20210714 Over hoe het begon 3

Zodra God de mens had geschapen en entiteiten die we kennen als engelen, leden van de hemelschare, ontstond de opstand tegen God o.l.v. Lucifer die God wilde zijn, zelfs beter dan God. God schiep en was tevreden, zeer tevreden en Hij zag dat Het goed was. Lucifer kreeg na de opstand de kans van God…

20210520 Over het leven in een satanische wereld

Gisteren schreef ik: ja, satan gaat als een dollenman te keer in deze wereld en er zijn helpers die maar wat graag meedoen, niet wetende in wiens klauwen zij terecht gekomen zijn. We leven in een satanische wereld waarin met de dag duidelijker wordt hoe krankzinnig de wereld geworden is. “De vorst van deze wereld”,…

Over Christenen en heidenen in de talmoed

De babylonische talmoed bevat alles voor haat en discriminatie ( zonder reden, tegen niet-joden) . De basis talmoedische leer omvat meer dan de leer over een “superras” complex. Het is een “enige” rasconcept. De niet-jood is dus een dier, heeft geen eigendomsrechten en geen wettelijke rechten onder welke regels dan ook. Alle leugens, steekpenningen of…

Over onderwijs 3

Romeinen 1, 21-22: “Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden.” Wanneer iemand de waarheid kent en weigert eraan te gehoorzamen, is hij onderworpen aan elke leugen, elke misleiding,…

Over ismen 9

Over nihilisme Nihilisme is in theoretisch opzicht het ontkennen van de mogelijkheid om de waarheid te kennen, dus extreem relativisme. In ethisch opzicht is het de afwijzing van elke rechtvaardiging voor bepaalde waarden of de moraal als geheel. Meestal wordt de term tactisch gebruikt, namelijk om de andere partij complete immoraliteit in de schoenen te…