Over onderzoeken

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1, 1) “ Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.”( Johannes 1, 18) “En laat de liefde van Christus, die de kennis te boven…

Over de invloed van de jezuïeten en Rome

De jezuïeten vormen een extreme groep binnen de rooms-katholieke kerk. Deze groepering heeft grote macht binnen de r.k. kerk, de zgn. “zwarte paus” is de ware machthebber in het vaticaan en dat is de generaal-overste van de jezuïeten. Het is nu zo erg dat zelfs een jezuïet paus is. De sociëteit van Jezus, bekend als…

Over paus en pausdom en het vaticaan 2

Vaticaan betekent “vergoddelijkte”of aanbeden slang Het woord “vaticaan”is afkomstig uit het Latijn en het betreft een samentrekking van twee woorden: “Vatis” = aanbeden/goddelijke/vergoddelijkt, “Can” = serpent/slang. Samen betekent dit dus: “aanbeden slang” of “goddelijke slang” of misschien duidelijker: “slang die als een god aanbeden wil worden.” En aangezien “het vaticaan”nu een plaats/rijk in Rome is,…