Over de gevolgen van alle ismen 2

Hoe te overleven in een tijd waarin wellevendheid, innemendheid, hoffelijkheid enz. verdwenen lijken te zijn. Waarin brutaliteit de norm is en waarin onze overheid het slechte voorbeeld geeft met liegen en bedriegen en willekeur.

Als je weet waar het vandaan komt, kun je je wapenen.

Je kunt je kennis verspreiden die je echter niet in dank zal worden afgenomen. Je kunt mededogen voelen met de slapende zombies en je kunt je richten op de waarheid en schoonheid die er ook is. En verder kan de bijbel je leidraad worden. In de wereld zijn maar niet van de wereld zijn, behoed je voor de valkuilen en anders helpt het onophoudelijk gebed.

Onze ouders en grootouders zullen ons land niet meer herkennen. Het doet pijn te zien dat wat zij met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd te zien verdwijnen.

Ons land is weggegeven door mensen die het niet goed met ons voor hebben. Geholpen door deugers die o.a. roepen: “wees welkom in mijn land”. Dit land is niet van jou, het is van ons. Hoe kan iemand zomaar iets roepen dat weerslag heeft op het hele systeem? Het streelt het ego: kijk mij!

Dat ego dat gestreeld wil worden zien we dagelijks. IJdelheid er ijdelheden. Er is niets nieuw onder de zon. Prediker 1,9:

“Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.

Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.

Er is niets nieuws onder de zon.

Hieruit blijkt dat dat de schrijver zich niet alleen beperkte tot zijn eigen land en volk, maar een universeel perspectief had, hij bekijkt het leven vanuit de mens op aarde zonder de hulp van een speciale openbaring van God. Vanuit dit gezichtspunt kan alles zinloos en zelfs belastend zijn. Want waarom zou je hard werken, iedereen heeft dat al gedaan en aan het einde van je leven kun je je afvragen wat het nut van al dat ploeteren is geweest.

Maar daar staat tegenover dat de christen zich mag beroepen op 1 Kor. 15,58: Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Hier wordt niet vanuit een aards perspectief gekeken, maar van een goddelijk perspectief en dan blijkt dat al ons handelen niet nutteloos is, maar er wel toe doet.

Iedereen heeft talenten gekregen om werk te doen. Denk je dat je niets kunt? Je kunt altijd bidden en je kunt altijd dankbaar zijn.

Dank zeggen en dankbaarheid tonen, zijn belangrijke eigenschappen om vast te houden. Mensen die dankbaar zijn, zijn gelukkiger mensen. Als ik in de natuur ben, zeg ik vaak: dank U wel. Bidden kan met eigen woorden altijd en overal.

Fil. 4,11: “want ik heb geleerd, in welke staat ik ook ben, daarmee tevreden te zijn”

Het geven van dank is God aangenaam en maakt deel uit van hoe we hem aanbidden. Het boek Psalmen herinnert ons eraan om God meerdere keren dank te zeggen. ( zie bijvoorbeeld Psalm 30,12)

Tegenwoordig hebben omgangsvormen en gewoon fatsoen “een pauze” genomen. Eigenlijk zie je dat iedere dag alleen al op het journaal: het gebrek aan respect voor onze medemens. Op zichzelf gerichte individuen protesteren tegen vermeende onrechtvaardigheden die hen zijn overkomen. Allemaal slachtoffer van iets. Meestal niet zelf ondervonden maar in de hoofden genesteld en georkestreerd van buitenaf. Iedereen is wel ergens slachtoffer van en velen wentelen zich in die rol.

Maar dan word je een zombie die niet meer zelf nadenkt en die zichzelf alleen maar zielig vindt.

De rebellie van de samenleving van vandaag weerspiegelt de samenleving van vroeger. Paulus schreef over dit probleem in zijn brief aan de Romeinen: “toen zij God kenden, verheerlijkten zij Hem niet als God en waren zij ook niet dankbaar; maar werden ijdel in hun verbeelding en hun dwaze hart werd verduisterd “(Rom. 1:21).

Als je een deel van de bevolking zou willen hersenspoelen en manipuleren, moet je hen ervan overtuigen dat ze ergens het slachtoffer van zijn. Illuminatie-communisten (liberalen, socialisten) gebruiken deze truc al eeuwen. Weet dat en deel die kennis als het kan.

Eerder heb ik geschreven over beïnvloeding van jeugd. Dat gebeurt intensief vanaf de jaren ’60 met hulp van muziek en entertainment. Ouders, werkzaam in het militair industrieel complex, hebben veel van hun kinderen “geofferd” om onder invloed van mind control in de muziek een bepaalde rol te spelen. Als de carrière niet meer lonend was werden ze “uitgeschakeld”. Die lieve hippie tijd is echt niet zomaar en onschuldig begonnen. Het gaat tot op de dag van vandaag door en het wordt steeds vijandiger. Bij de laatste uitreiking van muziekawards in de V. S.werd ons recht in ons gezicht helse vooruitzichten aangekondigd. Lees daarover en geef die kennis door.

Denk niet: dit is Amerika en daar is het altijd gekte. Die gekte is vandaag in Amerika en morgen bij ons. Bescherm je kinderen daar tegen.

Via entertainment kun je groepen tegen elkaar opzetten en dat is wat er nu intensief gebeurt. Zwart t.o. blank en jong t.o. oud enz.

Mensen zijn vatbaar voor de status van slachtoffer. Het is alsof je zegt: ik verdien beter. Meestal is het gemakkelijk om deze stelling te ondersteunen, het is gemakkelijk om iemand de schuld te geven voor onze problemen. Vaak zijn grieven legitiem, maar het zijn slechts voorwendsels voor de “elite” om een wig in de maatschappij te drijven. Er is nog een voordeel. Om de een of andere reden krijgen “slachtoffers” een hogere morele status. Ze worden “heilig, foutloos en immuun” voor kritiek. Slachtofferschap verandert mensen. Ze worden gemotiveerd, zelfingenomen en zoeken gelijkgestemden om in aantal te groeien en strijdlustig te worden. Een complexe wereld wordt gereduceerd tot zwart en wit tegenstellingen: goed tegen het kwaad, “wij tegen hen”. Moreel voelen ze zich superieur en intellectueel worden ze zombies want zij denken niet meer na. Ze laten zich orkestreren van buiten af. Leg als het kan deze systemen bloot. ( denk aan gemanipuleerde kinderen in de klimaathoax) Ze kunnen niet langer denken in termen van de mensheid als geheel. Dit kan uitgroeien tot extreme kwaadaardigheid. Ze geven niets om iemand anders dan alleen om hun eigen “onderdrukte” groep. Het maakt ze niet uit of de samenleving wordt vernietigd zolang ze maar hun zin krijgen. Slachtofferschap is een vorm van stilstaande ontwikkeling. Zorgen voor de behoeften van andere mensen is de basis van moraliteit. ( Dit is de basis van het christendom en daarom wordt het christendom al 2 eeuwen aangevallen) .Het is synoniem voor persoonlijke en sociale ontwikkeling. Slachtoffers geven ook niet om objectieve waarheid. Ze willen dat hun lijden hen het recht geeft om de waarheid te manipuleren of zelfs te ontkennen dat deze bestaat. Het hele project van de westerse filosofie was oorspronkelijk om de realiteit te begrijpen. Nu houdt het zich bezig met de productie ervan. Hoe gemakkelijk dan om te liegen!

Slachtoffers zijn ook passief agressief. Ze rechtvaardigen hun gedrag door te doen alsof alleen maar op zoek zijn naar “gelijke rechten” wanneer ze duidelijk iemand anders aanvallen, voordat ze klaagden over vervolging. Nu worden zij de vervolger. (denk aan KOZP)

Elke slachtoffer-zombiegroep helpt om onze natuurlijke affiniteiten op te lossen:afkomst, gezin, familie en natie. De “elite” staat geen menselijke identiteit toe behalve die van consument en producent en staat geen uitgangspunt voor gemeenschappelijk verzet toe.

De wereld is zoals Orwell’s 1984. Zwart is wit en wit is zwart, volgens Big Brother.

De westerse beschaving wordt van binnenuit vernietigd door een illuminatie-samenzwering en uitgevoerd met hulp van slachtoffer-zombies die hun ziel aan satan hebben verkocht en het vaak niet eens weten. ( veel in de entertainmentindustrie wel en zij gaan er openlijk prat op, net als de moeder van Greta Thunberg)

Maar uiteindelijk is voor de mens die wakker geworden is, God de realiteit: de absolute waarheid, goedheid en liefde. We kunnen de realiteit slechts zo lang ontwijken tot Hij zich aandient of tot het kwaad zich aandient. En dat ontwijken is altijd en alleen tot ons nadeel.

Stel niet uit tot morgen wat je heden doen kunt. Je weet niet of er een morgen komt. Zoek en je zult vinden en als je klopt wordt er open gedaan.

https://www.lifesitenews.com/opinion/drag-queens-who-want-access-to-your-children-linked-to-satanism-occult-practices
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13986:de-muzikale-waarheid&catid
https://djmarkdevlin.blogspot.com/2018/12/musical-truth-volume-1-free-pdf-copy-in_17.html
https://djmarkdevlin.blogspot.com/2019/04/musical-truth-volume-2-free-dutch.html
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/symbolen.pdf
https://bijbelenonderwijs.nl/wp-content/uploads/2012/07/100-occulte-symbolen-en-hun-betekenis.pdf