Over gevolgen van alle ismen

We worden geregeerd door het kwaad en moeten dat onder ogen zien. Het is niet ons welzijn wat de leiders voor ogen hebben. Natuurlijk zijn er er in alle instituties wel mensen die dat voor ogen hebben. Maar hoe hoger in hiërarchie hoe slechter en kwaadaardiger de leider.

Een paar machtige families regeren de wereld. Het zijn de machtigen die het wereldtoneel bespelen. Zij hebben de touwtjes in handen aan de “linker”- en aan de “rechterzijde”.

We zien nu een versnelling in de slechtheid en in de voorbereidingen voor een wereldorde naar hun goeddunken. Zij hebben zich altijd bediend van het occultisme en hun oorlogen en vals vlaggen zijn altijd begonnen op “occulte” datums. Niets gebeurt zomaar en niets is toeval. Lucifer is een entiteit die wij niet kunnen kennen maar we zien de gevolgen van de spirituele strijd dagelijks. Het kwaad wordt steeds erger en grotesker.

De paus is bezig met syncretisme: met in ieder geval een samensmelting van islam en christendom tot een soort chrislam. Er zijn vergevorderde bouwplannen gepresenteerd voor 3 tempels in Abu Dhabi voor een samengesmolten religie van de drie “Abrahamistische godsdiensten. Vele “blinden” zullen het geweldig vinden:één wereldregering met één wereldreligie. Maar bedenk dat dit er niet is voor ons welzijn maar voor onze onderwerping en om ons te controleren. Bedenk dan er meer en meer bekend wordt dat “Rome” een hand had in het ontstaan van de islam. Om macht en om de oorspronkelijke christenen ( de Nazareërs) en de gewone joden te bevechten en onder controle te brengen. De koran bevat veel tekst uit de bijbel alleen wat “verdraaider”. Maar de gewone mensen mochten dit niet weten. Zij hadden zogenaamd hun exclusieve god en religie. Bedenk dat God nooit een religie heeft gesticht en gewild. Dat religieuze leiders dit doen om de massa dom te houden en te beheersen. Dit komt bij lucifer vandaan, bij de eerste baäl/bel/pan regies. God eist geen offers, geen besnijdenis ( dan was je wel zo geboren) geen bedekken van haren ( dan was je wel zonder geboren). God wil wel graag dat je je lichaam in ere houdt en dat je Hem erkent als je Schepper en Hem de eer geeft.

“Meester, wat is het grootste gebod in de wet?”

Jezus antwoordde: “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Alles wat verder in de Wet en de Profeten geschreven staat, hangt van deze twee geboden af.”

God komt alle eer toe die lucifer zo graag wil. Hij doet dus constant een aanval op de mens en gebruikt daar alle krachten op aarde voor. Dit moeten wij te boven komen.

Je moet stoppen met oorlog voeren in en met jezelf. Je moet jezelf liefhebben. Dat betekent niet dat je goed bent zoals je bent. Dat is een modekreet. Een dwaling.

Je moet je rol met liefde aanvaarden die God je gegeven heeft, dat betekent het. Als je man bent, wees dan man, als je vader bent, wees dan vader, als je timmerman bent, wees dan timmerman en vervul alle rollen goed. Als je ontevreden bent, kijk dan waar dat vandaan komt. Sleutel aan je ziel maar niet aan dat lichaam dat je gegeven is. Lucifer kan je van alles influisteren maar het maakt je niet gelukkig. Het transgenderisme bv. is een grote vijand. Je hoort alleen maar halleluja verhalen en niet de verhalen van ellende en zelfmoorden daarna. Je moet van jezelf leren houden als een kind van de Vader en als je van jezelf houdt, kun je van je naaste houden. Je naaste is die naast jou is: je partner, je kind. De man die op punt staat te verdrinken als jij langs fietst. Dat is het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Je helpt, ook als het jou niet echt goed uitkomt. De Samaritaan bracht het slachtoffer van het misdrijf naar de herberg. Let op: hij haalde hem niet in huis en gaf hem niet zijn portemonnee. Hij gaf hulp en vervolgde zijn weg. Ons wordt tegenwoordig over alles een schuldgevoel aangepraat. Dat is de nieuwe religie. De westerse mens heeft overal schuld aan en zal boeten. Dit is niet omdat wij schuldig zijn, dit is om ons onder de duim te houden en klein te houden en vooral om onze samenleving te ontwrichten. Je naasten zijn niet die de verweg personen die je door de strot geduwd worden. Empathie is een slechte morele gids. Het geeft ons een goed en superieur gevoel en dat is uiteindelijk egoïstisch. Het ontbeert verhoudingen en is vertekenend. Het is een valkuil. De verweg personen hebben daar hun naasten en moeten daar hun rol spelen. Al het andere is Utopia die verwordt tot dystopia.

Mensen kunnen slecht tegen de waarheid want die haalt ze uit hun comfort zone. Geconfronteerd met andere waarheden worden ze boos: “get a life”, “zoek een hobby”, doe niet zo negatief, kun je niet wat positiever zijn enz.

Nou, positief zijn is dat je het aan durft om de gevaren onder ogen te zien, zodat je maatregelen kunt treffen om ellende in de toekomst te voorkomen. Positief zijn is de geopenbaarde waarheid te leren aanvaarden en je ziel tot bloei laten komen.

Je bent een optimist als je de problemen en schijndreigingen, die door de media gebruikt worden om meer wetgeving te introduceren, durft aan te kaarten. Je bent een optimist als je onder ogen durft te zien wat er gaande is en de revolutie vanuit jezelf vandaag nog begint. Je bent een optimist als je je kop uit het zand haalt en niet alleen maar op een roze wolk leeft. Positief en optimistisch zijn, betekent dat je wat er om je heen gebeurt, ziet voor wat het waard is en ziet dat juist dat iets is “om negatief en pessimistisch van te worden”.

Waarschuwingen en bewustmaken kunnen niet worden betiteld als ‘negatief’ of ‘pessimistisch’.

Velen zijn zoekenden en velen schrijven daarover, starten een website, een blog enz.

Dat betekent dat zij een bedreiging vormen voor de gevestigde orde. Dus worden er blogs enz. aangevallen en gehackt. En dus worden er blogs enz. opgezet vanuit “hun” duistere kant. Dat betekent dat je altijd op je hoede moet zijn als je iets leest in de alternatieve media. Maar dat moet je allang bij de MSM dus dat is niet erg. Kijk goed of het over het goede gaat, over waarheid en schoonheid en over God enz.

Als het kwaad met het goede verbonden wordt, wees dan op je hoede. “Zij” geven kennis weg maar verbinden dit bv. met kwaadaardigheid of met absurditeit. Wees op je hoede. Zie wat ze weggeven aan kennis en zie wat absurd is. Denk daarom niet dat alles dan absurd is. Ze willen twijfel zaaien. Je herkent de vrucht.

Wees op je hoede als het over “new age” en “lichtwerkers” gaat. Lichtwerkers zijn meestal luciferianen. Lucifer betekent “lichtbrenger”. Maar hij is gevallen. Wees op je hoede als het gaat om “contacten” van buiten. Ze strelen je ijdelheid, een valkuil.

Bedenk dan: daar hebben we de term ‘lichtwerker’ weer, die je vaker zult hebben aangetroffen in de alternatieve media.

Lucifer aanhangers en de aanhangers van de “We are all on”’, de “One World Government”en “One World Religion” laten hun luciferianisme altijd doorschemeren. De predikers van de alternatieve media kerk laten u graag zien in welk kamp ze zitten, maar wel verborgen.

Mensen moeten niks maar kunnen het best beginnen bij zichzelf.

Begin met filosoferen/nadenken: wat is er écht waardevol in mijn leven, waarom laat ik me elke dag afleiden? En vooral: wie zegt wat, waarom en is dat wel zo? En waarom nu? Wie is wie om wat te zeggen over mij?

Voor innerlijke ontwikkeling is aandacht nodig en stilte, zet de tv en radio uit.

Lees, lees en lees en wees stil bij jezelf en overdenk en stel je hart open.

Na een behoorlijke afkick periode van alle afleiding van buitenaf komt de rust in het hoofd samen met échte aandacht terug.

Lucifer, is de gevallen engel ook bekend als de brenger van licht,( vandaar de naam “illuminati”, wat “de verlichte””betekent) staat ook bekend om de kenmerken van trots, bedrog en vergankelijkheid.

Zet de ene kant tegenover de andere, met behulp van een theorie bedacht door Hegel, die is: Thesis versus antitheses – synthese.

Elke kracht heeft de neiging een tegenovergestelde tegenkracht te hebben. Het conflict tussen de twee resulteert in een nieuwe situatie, de synthese. De illuminati maken het hun zaak om de synthese te zijn. Een probleem wordt eerder bevorderd en gebruikt, net zoals het in de Sovjet-Unie werd bevorderd en gebruikt.

Alle oorlogen worden bedacht door de kabbalistische centrale bankiers voor macht, winst en om “het beste van de gojim te doden in oorlogstijd”. (De Talmoed)

“Wereldgebeurtenissen gebeuren niet per ongeluk. Ze zijn gemaakt om te gebeuren … de meeste worden opgevoerd en beheerd door degenen die de portemonnee vasthouden.” Denis Healey, voormalig Britse minister van Defensie

“De wereld wordt bestuurd door heel andere personages dan wat wordt gedacht door degenen die niet achter de schermen zijn” (Benjamin Disraeli).

“Geef me de controle over de valuta van een land, en het kan me niet schelen wie de wetten maakt” (Mayer Rothschild).

“Double talk” en “double think”. George Orwell wist wat er aan de hand was toen hij deze twee uitdrukkingen uitvond zie bv.:

ik ontken categorisch = het zal iets later gebeuren.

Vrede = oorlog op een andere manier.

Nu je dit allemaal weet, kun je beginnen met vrede met jezelf: wees vrede, wees in vrede.

Zend uit en geef om niet. Het is niet belangrijk of je zaaigoed aanslaat. Je hoeft de vrucht niet te zien. Het gaat om het handelen, om je hand te laten doen wat je hand vindt om te doen

Niemand kan oorlog voeren tegen iemand die in vrede met zichzelf is en niemand kan iemand bedreigen of intimideren die de waarheid begrijpt in de volgende verklaringen: “Als God voor mij is, wie kan er dan tegen mij zijn?” “Groter is dat wat in u is dan dat wat in de wereld is”.

In die zin werkt zelf de duivel voor God want uiteindelijk zullen de goddelozen met God geconfronteerd worden of ze dat nu willen of niet. De mens die zijn eigen meester is, kan niet tot slaaf worden gemaakt en bedenk: alleen omdat je het niet kunt zien, betekent dit niet dat het er niet is. (Rom. 8, 21)

Je hoeft jezelf niet in allerlei houdingen op te stellen en in allerlei bochten te wringen om Gods aandacht te trekken. Al leg je 20 minuten je benen in je nek je vindt het niet. Dat is niet wat God vraagt. God is zich al veel meer bewust van jou dan jij van jezelf. God kijkt naar je en je kunt hem niet voor de gek houden. Hij kent je intenties en de diepere geheimen van je hart, waarvan een deel voor jou verborgen is. Als je oprecht en toegewijd bent en niet opgeeft, krijg je contact met de inwonende almachtige. ( het koninkrijk van God is in jou: “En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u” (Lukas 17:20-21 – Herziene Statenvertaling. Dat wil zeggen dat het koninkrijk onder ons is en binnen ons kàn zijn als we dat willen en ontdekken.)

Boeken zijn een hulpmiddel net zoals meditatie dat kan zijn en het gebed. Dit zijn allemaal hulpmiddelen, maar van veel grotere waarde is een overgegeven en berouwvol hart.

Hij vraagt nederigheid, standvastigheid en een hart volledig aan Hem overgegeven, en ook onwankelbare loyaliteit. Dit is waarom het grootste gebod bestaat: “Meester, wat is het grootste gebod in de wet?” Jezus antwoordde: “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.”(zie hierboven) Denk hier goed over na. En: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Je kunt niet van een ander houden als je niet weet wat van jezelf houden is. Van jezelf houden is niet het zelfde als zelfliefde of narcisme.

Van jezelf houden is je zelf aanvaarden en aanvaarden dat je voor God een rol te spelen hebt. Van je zelf houden is je zelf onder ogen durven zien en je “mankementen aanvaarden” zodat je dat ook bij de ander kan. ( denk aan de balk en de splinter). Je kunt niet afgedwongen van een ander houden.

( laat de doden de doden begraven)

Stil je geestelijke honger niet met heidense namaak/vermaak maar luister in de stilte in je hart naar de roep van Hem. Ook als je wanhopig bent, hou dan vol.

Ook voor het ontdekken van de waarheid telt: beter laat dan nooit.

De mensheid is in handen van een satanische sekte. Een sekte die we de illuminati zijn gaan noemen. Hun helpers zijn mensen die hun ziel te verkopen. De zo ontstane leidinggevend kaders, werden gekozen uit de gelederen van criminelen, satanisten en pedofielen zodat deze konden worden gechanteerd. (Epstein schandaal). De maatschappij wordt als dienaar hun satanische sekte binnen gezogen. Een kenmerk van een satanische sekte is dat het haar leden exploiteert en controleert. Hoe triest bovenstaande ook mag lijken, het leven op de planeet aarde kent toch veel dingen die dienen als compensatie. Een groot aantal mensen geniet van de technologische vooruitgang en leeft materieel gezien comfortabel. Alleen zijn de verhoudingen helemaal scheef getrokken. Mensen worden pas echt wakker als het kwaad bij hun op de stoep staat, Hoewel de waarheid wordt onderdrukt kan je toch nog steeds via internet met mensen communiceren. Doordat de illuminati twee gezichtspunten sponsoren: links en rechts, kan er af en toe toch wat licht doordringen. Vooral via het internet komt er veel aan het licht en daarom is “men” er bang voor en is er daar dan ook ondermijning.

Blijf je weg zoeken in het mijnenveld en vraag om hulp van “Boven”.

Schud het gevoel van verraad en teleurstelling af ook al heeft “de maatschappij” je over alles voorgelogen.

Wees in de wereld maar niet van de wereld dan hoef je niet zo teleurgesteld te zijn.

Tips bij zoeken( op internet):

Logica is de beste raadgever.

Sta open voor alle mogelijkheden. Blijf niet je niet vastbijten in dogmatiek.

Baseer de conclusies op basis van eigen bronnenonderzoek. (onderzoek alles van alle kanten)

Bij gebrek aan zekerheid, en dat is er altijd, ga dan voor aannemelijkheid.

Niemand verkondigt slechts waarheden, en niemand heeft de hele waarheid in pacht. Misinformatie en desinformatie zijn overal.

Realiteit is iets dynamisch, en niet star. Nieuwe data kan per direct uw hele paradigma veranderen, wees hierop alert zodat u niet gek wordt.

Ieder stukje informatie is een puzzelstuk in het grotere geheel.

Verschillende perspectieven belichten elkaar. Alleen door bronnen met elkaar te vergelijken kan er een coherent beeld worden gevormd.

In het grotere geheel wordt alles duidelijk. Pas wanneer je voor jezelf verbanden kunt leggen ontdek je orde in de chaos.

Betrap jezelf op cognitieve dissonantie.( ik ben toch niet gek?)

Hoe meer je weet, des te meer weet je hoe weinig je weet. En vice versa. Hoe minder je weet, des te minder weet je hoe weinig je weet.

Veel kennis is gecodeerd, lees tussen de regels door. Om kennis gedurende een langere tijd te behouden wordt deze vaak gecodeerd.

Dit is een tijd om aandacht te besteden aan je bewustzijn. Dit is een tijd om te bidden waar je ook heen gaat, zo vaak als je maar kunt en eraan denkt. Bidden kan overal en altijd. Dit is een tijd voor het oefenen en herkennen van de aanwezigheid van God in jezelf en in de Schepping om je heen. Deze aanwezigheid van God heeft tot dusver weinig kans gekregen te verschijnen Nu is het tijd om te proberen de Grote Liefde van God van binnenuit te wekken, zodat deze elke gedachte, elk woord en elke daad kan regeren, motiveren en inspireren.

Jezus benoemt deze situatie als volgt: “Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Jullie moeten dus met Mij verbonden blijven en naar Mijn woorden luisteren. Dan zal alles wat je vraagt, gebeuren. Jullie zullen dan, als leerlingen van Mij, veel goede dingen doen. Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar”.

Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden: “Mijn boodschap moet in jullie hart zijn. Alleen dan zijn jullie echt mijn leerlingen. Dan zullen jullie de waarheid kennen, en daardoor zullen jullie bevrijd worden. Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn”. De macht van de demiurg is gebroken en je bent bevrijd (verlost) uit de matrix, die jou daar vele levens lang in gevangen hield.

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Begin vandaag nog met deze positieve optimistische levenshouding en start de revolutie vanuit je hart.

http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/amser/chrono14.html