“De Partij streeft volledig naar macht voor zichzelf. We zijn niet geïnteresseerd in het welzijn van anderen; we zijn alleen geïnteresseerd in macht. Geen rijkdom of luxe of een lang leven of geluk; alleen macht, pure kracht … Macht is niet een middel; het is een doel. Men vestigt geen dictatuur om een revolutie veilig te stellen; men maakt de revolutie om de dictatuur te vestigen … Als je een beeld van de toekomst wilt, stel je een laars voor die op een menselijk gezicht trapt – voor altijd.” O’Brien naar Winston.

Uit het boek “1984” van George Orwell (1949)