Volgende maand bestaat mijn blog een jaar.

Ik had nooit gedacht dat ik op “mijn oude dag” nog zo hard zou werken.

Is het nodig dat ik schrijf over God, wakker worden, ondermijning enz.?

Ik denk het wel. Betrouwbare informatie is erg moeilijk te vinden. Voor mij doen de MSM al lang niet meer mee maar ook op alternatieve websites/blogs vind je niet altijd de ware boodschap. Ik moet veel lezen en veel verwerken. Ik kan dat gelukkig door mijn opleiding van vroeger waarvoor ik veel moest lezen en ook nog eens van alles door elkaar.

Veel blogs verbinden goed met kwaad en andersom. Ik moet voortdurend op mijn hoede zijn. Ook zijn blogs/websites voor sommige schrijvers een bron van inkomsten. Je moet je dan door allerlei reclames heen worstelen en je je tegelijkertijd afvragen hoe onafhankelijk iemand nog kan schrijven. De censuur is overal, ook in eigen hoofden. Zodra mensen ergens kritiek op hebben of vragen bij stellen worden zij of hun websites of blogs aangevallen. Kritiek zou een bron van leren moeten zijn maar het wordt nu negatief uitgelegd. Je mag geen vragen meer stellen bij veel onderwerpen want dan ben je een “foob”. In veel landen wordt kritiek of vragen stellen bij W.O 2 al strafbaar gesteld. Ook wordt bij veel zaken onmiddellijk met termen gesmeten als: antisemiet, racist, fascist, ontkenner enz. Dit om de ander monddood te maken want er zijn geen argumenten. Ook wordt alom gesmeten met de term white supremacist. Jij hebt niets te vertellen want jij behoort sowieso tot de verkeerde groep. Dit alles is niet zomaar. Alles wordt georkestreerd. Alleen hebben de schreeuwers dat niet door. En de meelopers ook niet.

Overal werken lobby’s om de mens te beïnvloeden. Of het nu een zionistische lobby is, de “klimaat” lobby of de vluchtelingen lobby. De ene lobby werkt vanuit idealen en de ander vanuit de portemonnee. Maar allemaal worden ze aangestuurd, ook al weten ze dat niet.

Als mensen, die wakker geworden zijn, zaken blootleggen worden ze afgedaan met gelovers in “complottheorieën” of gelovers in samenzweringstheorieën. De term wordt nu algemeen gebruikt om gecontroleerde verklaringen te beschermen. Het werkt omdat de meeste mensen eraan gewend zijn om anderen hun denken voor hen te laten doen en hun eigen overtuigingen aan te nemen die worden beschouwd als de meningen van de peer group ( vergelijkingsgroep)

Ik heb er voor gekozen mezelf niet kenbaar te maken en ik heb ook geen mogelijk tot contact.

In de tijd van gedrukte media was het niet mogelijk om een schrijver te demoniseren. Ingezonden brieven gingen via de redactie. Maar iedereen kan een website maken en mensen gaan demoniseren. Demoniseerders hebben ook toegang tot Facebook, Twitter, YouTube, zolang ze diegenen demoniseren wier demonisering is goedgekeurd door het heersende establishment. Want internet wordt goed in de gaten gehouden. Het “nieuws” is propaganda ontworpen om verklaringen te beheersen om de agenda’s van de heersende elites te dienen. Het “nieuws” is niets anders. Het “nieuws” staat uiterst vijandig tegenover de waarheid en tegen degenen die erover spreken.

De waarheid ontbreekt echter bijna volledig in de wereld, een grote catastrofe voor de mensheid.

Ik probeer de waarheid te achterhalen. Mijn hele leven ben ik al op zoek naar de betekenis van rechtvaardigheid, naar de betekenis van lijden. Hoewel kerks opgevoed, hoorde ik in de kerk nooit waarom het nu werkelijk ging.

Ik probeer geen fouten te maken maar in deze doolhof van zoeken naar waarheid ontkom ik daar niet altijd aan. Mijn richtlijn is de bijbel. Mijn richtlijn is de ware God. Als websites God niet erkennen, Jezus niet erkennen als de Christus, ben ik op mijn hoede.

Hoewel ik weet dat de bijbel ondermijnd is, is er genoeg te vinden dat klopt. Ik heb wel heel erg moeten slikken bij het O.T. ( Oude Testament). Het kon gewoon niet. God is niet de wrekende en eisende God, niet de God van de wraak. Ik heb erover geschreven. Jahwe is niet onze God. Jahwe is de demiurg, de scheppergod die lucifer is, die de satan is.

We leven in een matrix; ik heb daarover geschreven, en we moeten eruit ontsnappen. We leven in een wereld van leugens en we willen het niet weten want dat is te oncomfortabel..( ik schreef over de grot van Plato)

Wie waardeert waarheid wanneer dogma’s niet kunnen worden onderzocht of ondervraagd?

Wie waardeert de waarheid wanneer deze niet meer op universiteiten kan worden uitgedrukt?

Wie waardeert de waarheid in een wereld wanneer een man zichzelf tot een vrouw kan verklaren en kan worden toegestaan om tegen vrouwen in de vrouwelijke sport te concurreren?

Ervaren we een nieuwe vorm van decadentie die veel erger is dan Sodom en Gomorra?

Waarheid was een bevrijdende kracht. Deze bevrijdende kracht ontsnapt aan onze greep. We worden teruggeworpen in de tijd waarin de waarheid machteloos is en macht in haar wreedheid heerst

De mens is een kuddedier maar hij kan aan de kudde ontkomen.. Ik schreef eerder over de Gods vonk. In bijbel wordt ook geschreven over het inblazen van God. Dat is de vonk van God die Jezus onze Vader noemt. Dat is een andere God dan de vele goden uit het oude testament waarover ik schreef. Door die inblazing van God, kunnen we wijsheid verkrijgen. Als je je daarvan bewust wordt, leer je de wereld zoals die nu bekend is, als een illusie zien. Het is niet de wereld zoals die ooit bedoeld was door God. Ik heb daarover geschreven met als beelden de boom en de tak. Waarom ik schrijf, is dat ik hoop dat er meer mensen uit de boze droom ontwaken en zien wat deze wereld werkelijk is. Een wereld geschapen voor lucifer. De gevallen engel met zijn handlangers heeft zich een wereld geschapen met een elite die hij volledig in zijn macht heeft. Ik schrijf daarover regelmatig: over diegenen die hun ziel aan de duivel verkopen. Maar ook wij gewone mensen zijn onder betovering geraakt van lucifer. Dat is de parabel van de verloren zoon. Wij werden betoverd en verlieten onze oorspronkelijke bestemming. We kwamen in de droomwereld of de wereld van de illusie. Onze bestemming was de Goddelijke wereld maar we gingen van dat oorspronkelijke huis weg. Maar na alle ontberingen is daar de herinnering aan hoe het eens daar was…

Jezus heeft over zichzelf verteld als iemand die uit een ver land kwam om naar om naar een andere verre wereld te vertrekken. Dat was het vertrek uit de wereld van God naar de wereld die Hem vijandig gezind was. Maar waar hij naar toe moest om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. En verder eist Hij dan van diegenen die hem kenden verantwoording af te leggen over wat zij met hun kennis hadden gedaan. ( lees Lucas 19) Wat doe jij met je talenten?

God heeft je een wijsheid ingeblazen en gedurende je leven kun je achter de waarheid komen, wijsheid opdoen. Het gaat om het achterhalen van verschillen tussen waan en werkelijkheid. Tussen illusie en werkelijkheid, tussen waarheid en leugen.

De elite gebruikt de macht over de kudde juist door aanspraak te doen op de kudde. Ik heb me lang afgevraagd waarom ik niet meer naar natuurdocumentaires kon kijken. Wel als het over de schoonheid van de natuur ging, niet als het over de toestand van wilde dieren ging. Als een dier in de kudde wordt aangevallen, staat hij er alleen voor. De rest vlucht en graast later weer verder. Zo is het ook in het leven van de mens. De elite “pakt” steeds een groep zodat de andere groep denkt dat het hun niet treft. Dit is verdeel en heers. Men denkt er genadig van af te komen. Of men denkt: we hebben het toch nog goed. Niet beseffend dat iedereen aan de beurt kan komen.

Psychopaten die hun ziel verkochten, kunnen niet de hele massa bespelen maar ze kijken steeds waar ze kunnen toeslaan en tot hoever ze kunnen gaan.

Gelukkig komen er wel steeds meer zaken aan het licht en er zijn steeds meer mensen die ontwaken die beseffen: “ik kan me niet zelf los maken uit de matrix, ik heb God nodig”.

We leven al eeuwen met een “ouder” probleem. Hiermee bedoel ik niet letterlijk de verhouding ouder-kind maar de verhouding van de bovengestelden naar ons, onder hen. Van zij die weten en geen kennis overdragen, van zij die weten maar er niet voor kiezen de waarheid te vertellen van hen die ervoor kiezen hun ziel te verkopen en het volk dom te houden.

In Canada was er onlangs een groep jonge katholieke mannen die aan het hoofd van de rk kerk in Canada een brief schreef en smeekte om les, om leeruitleg, om catechisatie. Zij kregen een nietszeggend antwoord terug. Ik ken hun snakken naar les en antwoorden maar zij waren aan het verkeerde adres. Deze paus is geen goede herder en de rk kerk is allang geïnfiltreerd net als de gewone joodse religie. Het is de religie van de satan. Gewone gelovigen weten dat niet. Hoewel er steeds meer naar buiten komt. Een andere groep katholieken is bezig geweest te onderzoeken of deze paus afgezet kon worden. Dat zal niet lukken. Hij is een jezuïet en de jezuïeten hebben de kerk langzamerhand volledig geïnfiltreerd. Zij zijn op weg naar één wereldreligie in één wereldorde om de mens klein en dom te houden en uit te melken. Om de satan/demiurg/lucifer te dienen.

Mensen worden steeds meer wakker en beseffen dat zij in en wolk van onwetendheid verkeren en gaan op zoek naar waarheid. Misschien kan ik mijn steentje bijdragen om dat veel mensen niet de tijd en de rust hebben om te lezen en te studeren.

Ik heb geschreven over het feit dat het christendom al vanaf het begin is misleid en ondermijnd. De farizeeën ( zij die zich joden noemen en het niet zijn) hebben niet alleen Jezus vervolgd, ook de christenen erna. En dit gaat tot op de dag van vandaag door, door “hen” ( zij die zich joden noemen en het niet zijn). Dit is iets wat niet bekend is bij evangelische christenen/zionistische christenen. Zij verheerlijken jahwe en zij verheerlijken alles wat met Israël te maken heeft. Ik heb diverse keren geschreven over het verschil tussen het bijbelse en het huidige Israël. Dat is een zeer heikel politiek en beladen onderwerp en hier wordt vaak geen onderscheid in gemaakt. Dat is een tragedie voor veel christenen. Het is een nalatigheid van christelijke leiders.

Maar er is een troost. Toen Jezus zijn dood en vertrek aankondigde vertelde Hij dat er een trooster zou komen die blijvend zou zijn: de Heilige Geest. Daaraan hebben we te danken dat we langzaam wakker worden want die werkt in een niet aflatende stroom van opwekking en wakker worden. Zij, die de Geest van waarheid, de Heilige Geest, hebben ontvangen halen dan de satansvermomming van de demiurg weg en ontmaskeren hem als de god van de duisternis, de vader van de leugen. ( ik heb daarover diverse keren geschreven en ook over dat Jezus dat in het N.T. aanhaalt. We hoeven van christelijke leiders niets te verwachten ( dominees die beweren dat God maar een concept is, of die beweren dat God dood is, of dat Jezus niet echt heeft bestaan of de paus die beweert dat het niet goed is dat de mens een relatie probeert op te bouwen met Jezus.) en we moeten het dus zelf doen. Ware vrijheid ontstaat door de geest van geloof, een staat van bewust zijn, wetend dat je aan dit lichaam gebonden bent maar niet aan deze wereld. Je bent alleen gebonden aan de wereld buiten de matrix, aan de wereld van God.

Er is een “vloek van het weten” nl. als jij wakker wordt en de jouw wereld om je heen niet, als zij in de leugens willen blijven geloven, kun je ze kwijt raken.

Misschien is dit precies wat bedoeld wordt met de bijbelse oproep om de families te verlaten en de Heer te volgen. Dit is wat Jezus bedoelde met: laat de doden de doden begraven. ( dood is hier dood van geest),(“In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar wees goedhartig. Ik heb de wereld overwonnen. ” Joh, 16,33)

Kijk om je heen en zie hoeveel “dode” ogen je ziet,. Niet alleen in de straten maar ook op de tv bij commentatoren die voor de zoveelste keer hun gelijke riedel afdraaien omdat ze lang geleden opgehouden zijn te denken omdat ze hun ziel aan de duivel verkochten. Heb mededogen en bid voor de mensheid. Heb mededogen met de “dode zielen” en bid om wakker worden van de mensheid. Wees goed en goedhartig.

“De belangrijkste onder u moet de anderen dienen.” (Mattheüs 23:11) Ieder mens heeft talenten, gebruik de jouwe.