeër, of een Israëlitische Judeeër Judeeër.

Elke keer dat u ‘Jood’ leest, moet u onderscheiden of het een Judese Jood of een Judese Judeeër is. Dit betekent een Edomitische Judeeër of een Israëlitische Judeeër.

Het Hebreeuwse Yahudiym en het Griekse Ioudaios zijn hetzelfde. Judeeërs.

De Joden proberen zich voor te doen als de stam van Juda. Pas in 1860 na Christus begonnen ze te beweren Hebreeën en Israëlieten te zijn.

Jezus werd pas in de 18e eeuw een zogenaamde ‘Jood’ genoemd , toen het frauduleus verzonnen woord ‘Jood’ in de herzieningen van de Bijbel werd geplaatst.

Het woord ‘Jood’ is niet het enige misleidende woord dat in de Bijbel wordt gebruikt.

Heidenen (Gentiles) , hoort ook niet in de Schrift. Het stond nooit in de Schrift en betekende nooit niet-Joods. Maar het is er nu.

Dus de hele wereld is misleid door te geloven dat de Joden de Israëlieten van de bijbel zijn.

Gentiles is een Latijns woord dat een natie, ras of stam van mensen betekent. Het kan elk ras of volk beschrijven, inclusief Joden!

‘Joden’ is een verbasterd woord en heeft op magische wijze het woord Juda vervangen. Ik zeg magisch omdat de Joden magiërs, tovenaars, fluisteraars, tovenaars, schriftgeleerden en bedriegers zijn. Christus zei dat ze de hele wereld zouden misleiden, en dat hebben ze gedaan, behalve de uitverkorenen.

Slechts 13 van de 26 NT-boeken gebruiken het woord ‘Jood’.

Men moet ook begrijpen dat veel van de Israëlitische Judeeërs, die Judeeërs werden genoemd, werden misleid en gehersenspoeld door de Joden, omdat zelfs de Judeeërs blind waren en onwetend voor de leugens en leringen en identiteit van de Joden, net als de huidige ‘kerk’. bezoekers zijn blind en weten niet wie Jood is en wie Juda.

Joden werden honderden jaren voor Christus door de Assyriërs en Babyloniërs in het land Juda geplaatst en toen het land Juda werd samengevoegd met Idumea, was het gemakkelijk om het priesterschap te infiltreren en zich voor te doen als Judeeërs.

Als je joods bent, zie je dat onze regeringen en landen worden bestuurd door dezelfde joden, die zich voordoen als blanken.

Minstens 80% van de politici, rechters, leraren en bedrijfseigenaren is joods.

96% van de media en 100% van Hollywood is eigendom van en wordt gecontroleerd door Joden.

99% van de ‘kerken’ geloven dat de Joden de Israëlieten van de bijbel zijn, en geloven dat Jezus een Jood is.

99% van onze mensen worden misleid en verblind door de leugens.

Dit leven is een test. Jahweh gaf ons alle instructies die we nodig hebben om de Weg te bewandelen. Hij stuurde ons profeten, predikers, leraren en wachters. Hij gaf ons de Schriften, woordenboeken, concordanties en tal van studiehulpmiddelen. Hij zei ons te bestuderen, te onderzoeken en de waarheid van de leugen op de juiste manier te scheiden. Hij gaf ons de geschreven en gesproken wet en legde zijn wet op ons hart. Hij gaf ons zijn Zoon en de Heilige Geest om ons te leiden. Hij gaf ons een brein en het vermogen om goddelijke invloed te ontvangen.

Er is dus geen excuus om aan het einde van de test een onvoldoende te halen, tenzij je opzettelijk ongehoorzaam, opzettelijk koppig en opzettelijk een ‘rechtvaardige gelovige’ was.

Ja, de KJperVersion en andere versies bevatten het woord ‘Jood’. Maar u moet begrijpen dat het woord ‘jood’ er niet in stond, of zelfs maar een woord, tot in de 18 e eeuw.

Dus wat was er voordat ‘Jood’ er was? Judeetisch. Yahudiym en Ioudaios .

De Schriften zijn geschreven door, aan, voor en over Israëlieten.

De Israëlieten waren geen Joden. De Judeeërs waren geen Joden.

Joden werden pas in de 18e eeuw Joden genoemd . Daarvoor werden de Joden Edomieten, Kanaänieten, Idumeeërs en Khazaren genoemd.

Als je een lijst zou zien van de Joden in onze regering, zou je zien dat de meesten van hen Asjkenazische Joden zijn.

Israëlieten zijn geen Ashkenazi’s. Israëlieten zijn Angelsaksische blanken.

Deze studie en de verstrekte links bewijzen dat de Joden geen Hebreeërs, Israëlieten of Judeeërs van de stam Juda zijn.

Velen geloven ook dat Flavius ​​Josephus, de Judeetische historicus, een Jood was, maar Josephus was een Israëliet uit het huis van Juda.

Veel mensen weten niet dat de helft van onze presidenten Joden waren, net als de Bushs, Clintons, Obama en zelfs Trump.

Veel mensen begrijpen niet dat de Joden degenen zijn die onze wapens en vrijheid van meningsuiting proberen af ​​te pakken, de Joden zijn degenen achter abortus. De joden bezitten en runnen Hollywood en hebben de geest van de Amerikanen gevormd door de joodse waarden die in de films worden uitgebeeld. De Joden zijn eigenaar van de nieuwszenders, die niets anders zijn dan gescripte leugens en propaganda. Alle oorlogen zijn bankiersoorlogen en hebben niets te maken met onze nationale veiligheid. Zeg uw tv-abonnement op en stop met elke maand tienden te geven aan Satan.

Wat je op tv ziet, is 100% programmering. Ja, je bent geprogrammeerd door Joden. Kom uit haar mijn mensen! 45Ga weg uit zijn midden, Mijn volk, laat ieder zijn leven redden vanwege de brandende toorn van de HEERE. Jeremia 51, 45 HSV)

Dus waarom ontmaskeren we Joden en praten we al deze ‘haatdragende taal’?

Omdat we niet gaan zitten toekijken hoe onze eigen verwanten worden veranderd in tweevoudige kinderen van de hel, want dat worden ze als ze naar de ‘kerk’ gaan, vertrouwen op de leer van de ‘kerk’ en een Joodse Jezus aanbidden.

Het maakt uit wie en wat we geloven, en als u leugens gelooft en verwacht dat een Joodse Jezus u zal redden, dan zit u in grote problemen.

Deze studie is een volledige en uitgebreide studie. We zullen elke keer dat het woord ‘Jood’ in de Bijbel wordt gebruikt, behandelen en onderscheiden wie Jood is en wie Juda is, omdat Joden en Juda niet hetzelfde zijn.

Nogmaals, als je in het OT het woord ‘Jood’ ziet, identificeert het NOOIT een Jood. Het verwijst naar een Judeeër van de stam of het huis van Juda.

Als je in het NT het woord ‘Jood’ ziet, verwijst het soms naar Joden, maar meestal identificeert het Judeeërs, omdat Christus kwam om eerst de tenten van Juda te redden en daarna de verstrooide stammen van ‘verloren’ schapen Israëlieten van het huis van Israël.

Toevallig werden het land Juda en Idumea samengevoegd tot het land dat Judea heette en dus bezetten zowel de Joden als de Judeeërs Judea. Een Judeeër was dus niet noodzakelijkerwijs alleen een Judeeër, maar ook een Edomiet of iemand anders die in Judea woonde.

Het priesterschap was gevuld met Joden, dus toen Christus met de ‘Joden’ sprak, sprak Hij in werkelijkheid tot de Judeeërs die bedrogen waren en Hij sprak tot de Edomitische Joden die ‘rovers en dieven’ waren die zich voordeden als Levitische priesters.

Ik begrijp dat dit allemaal erg verwarrend is, en dat is ook zo. De Joden willen niet dat je de waarheid weet.

Ik blijf proberen manieren te bedenken waarop ik het beter kan uitleggen, maar het is echt aan Jahweh of Hij de waarheid aan jou wil openbaren. De waarheid ontvangen is een zegen. Niet iedereen ziet, hoort, begrijpt of volgt zelfs de waarheid. In feite doen de meesten dat niet. Want velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren.

Laat ik het op deze manier proberen uit te leggen.

Laten we zeggen dat het land Juda een thuis was voor schapen, en dat was het ook.

En laten we zeggen dat het land Idumea een thuis was voor wolven, en dat was het ook.

Toen Juda en Idumea één gecombineerd land werden met een nieuwe naam genaamd Judea, werden de schapen en wolven gedwongen samen te leven.

De wolven konden niet zomaar alle schapen gaan verslinden, dus doodden ze slechts een paar schapen en deden ze de schapenhuiden aan om zich voor hen uit te geven en de wolven woonden in het geheim tussen de schapen.

De wolven begonnen zich te gedragen als de schapen, maar waren innerlijk nog steeds roofzuchtige wolven.

Ze leken op schapen, want ze speelden de rol heel goed, ze gedroegen zich zelfs vroom en hielden de voederbekers en schotels aan de buitenkant schoon, maar hun innerlijke delen waren vol slechtheid.

Het duurde niet lang of de schapen namen de wegen van de wolven over.

De schapen begonnen de huurlingen en valse herders van de vader van de wolven, de Duivel, te volgen en werden op een dwaalspoor gebracht.

Tweeduizend jaar later identificeerden alle schapen zich als Gentlewolves, ze blaten “we zijn gered en gaan op een vliegtuigreis”. De schapen begonnen zelfs varkens en andere afvalverwijderende dieren te eten. Ze stroomden altijd samen op de dag van de zonnegod naar de schuur met een Egyptische zonnepilaar met een symbool van Tammuz erop, en aanbaden hun hondsmessias.

Ze dachten allemaal dat ze betaald waren, gebeden hadden en gewoon wachtten om omhoog te gaan. Wat de schapen geloofden, was pure waanzin.

Domme schaapjes, trucs zijn voor ‘slechts blaters’ baaaaa!

Het enige wat ik van je vraag is om open te staan, deze studie door te nemen, het bewijsmateriaal te onderzoeken en dan je eigen mening te vormen.

Het woord ‘Jood’ hoort niet in de Bijbel te staan.

Als je ‘Jood’ ziet in het OT, verwijst het nooit naar een Jood. Er moet Judeetisch gelezen worden en identificeert altijd de Israëlieten van het huis van Juda.

Als je ‘Jood’ in het NT ziet, identificeert het Judeeërs en verwijst het soms naar Joden. Herkennen en verwijzen is anders.

Wanneer Christus tot de Joden spreekt, spreekt Hij in werkelijkheid tot de Judeeërs, terwijl Hij tegelijkertijd de Joden ontmaskert die zich voordoen als Judeeërs.

Wanneer Christus de Joden vermaant, spoort Hij in werkelijkheid de Judeeërs aan, terwijl Hij tegelijkertijd de Joden met hun eigen mond veroordeelt.

Er zijn maar een paar keer dat Christus rechtstreeks tot Joden spreekt, en dat zijn momenten waarop Hij ze kinderen van de duivel noemt, dat ze niet kunnen gaan waar Hij gaat, dat ze Hem niet kunnen horen of begrijpen omdat ze niet van Hem zijn.

Het is echt belangrijk om te weten met wie Hij praat, omdat de ‘Joden’ niet altijd Joden zijn.

Verwarrend ja? We zullen het uitzoeken terwijl we door de studie gaan.

Ik bid dat je met me meedoet en dat deze studie het lichaam van de Gezalfde opbouwt, zodat we dit Koninkrijk kunnen opbouwen.)

De Joden geven in hun eigen geschriften toe dat ze niet de afstammelingen zijn van de oude Israëlieten.

Onder de titel “A brief History of the Terms for Jew” in de Joodse Almanak uit 1980 staat het volgende:

“Strikt genomen is het onjuist om een ​​oude Israëliet een ‘Jood’ te noemen of om een ​​hedendaagse Jood een Israëliet of een Hebreeër te noemen.” (1980 Joodse Almanak, p. 3).

“Joden begonnen zichzelf Hebreeën en Israëlieten te noemen in 1860” – Encyclopedia Judaica 1971 Vol 10:23

“Edom is in het moderne jodendom.” — The Jewish Encyclopedia, editie 1925, Vol.5, p.41

Genesis 36:8​​ Zo woonde Esau op het gebergte Seïr: Esau is Edom. ​​

Openbaring 2:9/3:9 ( 9Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan. / 9Zie, Ik geef u enigenOpenb. 2:9uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb. (HSV)

De Joden namen de TORAH van Mozes en veranderden het in hun TALMUD (wat een satanische versie is van de Thora en een HAAT-handboek is tegen de Goyim, Christus, christelijke waarden en Jahweh God!)

1943 Jewish Encyclopedia (blz. 474) De joodse religie zoals die nu is, stamt onafgebroken door de eeuwen heen af ​​van de farizeeën. Hun leidende ideeën en methoden kwamen tot uiting in een literatuur van enorme omvang, waarvan er nog heel veel bestaat. De Talmoed is het grootste en belangrijkste lid van die literatuur.

Over Nachash (slang serpent duivel) hier

In paragraaf 1 van Protocol 3 van Learned Elders of Zion geven de leiders van het Jodendom toe dat de Joden het slangenras van Satan zijn.

Over de oorsprong van de vrijmetselarij zie hier. Over rijken die ten onder gaan zie hier.

Dus de laatste vraag is… kunnen de Joden goed doen, of gered worden?

Mattheüs 7:18 ( Christus spreekt ) ​​Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin kan een corrupte boom goede vruchten voortbrengen.

7:19 Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

7:20 Daarom zult gij hen aan hun vruchten kennen.

De ‘bomen’ verwijzen niet alleen naar onze acties en werken, het verwijst naar mensen (rassen). Stambomen. De Joodse boom is een corrupte boom.

Zijn ze te ‘redden’?

Hoe kunnen ze worden ‘gered’ als Jahweh zei dat ze het ‘volk van Mijn vloek’ waren, ‘Mijn zwaard zal neerkomen op Idumea’, ‘het volk tegen wie Jahweh voor altijd verontwaardigd is’, ‘en op die dag zullen er niet meer de Kanaänieten zijn in het huis van Jahweh der heerscharen’, ‘en zij zullen zijn alsof ze er niet waren’, ’tenzij een mens van bovenaf geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien’, ‘waar ik ben, jij kan niet komen’, ‘je kunt Mijn woord niet horen’, ‘je zult in je zonden sterven’, ‘en dood en hel werden in de poel des vuurs geworpen’, ‘de bijl wordt aan de wortel van de bomen gelegd’, ‘vaten van oneer, toorn en geschikt voor vernietiging’, ‘zal de herinnering aan Amalek (Joden) van onder de hemel uitwissen’, ‘maarwat betreft de laffe (ongelovigen), en onbetrouwbare (zonder vertrouwen in God), en afschuwelijke, en moordenaars, en zij die hoereren, en drugstovenaars (apothekers), en afgodendienaars, en alle valse (leugenaars, goddelozen), hun deel is in het meer dat brandt met vuur en zwavel, wat de tweede dood is.

Zie profetieën tegen de Edomitische joden in: Jesaja 34:5; 63:1-6; Jeremia 9:26 (Juda moet als Idumea gelezen – zie Septuaginta); 49:7-22; Klaagliederen 4:21-22 zegt dat ze zullen worden ontmaskerd; Ezechiël 25:8-14; 32:29; 35:1-15 (waar ze probeerden Israël en Juda in bezit te nemen); 36:5-6; Amos 1:6-12 (omdat zij de kinderen van Israël achtervolgden met het zwaard); Maleachi 1:1-6.

Zie Obadja voor hun uiteindelijke lot.

God zei dat Hij Esau ‘haatte’ in Maleachi 1:2-3, en Paulus herhaalde het in Romeinen 9:13.

Johannes hoofdstuk 8 is een berisping van de Edomitische Joden door Yahshua Christus Zelf!

En voor het geval je voor de gek bent gehouden over wat antisemitisme is, zie hier.

En als je je identificeert als een transheiden en niet weet wie je werkelijk bent en wie het ware Israël is, zie hier.

Informatie over de Twaalf Stammen zie hier.

En als je wordt gehersenspoeld door het joods-christendom of een van de 33K+ denominaties, heb je veel huiswerk te doen.

MOGE YAHWEH U ZEGGEN, UW OGEN OPENEN EN U KENNIS, BEGRIP, ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN EN VREDE GEVEN.

GEEN KONING MAAR YAHSHUA JEZUS CHRISTUS DE GEZALFDE VERLIEFDAAR VERLOSSER VAN ANGELS-SAKSSCH CHRISTELIJK ISRAËL

Jesaja 34:5: Want Mijn zwaard is dronken geworden in de hemel: zie, het zal neerkomen op Idumea (Edom) en op het volk van Mijn vloek (de Joden), ten oordeel. / op Edom,

op het volk dat Ik geslagen heb met de ban, als een oordeel.

Obadja 1:18 (profetie over oordeel over Edom en verlossing van Israël) En het huis van Jakob zal een vuur zijn, en het huis van Jozef een vlam, en het huis van Ezau (Joden) tot stoppels, en zij zullen daarin aansteken en ze verteren; en van het huis van Ezau zal er niets overblijven; want de HEERE heeft het gesproken.

Zacharia 14:21 …en op die dag zal er geen Kanaäniet(Jood) meer zijn in het huis van Jahweh der heerscharen.