“We zijn de Washington Post, The New York Times, Time Magazine en andere grote publicaties dankbaar waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloftes van discretie bijna veertig jaar hebben gerespecteerd. Het zou ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we in die jaren aan het licht van publiciteit waren blootgesteld. Maar de wereld is nu meer seculier en bereid om naar een wereldregering te marcheren. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers heeft zeker de voorkeur boven de nationale zelfbeschikking in de afgelopen eeuwen.”

David Rockefeller Baden-Baden, Duitsland 1991