Over de schepping

Om de schepping te begrijpen (wat maar ten dele kan omdat we als mensen geen mysterie kunnen oplossen) moet je het gewone denken van begin en einde loslaten. Het begin was en is en zal altijd zijn. Onze Schepper is onze Oerbron waaruit alles voort komt. Zie het als een wiskundig model dat zich steeds…